Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Фрактури на кондилите (С0)

АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Гръбначният стълб се състои от множество прешлени, между които са разположени междупрешленни дискове. В гръбначния стълб се намира гръбначният канал. Шийният отдел на гръбначния стълб се състои от седем прешлена, гръдният отдел – от дванадесет, а поясният – от пет.
Нормална анатомия на гръбначния стълб. Надлъжно сечение и напречни сечения през шийния, гръдния и поясните отдели.
Малките ставички, свързващи прешлените, се наричат фасетни. Те спомагат за стабилизирането на гръбначния стълб и заедно с междупрешленните дискове му позволяват известна степен на подвижност. Междупрешленните дискове се състоят от външен фиброзен пръстен (annulus fibrosus), който обгражда вътрешен гелоподобен център (nucleus pulposus). Отпред гръбначният канал е ограничен от прешленни тела и междупрешленни дискове, отстрани – от фасетите, а отзад – от прешленни дъги и жълта връзка. В гръбначния канал се намират гръбначният мозък и излизащите от него нервни коренчета. Гръбначният канал трябва да е достатъчно широк, така че гръбначният мозък и нервните коренчета да могат да преминават свободно. Гръбначният мозък обикновено свършва на височината на 1-ви лумбален (поясен) прешлен. Под него в гръбначния канал са разположени само нервни коренчета. На височината на отделните междупрешленни дискове нервните коренчета излизат от гръбначния канал през специални отвори (т. нар. неврофорамен). Гръбначният мозък и нервните коренчета отвеждат електрически сигнали от периферията (напр. кожата, ставите) към главния мозък и провеждат двигателни команди от мозъка към мускулите.
Атлантоокципиталната става свързва главата с гръбначния стълб. Състои се от кондилите на тилната кост и горните стави на първия шиен прешлен, който се нарича „атлас“. Надолу той е свързан и с 2-ри шиен прешлен (аксис).

ОПИСАНИЕ

Получава се най-често при удар с голяма сила в тила. Самостоятелна фрактура на кондилите е рядкост. По-често е придружена от фрактура на 1-ви шиен прешлен. Фрактурите на кондилите се класифицират по Mazeratti или Anderson и Montesano (PMID: 3194779; 19929333; 23417183): – Тип I са резултат от аксиално натоварване, а фрактурираният кондил е раздробен с минимално или никакво изместване на костните структури. – Тип II са резултат от директна травма на черепа и са продължения на фрактури на черепната основа. – Тип III са в резултат от странична флексия или ротационни сили с последваща авлусия (разкъсване) на връзките.

ПРИЧИНА ЗА СИМПТОМИТЕ

Остро притискане на гръбначния мозък в шийния отдел
Счупване на шиен прешлен
Увреждане на долните черепни нерви (IX, X и XI)

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ

Пълна или частична парализа на ръцете и краката Безчувственост от шията надолу
Болка и схващане в тила/врата
Парализа на езика и мекото небце

ДИАГНОЗАТА СЕ ПОСТАВЯ ВЪЗ ОСНОВА НА

История на заболяването (анамнеза) Компютърна томография
допълнително може да се наложат да се направят:
Рентгенографии Ядрено-магнитен резонанс Дигитална субтракционна ангиография

ЛЕЧЕНИЕ

Най-често лечението е консервативно (неоперативно). Пациентите с фрактура на кондилите без разместване на костните структури или неврологични симптоми се лекуват с твърда шийна яка или халоортеза, фиксираща шията за около 6 – 8 седмици.
Консервативното лечение може да включва:
Нестероидни противовъзпалителни средства
Обездвижване с яка

КОГА Е РЕДНО ДА СЕ НАПРАВИ ОПЕРАЦИЯ?

Пациентите с фрактура на кондилите, с разместване на костните структури или неврологични симптоми трябва да се подложат на хирургична декомпресия и стабилизация (с изключение на случаите, когато са противопоказани поради наличието на тежки политравматични увреждания на пациента).

КАКВИ БИХА БИЛИ ЦЕЛИТЕ НА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ?

Да се възстанови защитната функция на гръбначния стълб.

КАК СЕ ОПЕРИРА?

Задна окципито/цервикална фузия и при нужда – декомпресия

КОИ ДРУГИ БОЛЕСТИ Е РЕДНО ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ (ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА)?

Фрактура на друг/и прешлен/и

Състоянието се лекува от специалисти по:

Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE