Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Патологична фрактура на прешлените

АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Гръбначният стълб се състои от множество прешлени, между които са разположени междупрешленни дискове. В гръбначния стълб се намира гръбначният канал. Шийният отдел на гръбначния стълб се състои от седем прешлена, гръдният отдел – от дванадесет, а поясният – от пет.
Нормална анатомия на гръбначния стълб. Надлъжно сечение и напречни сечения през шийния, гръдния и поясните отдели.
Малките ставички, свързващи прешлените, се наричат фасетни. Те спомагат за стабилизирането на гръбначния стълб и заедно с междупрешленните дискове му позволяват известна степен на подвижност. Междупрешленните дискове се състоят от външен фиброзен пръстен (annulus fibrosus), който обгражда вътрешен гелоподобен център (nucleus pulposus). Отпред гръбначният канал е ограничен от прешленни тела и междупрешленни дискове, отстрани – от фасетите, а отзад – от прешленни дъги и жълта връзка. В гръбначния канал се намират гръбначният мозък и излизащите от него нервни коренчета. Гръбначният канал трябва да е достатъчно широк, така че гръбначният мозък и нервните коренчета да могат да преминават свободно. Гръбначният мозък обикновено свършва на височината на 1-ви лумбален (поясен) прешлен. Под него в гръбначния канал са разположени само нервни коренчета. На височината на отделните междупрешленни дискове нервните коренчета излизат от гръбначния канал през специални отвори (т. нар. неврофорамен). Гръбначният мозък и нервните коренчета отвеждат електрически сигнали от периферията (напр. кожата, ставите) към главния мозък и провеждат двигателни команди от мозъка към мускулите.

ОПИСАНИЕ

Костните счупвания, дължащи се на заболяване, което отслабва костта, се наричат ​​патологични. Най-честите причини за патологични фрактури са инфекции, остеопороза и рак.
Патологична фрактура на прешлените
Патологична фрактура на прешлените

ПРИЧИНА ЗА СИМПТОМИТЕ

Остро притискане на гръбначния мозък и/или на нервните коренчета
Счупване на прешлен(и)

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ

Пълна / частична парализа и изтръпване от мястото на увреждане на гръбначния мозък надолу
Болка, изтръпване и слабост в крайниците
Силни болки в гърба над счупването

ДИАГНОЗАТА СЕ ПОСТАВЯ ВЪЗ ОСНОВА НА

История на заболяването (анамнеза) Kлиничен преглед Компютърна томография Ядрено-магнитен резонанс Рентгенографии
допълнително може да се наложат да се направят:
Дигитална субтракционна ангиография Функционални (динамични) рентгенографии

ЛЕЧЕНИЕ

В зависимост от основното заболяване, пациенти без неврологична симптоматика могат да бъдат лекувани консервативно.
Консервативното лечение може да включва:
Лъчетерапия Химиотерапия
Обездвижване с корсет

КОГА Е РЕДНО ДА СЕ НАПРАВИ ОПЕРАЦИЯ?

При пациенти със симптоми, причинени от притискане на нервните коренчета/гръбначния мозък При пациенти без неврологични симптоми, но с потенциално нестабилна фрактура

КАКВИ БИХА БИЛИ ЦЕЛИТЕ НА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ?

Притиснатите нервни коренчета да бъдат освободени.
Да се възстанови защитната функция на гръбначния стълб.

КАК СЕ ОПЕРИРА?

Задна декомпресия на гръбначния канал + фузия

КОИ ДРУГИ БОЛЕСТИ Е РЕДНО ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ (ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА)?

Фрактура на друг/и прешлен/и Анкилозиращ спондилит (болест на Бехтерев)

Състоянието се лекува от специалисти по:

Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE