Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Остеопоротична фрактура

АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Гръбначният стълб се състои от множество прешлени, между които са разположени междупрешленни дискове. В гръбначния стълб се намира гръбначният канал. Шийният отдел на гръбначния стълб се състои от седем прешлена, гръдният отдел – от дванадесет, а поясният – от пет.
Нормална анатомия на гръбначния стълб. Надлъжно сечение и напречни сечения през шийния, гръдния и поясните отдели.
Малките ставички, свързващи прешлените, се наричат фасетни. Те спомагат за стабилизирането на гръбначния стълб и заедно с междупрешленните дискове му позволяват известна степен на подвижност. Междупрешленните дискове се състоят от външен фиброзен пръстен (annulus fibrosus), който обгражда вътрешен гелоподобен център (nucleus pulposus). Отпред гръбначният канал е ограничен от прешленни тела и междупрешленни дискове, отстрани – от фасетите, а отзад – от прешленни дъги и жълта връзка. В гръбначния канал се намират гръбначният мозък и излизащите от него нервни коренчета. Гръбначният канал трябва да е достатъчно широк, така че гръбначният мозък и нервните коренчета да могат да преминават свободно. Гръбначният мозък обикновено свършва на височината на 1-ви лумбален (поясен) прешлен. Под него в гръбначния канал са разположени само нервни коренчета. На височината на отделните междупрешленни дискове нервните коренчета излизат от гръбначния канал през специални отвори (т. нар. неврофорамен). Гръбначният мозък и нервните коренчета отвеждат електрически сигнали от периферията (напр. кожата, ставите) към главния мозък и провеждат двигателни команди от мозъка към мускулите.

ОПИСАНИЕ

Остеопорозата е състояние, причиняващо отслабване на костта поради загуба на костно вещество. Жените са около четири пъти по-често засегнати от остеопороза, отколкото мъжете. Остеопорозата може да се появи след менопаузата или поради недохранване, хипертиреоидизъм, алкохолизъм, бъбречно заболяване. Може да се появи след лечение с антиепилептични лекарства, инхибитори на протонната помпа, антидепресанти, кортикостероиди или химиотерапия. Остеопоротични компресионни фрактури на прешлените могат да се появят и след минимални травми.
Остеопоротична компресионна фрактура на прешленното тяло
Остеопоротична компресионна фрактура на прешленното тяло
Остеопоротичните омпресионни фрактури на прешленните тела могат да се появят дори след лека травма или при усукване, навеждане или кашляне.

ПРИЧИНА ЗА СИМПТОМИТЕ

Счупване на прешлен(и)
Остро притискане на гръбначния мозък и/или на нервните коренчета

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ

Силни болки по хода на гръбначния стълб над счупването
Пълна / частична парализа и изтръпване от мястото на увреждане на гръбначния мозък надолу

ДИАГНОЗАТА СЕ ПОСТАВЯ ВЪЗ ОСНОВА НА

История на заболяването (анамнеза) Kлиничен преглед
и поне едно от следните изследвания:
Компютърна томография Ядрено-магнитен резонанс Рентгенографии
Компютърно-томографска картина на лумбалния гръбнак на пациент с остеопоротична компрессионна фрактура на прешленно
Компютърно-томографска картина на лумбалния гръбнак на пациент с остеопоротична компрессионна фрактура на прешленно

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението може да бъде консервативно или оперативно.
Консервативното лечение може да включва:
Опиати
Обездвижване с корсет

КОГА Е РЕДНО ДА СЕ НАПРАВИ ОПЕРАЦИЯ?

Болките не могат да се овладеят с консервативно лечение.
Ако са налице неврологични симптоми, причинени от притискане на гръбначния мозък или нервните коренчета.

КАКВИ БИХА БИЛИ ЦЕЛИТЕ НА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ?

Облекчаване на болката

КАК СЕ ОПЕРИРА?

Кифопластика
Задна декомпресия на гръбначния канал

КОИ ДРУГИ БОЛЕСТИ Е РЕДНО ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ (ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА)?

Анкилозиращ спондилит (болест на Бехтерев)

Състоянието се лекува от специалисти по:

Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE