Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Миеломенингоцеле

АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Гръбначният стълб се състои от множество прешлени, между които са разположени междупрешленни дискове. В гръбначния стълб се намира гръбначният канал. Шийният отдел на гръбначния стълб се състои от седем прешлена, гръдният отдел – от дванадесет, а поясният – от пет.
Нормална анатомия на гръбначния стълб. Надлъжно сечение и напречни сечения през шийния, гръдния и поясните отдели.
Малките ставички, свързващи прешлените, се наричат фасетни. Те спомагат за стабилизирането на гръбначния стълб и заедно с междупрешленните дискове му позволяват известна степен на подвижност. Междупрешленните дискове се състоят от външен фиброзен пръстен (annulus fibrosus), който обгражда вътрешен гелоподобен център (nucleus pulposus). Отпред гръбначният канал е ограничен от прешленни тела и междупрешленни дискове, отстрани – от фасетите, а отзад – от прешленни дъги и жълта връзка. В гръбначния канал се намират гръбначният мозък и излизащите от него нервни коренчета. Гръбначният канал трябва да е достатъчно широк, така че гръбначният мозък и нервните коренчета да могат да преминават свободно. Гръбначният мозък обикновено свършва на височината на 1-ви лумбален (поясен) прешлен. Под него в гръбначния канал са разположени само нервни коренчета. На височината на отделните междупрешленни дискове нервните коренчета излизат от гръбначния канал през специални отвори (т. нар. неврофорамен). Гръбначният мозък и нервните коренчета отвеждат електрически сигнали от периферията (напр. кожата, ставите) към главния мозък и провеждат двигателни команди от мозъка към мускулите.

ОПИСАНИЕ

Миеломенингоцеле е най-тежката форма на спина бифида. Тъканният дефект включва защитните обвивки на гръбначния мозък, костта и кожата.

ПРИЧИНА ЗА СИМПТОМИТЕ

Вродени малформации на нервните корени и гръбначния мозък

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ

Пълна/частична парализа и изтръпване на краката Задържане (ретенция) или нежелано изпускане (инконтиненция) на урина

ДИАГНОЗАТА СЕ ПОСТАВЯ ВЪЗ ОСНОВА НА

Ехография История на заболяването (анамнеза) Kлиничен преглед

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението обикновено е оперативно

КОГА Е РЕДНО ДА СЕ НАПРАВИ ОПЕРАЦИЯ?

Ако миеломенингоцелето не е покрито от кожа или поне тънка мембрана, трябва да се извърши операция в рамките на 24 до 48 часа след раждането, за да се предотврати инфекцията. Пренаталнoто затваряне на миеломенингоцеле намалява необходимостта от поставяне на шънт и подобрява двигателните резултати, но носи допълнителни рисковете както за майката така и за плода (PMID 21306277).

КАКВИ БИХА БИЛИ ЦЕЛИТЕ НА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ?

Затваряне на миеломенингоцелето

КАК СЕ ОПЕРИРА?

Постнаталено затваряне на миеломенингоцелето
Вътрематочна пластика на миеломенингоцелето

Състоянието се лекува от специалисти по:

нучи повече ...
Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE