Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Синовиална киста

АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Гръбначният стълб се състои от множество прешлени, между които са разположени междупрешленни дискове. В гръбначния стълб се намира гръбначният канал. Шийният отдел на гръбначния стълб се състои от седем прешлена, гръдният отдел – от дванадесет, а поясният – от пет.
Нормална анатомия на гръбначния стълб. Надлъжно сечение и напречни сечения през шийния, гръдния и поясните отдели.
Малките ставички, свързващи прешлените, се наричат фасетни. Те спомагат за стабилизирането на гръбначния стълб и заедно с междупрешленните дискове му позволяват известна степен на подвижност. Междупрешленните дискове се състоят от външен фиброзен пръстен (annulus fibrosus), който обгражда вътрешен гелоподобен център (nucleus pulposus). Отпред гръбначният канал е ограничен от прешленни тела и междупрешленни дискове, отстрани – от фасетите, а отзад – от прешленни дъги и жълта връзка. В гръбначния канал се намират гръбначният мозък и излизащите от него нервни коренчета. Гръбначният канал трябва да е достатъчно широк, така че гръбначният мозък и нервните коренчета да могат да преминават свободно. Гръбначният мозък обикновено свършва на височината на 1-ви лумбален (поясен) прешлен. Под него в гръбначния канал са разположени само нервни коренчета. На височината на отделните междупрешленни дискове нервните коренчета излизат от гръбначния канал през специални отвори (т. нар. неврофорамен). Гръбначният мозък и нервните коренчета отвеждат електрически сигнали от периферията (напр. кожата, ставите) към главния мозък и провеждат двигателни команди от мозъка към мускулите.

ОПИСАНИЕ

Синовиалната киста е доброкачествено образувание (изпълнена с течност торбичка), произтичащo от междупрешленните стави на лумбалния гръбнак. Те обикновено причиняват хроничен натиск върху нервните коренчета. Рядко кръвоизлив в кистата може да доведе до острo притискане на едно или повече нервни коренчета.
Синовиална киста Синовиална киста
Синовиална кисста в поясния отдел на гръбначния стълб

ПРИЧИНА ЗА СИМПТОМИТЕ

Бавно напредващо притискане на едно или повече нервни коренчета в рецесуса/коренчевия канал в поясния отдел

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ

Изтръпване, стрелкащи се болки или слабост на мускулите (пареза) на единия или двата крака

ДИАГНОЗАТА СЕ ПОСТАВЯ ВЪЗ ОСНОВА НА

История на заболяването (анамнеза) Kлиничен преглед
и поне едно от следните изследвания:
Ядрено-магнитен резонанс Компютърна томография Миелография
допълнително може да се наложат да се направят:
Рентгенографии Функционални (динамични) рентгенографии
Диагностична перирадикулярна инфилтрация
Диагностична блокада на фасетите
Електромиография
Образ от ядрено-магнитен резонанс, показващ напречен срез показващ синовиална киста в дясно
Образ от ядрено-магнитен резонанс, показващ напречен срез показващ синовиална киста в дясно

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението може да бъде консервативно или оперативно. Минимално инвазивни методи като перкутанно инжектиране на кортикостероиди и перкутанна руптура на кистата подобряват симптомите при около половината от пациентите (PMID: 27683703). Останалите пациенти обикновено се нуждаят от операция за постигане на дългосрочно облекчаване на симптомите.
Консервативното лечение може да включва:
Физиотерапия Лечебна физкултура Лечение с топлина Нестероидни противовъзпалителни средства
Епидурални инфилтрации с кортикостероиди
Руптура на синовиалната киста под КТ контрол

КОГА Е РЕДНО ДА СЕ НАПРАВИ ОПЕРАЦИЯ?

Планова операция е препоръчителна, ако е налице притискане на нервно коренче водещо до значителна мускулна слабост (> 72 часа) или качеството на живот на пациента е значително увредено от симптомите (болка, изтръпване) и консервативното лечение не е довело до чувствително облекчаване в рамките на 6 – 8 седмици.

КАКВИ БИХА БИЛИ ЦЕЛИТЕ НА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ?

Притиснатите нервни коренчета да бъдат освободени.
Обратно развитие на симптомите (напр. намаляване на болките, подобрение на парезите).
Да се спре влошаването на симптомите.
Защитната функция на гръбначния стълб да бъде запазена.

КАК СЕ ОПЕРИРА?

КОИ ДРУГИ БОЛЕСТИ Е РЕДНО ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ (ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА)?

Периферната артериална оклузивна болест (ПАОБ) Заболяване на периферните нерви (напр. полиневропатия) Болки в кръста Радикулит Гръбначен тумор Притискане на периферен нерв Фрактура на прешлен/и
Болести на тазобедрената или колянната става
Сакроилeит Дискова херния

Състоянието се лекува от специалисти по:

Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE