Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Диспластична спондилолистеза в поясния отдел на гръбначния стълб

АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Гръбначният стълб се състои от множество прешлени, между които са разположени междупрешленни дискове. В гръбначния стълб се намира гръбначният канал. Шийният отдел на гръбначния стълб се състои от седем прешлена, гръдният отдел – от дванадесет, а поясният – от пет.
Нормална анатомия на гръбначния стълб. Надлъжно сечение и напречни сечения през шийния, гръдния и поясните отдели.
Малките ставички, свързващи прешлените, се наричат фасетни. Те спомагат за стабилизирането на гръбначния стълб и заедно с междупрешленните дискове му позволяват известна степен на подвижност. Междупрешленните дискове се състоят от външен фиброзен пръстен (annulus fibrosus), който обгражда вътрешен гелоподобен център (nucleus pulposus). Отпред гръбначният канал е ограничен от прешленни тела и междупрешленни дискове, отстрани – от фасетите, а отзад – от прешленни дъги и жълта връзка. В гръбначния канал се намират гръбначният мозък и излизащите от него нервни коренчета. Гръбначният канал трябва да е достатъчно широк, така че гръбначният мозък и нервните коренчета да могат да преминават свободно. Гръбначният мозък обикновено свършва на височината на 1-ви лумбален (поясен) прешлен. Под него в гръбначния канал са разположени само нервни коренчета. На височината на отделните междупрешленни дискове нервните коренчета излизат от гръбначния канал през специални отвори (т. нар. неврофорамен). Гръбначният мозък и нервните коренчета отвеждат електрически сигнали от периферията (напр. кожата, ставите) към главния мозък и провеждат двигателни команди от мозъка към мускулите.

ОПИСАНИЕ

Диспластичната спондилолистеза е приплъзване на прешлени, което най-често се среща в поясния отдел на гръбначния стълб, причинено от вроден дефект на костта, свързваща горната и долната междупрешленна ставичка, наречена pars interarticularis. Най-често спондилолистезата не предизвиква симптоми.

ПРИЧИНА ЗА СИМПТОМИТЕ

Бавно напредващо притискане на едно или повече нервни коренчета в рецесуса/коренчевия канал в поясния отдел

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ

Изтръпване, стрелкащи се болки или слабост на мускулите (пареза) на единия или двата крака

ДИАГНОЗАТА СЕ ПОСТАВЯ ВЪЗ ОСНОВА НА

История на заболяването (анамнеза) Kлиничен преглед
и поне едно от следните изследвания:
Компютърна томография Ядрено-магнитен резонанс
допълнително може да се наложат да се направят:
Функционални (динамични) рентгенографии

ЛЕЧЕНИЕ

При пациенти, които нямат симптоми не се налага лечение или проследяване.
Консервативното лечение може да включва:
Нестероидни противовъзпалителни средства
Обездвижване с корсет

КОГА Е РЕДНО ДА СЕ НАПРАВИ ОПЕРАЦИЯ?

Поради постоянното влошаване на симптомите почти винаги се налага да се направи операция. Поради хроничния прогресивен характер на болестта рядко се налага спешна операция.
Планова операция е препоръчителна, ако е налице притискане на нервно коренче водещо до значителна мускулна слабост (> 72 часа) или качеството на живот на пациента е значително увредено от симптомите (болка, изтръпване) и консервативното лечение не е довело до чувствително облекчаване в рамките на 6 – 8 седмици.

КАКВИ БИХА БИЛИ ЦЕЛИТЕ НА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ?

Притиснатите нервни коренчета да бъдат освободени.
Обратно развитие на симптомите (напр. намаляване на болките, подобрение на парезите).
Да се спре влошаването на симптомите.
Защитната функция на гръбначния стълб да бъде запазена.

КАК СЕ ОПЕРИРА?

Задна декомпресия на гръбначния канал + фузия

КОИ ДРУГИ БОЛЕСТИ Е РЕДНО ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ (ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА)?

Дегенеративна спондилолистеза в поясния отдел на гръбначния стълб

Състоянието се лекува от специалисти по:

нучи повече ...
Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE