Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Миеломенингоцеле

АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Гръбначният стълб се състои от множество прешлени, между които са разположени междупрешленни дискове. В гръбначния стълб се намира гръбначният канал. Шийният отдел на гръбначния стълб се състои от седем прешлена, гръдният отдел – от дванадесет, а поясният – от пет.
Нормална анатомия на гръбначния стълб. Надлъжно сечение и напречни сечения през шийния, гръдния и поясните отдели.
Малките ставички, свързващи прешлените, се наричат фасетни. Те спомагат за стабилизирането на гръбначния стълб и заедно с междупрешленните дискове му позволяват известна степен на подвижност. Междупрешленните дискове се състоят от външен фиброзен пръстен (annulus fibrosus), който обгражда вътрешен гелоподобен център (nucleus pulposus). Отпред гръбначният канал е ограничен от прешленни тела и междупрешленни дискове, отстрани – от фасетите, а отзад – от прешленни дъги и жълта връзка. В гръбначния канал се намират гръбначният мозък и излизащите от него нервни коренчета. Гръбначният канал трябва да е достатъчно широк, така че гръбначният мозък и нервните коренчета да могат да преминават свободно. Гръбначният мозък обикновено свършва на височината на 1-ви лумбален (поясен) прешлен. Под него в гръбначния канал са разположени само нервни коренчета. На височината на отделните междупрешленни дискове нервните коренчета излизат от гръбначния канал през специални отвори (т. нар. неврофорамен). Гръбначният мозък и нервните коренчета отвеждат електрически сигнали от периферията (напр. кожата, ставите) към главния мозък и провеждат двигателни команди от мозъка към мускулите.

ОПИСАНИЕ

Миеломенингоцеле е най-тежката форма на спина бифида. Тъканният дефект включва защитните обвивки на гръбначния мозък, костта и кожата.

ПРИЧИНА ЗА СИМПТОМИТЕ

Вродени малформации на нервните корени и гръбначния мозък

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ

Пълна/частична парализа и изтръпване на краката Задържане (ретенция) или нежелано изпускане (инконтиненция) на урина

ДИАГНОЗАТА СЕ ПОСТАВЯ ВЪЗ ОСНОВА НА

Ехография История на заболяването (анамнеза) Kлиничен преглед

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението обикновено е оперативно

КОГА Е РЕДНО ДА СЕ НАПРАВИ ОПЕРАЦИЯ?

Ако миеломенингоцелето не е покрито от кожа или поне тънка мембрана, трябва да се извърши операция в рамките на 24 до 48 часа след раждането, за да се предотврати инфекцията. Пренаталнoто затваряне на миеломенингоцеле намалява необходимостта от поставяне на шънт и подобрява двигателните резултати, но носи допълнителни рисковете както за майката така и за плода (PMID 21306277).

КАКВИ БИХА БИЛИ ЦЕЛИТЕ НА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ?

Затваряне на миеломенингоцелето

КАК СЕ ОПЕРИРА?

Постнаталено затваряне на миеломенингоцелето
Вътрематочна пластика на миеломенингоцелето
нучи повече ...
Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE