Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Детската идиопатична сколиоза (изкривяване на гръбначния стълб по неизвестна причина)

АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Гръбначният стълб се състои от множество прешлени, между които са разположени междупрешленни дискове. В гръбначния стълб се намира гръбначният канал. Шийният отдел на гръбначния стълб се състои от седем прешлена, гръдният отдел – от дванадесет, а поясният – от пет.
Нормална анатомия на гръбначния стълб. Надлъжно сечение и напречни сечения през шийния, гръдния и поясните отдели.
Малките ставички, свързващи прешлените, се наричат фасетни. Те спомагат за стабилизирането на гръбначния стълб и заедно с междупрешленните дискове му позволяват известна степен на подвижност. Междупрешленните дискове се състоят от външен фиброзен пръстен (annulus fibrosus), който обгражда вътрешен гелоподобен център (nucleus pulposus). Отпред гръбначният канал е ограничен от прешленни тела и междупрешленни дискове, отстрани – от фасетите, а отзад – от прешленни дъги и жълта връзка. В гръбначния канал се намират гръбначният мозък и излизащите от него нервни коренчета. Гръбначният канал трябва да е достатъчно широк, така че гръбначният мозък и нервните коренчета да могат да преминават свободно. Гръбначният мозък обикновено свършва на височината на 1-ви лумбален (поясен) прешлен. Под него в гръбначния канал са разположени само нервни коренчета. На височината на отделните междупрешленни дискове нервните коренчета излизат от гръбначния канал през специални отвори (т. нар. неврофорамен). Гръбначният мозък и нервните коренчета отвеждат електрически сигнали от периферията (напр. кожата, ставите) към главния мозък и провеждат двигателни команди от мозъка към мускулите.

ОПИСАНИЕ

Детската идиопатична сколиоза настъпва между раждането и 3-тата година. Причините за развитие на детска сколиоза не са известни. Причините за развитието и не са известни. Възможно е роля за заболяването да имат генетични фактори, ускорен растеж, позата на тялото. Често се свързва с плагиофефалия, вродени дефекти, аномалии на нервната ос, синдром на гръдна недостатъчност.

ПРИЧИНА ЗА СИМПТОМИТЕ

Бавно напредващо притискане на нервни коренчета
Бавно напредващо изкривяване на гръбначния стълб
Бавно напредващо възпаление и дегенерация в междупрешленните ставички

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ

Пълна / частична парализа и изтръпване от мястото на увреждане на гръбначния мозък надолу
Видимо изкривяване на гръбнака Деформация на гръдния кош с изпъкване от едната страна и вдлъбване от другата Заличаване на талията Различна височина на рамената Наклонено положение на главата
Болки и скованост в гърба

ДИАГНОЗАТА СЕ ПОСТАВЯ ВЪЗ ОСНОВА НА

История на заболяването (анамнеза) Kлиничен преглед Рентгенографии Ядрено-магнитен резонанс
Спирометрия

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението може да бъде консервативно (неоперативно) или оперативно.
Консервативното лечение може да включва:
Наблюдение: ъгъл на Cobb < 30°, RVAD < 20° (90% спонтанно разрешаване)
Сериен Mehta casting: ъгъл на Cobb > 30°, RVAD > 20° (най-добро за деца под 2 години).
Обездвижване с корсет

КОГА Е РЕДНО ДА СЕ НАПРАВИ ОПЕРАЦИЯ?

ъгъл на Cobb > 50° до 60°
Консервативното лечение не успява да подобри симптомите.
Фузия преди 10-годишна възраст води до белодробни проблеми. Поради това тя трябва да бъде отложена максимално във времето.

КАКВИ БИХА БИЛИ ЦЕЛИТЕ НА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ?

Корекция на деформацията:

КАК СЕ ОПЕРИРА?

Процедури без фузия (например „growing rods“) при малки деца, позволяват растежа на гръбначния стълб да продължи.

КОИ ДРУГИ БОЛЕСТИ Е РЕДНО ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ (ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА)?

Конгенитална (вродена) сколиоза Невромускулна сколиоза (изкривяване на гръбначния стълб при невромускулни заболявания) Сирингомиелия Спина бифида Tethered cord синдром нучи повече ...
Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE