Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

История на заболяването (анамнеза)

ОПИСАНИЕ

Анамнезата е описание на здравословното състояние на пациента. Може да включва информация за предишни и настоящи заболявания, алергии, операции, имунизации и друга нужна медицинска информация, като приемани лекарства, навици и професия. Възможно е да включва и здравна информация за членовете на семейството на човека. Чрез историята на заболяването лекарят събира информация за историята и хода на болестта.
нучи повече ...
Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE