Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Кървене в гръбначния канал

АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Гръбначният стълб се състои от множество прешлени, между които са разположени междупрешленни дискове. В гръбначния стълб се намира гръбначният канал. Шийният отдел на гръбначния стълб се състои от седем прешлена, гръдният отдел – от дванадесет, а поясният – от пет.
Нормална анатомия на гръбначния стълб. Надлъжно сечение и напречни сечения през шийния, гръдния и поясните отдели.
Малките ставички, свързващи прешлените, се наричат фасетни. Те спомагат за стабилизирането на гръбначния стълб и заедно с междупрешленните дискове му позволяват известна степен на подвижност. Междупрешленните дискове се състоят от външен фиброзен пръстен (annulus fibrosus), който обгражда вътрешен гелоподобен център (nucleus pulposus). Отпред гръбначният канал е ограничен от прешленни тела и междупрешленни дискове, отстрани – от фасетите, а отзад – от прешленни дъги и жълта връзка. В гръбначния канал се намират гръбначният мозък и излизащите от него нервни коренчета. Гръбначният канал трябва да е достатъчно широк, така че гръбначният мозък и нервните коренчета да могат да преминават свободно. Гръбначният мозък обикновено свършва на височината на 1-ви лумбален (поясен) прешлен. Под него в гръбначния канал са разположени само нервни коренчета. На височината на отделните междупрешленни дискове нервните коренчета излизат от гръбначния канал през специални отвори (т. нар. неврофорамен). Гръбначният мозък и нервните коренчета отвеждат електрически сигнали от периферията (напр. кожата, ставите) към главния мозък и провеждат двигателни команди от мозъка към мускулите.

ОПИСАНИЕ

Кървенето в гръбначния канал може да бъде травматично, или нетравматично (например, поради съдови малформации, хеморагична диатеза). По отношение на мястото, в което се появява кървенето, то може да се раздели на: (1) интрамедуларно (в гръбначния мозък), (2) субарахноидално (между арахноидната мембрана и пиа матер), (3) субдуралено (между арахноидна мембрана) и дура матер) и (4) епидурално (извън дура матер).

ПРИЧИНА ЗА СИМПТОМИТЕ

Остро притискане на гръбначния мозък и/или на нервните коренчета

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ

Пълна / частична парализа и изтръпване от мястото на увреждане на гръбначния мозък надолу
Болка, изтръпване и слабост в крайниците

ДИАГНОЗАТА СЕ ПОСТАВЯ ВЪЗ ОСНОВА НА

История на заболяването (анамнеза) Kлиничен преглед
и поне едно от следните изследвания:
Компютърна томография Ядрено-магнитен резонанс
CT изображение на остро епидурално кървене в шийния отдел на гръбнания канал
CT изображение на остро епидурално кървене в шийния отдел на гръбнания канал

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението може да бъде консервативно или оперативно.

КОГА Е РЕДНО ДА СЕ НАПРАВИ ОПЕРАЦИЯ?

Ако са налице неврологични симптоми, причинени от притискане на гръбначния мозък или нервните коренчета.

КАКВИ БИХА БИЛИ ЦЕЛИТЕ НА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ?

Притиснатите нервни коренчета и/или гръбначен мозък да бъдат освободени.
Да се възстанови защитната функция на гръбначния стълб.

КАК СЕ ОПЕРИРА?

Задна декомпресия на гръбначния канал

КОИ ДРУГИ БОЛЕСТИ Е РЕДНО ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ (ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА)?

Артериовенозна малформация Гръбначен тумор

Състоянието се лекува от специалисти по:

Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE