Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

ДЕГЕНЕРАТИВНИ БОЛЕСТИ

Шийна дискова херния (МКБ M50.0) Гръдна дискова херния Лумбална дискова херния (МКБ M51.1) Цервикална стеноза (шийно стеснение) на гръбначния канал Лумбална спинална стеноза Епидурална липоматоза на лумбалния гръбначен канал Осифицирана задна надлъжна връзка Синовиална киста Дегенеративна спондилолистеза в поясния отдел на гръбначния стълб Болки във врата, гърба и кръста Цервикален фасетен синдром (разг. Болки във врата) Гръден фасетен синдром (разг. Болки във гърба) Лумбален фасетен синдром (разг. Болки в кръста) Сакроилeит (болки в сакроилиачната става) Синдром на Бааструп Дифузна идиопатична скелетна хиперостоза

ГРЪБНАЧНИ ТРАВМИ

Фрактури на кондилите (С0) Фрактури на С1/атласа (1-ви шиен прешлен) Атлантоокципиталната дислокация (разместване) (C0/C1) Придобита атлантоокципитална нестабилност Фрактури на 2-ри шиен прешлен (С2) Фрактури на денса на 2-ри шиен прешлен (одонтоидни фрактури) Фрактура тип Hangman (травматична спондилолистеза на аксиса) Фрактури на прешленните дъги на 2-ри шиен прешлен (С2) Фрактури на долните шийни прешлени (С3-С7) Фрактура Clay-shoveler Фрактура и луксация на шийните фасети Фрактура на Chance Остеопоротична компресионна фрактура на прешленното тяло Травматична спондилолистеза Патологична фрактура на прешлените Кървене в гръбначния канал

ИНФЕКЦИИ И ВЪЗПАЛЕНИЯ

Спинален абсцес (гръбначен гнойник) Спондилодисцит Базиларна инвагинация Анкилозиращ спондилит (болест на Бехтерев) Болест на Шеуерман (младежка кифоза)
Възпалителен миелит

ГРЪБНАЧНИ ТУМОРИ

Остеоид-остеом/остеобластом Хондром Остеохондром Хондробластом Хондромиксоиден фибром Хемангиом Доброкачествен фиброзен хистиоцитом Аневризмална киста Eозинофилен гранулом Гигантскоклетъчен тумор (остеокластома) Хемангиобластом Епендимом Спинален неврином Менингеом Миелом/Плазмоцитом Астроцитом Ганглионевробластом Ганглионевром Епидермоидна киста Метастаза Параганглиом Сарком Хемангиоперицитом Лимфом Невробластом

ДЕФОРМИТЕТИ И МАЛФОРМАЦИИ

Конгенитална (вродена) сколиоза Невромускулна сколиоза (изкривяване на гръбначния стълб при невромускулни заболявания) Детската идиопатична сколиоза (изкривяване на гръбначния стълб по неизвестна причина) Ювенилна идиопатична сколиоза (изкривяване на гръбначния стълб по неизвестна причина) Адолесцентна идиопатична сколиоза (изкривяване на гръбначния стълб по неизвестна причина) Tethered cord синдром Миеломенингоцеле Спина бифида Сирингомиелия Диспластична спондилолистеза в поясния отдел на гръбначния стълб Истмична спондилолистеза в поясния отдел на гръбначния стълб Артериовенозна малформация
Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE