Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Спондилодисцит

АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Гръбначният стълб се състои от множество прешлени, между които са разположени междупрешленни дискове. В гръбначния стълб се намира гръбначният канал. Шийният отдел на гръбначния стълб се състои от седем прешлена, гръдният отдел – от дванадесет, а поясният – от пет.
Нормална анатомия на гръбначния стълб. Надлъжно сечение и напречни сечения през шийния, гръдния и поясните отдели.
Малките ставички, свързващи прешлените, се наричат фасетни. Те спомагат за стабилизирането на гръбначния стълб и заедно с междупрешленните дискове му позволяват известна степен на подвижност. Междупрешленните дискове се състоят от външен фиброзен пръстен (annulus fibrosus), който обгражда вътрешен гелоподобен център (nucleus pulposus). Отпред гръбначният канал е ограничен от прешленни тела и междупрешленни дискове, отстрани – от фасетите, а отзад – от прешленни дъги и жълта връзка. В гръбначния канал се намират гръбначният мозък и излизащите от него нервни коренчета. Гръбначният канал трябва да е достатъчно широк, така че гръбначният мозък и нервните коренчета да могат да преминават свободно. Гръбначният мозък обикновено свършва на височината на 1-ви лумбален (поясен) прешлен. Под него в гръбначния канал са разположени само нервни коренчета. На височината на отделните междупрешленни дискове нервните коренчета излизат от гръбначния канал през специални отвори (т. нар. неврофорамен). Гръбначният мозък и нервните коренчета отвеждат електрически сигнали от периферията (напр. кожата, ставите) към главния мозък и провеждат двигателни команди от мозъка към мускулите.

ОПИСАНИЕ

Спондилодисцитът е възпалително заболяване на прешлените и междупрешленните дискове. Причинява се от микроорганизми (бактерии и гъбички). Фактори, които увеличават риска от развитие на спондилодисцит, са диабет, злоупотреба с алкохол и наркотични вещества, хемодиализа, потиснат имунитет и др. Възпалението може да наруши стабилността на гръбначния стълб и да предизвика притискане на гръбначния мозък и нервните коренчета.
Спондилодисцит
Графика показваща надлъжно сечение на спондилодисцит в лумбална област на гръбначния стълб

ПРИЧИНА ЗА СИМПТОМИТЕ

Остро притискане на гръбначния мозък и/или на нервните коренчета
Бактериално възпаление на прешлените и междупрешленните дискове

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ

Силни болки по хода на гръбначния стълб над възпалението болки в крайниците
Пълна / частична парализа и изтръпване от мястото на увреждане на гръбначния мозък надолу

ДИАГНОЗАТА СЕ ПОСТАВЯ ВЪЗ ОСНОВА НА

История на заболяването (анамнеза) Kлиничен преглед
Кръвни изследвания
Ядрено-магнитен резонанс Хемокултура
допълнително може да се наложат да се направят:
Биопсия
Компютърна томография

ЛЕЧЕНИЕ

Около 90% от случаите могат да се лекуват успешно консервативно. При липса на притискане на гръбначния мозък/нервните коренчета и липса на данни за нестабилност на възпаления сегмент е възможно провеждането на консервативно лечение с:
Консервативното лечение може да включва:
Антибиотици
Емпиричното лечение трябва да започне, след като е отнет биопсичен материал за микробиологично изследване (PMID: 27082590). Следното емпирично лечение може да се приложи за общо 6 седмици (PMID: @ PMID:26872859): - Цефтриаксон 2 х 2 г и Клиндамицин 3 х 600 мг i.v. за 2 седмици; - Ципрофлоксацин 2 х 500 мг и Клиндамицин 4 х 300 мг p.o. за още 4 седмици; При наличие на антибиограма антибиотиците може да се адаптират спрямо чувствителността на микроорганизмите.
Покой

КОГА Е РЕДНО ДА СЕ НАПРАВИ ОПЕРАЦИЯ?

Ако са налице неврологични симптоми, причинени от притискане на гръбначния мозък или нервните коренчета.
Опасност от притискане на нервни структури поради нестабилност на гръбначния стълб

КАКВИ БИХА БИЛИ ЦЕЛИТЕ НА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ?

Взимане на материал за хистологично изследване.
Притиснатите нервни коренчета и/или гръбначен мозък да бъдат освободени.
Да се възстанови защитната функция на гръбначния стълб.

КАК СЕ ОПЕРИРА?

Задна декомпресия на гръбначния канал
Гръбначна фузия

КОИ ДРУГИ БОЛЕСТИ Е РЕДНО ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ (ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА)?

Кървене в гръбначния канал Гръбначен тумор Фрактура на прешлен/и Спинален абсцес (гръбначен гнойник)

Състоянието се лекува от специалисти по:

Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE