Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Шийна дискова херния

АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Гръбначният стълб се състои от множество прешлени, между които са разположени междупрешленни дискове. В гръбначния стълб се намира гръбначният канал. Шийният отдел на гръбначния стълб се състои от седем прешлена, гръдният отдел – от дванадесет, а поясният – от пет.
Нормална анатомия на гръбначния стълб. Надлъжно сечение и напречни сечения през шийния, гръдния и поясните отдели.
Малките ставички, свързващи прешлените, се наричат фасетни. Те спомагат за стабилизирането на гръбначния стълб и заедно с междупрешленните дискове му позволяват известна степен на подвижност. Междупрешленните дискове се състоят от външен фиброзен пръстен (annulus fibrosus), който обгражда вътрешен гелоподобен център (nucleus pulposus). Отпред гръбначният канал е ограничен от прешленни тела и междупрешленни дискове, отстрани – от фасетите, а отзад – от прешленни дъги и жълта връзка. В гръбначния канал се намират гръбначният мозък и излизащите от него нервни коренчета. Гръбначният канал трябва да е достатъчно широк, така че гръбначният мозък и нервните коренчета да могат да преминават свободно. Гръбначният мозък обикновено свършва на височината на 1-ви лумбален (поясен) прешлен. Под него в гръбначния канал са разположени само нервни коренчета. На височината на отделните междупрешленни дискове нервните коренчета излизат от гръбначния канал през специални отвори (т. нар. неврофорамен). Гръбначният мозък и нервните коренчета отвеждат електрически сигнали от периферията (напр. кожата, ставите) към главния мозък и провеждат двигателни команди от мозъка към мускулите.

ОПИСАНИЕ

Дисковата херния (дископатия) е болест на междупрешленните дискове (свързващият елемент между отделните прешленни тела). Междупрешленният диск се състои от груба твърда обвивка (фиброзен пръстен) и затворено вътре меко вещество. Заедно с малките междупрешленни стави и други съединителнотъканни връзки междупрешленните дискове осигуряват подвижността на гръбнака и служат като амортисьори за омекотяване на движенията на тялото.
Цервикална (шийна) дискова херния
Шийна дискова херния
При скъсване на твърдата обвивка на диска (фиброзния пръстен) меката вътрешност излиза от него и навлиза в гръбначния канал или в нервнокоренчевите канали. Там навлязлата от междупрешленния диск част може да притисне нервните коренчета или гръбначния мозък. При повечето пациенти не може да се определи точната причина за поява на дискова херния. Най-често тя е резултат от стареенето на организма и свързаното с това износване на междупрешленните дискове. Фактори, увеличаващи риска от образуване на дискова херния, са: 1) травма, 2) професии, изискващи вдигане, бутане и усукване, 3) наследственост.
Шийната дискова херния (МКБ М50), нар. разговорно дискова херния на шийни прешлени, е заболяване на междупрешленните дискове в шийния отдел на гръбначния стълб. Най-често се среща между прешленните тела С5/6 и С6/7. Тук ще обясним как този шийната дискова херния херния се образува, какви са най-честите симптоми и как се диагностицира и лекува. Поставянето на точната дианоза и изборът на правилно лечение са най-важните цели при пациенти страдащи от шийна дискова херния. Интересен факт е, че над 50% от шийните дискови херния могат да бъдат излекувани без операция (напр. физиотерапия, упражнения, болкоуспокояващи).

ПРИЧИНА ЗА СИМПТОМИТЕ

Остро притискане на нервно коренче и/или на гръбначния мозък в шийния отдел

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ

Изтръпване, мравучкане, болка или слабост в едната ръка, която обикновено започва в областта на врата. В редки случаи – пълна или частична парализа на ръцете и краката, както и безчувственост от шията надолу.

ДИАГНОЗАТА СЕ ПОСТАВЯ ВЪЗ ОСНОВА НА

История на заболяването (анамнеза) Kлиничен преглед
и поне едно от следните изследвания:
Ядрено-магнитен резонанс Компютърна томография Миелография
допълнително може да се наложат да се направят:
Рентгенографии Функционални (динамични) рентгенографии
Диагностична перирадикулярна инфилтрация
Диагностична блокада на фасетите
Електромиография

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението е консервативно (неоперативно) или оперативно. Голяма част от пациентите (80 – 90%) с остра болка, но без мускулна слабост се подобряват без операция в рамките на около 6 седмици след появата на симптомите (PMID# 8875719).
Консервативното лечение може да включва:
Нестероидни противовъзпалителни средства Кортикостероиди Физиотерапия
Обездвижване с яка
Лечебна физкултура
Укрепване на вратните мускули
Лечение с топлина
Терапевтична перирадикулярна инфилтрация

КОГА Е РЕДНО ДА СЕ НАПРАВИ ОПЕРАЦИЯ?

Спешна операция е редно да се извърши при остро настъпила (< 72 часа) парализа вследствие на притискане на гръбначния мозък. В тези случаи най-добрите резултати се постигат, ако операцията се направи в рамките на 12 часа от настъпването на симптомите
Спешна операция е редно да се извърши при настъпване на остра (< 72 часа) загуба на сила в определена мускулна група вследствие на притискане на нервно коренче. В този случай е препоръчително операцията да се направи в рамките на 72 часа от настъпването на симптомите.
Планова операция е препоръчителна, ако е налице притискане на нервно коренче водещо до значителна мускулна слабост (> 72 часа) или качеството на живот на пациента е значително увредено от симптомите (болка, изтръпване) и консервативното лечение не е довело до чувствително облекчаване в рамките на 6 – 8 седмици.

КАКВИ БИХА БИЛИ ЦЕЛИТЕ НА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ?

Притиснатите нервни коренчета и/или гръбначен мозък да бъдат освободени.
Защитната функция на гръбначния стълб да бъде запазена.
Обратно развитие на симптомите (напр. намаляване на болките, подобрение на парезите).
Да се спре влошаването на симптомите.

КАК СЕ ОПЕРИРА?

КОИ ДРУГИ БОЛЕСТИ Е РЕДНО ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ (ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА)?

Болки във врата Радикулит Гръбначен тумор
Болести на раменната или лакътната става
Синдром на карпалния тунел Синдром на улнарния тунел Заболяване на периферните нерви (напр. полиневропатия) Фрактура на прешлен/и Плексит
Гръден тумор
Спинален абсцес (гръбначен гнойник)

Състоянието се лекува от специалисти по:

Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE