Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Фрактура на Chance

АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Гръбначният стълб се състои от множество прешлени, между които са разположени междупрешленни дискове. В гръбначния стълб се намира гръбначният канал. Шийният отдел на гръбначния стълб се състои от седем прешлена, гръдният отдел – от дванадесет, а поясният – от пет.
Нормална анатомия на гръбначния стълб. Надлъжно сечение и напречни сечения през шийния, гръдния и поясните отдели.
Малките ставички, свързващи прешлените, се наричат фасетни. Те спомагат за стабилизирането на гръбначния стълб и заедно с междупрешленните дискове му позволяват известна степен на подвижност. Междупрешленните дискове се състоят от външен фиброзен пръстен (annulus fibrosus), който обгражда вътрешен гелоподобен център (nucleus pulposus). Отпред гръбначният канал е ограничен от прешленни тела и междупрешленни дискове, отстрани – от фасетите, а отзад – от прешленни дъги и жълта връзка. В гръбначния канал се намират гръбначният мозък и излизащите от него нервни коренчета. Гръбначният канал трябва да е достатъчно широк, така че гръбначният мозък и нервните коренчета да могат да преминават свободно. Гръбначният мозък обикновено свършва на височината на 1-ви лумбален (поясен) прешлен. Под него в гръбначния канал са разположени само нервни коренчета. На височината на отделните междупрешленни дискове нервните коренчета излизат от гръбначния канал през специални отвори (т. нар. неврофорамен). Гръбначният мозък и нервните коренчета отвеждат електрически сигнали от периферията (напр. кожата, ставите) към главния мозък и провеждат двигателни команди от мозъка към мускулите.

ОПИСАНИЕ

Флексионно/екстензионна травма на гръбначния сълб. Може да причини фрактура на прешлените и/или разкъсване на връзките. Механизмът включва компресия на първата колона на гръбнака и разтягане на третата колона. Често се свързва с коремни наранявания (50%). Причинени най-често от пътнотранспортни произшествия, падане от височина, спортна травма, огнестрелна травма.
Фрактура на Chancе
Фрактура на Chance

ПРИЧИНА ЗА СИМПТОМИТЕ

Остро притискане на множество/всички нервни коренчета в поясния отдел на гръбначния канал
Счупване на прешлен(и)

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ

Силни болки по хода на гръбначния стълб над счупването
Изтръпване, силни болки и слабост в двата крака, задържане (ретенция) или нежелано изпускане (инконтиненция) на урина, изтръпване на гениталиите и загуба на сексуалните функции (Кауда синдром).

ДИАГНОЗАТА СЕ ПОСТАВЯ ВЪЗ ОСНОВА НА

История на заболяването (анамнеза) Kлиничен преглед Компютърна томография Ядрено-магнитен резонанс Рентгенографии
допълнително може да се наложат да се направят:
Дигитална субтракционна ангиография Функционални (динамични) рентгенографии

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението може да бъде консервативно или оперативно.
Консервативното лечение може да включва:
При пациенти без неврологични симптоми със стабилна фрактура (само костно счупване, при което са запазени задните елементи)
Нестероидни противовъзпалителни средства
Обездвижване с корсет

КОГА Е РЕДНО ДА СЕ НАПРАВИ ОПЕРАЦИЯ?

При пациенти със симптоми, причинени от притискане на нервните коренчета При пациенти без неврологични симптоми, но с нестабилна фрактура (засягаща костните структури и задните мекотъканни елементи)

КАКВИ БИХА БИЛИ ЦЕЛИТЕ НА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ?

Притиснатите нервни коренчета да бъдат освободени.
Да се възстанови защитната функция на гръбначния стълб.

КАК СЕ ОПЕРИРА?

Задна декомпресия на гръбначния канал + фузия

КОИ ДРУГИ БОЛЕСТИ Е РЕДНО ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ (ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА)?

Фрактура на друг/и прешлен/и Анкилозиращ спондилит (болест на Бехтерев)

Състоянието се лекува от специалисти по:

Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE