Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

НЕВРОЛОГИЯ

Неврологията (от гръцки: νεῦρον (неврон), „струна, нерв“ и суфиксът -logia, „наука за“) е клон на медицината, занимаващ се с диагностиката и лечението на болестите на централната и периферната нервна система (и техните подразделения, автономната и соматичната нервна система), и всички тъкани управлявани от нервната система, като например мускулите. Неврологът е лекар, със специалност по неврология и обучен да изследва, диагностицира и лекува неврологични болести. Невролозите могат също да участват в клинични изследвания и научни изследвания. Неврологията е нехирургична специалност. Съответната й хирургическа специалност е неврохирургията. Съществува значително припокриване между полето на неврологията и психиатрията, като границата между двете .

История

Историята на неврологията започва между XV и XVI век. Тук трябва да спомеем имената на лекари като Томас Уилис, Робърт Уит, Матю Бейли, Чарлз Бел, Мориц Хайнрих Ромберг, Дюшен дьо Булон, Уилям А. Хамънд, Жан-Мартин Шарко и Джон Хъглингс Джаксън. През 1894 г. полският невролог Едуард Флатау публикува атлас на човешкия мозък през 1894 г. Жан-Мартин Шарко се смята за един от бащите на неврологията.

Какво преставлява неврологичния преглед?

Преди неврологичния преглед неврологът разпитва пациента (когато е възможно това) и преглежда историята на заболяването на пациента. След това пациентът се полага неврологичен преглед. Прегледът проверява психическия статус, функция на черепните нерви (включително зрение), както и силата, координацията, рефлексите и чувствителността в тялото и крайниците. Тази информация помага на невролога да определи дали има проблем в нервната система и ако има то къде той да бъде търсен. Локализацията на проблема е ключов въпрос за установяване на диагнозата. След това може да са необходими допълнителни тестове за потвърждаване на диагнозата и в крайна сметка определяне на терапията и подходящо лечение.

Допълнителни изследвания

В някои случаи невролозите могат да поскат да бъдат извършени допълнителни диагностични тестове. Често използвани изследвания в неврологията включват образна диагностика като компютърна томография (КТ), ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и ултразвук на кръвоносните съдове на главата и шията. Електрофизиологични изследвания, включително електроенцефалография (EEG), иглена електромиография (EMG), изследвания на нервната проводимост (NCSs) и соматосензорни евокиирани потенциали. Невролозите често извършват лумбални пункции, за да оценят характеристиките на цереброспиналната течност на пациента. Напредъкът в генетичните тестове направи генетичното тестване важен инструмент при класификацията на наследствените невромускулни заболявания и диагностиката на много други неврогенетични заболявания.

Често лекувани състояния

Някои от често срещаните състояния, лекувани от невролози, включват главоболие, радикулопатия, невропатия, инсулт, деменция, епилепсия, болест на Алцхаймер, дефицит на вниманието / хиперактивност, [8] болест на Паркинсон, синдром на Турет, множествена склероза, травма на главата, нарушения на съня, нервно-мускулни заболявания и различни инфекции и тумори на нервната система. Невролозите също са помолени да оценят пациентите, които не реагират на животоподдържащо средство, за да потвърдят мозъчната смърт.

Как лекуват невролозите?

Възможностите за лечение варират в зависимост от неврологичния проблем. Те могат да включват насочване на пациента към физиотерапевт, предписване на лекарства или препоръчване на хирургична процедура.

Субспециализация

Някои невролози се специализират в определени части на нервната система или в специфични процедури. Например клиничните неврофизиолози са специализирани в използването на EEG и интраоперативно мониториране за диагностициране на определени неврологични разстройства. Други невролози са специализирани в използването на електродиагностични медицински изследвания - иглени EMG и NCS.
Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE