Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Фрактура и луксация на шийните фасети

АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Гръбначният стълб се състои от множество прешлени, между които са разположени междупрешленни дискове. В гръбначния стълб се намира гръбначният канал. Шийният отдел на гръбначния стълб се състои от седем прешлена, гръдният отдел – от дванадесет, а поясният – от пет.
Нормална анатомия на гръбначния стълб. Надлъжно сечение и напречни сечения през шийния, гръдния и поясните отдели.
Малките ставички, свързващи прешлените, се наричат фасетни. Те спомагат за стабилизирането на гръбначния стълб и заедно с междупрешленните дискове му позволяват известна степен на подвижност. Междупрешленните дискове се състоят от външен фиброзен пръстен (annulus fibrosus), който обгражда вътрешен гелоподобен център (nucleus pulposus). Отпред гръбначният канал е ограничен от прешленни тела и междупрешленни дискове, отстрани – от фасетите, а отзад – от прешленни дъги и жълта връзка. В гръбначния канал се намират гръбначният мозък и излизащите от него нервни коренчета. Гръбначният канал трябва да е достатъчно широк, така че гръбначният мозък и нервните коренчета да могат да преминават свободно. Гръбначният мозък обикновено свършва на височината на 1-ви лумбален (поясен) прешлен. Под него в гръбначния канал са разположени само нервни коренчета. На височината на отделните междупрешленни дискове нервните коренчета излизат от гръбначния канал през специални отвори (т. нар. неврофорамен). Гръбначният мозък и нервните коренчета отвеждат електрически сигнали от периферията (напр. кожата, ставите) към главния мозък и провеждат двигателни команди от мозъка към мускулите.

ОПИСАНИЕ

Луксацията на фасетите е трайно и значително разместване на ставните повърхности на междупрешленните стави. Най-често се причинява от флексионно-ротационна травма на шийните прешлени. Лаксацията на фасетите може да бъде едностранна или двустранна. Може да бъде: 1) сублуксация - нараняване на лигаменти, което води до непълна загуба на контакт на повърхностите на ставите израстъци (фасети) или 2) "заключени фасети" - пълна загуба на контакт между ставните повърхностите на фасетните израстъци, което е резултат от изместване на ставия израстък на горния прешлен спрямо ставния израстък на долния прешлен. Това води до блокиране на фасетите в патологично положение. Фрактурите на фасетите са най-често резултат от травматична хиперекстензия, комбинирана със странично накланяне/ротация. Те често с свързани с разрушаване на междупрешленния диск (PMID: 26516667).

ПРИЧИНА ЗА СИМПТОМИТЕ

Остро притискане на гръбначния мозък в шийния отдел
Счупване на шиен прешлен

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ

Изтръпване, мравучкане, болка или слабост в едната ръка, която обикновено започва в областта на врата. В редки случаи – пълна или частична парализа на ръцете и краката, както и безчувственост от шията надолу.
Болка и схващане в тила/врата

ДИАГНОЗАТА СЕ ПОСТАВЯ ВЪЗ ОСНОВА НА

История на заболяването (анамнеза) Kлиничен преглед Компютърна томография Ядрено-магнитен резонанс
допълнително може да се наложат да се направят:
Дигитална субтракционна ангиография Функционални (динамични) рентгенографии

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението може да бъде консервативно или оперативно.
Консервативното лечение може да включва:
Нестероидни противовъзпалителни средства
Фрактури без значителна луксация, спондилолистеза или кифоза: обездвижване с твърда яка за 6 – 12 седмици.

КОГА Е РЕДНО ДА СЕ НАПРАВИ ОПЕРАЦИЯ?

Почти винаги се налага да се направи операция по спешност.

КАКВИ БИХА БИЛИ ЦЕЛИТЕ НА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ?

Притиснатите нервни коренчета и/или гръбначен мозък да бъдат освободени.
Да се възстанови защитната функция на гръбначния стълб.

КАК СЕ ОПЕРИРА?

Отворена или затворена редукция (възстановяване на разместването)
Предна шийна декомпресия + фузия

КОИ ДРУГИ БОЛЕСТИ Е РЕДНО ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ (ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА)?

Фрактура на друг/и прешлен/и

Състоянието се лекува от специалисти по:

Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE