Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Периферната артериална оклузивна болест (ПАОБ)

ОПИСАНИЕ

Периферната артериална оклузивна болест (ПАОБ) е известна още като периферна съдова болест (ПСБ) и периферна артериална болест (ПАБ). Причинява се от запушването на големите периферни артерии, които снабдяват с кислород вътрешните органи и крайниците. Запушването може да се дължи на атеросклероза, емболия и тромбоза, което причинява остра или хронична исхемия (липса на кръвоснабдяване).
нучи повече ...
Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE