Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Фрактура тип Hangman (травматична спондилолистеза на аксиса)

АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Гръбначният стълб се състои от множество прешлени, между които са разположени междупрешленни дискове. В гръбначния стълб се намира гръбначният канал. Шийният отдел на гръбначния стълб се състои от седем прешлена, гръдният отдел – от дванадесет, а поясният – от пет.
Нормална анатомия на гръбначния стълб. Надлъжно сечение и напречни сечения през шийния, гръдния и поясните отдели.
Малките ставички, свързващи прешлените, се наричат фасетни. Те спомагат за стабилизирането на гръбначния стълб и заедно с междупрешленните дискове му позволяват известна степен на подвижност. Междупрешленните дискове се състоят от външен фиброзен пръстен (annulus fibrosus), който обгражда вътрешен гелоподобен център (nucleus pulposus). Отпред гръбначният канал е ограничен от прешленни тела и междупрешленни дискове, отстрани – от фасетите, а отзад – от прешленни дъги и жълта връзка. В гръбначния канал се намират гръбначният мозък и излизащите от него нервни коренчета. Гръбначният канал трябва да е достатъчно широк, така че гръбначният мозък и нервните коренчета да могат да преминават свободно. Гръбначният мозък обикновено свършва на височината на 1-ви лумбален (поясен) прешлен. Под него в гръбначния канал са разположени само нервни коренчета. На височината на отделните междупрешленни дискове нервните коренчета излизат от гръбначния канал през специални отвори (т. нар. неврофорамен). Гръбначният мозък и нервните коренчета отвеждат електрически сигнали от периферията (напр. кожата, ставите) към главния мозък и провеждат двигателни команди от мозъка към мускулите.
Атлантоокципиталната става свързва главата с гръбначния стълб. Състои се от кондилите на тилната кост и горните стави на първия шиен прешлен, който се нарича „атлас“. Надолу той е свързан и с 2-ри шиен прешлен (аксис).

ОПИСАНИЕ

Фрактурата на Hangman e двустранно травматично счупване на 2-ри шиен прешлен през междуставните участъци на педикулите, често с приплъзване напред на 2-ри спрямо 3-ти шиен прешлен. За оценка тежестта на тези фрактури се използва класификацията на Levine & Edwards. Тя ги разделя на 4 типа (I, II, IIA, III). Тип I: < 3 мм хоризонтално разместване на C2 спрямо C3, без ангулация, C2/3 дискът е съхранен. Тип II: > 3 мм хоризонтално разместване на C2 спрямо C3, значима ангулация, вертикална фрактурна линия, C2/3 дискът и задната надлъжна връзка са разкъсани. Тип IIA: Няма хоризонтално разместване на C2 спрямо C3, хоризонтална фрактурна линия, значима ангулация. Тип III: Тип I фрактура + двустранна C2/3 фасетна дислокация.
Фрактура тип Hangman (травматична спондилолистеза на аксиса)
"Hangman" фрактура

ПРИЧИНА ЗА СИМПТОМИТЕ

Остро притискане на гръбначния мозък в шийния отдел
Счупване на шиен прешлен

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ

Пълна или частична парализа на ръцете и краката Безчувственост от шията надолу
Болка и схващане в тила/врата

ДИАГНОЗАТА СЕ ПОСТАВЯ ВЪЗ ОСНОВА НА

История на заболяването (анамнеза) Kлиничен преглед Компютърна томография Ядрено-магнитен резонанс
допълнително може да се наложат да се направят:
Дигитална субтракционна ангиография Функционални (динамични) рентгенографии

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението може да бъде консервативно или оперативно.
Консервативното лечение може да включва:
Тип I: Твърда яка за 4 – 6 седмици Тип I (3 – 5 мм изместване): Затворена редукция (аксиална тракция комбинирана + екстензия), последвана от хало за 8 – 12 седмици Тип IIA: Затворена редукция (само хиперекстензия), последвана от хало за 8 – 12 седмици

КОГА Е РЕДНО ДА СЕ НАПРАВИ ОПЕРАЦИЯ?

Тип II (> 5 мм изместване) редукция + оперативна стабилизация Тип III редукция + оперативна стабилизация

КАКВИ БИХА БИЛИ ЦЕЛИТЕ НА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ?

Да се възстанови защитната функция на гръбначния стълб.

КАК СЕ ОПЕРИРА?

Задна С1 – С3 фузия
Двустранна С2 остеосинтеза с парс винтове
Предна С2 – С3 остеосинтеза

КОИ ДРУГИ БОЛЕСТИ Е РЕДНО ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ (ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА)?

Фрактура на друг/и прешлен/и Остеопороза Патологична фрактура на прешлените Анкилозиращ спондилит (болест на Бехтерев)

Състоянието се лекува от специалисти по:

Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE