Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Лумбална дискова херния

АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Гръбначният стълб се състои от множество прешлени, между които са разположени междупрешленни дискове. В гръбначния стълб се намира гръбначният канал. Шийният отдел на гръбначния стълб се състои от седем прешлена, гръдният отдел – от дванадесет, а поясният – от пет.
Нормална анатомия на гръбначния стълб. Надлъжно сечение и напречни сечения през шийния, гръдния и поясните отдели.
Малките ставички, свързващи прешлените, се наричат фасетни. Те спомагат за стабилизирането на гръбначния стълб и заедно с междупрешленните дискове му позволяват известна степен на подвижност. Междупрешленните дискове се състоят от външен фиброзен пръстен (annulus fibrosus), който обгражда вътрешен гелоподобен център (nucleus pulposus). Отпред гръбначният канал е ограничен от прешленни тела и междупрешленни дискове, отстрани – от фасетите, а отзад – от прешленни дъги и жълта връзка. В гръбначния канал се намират гръбначният мозък и излизащите от него нервни коренчета. Гръбначният канал трябва да е достатъчно широк, така че гръбначният мозък и нервните коренчета да могат да преминават свободно. Гръбначният мозък обикновено свършва на височината на 1-ви лумбален (поясен) прешлен. Под него в гръбначния канал са разположени само нервни коренчета. На височината на отделните междупрешленни дискове нервните коренчета излизат от гръбначния канал през специални отвори (т. нар. неврофорамен). Гръбначният мозък и нервните коренчета отвеждат електрически сигнали от периферията (напр. кожата, ставите) към главния мозък и провеждат двигателни команди от мозъка към мускулите.

КАКВО Е ДИСКОВАТА ХЕРНИЯ?

Дисковата херния (дископатия) е болест на междупрешленните дискове (свързващият елемент между отделните прешленни тела). Междупрешленният диск се състои от груба твърда обвивка (фиброзен пръстен) и затворено вътре меко вещество. Заедно с малките междупрешленни стави и други съединителнотъканни връзки междупрешленните дискове осигуряват подвижността на гръбнака и служат като амортисьори за омекотяване на движенията на тялото.
Лумбална (поясна) дискова херния Лумбална (поясна) дискова херния
Поясна дискова херния
ЯМР показващ дискова херния в поясния отдел
ЯМР показващ дискова херния в поясния отдел
При скъсване на твърдата обвивка на диска (фиброзния пръстен) меката вътрешност излиза от него и навлиза в гръбначния канал или в нервнокоренчевите канали. Там навлязлата от междупрешленния диск част може да притисне нервните коренчета или гръбначния мозък. При повечето пациенти не може да се определи точната причина за поява на дискова херния. Най-често тя е резултат от стареенето на организма и свързаното с това износване на междупрешленните дискове. Фактори, увеличаващи риска от образуване на дискова херния, са: 1) травма, 2) професии, изискващи вдигане, бутане и усукване, 3) наследственост.
Лумбалната дискова херния (дископатия) е заболяване на междупрешленните дискове в поясния отдел (МКБ М51.1). Най-често лумбалната дискова херния се среща между прешленните тела L4, L5 и S1. В зависимост от положението в гръбначния канал дисковата хения може да бъде медианна, парамедианна, рецесуална, фораминална и екстрафораминална. Тук ще обясним как се образува лумбалната дискова херния, какви са най-честите симптоми (напр. болки в кръста, крака или таза) и как се диагностицира и лекува лумбалната дискова херния. Поставянето на точната дианоза и изборът на правилно лечение са най-важните цели при пациенти страдащи от лумбалната дискова херния. Интересен факт е, че 80% от пациентите страдащи от лумбална дискова херния могат да бъдат излекувани без операция (напр. физиотерапия, упражнения, болкоуспокояващи. колан). Често терминът дискова херния се припоктива с термините ишиас, протрузия и дископатия.

ПРИЧИНА ЗА СИМПТОМИТЕ ПРИ ДИСКОВА ХЕРНИЯ

Остро притискане на нервно коренче в поясния отдел на гръбначния канал
Остро притискане на множество/всички нервни коренчета в поясния отдел на гръбначния канал

ДИСКОВА ХЕРНИЯ - СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ

Изтръпване, мравучкане или болка в единия крак, която обикновено започва в кръста.
Изтръпване, силни болки и слабост в двата крака, задържане (ретенция) или нежелано изпускане (инконтиненция) на урина, изтръпване на гениталиите и загуба на сексуалните функции (Кауда синдром).

ДИАГНОЗАТА "ДИСКОВА ХЕРНИЯ" СЕ ПОСТАВЯ ВЪЗ ОСНОВА НА

История на заболяването (анамнеза) Kлиничен преглед
и поне едно от следните изследвания:
Ядрено-магнитен резонанс Компютърна томография Миелография
допълнително може да се наложат да се направят:
Рентгенографии Функционални (динамични) рентгенографии
Диагностична перирадикулярна инфилтрация
Диагностична блокада на фасетите
Електромиография

ЛЕЧЕНИЕ НА ДИСКОВА ХЕРНИЯ

Лечението е консервативно (неоперативно) или оперативно. Голяма част от пациентите (80 – 90%) с остра болка, но без мускулна слабост се подобряват без операция в рамките на около 6 седмици след появата на симптомите.
Нестероидни противовъзпалителни средства Кортикостероиди Физиотерапия
Обездвижване с пояс
Лечебна физкултура
Укрепване на гръбните мускули
Лечение с топлина
Терапевтична перирадикулярна инфилтрация

КОГА Е РЕДНО ДА СЕ НАПРАВИ ОПЕРАЦИЯ ЗА ДИСКОВА ХЕРНИЯ?

Планова операция е препоръчителна, ако е налице притискане на нервно коренче водещо до значителна мускулна слабост (> 72 часа) или качеството на живот на пациента е значително увредено от симптомите (болка, изтръпване) и консервативното лечение не е довело до чувствително облекчаване в рамките на 6 – 8 седмици.
Спешна операция е редно да се извърши при остро настъпила (< 72 часа) парализа, изтръпване в областта на слабините и/или изпускане по малка или голяма нужда вследствие на притискане на нервните коренчета в поясния отдел. В тези случаи най-добрите резултати се постигат, ако операцията се направи в рамките на 12 часа от настъпването на симптомите.
Спешна операция е редно да се извърши при настъпване на остра (< 72 часа) загуба на сила в определена мускулна група вследствие на притискане на нервно коренче. В този случай е препоръчително операцията да се направи в рамките на 72 часа от настъпването на симптомите.

КАКВИ БИХА БИЛИ ЦЕЛИТЕ НА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ НА ДИСКОВА ХЕРНИЯ?

Притиснатите нервни коренчета и/или гръбначен мозък да бъдат освободени.
Защитната функция на гръбначния стълб да бъде запазена.
Обратно развитие на симптомите (напр. намаляване на болките, подобрение на парезите).
Да се спре влошаването на симптомите.

КАК СЕ ОПЕРИРА ДИСКОВА ХЕРНИЯ?

КОИ ДРУГИ БОЛЕСТИ ПРАВЯТ СИМПТОМИ ПОДОБНИ НА ДИСКОВА ХЕНИЯ?

Болки в кръста Радикулит Гръбначен тумор
Болести на тазобедрената или колянната става
Сакроилeит Периферната артериална оклузивна болест (ПАОБ) Притискане на периферен нерв Заболяване на периферните нерви (напр. полиневропатия) Фрактура на прешлен/и

Състоянието се лекува от специалисти по:

Ориентировъчни цени на лечението

Цената на лечението е фактор от голямо значение за пациентите. Поради това публикуваме ориентировъчни цени
- Цената на косервативното лечение (включващо болкоуспокояващи и 10 курса физиотерапия) обикновено e между 300 до 500 лева
- Цената на опецията (микрохирургична декомпресия) се покрива от НЗОК. Избор на лекуващ лекар и други добавки от болницата обичайно са меду 500 и 2000 лева

Ключови думи: дискова херния, дискова херния лечение, дискова херния упражнения, дискова херния операция, дискова херния болки в крака, дискова херния болки в таза, дискова херния мкб, медианна дискова херния
Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE