Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Друг гръбначен тумор

Гръбначният тумор е патологична тъкан в гръбначния стълб или около него. Клетките на тази тъкан растат и се размножават неконтролируемо. Гръбначните тумори могат да бъдат доброкачествени (неракови) или злокачествени (ракови). Първичните тумори възникват в тъканите на гръбначния стълб а метастатичните са резултат от рак, който се разпространява в гръбначния стълб от другаде. Гръбначните тумори се класифицират по два начина: 1) според отдела на гръбначния стълб, в който се появяват (цервикален, гръден, лумбален и сакрумен) или 2) според местоположението им в различните тъкани на гръбначния стълб (гръбначен мозък, прешленна кост, гръбначен канал).
Хондром Остеоид-остеом/остеобластом Остеохондром Хондробластом Хондромиксоиден фибром Хемангиом Доброкачествен фиброзен хистиоцитом Аневризмална киста Eозинофилен гранулом Гигантскоклетъчен тумор (остеокластома) Епендимом Хемангиобластом Спинален неврином Менингеом Миелом/Плазмоцитом Астроцитом Ганглионевробластом Ганглионевром Епидермоидна киста Метастаза Параганглиом Сарком Хемангиоперицитом Лимфом Невробластом
Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE