Trinity Medical Center I Dr. Marin Guentchev, MD, PhD

Международна класификация на болестите МКБ-10

КЛАС I

Някои инфекциозни и паразитни болести (А00 - В99)

Чревни инфекции (А00 - А09)

А00 Холера

А01 Тиф и паратиф

А02 Други салмонелозни инфекции

А03 Шигелоза

А04 Други бактериални чревни инфекции

А05 Други бактериални хранителни отравяния

А06 Амебиаза

А07 Други протозойни чревни болести

А08 Вирусни и други уточнени чревни инфекции

А09 Диария и гастроентерит с предполагаем инфекциозен произход

Туберкулоза (А15 - А19)

А15 Туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично

А16 Туберкулоза на дихателните органи, непотвърдена бактериологично или хистологично

А17† Туберкулоза на нервната система

А18 Туберкулоза на други органи

А19 Милиарна туберкулоза

Някои бактериални зоонози (А20 - А28)

А20 Чума

А21 Туларемия

А22 Антракс

А23 Бруцелоза

А24 Сап и мелиоидоза

А25 Треска при ухапване от плъх

А26 Еризипелоид

А27 Лептоспироза

А28 Други бактериални зоонози, некласифицирани другаде

Други бактериални болести (А30 - А49)

А30 Проказа [болест на Hansen]

А31 Инфекции, предизвикани от други микобактерии

А32 Листериоза

А33 Тетанус на новородено

А34 Акушерски тетанус

А35 Други форми на тетанус

А36 Дифтерия

А37 Коклюш

А38 Скарлатина

А39 Менингококова инфекция

А40 Стрептококова септицемия

А41 Друга септицемия

А42 Актиномикоза

А43 Нокардиоза

А44 Бартонелоза

А46 Еризипел

А48 Други бактериални болести, некласифицирани другаде

А49 Бактериална инфекция с неуточнена локализация

Инфекции, предавани предимно по полов път (А50 - А64)

А50 Вроден сифилис

А51 Ранен сифилис

А52 Късен сифилис

А53 Други и неуточнени форми на сифилис

А54 Гонококова инфекция

А55 Хламидиен лимфогранулом (венеричен)

А56 Други хламидийни болести, предавани по полов път

А57 Шанкроид

А58 Гранулом, ингвинален

А59 Трихомониаза

А60 Аногенитална херпесна вирусна [herpes simplex] инфекция

А63 Други болести, предавани предимно по полов път, некласифицирани другаде

А64 Болести, предавани предимно по полов път, неуточнени

Други болести, предизвикани от спирохети (А65 - А69)

А65 Невенеричен сифилис

А66 Фрамбезия

А67 Пинта [карате]

А68 Възвратни трески

А69 Други инфекции, предизвикани от спирохети

Други болести, предизвикани от хламидии (А70 - А74)

А70 Инфекция, предизвикана от Chlamydia psittaci

А71 Трахома

А74 Други болести, предизвикани от хламидии

Рикетсиози (А75 - А79)

А75 Петнист тиф

А77 Петниста треска [кърлежови рикетсиози]

А78 Ку - треска

А79 Други рикетсиози

Вирусни инфекции на централната нервна система (А80 - А89)

А80 Остър полиомиелит

А81 Атипични вирусни инфекции на централната нервна система

А82 Бяс

А83 Вирусен енцефалит, предаван от комари

А84 Вирусен енцефалит, предаван от кърлежи

А85 Други вирусни енцефалити, некласифицирани другаде

А86 Вирусен енцефалит, неуточнен

А87 Вирусен менингит

А88 Други вирусни инфекции на централната нервна система, некласифицирани другаде

А89 Вирусна инфекция на централната нервна система, неуточнена

Вирусни трески, предавани от членестоноги и вирусни хеморагични трески (А90 - А99)

А90 Денга [класическа треска денга]

А91 Хеморагична треска, предизвикана от денга - вирус

А92 Други вирусни трески, предавани от комари

А93 Други вирусни трески, предавани от членестоноги, некласифицирани другаде

А94 Вирусна треска, предавана от членестоноги, неуточнена

А95 Жълта треска

А96 Аренавирусна хеморагична треска

А98 Други вирусни хеморагични трески, некласифицирани другаде

А99 Вирусна хеморагична треска, неуточнена

Вирусни инфекции, характеризиращи се с увреждания на кожата и лигавиците (В00 - В09)

В00 Херпес - вирусни [herpes simplex] инфекции

В01 Лещенка [varicella]

В02 Herpes zoster

В03 Вариола

В04 Инфекции, предизвикани от вируса на маймунската вариола

В05 Брусница

В06 Рубеола [немска брусница]

В07 Вирусни брадавици

В08 Други вирусни инфекции, характеризиращи се с увреждания на кожата и лигавиците, некласифицирани другаде

В09 Вирусна инфекция, характеризираща се с увреждания на кожата и лигавиците, неуточнена

Вирусен хепатит (В15 - В19)

В15 Остър хепатит А

В16 Остър хепатит В

В17 Други остри вирусни хепатити

В18 Хроничен вирусен хепатит

В19 Вирусен хепатит, неуточнен

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV](В20 - В24)

В20 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], проявяваща се като инфекциозни и паразитни болести

В21 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], проявяваща се като злокачествени новообразувания

В22 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], проявяваща се като други уточнени болести

В23 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], проявяваща се като други състояния

В24 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнена

Други вирусни болести (В25 - В34)

В25 Цитомегалвирусна болест

В26 Епидемичен паротит

В27 Инфекциозна мононуклеоза

В30 Вирусен конюнктивит

В33 Други вирусни болести, некласифицирани другаде

В34 Вирусна инфекция с неуточнена локализация

Микози (В35 - В49)

В35 Дерматофития

В36 Други повърхностни микози

В37 Кандидоза

В38 Кокцидиоидомикоза

В39 Хистоплазмоза

В40 Бластомикоза

В41 Паракокцидиоидомикоза

В42 Споротрихоза

В43 Хромомикоза и феомикотичен абсцес

В44 Аспергилоза

В45 Криптококоза

В46 Зигомикоза

В47 Мицетом

В48 Други микози, некласифицирани другаде

В49 Микоза, неуточнена

Протозойни болести (В50 - В64)

В50 Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum

В51 Малария, предизвикана от Plasmodium vivax

В52 Малария, предизвикана от Plasmodium malariae

В53 Други видове паразитологично потвърдена малария

В54 Малария, неуточнена

В55 Лайшманиоза

В56 Африканска трипанозомоза

В57 Болест на Chagas

В58 Токсоплазмоза

В59 Пневмоцистоза

В60 Други протозойни болести, некласифицирани другаде

В64 Протозойна болест, неуточнена

Хелминтози (В65 - В83)

В65 Шистозомиаза [билхарциоза]

В66 Други трематодози

В67 Ехинококоза

В68 Тениоза

В69 Цистицеркоза

В70 Дифилоботриоза и спарганоза

В71 Други инвазии, предизвикани от цестоди

В72 Дракункулоза

В73 Онхоцеркоза

В74 Филариоза

В75 Трихинелоза

В76 Анкилостомидоза

В77 Аскаридоза

В78 Стронгилоидоза

В79 Трихуриоза

В80 Ентеробиоза

В81 Други чревни хелминтози, некласифицирани другаде

В82 Чревна паразитоза, неуточнена

В83 Други хелминтози

Педикулоза, акаридоза и други инфестации (В85 - В89)

В85 Педикулоза и фтириоза

В86 Краста

В87 Миаза

В88 Други инфестации

В89 Паразитна болест, неуточнена

Последици от инфекциозни и паразитни болести (В90 - В94)

В90 Последици от туберкулоза

В91 Последици от полиомиелит

В92 Последици от лепра

В94 Последици от други неуточнени инфекциозни и паразитни болести

Бактериални, вирусни и други инфекциозни агенти (В95 - В97)

В95 Стрептококи и стафилококи като причина за болести, класифицирани другаде

В96 Други бактериални агенти като причина за болести, класифицирани другаде

В97 Вирусни агенти като причина за болести, класифицирани другаде

Други инфекциозни болести (В99)

В99 Други и неуточнени инфекциозни болести

КЛАС II

Новообразувания (C00 - D48)

Злокачествени новообразувания (C00 - C97)

Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00 - C14)

C00 Злокачествено новообразувание на устната

C01 Злокачествено новообразувание на основата на езика

C02 Злокачествени новообразувания на други и неуточнени части на езика

C03 Злокачествено новообразувание на венците

C04 Злокачествено новообразувание на пода на устната кухина

C05 Злокачествено новообразувание на небцето

C06 Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на устната кухина

C07 Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза

C08 Злокачествено новообразувание на друга и неуточнена част на големите слюнчени жлези

C09 Злокачествено новообразувание на сливицата

C10 Злокачествено новообразувание на орофаринкса

C11 Злокачествено новообразувание на назофаринкса

C12 Злокачествено новообразувание на пириформения синус

C13 Злокачествено новообразувание на хипофаринкса

C14 Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации на устните, устната кухина и фаринкса

Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи (C15 - C26)

C15 Злокачествено новообразувание на хранопровода

C16 Злокачествено новообразувание на стомаха

C17 Злокачествено новообразувание на тънките черва

C18 Злокачествено новообразувание на дебелото черво

C19 Злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област

C20 Злокачествено новообразувание на правото черво

C21 Злокачествено новообразувание на ануса и аналния канал

C22 Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища

C23 Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

C24 Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на жлъчните пътища

C25 Злокачествено новообразувание на панкреаса

C26 Злокачествено новообразувание на храносмилателните органи с друга и неточно определена локализация

Злокачествени новообразувания на дихателните органи и гръдния кош (C30 - C39)

C30 Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо

C31 Злокачествено новообразувание на синусите

C32 Злокачествено новообразувание на ларинкса

C33 Злокачествено новообразувание на трахеята

C34 Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб

C37 Злокачествено новообразувание на тимуса

C38 Злокачествено новообразувание на сърцето, медиастинума иплеврата

C39 Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации на дихателните органи и гръдния кош

Злокачествени новообразувания на костите и ставните хрущяли (C40 - C41)

C40 Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли на крайниците

C41 Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли с други и неуточнени локализации

Меланом и други злокачествени новообразувания на кожата (C43 - C44)

C43 Злокачествен меланом на кожата

C44 Други злокачествени новообразувания на кожата

Злокачествени новообразувания на мезотелиалната и меките тъкани (C45 - C49)

C45 Мезотелиом

C46 Сарком на Kaposi

C47 Злокачествено новообразувание на периферните нерви и вегетативната нервна система

C48 Злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума

C49 Злокачествено новообразувание на съединителната и другите меки тъкани

Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50)

C50 Злокачествено новообразувание на млечната жлеза

Злокачествени новообразувания на женските полови органи (C51 - C58)

C51 Злокачествено новообразувание на вулвата

C52 Злокачествено новообразувание на влагалището

C53 Злокачествено новообразувание на шийката на матката

C54 Злокачествено новообразувание на тялото на матката

C55 Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация

C56 Злокачествено новообразувание на яйчника

C57 Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на женските полови органи

C58 Злокачествено новообразувание на плацентата

Злокачествени новообразувания на мъжките полови органи (C60 - C63)

C60 Злокачествено новообразувание на пениса

C61 Злокачествено новообразувание на простатата

C62 Злокачествоно новообразувание на тестиса

C63 Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на мъжките полови органи

Злокачествени новообразувания на пикочната система (C64 - C68)

C64 Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче

C65 Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

C66 Злокачествено новообразувание на уретера

C67 Злокачествено новообразувание на пикочния мехур

C68 Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на пикочните органи

Злокачествени новообразувания на окото, главния мозък и други части на централната нервна система (С69 - С72)

C69 Злокачествено новообразувание на окото и неговите придатъци

C70 Злокачествено новообразувание на мозъчните обвивки

C71 Злокачествено новообразувание на главния мозък

C72 Злокачествено новообразувание на гръбначния мозък, черепномозъчните нерви и други части на централната нервна система

Злокачествени новообразувания на щитовидната и други ендокринни жлези (С73 - С75)

C73 Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

C74 Злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза

C75 Злокачествено новообразувание на други ендокринни жлези исродни структури

Злокачествени новообразувания с неточно определени, вторични и неуточнени локализации (С76 - С80)

C76 Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации

C77 Вторично и неуточнено злокачествено новообразувание на лимфните възли

C78 Вторично злокачествено новообразувание на дихателната ихраносмилателната системи

C79 Вторично злокачествено новообразувание с други локализации

C80 Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

Злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (С81 - С96)

C81 Болест на Hodgkin [лимфогрануломатоза]

C82 Фоликуларен [нодуларен] нехочкинов лимфом

C83 Дифузен нехочкинов лимфом

C84 Периферни и кожни Т - клетъчни лимфоми

C85 Други и неуточнени типове на нехочкинов лимфом

C88 Злокачествени имунопролиферативни болести

C90 Множествен миелом и злокачествени плазмоклетъчни новообразувания

C91 Лимфоидна левкемия [лимфолевкемия]

C92 Миелоидна левкемия [миелолевкемия]

C93 Моноцитна левкемия

C94 Други левкемии с уточнен клетъчен вид

C95 Левкемия с неуточнен клетъчен вид

C96 Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

Злокачествени новообразувания със самостоятелни (първични) множествени локализации (С97)

C97 Злокачествени новообразувания със самостоятелни (първични) множествени локализации

Новообразувания in situ (D00 - D09)

D00 Карцином in situ на устната кухина, хранопровода и стомаха

D01 Карцином in situ на други и неуточнени храносмилателни органи

D02 Карцином in situ на средното ухо и дихателната система

D03 Меланом in situ

D04 Карцином in situ на кожата

D05 Карцином in situ на млечната жлеза

D06 Карцином in situ на шийката на матката

D07 Карцином in situ на други и неуточнени полови органи

D09 Карцином in situ с други и неуточнени локализации

Доброкачествени новообразувания (D10 - D36)

D10 Доброкачествено новообразувание на устните, устната кухина ифаринкса

D11 Доброкачествено новообразувание на големите слюнчени жлези

D12 Доброкачествено новообразувание на колона, ректума, ануса ианалния канал

D13 Доброкачествено новообразувание на други и неточно определени части на храносмилателната система

D14 Доброкачествено новообразувание на средното ухо и дихателната система

D15 Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени органи в гръдния кош

D16 Доброкачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли

D17 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан

D18 Хемангиом и лимфангиом с каквато и да е локализация

D19 Доброкачествено новообразувание на мезотелиалната тъкан

D20 Доброкачествено новообразувание на меката тъкан на ретроперитонеума и перитонеума

D21 Други доброкачествени новообразувания на съединителната идруги меки тъкани

D22 Меланоцитен невус

D23 Други доброкачествени новообразувания на кожата

D24 Доброкачествено новообразувание на млечната жлеза

D25 Лейомиом на матката

D26 Други доброкачествени новообразувания на матката

D27 Доброкачествено новообразувание на яйчника

D28 Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени части на женските полови органи

D29 Доброкачествено новообразувание на мъжките полови органи

D30 Доброкачествено новообразувание на пикочните органи

D31 Доброкачествено новообразувание на окото и неговите придатъци

D32 Доброкачествено новообразувание на мозъчните обвивки

D33 Доброкачествено новообразувание на главния мозък и други части на централната нервна система

D34 Доброкачествено новообразувание на щитовидната жлеза

D35 Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени ендокринни жлези

D36 Доброкачествено новообразувание с други и неуточнени локализации

Новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D37 - D48)

D37 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на устната кухина и храносмилателните органи

D38 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на средното ухо, дихателната система и органите в гръдния кош

D39 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на женските полови органи

D40 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на мъжките полови органи

D41 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на пикочните органи

D42 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на мозъчните обвивки

D43 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на главния мозък и централната нервна система

D44 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на ендокринните жлези

D45 Полицитемия вера

D46 Миелодиспластични синдроми

D47 Други новообразувания с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

D48 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер с други и неуточнени локализации

КЛАС III

Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни на рушения, включващи имунния механизъм (D50 - D89)

Анемии, свързани с храненето (D50 - D53)

D50 Желязонедоимъчна анемия

D51 Витамин В12 - недоимъчна анемия

D52 Фолиевонедоимъчна анемия

D53 Други анемии, свързани с храненето

Хемолитични анемии (D55 - D59)

D55 Анемия, дължаща се на ензимни нарушения

D56 Таласемия

D57 Сърповидно - клетъчни нарушения

D58 Други наследствени хемолитични анемии

D59 Придобита хемолитична анемия

Апластични и други анемии (D60 - D64)

D60 Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите [еритробластопения]

D61 Други апластични анемии

D62 Остра постхеморагична анемия

D63* Анемия при хронични болести, класифицирани другаде

D64 Други анемии на рушения на съсирването на кръвта, пурпура и други хеморагични

състояния (D65 - D69)

D65 Дисеминирано вътресъдово съсирване [синдром на дефибринация]

D66 Вроден дефицит на фактор VIII

D67 Вроден дефицит на фактор IX

D68 Други нарушения на кръвосъсирването

D69 Пурпура и други хеморагични състояния

Други болести на кръвта и кръвотворните органи (D70 - D77)

D70 Агранулоцитоза

D71 Функционални нарушения на полиморфно - ядрените неутрофили

D72 Други нарушения на белите кръвни клетки

D73 Болест на далака

D74 Метхемоглобинемия

D75 Други болести на кръвта и кръвотворните органи

D76 Отделни болести, протичащи с включване на лимфоретикулната тъкан и ретикулохистиоцитарната система

D77* Други нарушения на кръвта и кръвотворните органи при болести, класифицирани другаде

Други нарушения, включващи имунния механизъм (D80 - D89)

D80 Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела

D81 Комбинирани имунодефицитни състояния

D82 Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти

D83 Обикновен променлив имунодефицит

D84 Други имунодефицити

D86 Саркоидоза

D89 Други нарушения с включване на имунния механизъм, некласифицирани другаде

КЛАС IV

Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (Е00 - Е90)

Болести на щитовидната жлеза (E00 - E07)

Е00 Синдром на вроден йоден недоимък

Е01 Болести на щитовидната жлеза, свързани с йоден недоимък, исродни състояния

Е02 Субклиничен хипотиреоидизъм, причинен от йоден недоимък

Е03 Други видове хипотиреоидизъм

Е04 Други видове нетоксична гуша

Е05 Тиреотоксикоза [хипертиреоидизъм]

Е06 Тиреоидит

Е07 Други болести на щитовидната жлеза

Захарен диабет (Е10 - Е14)

Е10 Инсулинозависим захарен диабет

Е11 Ненсулинозависим захарен диабет

Е12 Захарен диабет, свързан с недоимъчно хранене

Е13 Други уточнени видове захарен диабет

Е14 Захарен диабет, неуточнен

Други разстройства на глюкозната регулация и ендокринната секреция на панкреаса (Е15 - Е16)

Е15 Недиабетна хипогликемична кома

Е16 Други разстройства на ендокринната секреция на панкреаса

Разстройства на други ендокринни жлези (Е20 - Е35)

Е20 Хипопаратиреоидизъм

Е21 Хипопаратиреоидизъм и други разстройства на паращитовидните жлези

Е22 Хиперфункция на хипофизата

Е23 Хипофункция и други разстройства на хипофизата

Е24 Синдром на Cushing

Е25 Адреногенитални разстройства

Е26 Хипералдостеронизъм

Е27 Други разстройства на надбъбречните жлези

Е28 Дисфункция на яйчниците

Е29 Дисфункция на тестисите

Е30 Нарушения в пубертета, некласифицирани другаде

Е31 Полигландуларна дисфункция

Е32 Болести на тимуса

Е34 Други ендокринни разстройства

Е35* Разстройства на ендокринните жлези при болести, класифицирани другаде

Недоимъчно хранене (Е40 - Е46)

Е40 Квашиоркор

Е41 Алиментарен маразъм

Е42 Квашиоркор при маразъм

Е43 Тежко белтъчно - калорийно недохранване, неуточнено

Е44 Белтъчно - калорийно недохранване от умерена и лека степен

Е45 Изоставане в развитието, дължащо се на белтъчно - калорийно недохранване

Е46 Белтъчно - калорийно недохранване, неуточнено

Други видове недоимъчно хранене (Е50 - Е64)

Е50 Недоимък на витамин А

Е51 Недоимък на тиамин

Е52 Недоимък на ниацин [пелагра]

Е53 Недоимък на други витамини от групата В

Е54 Недоимък на аскорбинова киселина

Е55 Недоимък на витамин D

Е56 Недоимък на други витамини

Е58 Недоимък на калций в храната

Е59 Недоимък на селен в храната

Е60 Недоимък на цинк в храната

Е61 Недоимък на други хранителни елементи

Е63 Други видове недоимък в храната

Е64 Последици от недохранване и друг хранителен недоимък

Затлъстяване и други разстройства поради прехранване (Е65 - Е68)

Е65 Локализирано затлъстяване

Е66 Затлъстяване

Е67 Други видове прехранване

Е68 Последици от прехранване

Разстройства на обмяната на веществата (Е70 - Е90)

Е70 Разстройства на обмяната на ароматните аминокиселини

Е71 Разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига и на мастните киселини

Е72 Други разстройства на обмяната на аминокиселините

Е73 Непоносимост към лактоза

Е74 Други разстройства на обмяната на въглехидратите

Е75 Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите

Е76 Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните

Е77 Разстройства на обмяната на глюкопротеините

Е78 Разстройства на обмяната на липопротеините и други липидемии

Е79 Разстройства на обмяната на пурина и пиримидина

Е80 Разстройства на обмяната на порфирина и билирубина

Е83 Разстройства на минералната обмяна

Е84 Кистозна фиброза

Е85 Амилоидоза

Е86 Намаляване обема на течностите [хиповолемия]

Е87 Други разстройства във водно - електролитния и алкално - киселинния баланс

Е88 Други разстройства на обмяната на веществата

Е89 Ендокринни и метаболитни разстройства, възникнали след медицински процедури, некласифицирани другаде

Е90* Разстройства на храненето и на обмяната на веществата при

болести, класифицирани другаде

КЛАС V

Психични и поведенчески разстройства (F00 - F99)

Органични, включително симптоматични, психични разстройства (F00 - F09)

F00* Деменция при болестта на Alzheimer

F01 Съдова деменция

F02* Деменция при други болести, класифицирани другаде

F03 Деменция, неуточнена

F04 Органичен амнестичен синдром, непредизвикан от алкохол идруги психоактивни вещества

F05 Делир, непредизвикан от алкохол и други психоактивни вещества

F06 Други психични разстройства, дължащи се на увреждане и дисфункция на главния мозък или на соматична болест

F07 Разстройства на личността и поведението, дължащи се на болест, увреждане и дисфункция на главния мозък

F09 Органично или симптоматично психично разстройство, неуточнено

Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества (F10 - F19)

F10 Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на алкохол

F11 Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди

F12 Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на канабиноиди

F13 Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на седативни или сънотворни средства

F14 Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на кокаин

F15 Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на други стимуланти (включително кофеин)

F16 Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на халюциногени

F17 Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на тютюн

F18 Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на летливи разтворители

F19 Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на комбинирана употреба или употреба на други психоактивни вещества

Шизофрения, шизотипни и налудни разстройства (F20 - F29)

F20 Шизофрения

F21 Шизотипно разстройство

F22 Персистиращи налудни разстройства

F23 Остри и преходни психотични разстройства

F24 Индуцирано налудно разстройство

F25 Шизоафективни разстройства

F28 Други неорганични психотични разстройства

F29 Неорганична психоза, неуточнена

Разстройства на настроението [афективни разстройства] (F30 - F39)

F30 Маниен епизод

F31 Биполярно афективно разстройство

F32 Депресивен епизод

F33 Рецидивиращо депресивно разстройство

F34 Персистиращи разстройства на настроението [афективни разстройства]

F38 Други разстройства на настроението [афективни]

F39 Разстройство на настроението [афективно], неуточнено

Невротични, свързани със стрес и соматоформни разстройства (F40 - F48)

F40 Фобийни тревожни разстройства

F41 Други тревожни разстройства

F42 Обсесивно - компулсивно разстройство

F43 Реакция на тежък стрес и разстройства в адаптацията

F44 Дисоциативни [конверсионни] разстройства

F45 Соматоформни разстройства

F48 Други невротични разстройства

Поведенчески синдроми, свързани с физиологични разстройства и соматични фактори (F50 - F59)

F50 Разстройства на храненето

F51 Неорганични разстройства на съня

F52 Сексуална дисфункция, непредизвикана от органично разстройство или заболяване

F53 Психични и поведенчески разстройства, свързани с послеродовия период, некласифицирани другаде

F54 Психологични или поведенчески фактори, свързани с разстройства или болести, класифицирани другаде

F55 Злоупотреба с вещества, непредизвикващи зависимост

F59 Поведенчески синдроми, свързани с физиологични нарушения и соматични фактори, неуточнени

Разстройства на личността и поведението в зряла възраст (F60 - F69)

F60 Специфични разстройства на личността

F61 Смесени и други разстройства на личността

F62 Трайни промени на личността, недължащи се на мозъчно увреждане или заболяване

F63 Разстройства на навиците и влеченията

F64 Разстройства на половия идентитет

F65 Разстройства на сексуалното влечение

F66 Психологични и поведенчески разстройства, свързани със сексуалното развитие и насоченост

F68 Други разстройства на личността и поведението в зряла възраст

F69 Разстройство на личността и поведението в зряла възраст, неуточнено

Умствена изостаналост (F70 - F79)

F70 Лека умствена изостаналост

F71 Умерена умствена изостаналост

F72 Тежка умствена изостаналост

F73 Дълбока умствена изостаналост

F78 Друга умствена изостаналост

F79 Умствена изостаналост, неуточнена

Разстройства в психологичното развитие (F80 - F89)

F80 Специфични разстройства в развитието на речта и езика

F81 Специфични разстройства в развитието на училищните умения

F82 Специфични разстройства в развитието на двигателната функция

F83 Смесени специфични разстройства в психологичното развитие

F84 Генерализирани разстройства в развитието

F88 Други разстройства в психологичното развитие

F89 Разстройство в психологичното развитие, неуточнено

Поведенчески и емоционални разстройства с начало, типично за детството и юношеството (F90 - F98)

F90 Хиперкинетични разстройства

F91 Разстройства в поведението

F92 Смесени разстройства в поведението и емоциите

F93 Емоционални разстройства с начало, типично за детството

F94 Разстройства на социалното функциониране с начало, типично за детството и юношеството

F95 Тикови разстройства

F98 Други поведенчески и емоционални разстройства с начало, типично за детството и юношеството

Неуточнени психични разстройства (F99)

F99 Психично разстройство без допълнителни уточнения

КЛАС VI

Болести на нервната система (G00 - G99)

Възпалителни болести на централната нервна система (G00 - G09)

G00 Бактериален менингит, некласифициран другаде

G01* Менингит при бактериални болести, класифицирани другаде

G02* Менингит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

G03 Менингит, дължащ се на други и неуточнени причини

G04 Енцефалит, миелит и енцефаломиелит

G05* Енцефалит, миелит и енцефаломиелит при болести, класифицирани другаде

G06 Вътречерепен и вътрегръбначен абсцес и гранулом

G07* Вътречерепен и вътрегръбначен абсцес и гранулом при болести, класифицирани другаде

G08 Вътречерепен и вътрегръбначен флебит и тромбофлебит

G09 Последици от възпалителни болести на централната нервна система

Системни атрофии, засягащи предимно централната нервна система (G10 - G13)

G10 Болест на Huntington

G11 Наследствена атаксия

G12 Спинална мускулна атрофия и сродни синдроми

G13* Системни атрофии, засягащи предимно централната нервна система при болести, класифицирани другаде

Екстрапирамидни и други двигателни нарушения (G20 - G26)

G20 Болест на Parkinson

G21 Вторичен паркинсонизъм

G22* Паркинсонизъм при болести, класифицирани другаде

G23 Други дегенеративни болести на базалните ганглии

G24 Дистония

G25 Други екстрапирамидни и двигателни нарушения

G26* Екстрапирамидни и други двигателни нарушения при болести,

Други дегенеративни болести на централната нервна система (G30 - G32)

G30 Болест на Алцхаймер

G31 Други дегенеративни болести на нервната система, некласифицирани другаде

G32* Други дегенеративни нарушения на нервната система при болести, класифицирани другаде

Демиелизиращи болести на централната нервна система (G35 - G37)

G35 Множествена склероза

G36 Друга форма на остра дисеминирана демиелизация

G37 Други демиелинизиращи болести на централната нервна система

Епизодични и пароксизмални разстройства (G40 - G47)

G40 Епилепсия

G41 Епилептичен статус

G43 Мигрена

G44 Други синдроми на главоболие

G45 Преходни церебрални исхемични пристъпи [атаки] и сродни синдроми

G46* Мозъчносъдови синдроми при цереброваскуларни болести

G47 Нарушения на съня

Увреждания на отделни нерви, нервни коренчета и плексуси (G50 - G59)

G50 Увреждания на троичния нерв

G51 Увреждания на лицевия нерв

G52 Увреждания на други черепномозъчни нерви

G53* Увреждания на черепномозъчни нерви при болести, класифицирани другаде

G54 Увреждания на нервни коренчета и плексуси

G55* Притискане на нервни коренчета и плексуси при болести, класифицирани другаде

G56 Мононевропатии на горен крайник

G57 Мононевропатии на долен крайник

G58 Други мононевропатии

G59* Мононевропатия при болести, класифицирани другаде

Полиневропатии и други увреждания на периферната нервна система (G60 - G64)

G60 Наследствена и идиопатична невропатия

G61 Възпалителна полиневропатия

G62 Други полиневропатии

G63* Полиневропатии при болести, класифицирани другаде

G64 Други увреждания на периферната нервна система

Болести на нервно - мускулния синапс и мускулите (G70 - G73)

G70 Myasthenia gravis и други увреждания в нервно - мускулния синапс

G71 Първични мускулни увреждания

G72 Други миопатии

G73* Увреждания на нервно - мускулния синапс и мускулите при болести, класифицирани другаде

Детска церебрална парализа и други паралитични синдроми (G80 - G83)

G80 Детска церебрална парализа

G81 Хемиплегия

G82 Параплегия и тетраплегия

G83 Други паралитични синдроми

Други разстройства на нервната система (G90 - G99)

G90 Разстройства на вегетативната [автономната] нервна система

G91 Хидроцефалия

G92 Токсична енцефалопатия

G93 Други увреждания на главния мозък

G94* Други увреждания на главния мозък при болести, класифицирани другаде

G95 Други болести на гръбначния мозък

G96 Други увреждания на централната нервна система

G97 Увреждания на нервната система след медицински процедури, некласифицирани другаде

G98 Други увреждания на нервната система, некласифицирани другаде

G99* Други увреждания на нервната система при болести, класифицирани другаде

КЛАС VII

Болести на окото и придатъците му (Н00 - Н59)

Болести на клепача, слъзните пътища и орбитата (Н00 - Н06)

Н00 Хордеолум и халацион

Н01 Други възпаления на клепача

Н02 Други болести на клепача

Н03* Увреждания на клепача при болести, класифицирани другаде

Н04 Болести на слъзния апарат

Н05 Болести на орбитата

Н06* Увреждания на слъзния апарат и орбитата при болести, класифицирани другаде

Болести на конюнктивата (Н10 - Н13)

Н10 Конюнктивит

Н11 Други болести на конюнктивата

Н13* Увреждания на конюнктивата при болести, класифицирани

другаде

Болести на склерата, роговицата, ириса и цилиарното тяло (Н15 - Н22)

Н15 Болести на склерата

Н16 Кератит

Н17 Цикатрикси и мътнини на роговицата

Н18 Други болести на роговицата

Н19* Увреждания на склерата и роговицата при болести, класифицирани другаде

Н20 Иридоциклит

Н21 Други болести на ириса и цилиарното тяло

Н22* Увреждания на ириса и цилиарното тяло при болести, класифицирани другаде

Болести на лещата (Н25 - Н28)

Н25 Старческа катаракта

Н26 Други видове катаракта

Н27 Други болести на лещата

Н28* Катаракта и други увреждания на лещата при болести, класифицирани другаде

Болести на хориоидеята и ретината (Н30 - Н36)

Н30 Хориоретинално възпаление

Н31 Други болести на хориоидеята

Н32* Хориоретинални нарушения при болести, класифицирани другаде

Н33 Отлепване и разкъсване на ретината

Н34 Оклузия на съдовете на ретината

Н35 Други болести на ретината

Н36* Увреждания на ретината при болести, класифицирани другаде

Глаукома (Н40 - Н42)

Н40 Глаукома

Н42* Глаукома при болести, класифицирани другаде

Болести на стъкловидното тяло и очната ябълка (Н43 - Н45)

Н43 Болести на стъкловидното тяло

Н44 Болести на очната ябълка

Н45* Увреждания на стъкловидното тяло и очната ябълка при болести, класифицирани другаде

Болести на зрителния нерв и зрителните пътища (Н46 - Н48)

Н46 Неврит на зрителния нерв

Н47 Други болести на зрителния [2 - я] нерв и зрителните пътища

Н48* Увреждания на зрителния [2 - я] нерв и зрителните пътища при болести, класифицирани другаде

Болести на мускулите на окото, нарушения на бинокуларното движение на очите, акомодацията и рефракцията (Н49 - Н52)

Н49 Паралитичен страбизъм

Н50 Други форми на страбизъм

Н51 Други нарушения на бинокуларното движение

Н52 Нарушения на рефракцията и акомодацията

Зрителни разстройства и слепота (Н53 - Н54)

Н53 Разстройства на зрението

Н54 Слепота и намалено зрение

Други болести на окото и придатъците му (Н55 - Н59)

Н55 Нистагъм и други непроизволни движения на очите

Н57 Други болести на окото и придатъците му

Н58* Други увреждания на окото и придатъците му при болести, класифицирани другаде

Н59 Увреждане на окото и придатъците му след медицински процедури

КЛАС VIII

Болести на ухото и мастоидния израстък (Н60 - Н95)

Болести на външното ухо (Н60 - Н62)

Н60 Външен отит

Н61 Други болести на външното ухо

Н62* Увреждания на външното ухо при болести, класифицирани другаде

Болести на средното ухо и мастоидния израстък (Н65 - Н75)

Н65 Негнойно възпаление на средното ухо

Н66 Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо

Н67* Възпаление на средното ухо при болести, класифицирани другаде

Н68 Възпаление и запушване на слуховата [Евстахиевата] тръба

Н69 Други болести на слуховата [Евстахиевата] тръба

Н70 Мастоидит и сродни състояния

Н71 Холестеатом на средното ухо

Н72 Перфорация на тъпанчето

Н73 Други болести на тъпанчето

Н74 Други болести на средното ухо и мастоидния израстък

Н75* Други увреждания на средното ухо и мастоидния израстък при болести, класифицирани другаде

Болести на вътрешното ухо (Н80 - Н83)

Н80 Отосклероза

Н81 Нарушение на вестибуларната функция

Н82* Вестибуларни синдроми при болести, класифицирани другаде

Н83 Други болести на вътрешното ухо

Други болести на ухото (Н90 - Н95)

Н90 Глухота, свързана с нарушение в провеждането на звука (кондуктивна) и невросензорна загуба на слуха

Н91 Друга загуба на слуха

Н92 Оталгия и отделяния от ухото

Н93 Други болести на ухото, некласифицирани другаде

Н94* Други увреждания на ухото при болести, класифицирани другаде

Н95 Увреждания на ухото и мастоидния израстък след медицински

процедури, некласифицирани другаде

КЛАС IX

Болести на органите на кръвообращението (I00 - I99)

Остър ревматизъм (I00 - I02)

I00 Ревматизъм без данни за засягане на сърцето

I01 Ревматизъм със засягане на сърцето

I02 Ревматична хорея

Хронични ревматични болести на сърцето (I05 - I09)

I05 Ревматични болести на митралната клапа

I06 Ревматични болести на аортната клапа

I07 Ревматични болести на трикуспидалната клапа

I08 Болести на няколко клапи

I09 Други ревматични болести на сърцето

Хипертонични болести (I10 - I15)

I10 Есенциална [първична] хипертония

I11 Хипертонична болест на сърцето

I12 Хипертоничен бъбрек [хипертонична бъбречна болест]

I13 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек

I15 Вторична хипертония

Исхемична болест на сърцето (I20 - I25)

I20 Стенокардия

I21 Остър инфаркт на миокарда

I22 Повторен инфаркт на миокарда

I23 Някои текущи усложнения на острия инфаркт на миокарда

I24 Други форми на остра исхемична болест на сърцето

I25 Хронична исхемична болест на сърцето

Белодробно сърце и болести на белодробното кръвообращение(I26 - I28)

I26 Белодробен емболизъм

I27 Други форми на белодробно сърце

I28 Други болести на белодробните съдове

Други болести на сърцето (I30 - I52)

I30 Остър перикардит

I31 Други болести на перикарда

I32* Перикардит при болести, класифицирани другаде

I33 Остър и подостър ендокардит

I34 Неревматични болести на митралната клапа

I35 Неревматични болести на аортната клапа

I36 Неревматични болести на трикуспидалната клапа

I37 Болести на пулмоналната клапа

I38 Ендокардит без уточняване на засегнатата клапа

I39* Ендокардит и увреждания на сърдечните клапи при болести,

I40 Остър миокардит

I41* Миокардит при болести, класифицирани другаде

I42 Кардиомиопатия

I43* Кардиомиопатия при болести, класифицирани другаде

I44 Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок

I45 Други проводни нарушения

I46 Спиране на сърцето

I47 Пароксизмална тахикардия

I48 Предсърдно мъждене и трептене

I49 Други сърдечни аритмии

I50 Сърдечна недостатъчност

I51 Усложнения и неточно определени болести на сърцето

I52* Други увреждания на сърцето при болести, класифицирани другаде

Мозъчносъдови болести (I60 - I69)

I60 Субарахноидален кръвоизлив

I61 Вътремозъчен кръвоизлив

I62 Друг нетравматичен вътремозъчен кръвоизлив

I63 Мозъчен инфаркт

I64 Инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт

I65 Оклузия и стеноза на прецеребрални артерии, които не са предизвикали мозъчен инфаркт

I66 Оклузия и стеноза на церебрални артерии, които не са предизвикали мозъчен инфаркт

I67 Други мозъчносъдови болести

I68* Мозъчносъдови увреждания при болести, класифицирани другаде

I69 Последици от мозъчносъдова болест

Болести на артериите, артериолите и капилярите (I70 - I79)

I70 Атеросклероза

I71 Аневризма и дисекация на аортата

I72 Други видове аневризма

I73 Други болести на периферните съдове

I74 Артериална емболия и тромбоза

I77 Други болести на артериите и артериолите

I78 Болести на капилярите

I79* Увреждания на артериите, артериолите и капилярите при болести, класифицирани другаде

Болести на вените, лимфните съдове и лимфните възли, некласифицирани другаде (I80 - I89)

I80 Флебит и тромбофлебит

I81 Тромбоза на порталната вена

I82 Емболия и тромбоза на други вени

I83 Варикозни вени на долните крайници

I84 Хемороиди

I85 Варици на хранопровода

I86 Варикозни вени с други локализации

I87 Други увреждания на вените

I88 Неспецифичен лимфаденит

I89 Други неинфекциозни болести на лимфните съдове и лимфните възли

Други и неуточнени болести на органите на кръвообращението(I95 - I99)

I95 Хипотония

I97 Постпроцедурни болести на органите на кръвообращението, некласифицирани другаде

I98* Други болести на органите на кръвообращението при болести,

I99 Други и неуточнени болести на органите на кръвообращението

КЛАС X

Болести на дихателната система (J00 - J99)

Остри инфекции на горните дихателни пътища (J00 - J06)

J00 Остър назофарингит [хрема]

J01 Остър синуит

J02 Остър фарингит

J03 Остър тонзилит

J04 Остър ларингит и трахеит

J05 Остър обструктивен ларингит [круп] и епиглотит

J06 Остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена и неуточнена локализация

Грип и пневмония (J10 - J18)

J10 Грип, предизвикан от идентифициран вирус на грипа

J11 Грип, неидентифициран вирус

J12 Вирусна пневмония, некласифицирана другаде

J13 Пневмония, причинена от Streptococcus pneumoniae

J14 Пневмония, причинена от Haemophilus influenzae

J15 Бактериална пневмония, некласифицирана другаде

J16 Пневмония, причинена от други инфекциозни агенти, некласифицирана другаде

J17* Пневмония при болести, класифицирани другаде

J18 Пневмония без уточнен причинител

Други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища(J20 - J22)

J20 Остър бронхит

J21 Остър бронхиолит

J22 Остра респираторна инфекция на долните дихателни пътища, неуточнена

Други болести на горните дихателни пътища (J30 - J39)

J30 Вазомоторен и алергичен ринит

J31 Хроничен ринит, назофарингит и фарингит

J32 Хроничен синуит

J33 Полип на носа

J34 Други болести на носа и носните синуси

J35 Хронични болести на тонзилите и аденоидите

J36 Перитонзиларен абсцес

J37 Хроничен ларингит и ларинготрахеит

J38 Болести на гласните връзки и ларинкса, некласифицирани другаде

J39 Други болести на горните дихателни пътища

Хронични болести на долните дихателни пътища (J40 - J47)

J40 Бронхит, неуточнен като остър или хроничен

J41 Обикновен и слузно - гноен хроничен бронхит

J42 Хроничен бронхит, неуточнен

J43 Емфизем

J44 Друга хронична обструктивна белодробна болест

J45 Астма

J46 Астматичен статус [status asthmaticus]

J47 Бронхиектатична болест

Болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60 - J70)

J60 Пневмокониоза на въглекопачите

J61 Пневмокониоза, причинена от азбест и други минерални вещества

J62 Пневмокониоза, причинена от прах, съдържаща силиций

J63 Пневмокониоза, причинена от друга неорганична прах

J64 Пневмокониоза, неуточнена

J65 Пневмокониоза, свързана с туберкулоза

J66 Болест на дихателните пътища, предизвикана от специфична органична прах

J67 Хиперсензитивен пневмонит, предизвикан от органична прах

J68 Респираторни състояния, причинени от вдишване на химични вещества, газове, дим и пари

J69 Пневмонит, причинен от твърди вещества и течности

J70 Респираторни състояния, причинени от други външни агенти

Други респираторни болести, увреждащи главно интерстициалната тъкан (J80 - J84)

J80 Синдром на респираторно разстройство [дистрес] при възрастни

J81 Белодробен оток

J82 Белодробна еозинофилия, некласифицирана другаде

J84 Други интерстициални белодробни болести

Гнойни и некротични състояния на долните дихателни пътища(J85 - J86)

J85 Абсцес на белия дроб и медиастинума

J86 Пиоторакс

Други болести на плеврата (J90 - J94)

J90 Плеврален излив, некласифициран другаде

J91* Плеврален излив при състояния, класифицирани другаде

J92 Плеврално срастване

J93 Пневмоторакс

J94 Други увреждания на плеврата

Други болести на дихателната система (J95 - J99)

J95 Респираторни нарушения след медицински процедури, некласифицирани другаде

J96 Дихателна недостатъчност, некласифицирана другаде

J98 Други респираторни нарушения

J99* Респираторни нарушения при болести, класифицирани другаде

КЛАС XI

Болести на храносмилателната система (К00 - К93)

Болести на устната кухина, слюнчените жлези и челюстите (К00 - К14)

К00 Нарушения в развитието и никненето на зъбите

К01 Вложени и импактни зъби

К02 Зъбен кариес

К03 Други болести на твърдите тъкани на зъбите

К04 Болести на пулпата и периапикалните тъкани

К05 Гингивит и болести на пародонта

К06 Други изменения на венците и беззъбата алвеоларна криста

К07 Челюстнолицеви аномалии [включително аномалии на захапката]

К08 Други нарушения на зъбите и пародонта

К09 Кисти в устната кухина, некласифицирани другаде

К10 Други болести на челюстите

К11 Болести на слюнчените жлези

К12 Стоматит и сродни увреждания

К13 Други болести на устните и устната лигавица

К14 Болести на езика

Болести на хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника (К20 - К31)

К20 Езофагит

К21 Гастроезофагеална рефлуксна болест

К22 Други болести на хранопровода

К23* Увреждания на хранопровода при болести, класифицирани другаде

К25 Язва на стомаха

К26 Язва на дванадесетопръстника

К27 Пептична язва с неуточнена локализация

К28 Гастройеюнална язва

К29 Гастрит и дуоденит

К30 Диспепсия

К31 Други болести на стомаха и дванадесетопръстника

Болести на апендикса (К35 - К38)

К35 Остър апендицит

К36 Други форми на апендицит

К37 Апендицит, неуточнен

К38 Други болести на апендикса

Хернии (К40 - К46)

К40 Ингвинална херния

К41 Феморална херния

К42 Пъпна херния

К43 Вентрална херния

К44 Диафрагмална херния

К45 Други абдоминални хернии

К46 Абдоминална херния, неуточнена

Неинфекциозни ентерити и колити (К50 - К52)

К50 Болест на Chron [регионарен ентерит]

К51 Улцерозен колит

К52 Други неинфекциозни гастроентерити и колити

Други болести на червата (К55 - К63)

К55 Съдови болести на червата

К56 Паралитичен илеус и непроходимост на червата без херния

К57 Дивертикули на червата

К58 Синдром на раздразненото черво

К59 Други функционални чревни нарушения

К60 Фисура и фистула на ануса и ректума

К61 Абсцес на ануса и ректума

К62 Други болести на ануса и ректума

К63 Други болести на червата

Болести на перитонеума (К65 - К67)

К65 Перитонит

К66 Други увреждания на перитонеума

К67* Увреждания на перитонеума при инфекциозни болести, класифицирани другаде

Болести на черния дроб (К70 - К77)

К70 Алкохолна болест на черния дроб

К71 Токсично увреждане на черния дроб

К72 Чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде

К73 Хроничен хепатит, некласифициран другаде

К74 Фиброза и цироза на черния дроб

К75 Други възпалителни болести на черния дроб

К76 Други болести на черния дроб

К77* Увреждания на черния дроб при болести, класифицирани другаде

Болести на жлъчния мехур, жлъчните пътища и задстомашната жлеза(К80 - К87)

К80 Жлъчнокаменна болест [холелитиаза]

К81 Холецистит

К82 Други болести на жлъчния мехур

К83 Други болести на жлъчните пътища

К85 Остър панкреатит

К86 Други болести на задстомашната жлеза

К87* Увреждания на жлъчния мехур, жлъчните пътища и задстомашната жлеза при болести, класифицирани другаде

Други болести на храносмилателните органи (К90 - К93)

К90 Нарушена резорбция в червата

К91 Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде

К92 Други болести на храносмилателните органи

К93* Увреждания на други храносмилателни органи при болести, КЛАС ифицирани другаде

КЛАС XII

Болести на кожата и подкожната тъкан (L00 - L99)

Инфекции на кожата и подкожната тъкан (L00 - L08)

L00 Стафилококов синдром на изгорената кожа

L01 Импетиго

L02 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул

L03 Целулит

L04 Остър лимфаденит

L05 Пилонидална киста

L08 Други локални инфекции на кожата и подкожната тъкан

Булозни увреждания (L10 - L14)

L10 Пемфигус

L11 Други акантолични увреждания

L12 Пемфигоид

L13 Други булозни увреждания

L14* Булозни увреждания на кожата при болести, класифицирани другаде

Дерматит и екзема (L20 - L30)

L20 Атопичен дерматит

L21 Себореен дерматит

L22 Дерматит от пелени

L23 Алергичен контактен дерматит

L24 Иритативен [irritant] контактен дерматит

L25 Контактен дерматит, неуточнен

L26 Ексфолиативен дерматит

L27 Дерматит от вътрешно приети субстанции

L28 Лихен симплекс хроникус и пруриго

L29 Пруритус

L30 Други дерматити

Папулосквамозни увреждания (L40 - L45)

L40 Псориазис

L41 Парапсориазис

L42 Питириазис розеа

L43 Лихен планус

L44 Други папулосквамозни увреждания

L45* Папулосквамозни увреждания при болести, класифицирани другаде

Уртикария и еритем (L50 - L54)

L50 Уртикария

L51 Erythema multiforme

L52 Erythema nodosum

L53 Други еритематозни състояния

L54* Еритем при болести, класифицирани другаде 65

Болести на кожата и подкожната тъкан, предизвикани от радиация(L55 - L59)

L55 Слънчево изгаряне

L56 Други остри изменения на кожата, причинени от ултравиолетова радиация

L57 Изменения на кожата, дължащи се на хронична експозиция на нейонизираща радиация

L58 Радиационен дерматит

L59 Други болести на кожата и подкожната тъкан, предизвикани от радиация

Болести на кожните придатъци (L60 - L75)

L60 Болести на ноктите

L62* Изменения на ноктите при болести, класифицирани другаде

L63 Алопеция ареата

L64 Андрогенна алопеция

L65 Други нецикатризиращи форми на опадане на косата

L66 Цикатрициална алопеция

L67 Аномалии в цвета на косата и в косъма

L68 Хипертрихоза

L70 Акне

L71 Розацея

L72 Фоликуларни кисти на кожата и подкожната тъкан

L73 Други фоликуларни увреждания

L74 Болести на екринните потни жлези

L75 Болести на апокринните потни жлези

Други болести на кожата и подкожната тъкан (L80 - L99)

L80 Витилиго

L81 Други пигментни нарушения

L82 Себорейна кератоза

L83 Acanthosis nigricans

L84 Образуване на мазоли

L85 Други болести със задебеляване на епидермиса

L86* Кератодермия при болести, класифицирани другаде

L87 Болести с трансепидермална елиминация

L88 Гангренозна пиодермия

L89 Декубитална язва

L90 Атрофични увреждания на кожата

L91 Хипертрофични увреждания на кожата

L92 Грануломатозни изменения на кожата и подкожната тъкан

L93 Лупус еритематодес

L94 Други локализирани изменения на съединителната тъкан

L95 Кожен васкулит, некласифициран другаде

L97 Язва на долен крайник, некласифицирана другаде

L98 Други болести на кожата и подкожната тъкан, некласифицирани другаде

L99* Други увреждания на кожата и подкожната тъкан при болести, некласифицирани другаде

КЛАС XIII

Болести на костно - мускулната система и на съединителната тъкан (М00 - М99)

Артропатии (М00 - М25)

Инфекциозни артропатии (М00 - М03)

М00 Пиогенен артрит

М01* Директно инфектиране на става при инфекциозни и паразитни

болести, класифицирани другаде

М02 Реактивни артропатии

М03* Постинфекциозни и реактивни артропатии при болести, класифицирани другаде

Възпалителни полиартропатии (М05 - М14)

М05 Серопозитивен ревматоиден артрит

М06 Други ревматоидни артрити

М07* Псориатични и ентеропатични артропатии

М08 Юношески [ювенилен] артрит

М09* Юношески [ювенилен] артрит при болести, класифицирани другаде

М10 Подагра

М11 Други кристалоидни артропатии

М12 Други специфични артропатии

М13 Други артрити

М14* Артропатии при други болести, класифицирани другаде 67

Артрози (М15 - М19)

М15 Полиартроза

М16 Коксартроза [артроза на тазобедрената става]

М17 Гонартроза [артроза на колянната става]

М18 Артроза на първа карпо - метакарпална става

М19 Други артрози

Други увреждания на ставите (М20 - М25)

М20 Придобити деформации на пръстите на ръката и крака

М21 Други придобити деформации на крайниците

М22 Увреждания на капачката

М23 Вътреставни увреждания на колянната става

М24 Други специфични увреждания на ставите

М25 Други увреждания на ставите, некласифицирани другаде

Системни увреждания на съединителната тъкан (М30 - М36)

М30 Възлест полиартериит и наследствени състояния

М31 Други некротизиращи васкулопатии

М32 Дисеминиран lupus erithematodes

М33 Дерматополимиозит

М34 Системна склероза

М35 Други системни увреждания на съединителната тъкан

М36* Системни увреждания на съединителната тъкан при болести,

Дорзопатии (М40 - М54)

Деформиращи дорзопатии (М40 - М43)

М40 Кифоза и лордоза

М41 Сколиоза

М42 Остеохондрит на гръбначния стълб

М43 Други деформиращи дорзопатии

Спондилопатии (М45 - М49)

М45 Анкилозиращ спондилит

М46 Други възпалителни спондилопатии

М47 Спондилоза

М48 Други спондилопатии

М49* Спондилопатии при болести, класифицирани другаде

Други дорзопатии (М50 - М54)

М50 Увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел

М51 Увреждания на междупрешленните дискове в други отдели

М52

М53 Други дорзопатии, некласифицирани другаде

М54 Дорзалгия

Болести на меките тъкани (М60 - М79)

Миопатии (М60 - М63)

М60 Миозит

М61 Калцификация и осификация в мускулите

М62 Други увреждания на мускулите

М63* Увреждания на мускулите при болести, класифицирани другаде

Увреждания на синовиалните обвивки и сухожилията (М65 - М68)

М65 Синовити и теносиновити

М66 Спонтаннна руптура на синовията и сухожилията

М67 Други увреждания на синовията и сухожилията

М68* Увреждания на синовиалните обвивки и сухожилията при

болести, класифицирани другаде

Други увреждания на меките тъкани (М70 - М79)

М70 Увреждания на меките тъкани, свързани с натоварване, претоварване и натиск

М71 Други бурсопатии

М72 Фибробластични увреждания

М73* Увреждания на меките тъкани при болести, класифицирани другаде

М75 Увреждания на рамото

М76 Ентезопатии на долен крайник, с изключение на стъпалото

М77 Други ентезопатии

М79 Други увреждания на меките тъкани, некласифицирани другаде

Остеопатии и хондропатии (М80 - М94)

Нарушения в плътността и структурата на костта (М80 - М85)

М80 Остеопороза с патологична фрактура

М81 Остеопороза без патологична фрактура

М82* Остеопороза при болести, класифицирани другаде

М83 Остеомалация при възрастни

М84 Нарушения в целостта на костите

М85 Други нарушения в плътността и структурата на костта

Други остеопатии (М86 - М90)

М86 Остеомиелит

М87 Остеонекроза

М88 Болест на Paget [деформиращ остеит]

М89 Други болести на костите

М90* Остеопатии при болести, класифицирани другаде

Хондропатии (М91 - М94)

М91 Юношеска остеохондроза на таза и бедрената кост

М92 Други юношески остеохондрози

М93 Други остеохондропатии

М94 Други увреждания на хрущяла

Други увреждания на костно - мускулната система и съединителната тъкан (М95 - М99)

М95 Други придобити деформации на костно - мускулната система исъединителната тъкан

М96 Увреждания на костно - мускулната система след медицински

процедури, некласифицирани другаде

М99 Биомеханични нарушения, некласифицирани другаде

КЛАС XIV

Болести на пикочо - половата система (N00 - N99)

Гломерулни болести (N00 - N08)

N00 Остър нефритен синдром

N01 Бързо прогресиращ нефритен синдром

N02 Рецидивираща и постоянна хематурия

N03 Хроничен нефритен синдром

N04 Нефрозен синдром

N05 Нефритен синдром, неуточнен

N06 Изолирана протеинурия с уточнено морфологично увреждане

N07 Наследствена нефропатия, некласифицирана другаде

N08* Гломерулни увреждания при болести, класифицирани другаде

Тубулоинтерстициални болести на бъбреците (N10 - N16)

N10 Остър тубулоинтерстициален нефрит

N11 Хроничен тубулоинтерстициален нефрит

N12 Тубулоинтерстициален нефрит, неуточнен като остър или хроничен

N13 Обструктивна и рефлуксна нефропатия

N14 Тубулоинтерстициални и тубулни увреждания, предизвикани от лекарства и от тежки метали

N15 Други тубулоинтерстициални болести на бъбреците

N16* Тубулоинтерстициални увреждания на бъбреците при болести,

Бъбречна недостатъчност (N17 - N19)

N17 Остра бъбречна недостатъчност

N18 Хронична бъбречна недостатъчност

N19 Бъбречна недостатъчност, неуточнена

Бъбречнокаменна болест (N20 - N23)

N20 Камък в бъбрека и в уретера

N21 Камък в долните пикочни пътища

N22* Камък в пикочните пътища при болести, класифицирани другаде

N23 Бъбречна колика, неуточнена

Други нарушения на бъбреците и уретера (N25 - N29)

N25 Нарушения, които са резултат от увредена функция на бъбречните тубули

N26 Сбръчкан бъбрек, неуточнен

N27 Малък бъбрек по неизвестна причина

N28 Други нарушения на бъбреците и уретера, некласифицирани другаде

N29* Други увреждания на бъбреците и уретера при болести, класифицирани другаде

Други болести на пикочната система (N30 - N39)

N30 Цистит

N31 Невромускулна дисфункция на пикочния мехур, некласифицирана другаде

N32 Други увреждания на пикочния мехур

N33* Увреждания на пикочния мехур при болести, класифицирани другаде

N34 Уретрит и уретрален синдром

N35 Стриктура на уретрата

N36 Други болести на уретрата

N37* Увреждания на уретрата при болести, класифицирани другаде

N39 Други увреждания на отделителната система

Болести на мъжките полови органи (N40 - N51)

N40 Хиперплазия на простатата

N41 Възпалителни болести на простатата

N42 Други увреждания на простатата

N43 Хидроцеле и сперматоцеле

N44 Завъртане на тестиса

N45 Орхит и епидидимит

N46 Безплодие при мъжа

N47 Изобилен препуциум, фимоза и парафимоза

N48 Други увреждания на половия член

N49 Възпалителни увреждания на мъжките полови органи, некласифицирани другаде

N50 Други увреждания на мъжките полови органи

N51* Увреждания на мъжките полови органи при болести, класифицирани другаде

Болести на млечните жлези (N60 - N64)

N60 Доброкачествена дисплазия на млечната жлеза

N61 Възпалителни болести на млечната жлеза

N62 Хипертрофия на млечната жлеза

N63 Образувание в млечната жлеза, неуточнено

N64 Други болести на млечната жлеза

Възпалителни болести на женските тазови органи (N70 - N77)

N70 Салпингит и оофорит

N71 Възпалителна болест на матката, без шийката на матката

N72 Възпалителна болест на шийката на матката

N73 Други възпалителни болести на женските тазови органи

N74* Възпалителни увреждания на женските тазови органи при болести, класифицирани другаде

N75 Болести на Бартолиновата жлеза

N76 Други възпалителни болести на влагалището и на вулвата

N77* Вулвовагинално разязвяване и възпаление при болести, класифицирани другаде

Невъзпалителни болести на женските полови органи (N80 - N98)

N80 Ендометриоза

N81 Пролапс на женските полови органи

N82 Фистули със засягане на женските полови органи

N83 Невъзпалителни болести на яйчника, маточната тръба и широката връзка на матката

N84 Полип на женските полови органи

N85 Други невъзпалителни болести на матката, без шийката на матката

N86 Ерозио и ектропион на шийката на матката

N87 Дисплазия на шийката на матката

N88 Други невъзпалителни болести на шийката на матката

N89 Други невъзпалителни болести на вагината

N90 Други невъзпалителни болести на вулвата и перинеума

N91 Липса на менструация, оскъдна и рядка менструация

N92 Обилна, честа и нередовна менструация

N93 Други аномални кръвотечения от матката и вагината

N94 Болка и други състояния, свързани с женските полови органи именструалния цикъл

N95 Нарушения на менопаузата и други нарушения в периода около менопузата

N96 Хабитуален аборт

N97 Безплодие при жената

N98 Усложнения, свързани с изкуствено оплождане

Други увреждания на пикочо - половата система (N99)

N99 Увреждания на пикочо - половата система след медицински процедури, некласифицирани другаде

КЛАС XV

Бременност, раждане и послеродов период (О00 - О99)

Бременност, завършваща с аборт (О00 - О08)

О00 Извънматочна [ектопична] бременност

О01 Гроздовидна бременност

О02 Други анормални продукти на зачеването

О03 Спонтанен аборт

О04 Терапевтичен аборт

О05 Други видове аборт

О06 Аборт, неуточнен

О07 Неуспешен опит за аборт

О08 Усложнения след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност

Отоци, протеинурия и хипертонични усложнения по време на бременността, раждането и послеродовия период (О10 - О16)

О10 Предшестваща хипертония, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период

О11 Предшестваща хипертония с прибавила се протеинурия

О12 Предизвикани от бременността отоци и протеинурия без хипертония

О13 Предизвикана от бременността хипертония без масивна протеинурия

О14 Предизвикана от бременността хипертония с масивна протеинурия

О15 Еклампсия

О16 Хипертония при майката, неуточнена

Други болести на майката, свързани предимно с бременността(О20 - О29)

О20 Кръвотечение в ранна бременност

О21 Ексцесивно повръщане по време на бременността

О22 Венозни усложнения по време на бременността

О23 Възпалителни болести на пикочо - половата система по време на бременността

О24 Захарен диабет по време на бременността

О25 Недоимъчно хранене по време на бременността

О26 Медицински грижи за майката във връзка с други състояния, свързани предимно с бременността

О28 Отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката

О29 Усложнения от анестезия по време на бременността

Медицински грижи за майката, свързани със състоянието на плода и

Околоплодния мехур и възможни усложнения в хода на родоразрешаването (О30 - О48)

О30 Многоплодна бременност

О31 Усложнения, специфични за многоплодна бременност

О32 Медицински грижи за майката при диагностицирано или предполагаемо неправилно предлежание на плода

О33 Медицински грижи за майката при диагностицирана или предполагаема пелвеофетална диспропорция

О34 Медицински грижи за майката при диагностицирани или предполагаеми аномалии на тазовите органи

О35 Медицински грижи за майката при установени или предполагаеми аномалии и увреждания на плода

О36 Медицински грижи за майката при други установени или предполагаеми патологични състояния на плода

О40 Полихидрамнион

О41 Други нарушения на околоплодната течност и околоплодните мембрани

О42 Преждевременно пукнат околоплоден мехур

О43 Плацентарни нарушения

О44 Предлежаща плацента

О45 Преждевременно отлепване на плацентата [abruptio placentae]

О46 Кръвотечение преди раждането, некласифицирано другаде

О47 Лъжливо раждане

О48 Преносена бременност

Усложнения на раждането и родоразрешаването (О60 - О75)

О60 Преждевременно раждане

О61 Неуспешна индукция на раждането

О62 Нарушения на родовата дейност

О63 Удължено раждане

О64 Затруднено раждане поради неправилно положение или предлежание на плода

О65 Затруднено раждане поради аномалии в таза на майката

О66 Други видове затруднено раждане

О67 Раждане и родоразрешаване, усложнени с кръвотечение по време на раждането, некласифицирани другаде

О68 Раждане и родоразрешаване, усложнени с фетален стрес [дистрес]

О69 Раждане и родоразрешаване с усложнения от страна на пъпната връв

О70 Разкъсвания на перинеума в хода на раждането

О71 Други акушерски травми

О72 Послеродово кръвотечение

О73 Задържане на плацентата и на ципите без кръвотечение

О74 Усложнения от анестезия в хода на раждането и родоразрешаването

О75 Други усложнения на раждането и родоразрешаването, некласифицирани другаде

Родоразрешаване (О80 - О84)

О80 Спонтанно раждане при едноплодна бременност

О81 Раждане с форцепс или вакуум - екстрактор при едноплодна бременност

О82 Цезарево сечение при едноплодна бременност

О83 Родоразрешаване при едноплодна бременност чрез използване на друг акушерски способ

О84 Родоразрешаване при многоплодна бременност

Усложнения, свързани предимно с послеродовия период (О85 - О92)

О85 Послеродов сепсис

О86 Други послеродови инфекции

О87 Венозни усложнения в послеродовия период

О88 Акушерска емболия

О89 Усложнения от анестезия в послеродовия период

О90 Усложнения в послеродовия период, некласифицирани другаде

О91 Възпаления на гърдата, свързани с раждането

О92 Други увреждания на гърдата и нарушения на лактацията, свързани с раждането

Други акушерски състояния, некласифицирани другаде (О95 - О99)

О95 Акушерска смърт с неуточнена причина

О96 Смърт на майката от всякаква акушерска причина, настъпваща повече от 42 дни, но по - малко от една година след раждането

О97 Смърт на майката като последица на пряка акушерска причина

О98 Инфекциозни и паразитни болести на майката, класифицирани другаде, но усложняващи бременността, раждането и послеродовия период

О99 Други болести на майката, класифицирани другаде, но усложняващи бременността, раждането и послеродовия период

КЛАС XVI

Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00 - P96)

Увреждания на плода и новороденото от патологични състояния на майката, усложнения на бременността, раждането и родоразрешаването(P00 - P04)

P00 Увреждания на плода и новороденото от състояния на майката, които могат да не са свързани с настоящата бременност

P01 Увреждания на плода и новороденото от усложнения на бременността на майката

P02 Увреждания на плода и новороденото от усложнения, свързани с плацентата, пъпната връв и околоплодните обвивки

P03 Увреждания на плода и новороденото от други усложнения на раждането и родоразрешаването

P04 Увреждания на плода и новороденото от въздействия на вредни вещества, преминали чрез плацентата или майчиното мляко

Разстройства, свързани с продължителността на бременността и растежа на плода (P05 - P08)

P05 Забавен фетален растеж и хипотрофия на плода

P07 Разстройства, свързани със скъсяване срока на бременността иниско тегло при раждането, некласифицирани другаде

P08 Разстройства, свързани с удължаване срока на бременността ивисоко тегло при раждането

Родова травма (P10 - P15)

P10 Вътречерепно разкъсване и кръвоизлив, причинени от родова травма

P11 Други родови травми на централната нервна система

P12 Родова травма на окосмената част на главата

P13 Родова травма на скелета

P14 Родова травма на периферната нервна система

P15 Други родови травми

Дихателни и сърдечно - съдови нарушения, характерни за перинаталния период (P20 - P29)

P20 Вътреутробна хипоксия

P21 Асфиксия по време на раждане

P22 Респираторен дистрес у новороденото

P23 Вродена пневмония

P24 Неонатални аспирационни синдроми

P25 Интерстициален емфизем и сродни състояния, възникващи

през перинаталния период

P26 Белодробен кръвоизлив, възникващ в перинаталния период

P27 Хронични болести на дихателните органи, възникващи в перинаталния период

P28 Други респираторни нарушения, възникващи в перинаталния период

P29 Сърдечно - съдови нарушения, възникващи в перинаталния период

Инфекциозни болести, характерни за перинаталния период (P35 - P39)

P35 Вродени вирусни болести

P36 Неонатален бактериален сепсис

P37 Други вродени инфекциозни и паразитни болести

P38 Неонатален омфалит с необилно или липсващо кървене

P39 Други инфекциозни болести, характерни за перинаталния период

Хеморагични и хематологични нарушения у плода и новороденото(P50 - P61)

P50 Фетална кръвозагуба

P51 Кървене от пъпния остатък на новородено

P52 Вътречерепен нетравматичен кръвоизлив у плода и новороденото

P53 Хеморагична болест на плода и новороденото

P54 Други видове неонатално кървене

P55 Хемолитична болест на плода и новороденото

P56 Фетален хидропс, причинен от хемолитична болест

P57 Ядрена жълтеница

P58 Неонатална жълтеница, причинена от масивна хемолиза

P59 Неонатална жълтеница от други и неуточнени причини

P60 Дисеминирана интравазална коагулация у плода и новороденото

P61 Други перинатални хематологични нарушения

Преходни ендокринни нарушения и нарушения на обмяната на веществата, характерни за плода и новороденото (P70 - P74)

P70 Преходни нарушения на въглехидратната обмяна, характерни за плода и новороденото

P71 Преходни неонатални нарушения на калциевата и магнезиевата обмяна

P72 Други преходни неонатални ендокринни нарушения

P74 Други преходни неонатални метаболитни и електролитни нарушения

Разстройства на храносмилателната система у плода и новороденото(P75 - P78)

P75* Мекониум илеус

P76 Други видове чревна непроходимост у новороденото

P77 Некротизиращ ентероколит у плода и новороденото

P78 Други разстройства на храносмилателната система в перинаталния период

Състояния, засягащи кожата, кожните придатъци и терморегулацията

на плода и новороденото (P80 - P83)

P80 Хипотермия на новородено

P81 Други нарушения на терморегулацията у новородено

P83 Други изменения на кожата и кожните придатъци, характерни за плода и новороденото

Други нарушения, възникващи в перинаталния период (P90 - P96)

P90 Неонатални гърчове

P91 Други нарушения на церебралния статус у новородено

P92 Проблеми, свързани с храненето на новородено

P93 Реакции и интоксикации, предизвикани от лекарствени средства, прилагани на плода и новороденото

P94 Нарушения на мускулния тонус у новородено

P95 Смърт на плода от неуточнена причина

P96 Други нарушения, възникващи в перинаталния период

КЛАС XVII

Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации (Q00 - Q99)

Вродени аномалии [пороци на развитието] на нервната система(Q00 - Q07)

Q00 Аненцефалия и подобни пороци на развитието

Q01 Енцефалоцеле

Q02 Микроцефалия

Q03 Вродена хидроцефалия

Q04 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на мозъка

Q05 Spina bifida

Q06 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на гръбначния мозък

Q07 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на нервната система

Вродени аномалии [пороци на развитието] на окото, ухото, лицето и шията (Q10 - Q18)

Q10 Вродени аномалии [пороци на развитието] на клепача, слъзния апарат и орбитата

Q11 Анофталм, микрофталм и макрофталм

Q12 Вродени аномалии [пороци на развитието] на лещата

Q13 Вродени аномалии [пороци на развитието] на предния сегмент на окото

Q14 Вродени аномалии [пороци на развитието] на задния сегмент на окото

Q15 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на окото

Q16 Вродени аномалии [пороци на развитието] на ухото, които причиняват увреждане на слуха

Q17 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на ухото

Q18 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на лицето и шията

Вродени аномалии [пороци на развитието] на системата на кръвообращението (Q20 - Q28)

Q20 Вродени аномалии [пороци на развитието] на сърдечните камери и съобщителните отвори

Q21 Вродени аномалии [пороци на развитието] на сърдечната преграда

Q22 Вродени аномалии [пороци на развитието] на пулмоналната итрикуспидалната клапа

Q23 Вродени аномалии [пороци на развитието] на аортната и митралната клапа

Q24 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на сърцето

Q25 Вродени аномалии [пороци на развитието] на големите артерии

Q26 Вродени аномалии [пороци на развитието] на големите вени

Q27 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на периферната съдова система

Q28 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на системата на кръвообращението

Вродени аномалии [пороци на развитието] на дихателната система(Q30 - Q34)

Q30 Вродени аномалии [пороци на развитието] на носа

Q31 Вродени аномалии [пороци на развитието] на ларинкса

Q32 Вродени аномалии [пороци на развитието] на трахеята и бронхите

Q33 Вродени аномалии [пороци на развитието] на белия дроб

Q34 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на дихателната система

Цепка на устната и небцето [заешка устна и вълча уста] (Q35 - Q37)

Q35 Цепка на небцето [вълча уста]

Q36 Цепка на устната [заешка устна]

Q37 Цепка на небцето с цепка на устната [вълча уста със заешка устна]

Други вродени аномалии [пороци на развитието] на храносмилателната система (Q38 - Q45)

Q38 Други вродени аномалии[пороци на развитието] на езика, устната кухина и фаринкса

Q39 Вродени аномалии [пороци на развитието] на хранопровода

Q40 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на горната част на храносмилателния тракт

Q41 Вродена липса, атрезия и стеноза на тънкото черво

Q42 Вродени липса, атрезия и стеноза на дебелото черво

Q43 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на червата 81

Q44 Вродени аномалии [пороци на развитието] на жлъчния мехур, жлъчните пътища и черния дроб

Q45 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на храносмилателната система

Вродени аномалии [пороци на развитието] на половите органи(Q50 - Q56)

Q50 Вродени аномалии [пороци на развитието] на яйчниците, фалопиевите тръби и широките връзки

Q51 Вродени аномалии [пороци на развитието] на матката и шийката на матката

Q52 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на женските полови органи

Q53 Недесцендирал тестис

Q54 Хипоспадия

Q55 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на мъжките полови органи

Q56 Неопределен пол и псевдохермафродитизъм

Вродени аномалии [пороци на развитието] на отделителната система(Q60 - Q64)

Q60 Бъбречна агенезия и други редукционни дефекти на бъбрека

Q61 Кистозна болест на бъбрека

Q62 Вродени нарушения в проходимостта на бъбречното легенче ивродени аномалии на уретера

Q63 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на бъбрека

Q64 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на отделителната система

Вродени аномалии [пороци на развитието] и деформации на костномускулната система (Q65 - Q79)

Q65 Вродени деформации на бедрото

Q66 Вродени деформации на стъпалото

Q67 Вродени костно - мускулни деформации на черепа, лицето, гръбначния стълб и гръдния кош

Q68 Други вродени костно - мускулни деформации

Q69 Полидактилия

Q70 Синдактилия

Q71 Редукционни дефекти на горен крайник

Q72 Редукционни дефекти на долен крайник

Q73 Редукционни дефекти на неуточнен крайник

Q74 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на крайник(крайници)

Q75 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на костите на черепа и лицето

Q76 Вродени аномалии [пороци на развитието] на гръбначния стълб и гръдния кош

Q77 Остеохондродисплазия с дефекти в растежа на тръбестите кости и гръбначния стълб

Q78 Други остеохондродисплазии

Q79 Вродени аномалии [пороци на развитието] на костно - мускулната система, некласифицирани другаде

Други вродени аномалии [пороци на развитието] (Q80 - Q89)

Q80 Вродена ихтиоза

Q81 Epidermolysis bullosa

Q82 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на кожата

Q83 Вродени аномалии [пороци на развитието] на гърдата

Q84 Други вродени аномалии [пороци на развитието] на кожните придатъци

Q85 Факоматози, некласифицирани другаде

Q86 Синдроми на вродени аномалии [пороци на развитието], дължащи се на познати екзогенни фактори, некласифицирани другаде

Q87 Други уточнени синдроми на вродени аномалии [пороци на развитието], засягащи няколко системи

Q89 Други вродени аномалии [пороци на развитието], некласифицирани другаде

Хромозомни аберации, некласифицирани другаде (Q90 - Q99)

Q90 Синдром на Down

Q91 Синдром на Edward и синдром на Patau

Q92 Други пълни и частични тризомии на автозоми, некласифицирани другаде

Q93 Монозомии и делеции на автозоми, некласифицирани другаде

Q95 Балансирани хромозомни преустройства и структурни маркери, некласифицирани другаде

Q96 Синдром на Turner

Q97 Други аберации на половите хромозоми с женски фенотип, некласифицирани другаде

Q98 Други аберации на половите хромозоми с мъжки фенотип, некласифицирани другаде

Q99 Други хромозомни аберации, некласифицирани другаде

КЛАС XVIII

Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00 - R99)

Симптоми и признаци, отнасящи се до сърдечно - съдовата и дихателната система (R00 - R09)

R00 Отклонения на сърдечния ритъм от нормата

R01 Сърдечни шумове и други сърдечни звуци

R02 Гангрена, некласифицирана другаде

R03 Анормални показатели на кръвното налягане при липса на диагноза

R04 Кръвотечение от дихателните пътища

R05 Кашлица

R06 Анормално дишане

R07 Болка в гърлото и гърдите

R09 Други симптоми и признаци, отнасящи се до сърдечно - съдовата и дихателната система

Симптоми и признаци, отнасящи се до храносмилателната система и коремната кухина (R10 - R19)

R10 Болки в областта на корема и таза

R11 Гадене и повръщане

R12 Киселини

R13 Дисфагия

R14 Метеоризъм и сродни състояния

R15 Незадържане на изпражнения

R16 Хепатомегалия и спленомегалия, некласифицирани другаде

R17 Неуточнена жълтеница

R18 Асцит

R19 Други симптоми и признаци, отнасящи се до храносмилателната система и коремната кухина

Симптоми и признаци, отнасящи се до кожата и подкожната тъкан(R20 - R23)

R20 Нарушение на кожната чувствителност

R21 Обрив и други неспецифични кожни ерупции

R22 Локализирано подуване, уплътнение или слаб оток на кожата иподкожната тъкан

R23 Други кожни изменения

Симптоми и признаци, отнасящи се до нервната и костно - мускулната система (R25 - R29)

R25 Анормални непроизволни движения

R26 Нарушения на походката и подвижността

R27 Друго нарушение на координацията

R29 Други симптоми и признаци, отнасящи се до нервната и костно - мускулната система

Симптоми и признаци, отнасящи се до отделителната система(R30 - R39)

R30 Болка, свързана с отделянето на урина

R31 Неспецифична хематурия

R32 Незадържане на урина, неуточнено

R33 Ретенция на урина

R34 Анурия и олигурия

R35 Полиурия

R36 Секрети от уретрата

R39 Други симптоми и признаци, отнасящи се до отделителната система

Симптоми и признаци, отнасящи се до познавателната способност, възприемането, емоционалното състояние и поведението (R40 - R46)

R40 Сомнолентност, ступор и кома

R41 Други симптоми и признаци, отнасящи се до познавателната способност и осъзнаването

R42 Световъртеж и нарушение на устойчивостта

R43 Нарушения на обонянието и вкусовата чувствителност

R44 Други симптоми и признаци, отнасящи се до общите усещания и възприятията

R45 Симптоми и признаци, отнасящи се до емоционалното състояние

R46 Симптоми и признаци, отнасящи се до външния вид и поведението

Симптоми и признаци, отнасящи се до речта и гласа (R47 - R49)

R47 Нарушения на речта, некласифицирани другаде

R48 Дислексия и други нарушения на опознаването и разбирането на символи и знаци, некласифицирани другаде

R49 Нарушения на гласа

Общи симптоми и признаци (R50 - R69)

R50 Треска с неясен произход

R51 Главоболие

R52 Болка, некласифицирана другаде

R53 Отпадналост и уморяемост

R54 Старост

R55 Припадък [синкоп] и колапс

R56 Гърчове, некласифицирани другаде

R57 Шок, некласифициран другаде

R58 Кръвотечение, некласифицирано другаде

R59 Увеличени лимфни възли

R60 Оток, некласифициран другаде

R61 Хиперхидроза

R62 Липса на очакваното нормално физиологично развитие

R63 Симптоми и признаци, свързани с приемането на храна и течности

R64 Кахексия

R68 Други общи симптоми и признаци

R69 Неизвестни и неуточнени причини за заболяване

Отклонения от нормата, открити при изследване на кръвта, при липса на установена диагноза (R70 - R79)

R70 Ускорено утаяване на еритроцитите и аномалии на вискозитета на плазмата [кръвта]

R71 Аномалия на еритроцитите

R72 Аномалия на левкоцитите, некласифицирана другаде

R73 Повишено съдържание на глюкоза в кръвта

R74 Отклонения от нормата за съдържание на ензими в серума

R75 Лабораторно потвърждаване на вируса на човешкия имунодефицит [HIV]

R76 Други отклонения от нормата, открити при имунологично изследване на серума

R77 Други отклонения от нормата на белтъците в плазмата

R78 Откриване на лекарствени средства и други вещества, които нормално не се намират в кръвта

R79 Други отклонения от нормата на химичния състав на кръвта

Отклонения от нормата, открити при изследване на урината, при липса на установена диагноза (R80 - R82)

R80 Изолирана протеинурия

R81 Гликозурия

R82 Други отклонения от нормата, открити при изследване на урината

Отклонения от нормата, открити при изследване на други течности, субстанции и тъкани на организма, при липса на установена диагноза(R83 - R89)

R83 Отклонения от нормата, открити при изследване на ликвор

R84 Отклонения от нормата, открити при изследване на препарати от дихателните органи и гръдния кош

R85 Отклонения от нормата, открити при изследване на препарати от храносмилателните органи и коремната кухина

R86 Отклонения от нормата, открити при изследване на препарати от мъжките полови органи

R87 Отклонения от нормата, открити при изследване на препарати от женските полови органи

R89 Отклонения от нормата, открити при изследване на препарати от други органи, системи и тъкани

Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения и провеждане на изследвания, при липса на установена диагноза (R90 - R94)

R90 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на централната нервна система

R91 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на белите дробове

R92 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на млечната жлеза

R93 Отклонения от нормата, открити при получаване на диагностични изображения в хода на изследване на други органи и части на тялото

R94 Отклонения от нормата, открити при провеждане на функционални изследвания

Недобре определени и неизвестни причини за смърт (R95 - R99)

R95 Внезапна смърт на кърмаче

R96 Други видове внезапна смърт от неизвестна причина

R98 Смърт без свидетели

R99 Други недобре определени и неуточнени причини за смърт

КЛАС XIX

Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини (S00 - T98)

Травми на главата (S00 - S09)

S00 Повърхностна травма на главата

S01 Открита рана на главата

S02 Счупване на черепа и лицевите кости

S03 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на главата

S04 Травма на черепномозъчните нерви

S05 Травма на окото и очната орбита

S06 Вътречерепна травма

S07 Смазване на главата

S08 Травматична ампутация на част от главата

S09 Други и неуточнени травми на главата

Травми на шията (S10 - S19)

S10 Повърхностна травма на шията

S11 Открита рана на шията

S12 Счупване на шийния отдел на гръбначния стълб

S13 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на ниво шия

S14 Травма на нервите и гръбначния мозък на ниво шия

S15 Травма на кръвоносните съдове на ниво шия

S16 Травма на мускули и сухожилия на ниво шия

S17 Смазване на шията

S18 Травматична ампутация на ниво шия

S19 Други и неуточнени травми на шията

Травми на гръдния кош (S20 - S29)

S20 Повърхностна травма на гръдния кош

S21 Открита рана на гръдния кош

S22 Счупване на ребро (ребра), стернум и гръдната част от гръбначния стълб

S23 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на гръдния кош

S24 Травма на нервите и гръбначния мозък на ниво гръден кош

S25 Травма на кръвоносните съдове на гръдния кош

S26 Травма на сърцето

S27 Травма на други и неуточнени органи на гръдната кухина

S28 Смазване на гръдния кош и травматична ампутация на част от гръдния кош

S29 Други и неуточнени травми на гръдния кош

Травми на корема, долната част на гърба, поясния отдел на гръбначния стълб и таза (S30 - S39)

S30 Повърхностна травма на корема, долната част на гърба и таза

S31 Открита рана на корема, долната част на гърба и таза

S32 Счупване на лумбосакралната част на гръбначния стълб и таза

S33 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки в лумбосакралната област на гръбначния стълб и таза

S34 Травма на нервите и лумбосакралния отдел на гръбначния мозък на ниво корем, седалище и таз

S35 Травма на кръвоносните съдове на ниво корем, седалище и таз

S36 Травма на органите на корема

S37 Травма на пикочните и тазовите органи

S38 Смазване и травматична ампутация на част от корема, седалището и таза

S39 Други и неуточнени травми на корема, седалището и таза

Травми на раменния пояс и мишницата (S40 - S49)

S40 Повърхностна травма на раменния пояс и мишницата

S41 Открита рана на раменния пояс и мишницата

S42 Счупване на ниво раменен пояс и мишницата

S43 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на раменния пояс

S44 Травма на нервите на ниво раменен пояс и мишница

S45 Травма на кръвоносните съдове на ниво раменен пояс и мишница

S46 Травма на мускулите и сухожилията на ниво раменен пояс имишница

S47 Смазване на раменния пояс и мишницата

S48 Травматична ампутация на раменния пояс и мишницата

S49 Други и неуточнени травми на раменния пояс и мишницата

Травми на лакътя и предмишницата (S50 - S59)

S50 Повърхностна травма на предмишницата

S51 Открита рана на предмишницата

S52 Счупване на костите на предмишницата

S53 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на лакътната става

S54 Травма на нервите на ниво предмишница

S55 Травма на кръвоносните съдове на ниво предмишница

S56 Травма на мускулите и сухожилията на ниво предмишница

S57 Смазване на предмишницата

S58 Травматична ампутация на предмишницата

S59 Други и неуточнени травми на предмишницата

Травми на дланта и китката (S60 - S69)

S60 Повърхностна травма на дланта и китката

S61 Открита рана на дланта и китката

S62 Счупване на ниво длан и китка

S63 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на ниво длан и китка

S64 Травма на нервите на ниво длан и китка

S65 Травма на кръвоносните съдове на ниво длан и китка

S66 Травма на мускулите и сухожилията на ниво длан и китка

S67 Смазване на дланта и китката

S68 Травматична ампутация на дланта и китката

S69 Други и неуточнени травми на дланта и китката

Травми в областта на тазобедрената става и бедрото (S70 - S79)

S70 Повърхностна травма в областта на тазобедрената става и бедрото

S71 Открита рана в областта на тазобедрената става и бедрото

S72 Счупване на бедрената кост

S73 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на тазовия пояс и тазобедрената става

S74 Травма на нервите на ниво тазобедрена става и бедро

S75 Травма на кръвоносните съдове на ниво тазобедрена става ибедро

S76 Травма на мускулите и сухожилията в областта на тазобедрената става и бедрото

S77 Смазване в областта на тазобедрената става и бедрото

S78 Травматична ампутация в областта на тазобедрената става ибедрото

S79 Други и неуточнени травми в областта на тазобедрената става и бедрото

Травми на коляното и подбедрицата (S80 - S89)

S80 Повърхностна травма на подбедрицата

S81 Открита рана на подбедрицата

S82 Счупване на костите на подбедрицата, включително и на глезена

S83 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на коляното

S84 Травма на нервите на ниво подбедрица

S85 Травма на кръвоносните съдове на ниво подбедрица

S86 Травма на мускулите и сухожилията на ниво подбедрица

S87 Смазване на подбедрицата

S88 Травматична ампутация на подбедрицата

S89 Други и неуточнени травми на подбедрицата

Травми в областта на глезена и стъпалото (S90 - S99)

S90 Повърхностна травма в областта на глезена и стъпалото

S91 Открита рана в областта на глезена и стъпалото

S92 Счупване на стъпалото без счупване на глезена

S93 Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на ниво глезен и стъпало

S94 Травма на нервите на ниво глезен и стъпало

S95 Травма на кръвоносните съдове на ниво глезен и стъпало

S96 Травма на мускулите и сухожилията на ниво глезен и стъпало

S97 Смазване в областта на глезена и стъпалото

S98 Травматична ампутация на ниво глезен и стъпало

S99 Други и неуточнени травми на глезена и стъпалото

Травми, обхващащи няколко области от тялото (Т00 - Т07)

Т00 Повърхностни травми, обхващащи няколко области от тялото

Т01 Открити рани, обхващащи няколко области от тялото

Т02 Счупвания, обхващащи няколко области от тялото

Т03 Изкълчвания, навяхвания и разтягания, обхващащи няколко области от тялото

Т04 Смазвания, обхващащи няколко области от тялото

Т05 Травматични ампутации, обхващащи няколко области от тялото

Т06 Други травми, обхващащи няколко области от тялото, некласифицирани другаде

Т07 Множествени травми, неуточнени

Травми на неуточнена част от тялото, крайниците или области от тялото (Т08 - Т14)

Т08 Счупване на гръбначния стълб на неуточнено ниво

Т09 Други травми на гръбначния стълб и тялото на неуточнено ниво

Т10 Счупване на горен крайник на неуточнено ниво

Т11 Други травми на горен крайник на неуточнено ниво

Т12 Счупване на долен крайник на неуточнено ниво

Т13 Други травми на долен крайник на неуточнено ниво

Т14 Травма с неуточнена локализация

Последици от проникване на чуждо тяло през естествени отвори(Т15 - Т19)

Т15 Чуждо тяло във външното око

Т16 Чуждо тяло в ухото

Т17 Чуждо тяло в дихателните пътища

Т18 Чуждо тяло в храносмилателния тракт

Т19 Чуждо тяло в пикочо - половите пътища

Термични и химични изгаряния (Т20 - Т32)

Термични и химични изгаряния на външната повърхност на тялото, уточнени по локализациите им (Т20 - Т25)

Т20 Термични и химични изгаряния на главата и шията

Т21 Термични и химични изгаряния на тялото

Т22 Термични и химични изгаряния в областта на раменния пояс игорния крайник, без дланта и китката

Т23 Термични и химични изгаряния на дланта и китката

Т24 Термични и химични изгаряния в областта на тазобедрената става и долния крайник, без глезена и стъпалото

Т25 Термични и химични изгаряния в областта на глезена и стъпалото

Термични и химични изгаряния на окото и вътрешните органи (Т26 - Т28)

Т26 Термични и химични изгаряния, ограничени в областта от окото и придатъците му

Т27 Термични и химични изгаряния на дихателните пътища

Т28 Термични и химични изгаряния на други вътрешни органи

Термични и химични изгаряния с множествена и неуточнена локализация (Т29 - Т32)

Т29 Термични и химични изгаряния на няколко области от тялото

Т30 Термични и химични изгаряния с неуточнена локализация

Т31 Термични изгаряния, класифицирани според площта на поразената телесна повърхност

Т32 Химични изгаряния, класифицирани според площта на поразената телесна повърхност

Измръзване (Т33 - Т35)

Т33 Повърхностно измръзване

Т34 Измръзване с некроза на тъканите

Т35 Измръзване, обхващащо няколко области от тялото, и неуточнено измръзване

Отравяне с лекарствени средства, медикаменти и биологични вещества (Т36 - Т50)

Т36 Отравяне със системнодействащи антибиотици

Т37 Отравяне с други антиинфекциозни и антипаразитни средства със системно действие

Т38 Отравяне с хормони, синтетичните им заместители и антагонисти, некласифицирани другаде

Т39 Отравяне с неопиоидни обезболяващи, антипиретични и противоревматични средства

Т40 Отравяне с наркотични и психодислептични [халюциногенни]средства 93

Т41 Отравяне с анестетични средства и терапевтични газове

Т42 Отравяне с антиепилептични, седативни, сънотворни и антипаркинсонови средства

Т43 Отравяне с психотропни лекарствени средства, некласифицирани другаде

Т44 Отравяне с лекарствени средства, действащи предимно на вегетативната нервна система

Т45 Отравяне с препарати, предимно със системно действие, и хематологични агенти, некласифицирани другаде

Т46 Отравяне с лекарствени средства, действащи предимно на сърдечно - съдовата система

Т47 Отравяне с лекарствени средства, действащи предимно на храносмилателната система

Т48 Отравяне с лекарствени средства, действащи предимно на гладката и набраздената мускулатура и дихателната система

Т49 Отравяне с лекарствени средства, действащи предимно върху кожата и лигавиците, и с лекарства, използвани в офталмологията, оториноларингологията и стоматологията

Т50 Отравяне с диуретици и други неуточнени лекарствени средства, медикаменти и биологични вещества

Токсично въздействие на вещества, предимно с нелекарствен произход (Т51 - Т65)

Т51 Токсично въздействие на алкохола

Т52 Токсично въздействие на органични разтворители

Т53 Токсично въздействие на халогенпроизводните алифатни иароматни въглеводороди

Т54 Токсично въздействие на разяждащи вещества

Т55 Токсично въздействие на сапуни и детергенти

Т56 Токсично въздействие на метали

Т57 Токсично въздействие на други неорганични вещества

Т58 Токсично въздействие на въглеокиси

Т59 Токсично въздействие на други газове, дим и пари

Т60 Токсично въздействие на пестициди

Т61 Токсично въздействие на отровни вещества, съдържащи се в изядени хранителни морски продукти се в изядени хранителни продукти

Т63 Токсичен ефект от контакт с отровни животни

Т64 Токсичен ефект в замърсени хранителни продукти от афлатоксин и други микотоксини

Т65 Токсичен ефект от други и неуточнени вещества

Други и неуточнени ефекти от въздействие на външни причини (Т66 - Т78)

Т66 Неуточнени въздействия от радиация

Т67 Вредно въздействие от топлина и светлина

Т68 Хипотермия

Т69 Други въздействия от ниска температура

Т70 Въздействие на атмосферното налягане и налягането на водата

Т71 Асфиксия

Т73 Ефекти от други форми на неблагоприятно въздействие [депривация]

Т74 Синдром на малтретиране

Т75 Въздействие на други външни причини

Т78 Неблагоприятни въздействия, некласифицирани другаде

Някои ранни усложнения на травми (Т79)

Т79 Някои ранни усложнения на травми, некласифицирани другаде

Усложнения от хирургични интервенции и терапевтични грижи, некласифицирани другаде (Т80 - Т88)

Т80 Усложнения, свързани с инфузия, трансфузия и лечебно инжектиране

Т81 Усложнения на процедури, некласифицирани другаде

Т82 Усложнения, свързани със сърдечни и съдови протезни устройства, имплантати и трансплантати

Т83 Усложнения, свързани с пикочо - полови протезни устройства, имплантати и трансплантати

Т84 Усложнения, свързани с вътрешни ортопедични протезни устройства, имплантати и трансплантати

Т85 Усложнения, свързани с други вътрешни протезни устройства, имплантати и трансплантати

Т86 Отмиране и отхвърляне на присадени органи и тъкани

Т87 Усложнения, свързани с реплантация и ампутация

Т88 Други усложнения от хирургични намеси и терапевтични грижи, некласифицирани другаде

Последици от травми, отравяния и други въздействия на външни причини (Т90 - Т98)

Т90 Последици от травми на главата

Т91 Последици от травми на шията и тялото

Т92 Последици от травми на горен крайник

Т93 Последици от травми на долен крайник

Т94 Последици от травми, обхващащи няколко области от тялото, и травми с неуточнена локализация

Т95 Последици от термични и химични изгаряния, и измръзване

Т96 Последици от отравяне с лекарствени средства, медикаменти ибиологични вещества

Т97 Последици от токсично въздействие на вещества, предимно с нелекарствен произход

Т98 Последици от други и неуточнени въздействия на външни причини

КЛАС XX

Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01 - Y98)

Транспортни злополуки (V01 - V99)

Пешеходец, пострадал при транспортна злополука (V01 - V09)

V01 Пешеходец, пострадал при сблъскване с велосипед

V02 Пешеходец, пострадал при сблъскване с моторно превозно средство на две или три колела

V03 Пешеходец, пострадал при сблъскване с лек автомобил, товарен автомобил тип пикап или фургон

V04 Пешеходец, пострадал при сблъскване с тежкотоварен автомобил или автобус

V05 Пешеходец, пострадал при сблъскване с влак или друго железопътно транспортно средство

V06 Пешеходец, пострадал при сблъскване с друго немоторно транспортно средство

V09 Пешеходец, пострадал при други и неуточнени транспортни злополуки

Велосипедист, пострадал при транспортна злополука (V10 - V19)

V10 Велосипедист, пострадал при сблъскване с пешеходец или животно

V11 Велосипедист, пострадал при сблъскване с друг велосипедист

V12 Велосипедист, пострадал при сблъскване с моторно превозно средство на две или три колела

V13 Велосипедист, пострадал при сблъскване с лек автомобил, товарен автомобил тип пикап или фургон

V14 Велосипедист, пострадал при сблъскване с тежкотоварен автомобил или автобус

V15 Велосипедист, пострадал при сблъскване с влак или друго железопътно транспортно средство

V16 Велосипедист, пострадал при сблъскване с друго немоторно транспортно средство

V17 Велосипедист, пострадал при сблъскване със закрепен или стационарен обект

V18 Велосипедист, пострадал при транспортна злополука без сблъскване

V19 Велосипедист, пострадал при други и неуточнени транспортни злополуки

Мотоциклетист, пострадал при транспортна злополука (V20 - V29)

V20 Мотоциклетист, пострадал при сблъскване с пешеходец или с животно

V21 Мотоциклетист, пострадал при сблъскване с велосипедист

V22 Мотоциклетист, пострадал при сблъскване с моторно превозно средство на две или три колела

V23 Мотоциклетист, пострадал при сблъскване с лек автомобил, товарен автомобил тип пикап или фургон

V24 Мотоциклетист, пострадал при сблъскване с тежкотоварен автомобил или автобус

V25 Мотоциклетист, пострадал при сблъскване с влак или друго железопътно транспортно средство транспортно средство

V27 Мотоциклетист, пострадал при сблъскване със закрепен или стационарен обект

V28 Мотоциклетист, пострадал при транспортна злополука без сблъскване

V29 Мотоциклетист, пострадал при други и неуточнени транспортни злополуки

Лице, намиращо се в моторно превозно средство на три колела, пострадало при транспортна злополука (V30 - V39)

V30 Лице, намиращо се в моторно превозно средство на три колела и пострадало при неговото сблъскване с пешеходец или с животно

V31 Лице, намиращо се в моторно превозно средство на три колела и пострадало при неговото сблъскване с велосипедист

V32 Лице, намиращо се в моторно превозно средство на три колела и пострадало при неговото сблъскване с моторно превозно средство на две или три колела

V33 Лице, намиращо се в моторно превозно средство на три колела и пострадало при неговото сблъскване с лек автомобил, товарен автомобил тип пикап или фургон

V34 Лице, намиращо се в моторно превозно средство на три колела и пострадало при неговото сблъскване с тежкотоварен автомобил или автобус

V35 Лице, намиращо се в моторно превозно средство на три колела и пострадало при неговото сблъскване с влак или друго железопътно транспортно средство

V36 Лице, намиращо се в моторно превозно средство на три колела и пострадало при неговото сблъскване с друго немоторно транспортно средство

V37 Лице, намиращо се в моторно превозно средство на три колела и пострадало при неговото сблъскване със закрепен или стационарен обект

V38 Лице, намиращо се в моторно превозно средство на три колела и пострадало при транспортна злополука без сблъскване

V39 Лице, намиращо се в моторно превозно средство на три колела и пострадало при други и неуточнени транспортни злополуки

Лице, намиращо се в лек автомобил и пострадало при транспортна злополука (V40 - V49)

V40 Лице, намиращо се в лек автомобил и пострадало при неговото сблъскване с пешеходец или с животно

V41 Лице, намиращо се в лек автомобил и пострадало при неговото сблъскване с велосипедист

V42 Лице, намиращо се в лек автомобил и пострадало при неговото сблъскване с моторно превозно средство на две или три колела

V43 Лице, намиращо се в лек автомобил и пострадало при неговото сблъскване с лек автомобил, товарен автомобил тип пикап или фургон

V44 Лице, намиращо се в лек автомобил и пострадало при неговото сблъскване с тежкотоварен автомобил или автобус

V45 Лице, намиращо се в лек автомобил и пострадало при неговото сблъскване с влак или друго железопътно транспортно средство

V46 Лице, намиращо се в лек автомобил и пострадало при неговото сблъскване с друго немоторно транспортно средство

V47 Лице, намиращо се в лек автомобил и пострадало при неговото сблъскване със закрепен или стационарен обект

V48 Лице, намиращо се в лек автомобил и пострадало при транспортна злополука без сблъскване

V49 Лице, намиращо се в лек автомобил и пострадало при друга инеуточнена транспортна злополука

Лице, намиращо се в товарен автомобил тип пикап или фургон и пострадало при транспортна злополука (V50 - V59)

V50 Лице, намиращо се в товарен автомобил тип пикап или фургон и пострадало при неговото сблъскване с пешеходец или с животно

V51 Лице, намиращо се в товарен автомобил тип пикап или фургон и пострадало при неговото сблъскване с велосипедист

V52 Лице, намиращо се в товарен автомобил тип пикап или фургон и пострадало при неговото сблъскване с моторно превозно средство на две или три колела

V53 Лице, намиращо се в товарен автомобил тип пикап или фургон и пострадало при неговото сблъскване с лек автомобил, товарен автомобил тип пикап или фургон

V54 Лице, намиращо се в товарен автомобил тип пикап или фургон и пострадало при неговото сблъскване с тежкотоварен автомобил или автобус

V55 Лице, намиращо се в товарен автомобил тип пикап или фургон и пострадало при неговото сблъскване с влак или друго железопътно транспортно средство 99

V56 Лице, намиращо се в товарен автомобил тип пикап или фургон и пострадало при неговото сблъскване с друго немоторно транспортно средство

V57 Лице, намиращо се в товарен автомобил тип пикап или фургон и пострадало при неговото сблъскване със закрепен или стационарен обект

V58 Лице, намиращо се в товарен автомобил тип пикап или фургон и пострадало при транспортна злополука без сблъскване

V59 Лице, намиращо се в товарен автомобил тип пикап или фургон и пострадало при други и неуточнени транспортни злополуки

Лице, намиращо се в тежкотоварен автомобил и пострадало при транспортна злополука (V60 - V69)

V60 Лице, намиращо се в тежкотоварен автомобил и пострадало при неговото сблъскване с пешеходец или с животно

V61 Лице, намиращо се в тежкотоварен автомобил и пострадало при неговото сблъскване с велосипедист

V62 Лице, намиращо се в тежкотоварен автомобил и пострадало при неговото сблъскване с моторно превозно средство на две или три колела

V63 Лице, намиращо се в тежкотоварен автомобил и пострадало при неговото сблъскване с лек автомобил, товарен автомобил тип пикап или фургон

V64 Лице, намиращо се в тежкотоварен автомобил и пострадало при неговото сблъскване с тежкотоварен автомобил или автобус

V65 Лице, намиращо се в тежкотоварен автомобил и пострадало при неговото сблъскване с влак или друго железопътно транспортно средство

V66 Лице, намиращо се в тежкотоварен автомобил и пострадало при неговото сблъскване с друго немоторно транспортно средство

V67 Лице, намиращо се в тежкотоварен автомобил и пострадало при неговото сблъскване със закрепен или стационарен обект

V68 Лице, намиращо се в тежкотоварен автомобил и пострадало при транспортна злополука без сблъскване

V69 Лице, намиращо се в тежкотоварен автомобил и пострадало при други и неуточнени транспортни злополуки

Лице, намиращо се в автобус и пострадало при транспортна злополука (V70 - V79)

V70 Лице, намиращо се в автобус и пострадало при неговото сблъскване с пешеходец или с животно

V71 Лице, намиращо се в автобус и пострадало при неговото сблъскване с велосипедист

V72 Лице, намиращо се в автобус и пострадало при неговото сблъскване с моторно превозно средство на две или три колела

V73 Лице, намиращо се в автобус и пострадало при неговото сблъскване с лек автомобил, товарен автомобил тип пикап или фургон

V74 Лице, намиращо се в автобус и пострадало при неговото сблъскване с тежкотоварен автомобил или автобус

V75 Лице, намиращо се в автобус и пострадало при неговото сблъскване с влак или друго железопътно транспортно средство

V76 Лице, намиращо се в автобус и пострадало при неговото сблъскване с друго немоторно транспортно средство

V77 Лице, намиращо се в автобус и пострадало при неговото сблъскване със закрепен или стационарен обект

V78 Лице, намиращо се в автобус и пострадало при транспортна злополука без сблъскване

V79 Лице, намиращо се в автобус и пострадало при други и неуточнени транспортни злополуки

Злополуки, свързани с други наземни транспортни средства (V80 - V89)

V80 Конник или лице, намиращо с в превозно средство с животинска тяга, пострадало при транспортна злополука

V81 Лице, намиращо се във влак или друго железопътно превозно средство и пострадало при транспортна злополука

V82 Лице, намиращо се в трамвай и пострадало при транспортна злополука

V83 Лице, намиращо се в специално превозно средство, използвано предимно на територията на промишлени предприятия, пострадало при транспортна злополука

V84 Лице, намиращо се в специално превозно средство, използвано предимно в селското стопанство, пострадало при транспортна злополука 101

V85 Лице, намиращо се в специално превозно средство, използвано предимно в строителството, пострадало при транспортна злополука

V86 Лице, намиращо се във всъдеход или моторно превозно средство за движение по всякакъв терен, или в друго моторно превозно средство, предназначено предимно за придвижване, пострадало при транспортна злополука

V87 Пътна злополука с уточнен характер, но с неизвестен начин на придвижване на пострадалия

V88 Непътна злополука с уточнен характер, но с неизвестен начин на придвижване на пострадалия

V89 Злополука с моторно или немоторно превозно средство с неуточнен вид

Злополуки при воден транспорт (V90 - V94)

V90 Потъване във водата и удавяне поради авария на водно превозно средство

V91 Други увреждания поради авария на водно превозно средство

V92 Потъване под водата и удавяне, свързано с водно превозно средство, непредизвикано от авария на него

V93 Злополука на борда на водно превозно средство, непредизвикана от авария на него и не довеждаща до потъване във водата иудавяне

V94 Други и неуточнени злополуки при воден транспорт

Злополуки при въздушен транспорт и при космически полети(V95 - V97)

V95 Авария на моторен двигател на въздушно превозно средство, която е причина за травма на лице, намиращо се на него

V96 Авария на въздушно превозно средство, неснабдено с моторен двигател, която е причина за травма на лице, намиращо се на него

V97 Други уточнени аварии при въздушен транспорт

Други и неуточнени транспортни злополуки (V98 - V99)

V98 Други уточнени транспортни злополуки

V99 Транспортна злополука, неуточнена

Други външни причини за травми при злополуки (W00 - X59)

Падания (W00 - W19)

W00 Падане на равна повърхност, покрита с лед или със сняг

W01 Падане на равна повърхност поради подхлъзване, погрешно стъпване или спъване

W02 Падане при пързаляне с кънки на лед, ски, ролкови кънки или скейт - борд

W03 Друго падане на равна повърхност поради сблъскване с друго лице или блъскане от друго лице от други лица

W05 Падане, свързано с инвалидна количка

W06 Падане, свързано с легло

W07 Падане, свързано със стол

W08 Падане, свързано с други предмети

W09 Падане, свързано с оборудване на спортна площадка

W10 Падане на стълби и стъпала или от стълби и стъпала

W11 Падане на ескалатор или от него

W12 Падане на строително скеле или от него

W13 Падане от(в) сграда или съоръжение

W14 Падане от дърво

W15 Падане от скала (стръмна пропаст)

W16 Гмуркане или скачане във вода, причина за травма, различна от удавяне или потъване във вода

W17 Други случаи на падане от едно равнище на друго

W18 Други случаи на падане на равна повърхност

W19 Падане, неуточнено

Въздействие на неживи механични сили (W20 - W49)

W20 Удар от хвърлен, рушащ се или падащ предмет

W21 Удар от спортно оборудване или със спортно оборудване

W22 Удар от друг предмет или с друг предмет

W23 Притискане, смачкване, заклещване или защипване в обект или между обекти

W24 Съприкосновение с подемни и предавателни устройства, некласифицирани другаде

W25 Съприкосновение с остър край на стъкло

W26 Съприкосновение с нож, сабя или кинжал

W27 Съприкосновение с ръчен инструмент без моторен двигател 103

W28 Съприкосновение с моторна косачка

W29 Съприкосновение с други моторни ръчни инструменти и битови машини

W30 Съприкосновение със селскостопански машини

W31 Съприкосновение с други и неуточнени машини

W32 Изстрел от ръчно огнестрелно оръжие

W33 Изстрел от пушка, оръжие със сачми и голямокалибрено оръжие

W34 Изстрел от друго и неуточнено огнестрелно оръжие

W35 Експлозия, спукване на парен котел

W36 Експлозия, спукване на цилиндър за газ

W37 Спукване на автомобилна гума, тръбопровод или шланг, под на лягане

W38 Експлозия, спукване на друго уточнено устройство под налягане

W39 Залп на фойерверки

W40 Експлозия на други вещества

W41 Въздействие на струи под налягане

W42 Въздействие на шум

W43 Въздействие на вибрации

W44 Попадане на чуждо тяло във или през око или естествен отвор

W45 Проникване на чуждо тяло чрез кожата

W49 Въздействие на други и неуточнени неживи механични сили

Въздействие на живи механични сили (W50 - W64)

W50 Удар, тласкане, ритане, изкълчване, ухапване или одраскване от друго лице

W51 Удар от друго лице или сблъскване с него

W52 Смазване, тласкане или сгазване от тълпа или при паническо бягство на хора

W53 Ухапване от плъх

W54 Ухапване или удар от куче

W55 Ухапване или удар от друго млекопитаещо

W56 Контакт с морско животно

W57 Ухапване или ужилване от неотровно насекомо и други неотровни членестоноги

W58 Ухапване или удар от крокодил

W59 Ухапване или разкъсване от други рептилии

W60 Контакт с шипове и бодли на растения или листа с остри краища

W64 Въздействие на други и неуточнени живи механични сили

Случайно удавяне и потъване във вода (W65 - W74)

W65 Удавяне и потъване във вода при къпане във вана

W66 Удавяне и потъване във вода при падане във вана

W67 Удавяне и потъване във вода при къпане в плувен басейн

W68 Удавяне и потъване във вода при падане в плувен басейн

W69 Удавяне и потъване във вода при къпане в естествен водоем

W70 Удавяне и потъване във вода при падане в естествен водоем

W73 Други уточнени случаи на удавяне и потъване във вода

W74 Случаи на удавяне и потъване във вода, неуточнени

Други злополуки със заплаха за дишането (W75 - W84)

W75 Случайно задушаване и задавяне в леглото

W76 Други случайни задушавания и задавяния

W77 Заплаха за дишането поради засипване с ронливи вещества от срутена земя и други материали

W78 Вдишване на стомашно съдържимо

W79 Вдишване и задавяне с храна, водещо до запушване на дихателните пътища

W80 Вдишване и задавяне с друго чуждо тяло, водещо до запушване на дихателните пътища

W81 Случайно или умишлено попадане в среда с ниско съдържание на кислород

W83 Други случаи с уточнена заплаха за дишането

W84 Заплаха за дишането, неуточнена

Злополуки, предизвикани от въздействие на електрически ток, облъчване и екстремни стойности на температурата на околната среда или атмосферното налягане (W85 - W99)

W85 Злополука, свързана с електропровод

W86 Злополука, свързана с друг уточнен източник на електрически ток

W87 Злополука, свързана с неуточнен източник на електрически ток

W88 Въздействие на йонизиращо излъчване

W89 Въздействие на изкуствени видими и ултравиолетови лъчи

W90 Въздействие на друго нейонизиращо излъчване

W91 Въздействие на излъчване, неуточнено

W92 Въздействие на прекомерна топлина от изкуствен източник

W93 Въздействие на прекомерен студ от изкуствен източник 105

W94 Въздействие на високо и ниско атмосферно налягане и промени на атмосферното налягане

W99 Въздействие на други и неуточнени изкуствено създадени фактори на външната среда

Въздействие на дим, огън и пламък (Х00 - Х09)

Х00 Въздействие на неконтролируем огън (пожар) в сграда или съоръжение

Х01 Въздействие на неконтролируем огън (пожар) извън сграда или съоръжение

Х02 Въздействие на контролируем огън в сграда или съоръжение

Х03 Въздействие на контролируем огън извън сграда или съоръжение

Х04 Увреждане при запалване на леснозапалими вещества

Х05 Увреждане при запалване или разтапяне на пижама (риза)

Х06 Увреждане при запалване или разтапяне на друга дреха и допълнения към нея

Х08 Въздействие на други уточнени източници на дим, огън и пламък

Х09 Въздействие на неуточнени източници на дим, огън и пламък

Съприкосновение с горещи и нажежени вещества (предмети) (Х10 - Х19)

Х10 Съприкосновение с горещи напитки, хранителни продукти, мазнини и кулинарни масла

Х11 Съприкосновение с гореща течаща вода

Х12 Съприкосновение с други горещи течности

Х13 Въздействие на пара и горещи изпарения

Х14 Въздействие на горещ въздух и газове

Х15 Съприкосновение с горещи битови прибори

Х16 Съприкосновение с горещи нагревателни уреди, отоплителни радиатори и тръби

Х17 Съприкосновение с горещи двигатели, машини и инструменти

Х18 Съприкосновение с други нажежени метали

Х19 Съприкосновение с други и неуточнени нажежени и горещи вещества

Контакт с отровни животни и растения (Х20 - Х29)

Х20 Контакт с отровни змии и гущери

Х21 Контакт с отровни паяци

Х22 Контакт със скорпиони

Х23 Контакт със стършели, оси и пчели

Х24 Контакт със стоножки и отровни многокраки (тропически) артроподи

Х25 Контакт с други уточнени отровни членестоноги

Х26 Контакт с отровни морски животни и растения

Х27 Контакт с други уточнени отровни животни

Х28 Контакт с други уточнени отровни растения

Х29 Контакт с неуточнени отровни растения и животни

Въздействие на природни сили (Х30 - Х39)

Х30 Въздействие на прекомерно висока природна температура

Х31 Въздействие на прекомерно ниска природна температура

Х32 Въздействие на слънчевата светлина

Х33 Жертва на удар от мълния

Х34 Жертва на земетресение

Х35 Жертва на вулканично изригване

Х36 Жертва на лавина, свлачище и разместванията на почвата от тях

Х37 Жертва на разрушителна буря

Х38 Жертва на наводнение

Х39 Въздействие на други и неуточнени природни сили

Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (Х40 - Х49)

Х40 Случайно отравяне и въздействие на неопиатни аналгетици, антипиретици и противоревматични средства

Х41 Случайно отравяне и въздействие на антиконвулсивни, седативни, сънотворни, антипаркинсонови и психотропни средства, некласифицирани другаде

Х42 Случайно отравяне и въздействие на наркотици и психодислептици [халюциногени], некласифицирани другаде

Х43 Случайно отравяне и въздействие на други лекарствени средства, влияещи на вегетативната нервна система

Х44 Случайно отравяне и въздействие на други и неуточнени лекарствени средства, медикаменти и биологични субстанции

Х45 Случайно отравяне и въздействие на алкохол

Х46 Случайно отравяне и въздействие на органични разтворители, халогенсъдържащи въглеводороди и техните пари

Х47 Случайно отравяне и въздействие на други газове и парообразни вещества 107

Х48 Случайно отравяне и въздействие на пестициди

Х49 Случайно отравяне и въздействие на други и неуточнени химични и отровни вещества

Пренапрягане, пътешествия и лишения (Х50 - Х57)

Х50 Пренапрягане и резки или повтарящи се движения

Х51 Пътешествия и преходи

Х52 Продължителен престой в безтегловно състояние

Х53 Липса на храна

Х54 Липса на вода

Х57 Лишения, неуточнени

Случайно въздействие на други и неуточнени фактори (Х58 - Х59)

Х58 Въздействие на други уточнени фактори

Х59 Въздействие на неуточнен фактор

Умишлено самонараняване (Х60 - Х84)

Х60 Умишлено самоотравяне и въздействие на неопиатни аналгетици, антипиретици и противоревматични средства

Х61 Умишлено самоотравяне и въздействие на антиконвулсивни, седативни, сънотворни, антипаркинсонови и психотропни средства, некласифицирани другаде

Х62 Умишлено самоотравяне и въздействие на наркотици и психодислептици [халюциногени], некласифицирани другаде

Х63 Умишлено самоотравяне и въздействие на други лекарствени средства, влияещи на вегетативната нервна система

Х64 Умишлено самоотравяне и въздействие на други и неуточнени лекарствени средства, медикаменти и биологични вещества

Х65 Умишлено самоотравяне и въздействие на алкохол

Х66 Умишлено самоотравяне и въздействие на органични разтворители и халогенсъдържащи въглеводороди и техните пари

Х67 Умишлено самоотравяне и въздействие на други газове и парообразни вещества

Х68 Умишлено самоотравяне и въздействие на пестициди

Х69 Умишлено самоотравяне и въздействие на други и неуточнени химични и отровни вещества

Х70 Умишлено самонараняване чрез обесване, удавяне и удушаване

Х71 Умишлено самонараняване чрез потъване във вода и потапяне

Х72 Умишлено самонараняване чрез изстрел от ръчно огнестрелно оръжие

Х73 Умишлено самонараняване чрез изстрел от пушка, оръжие със сачми и голямокалибрено оръжие

Х74 Умишлено самонараняване чрез изстрел от друго и неуточнено огнестрелно оръжие

Х75 Умишлено самонараняване чрез използване на взривни вещества

Х76 Умишлено самонараняване от дим, огън и пламък

Х77 Умишлено самонараняване от пари, горещи изпарения и горещи предмети

Х78 Умишлено самонараняване от остри предмети

Х79 Умишлено самонараняване от тъпи предмети

Х80 Умишлено самонараняване чрез скачане от високо

Х81 Умишлено самонараняване чрез скачане под движещ се обект или лягане пред него

Х82 Умишлено самонараняване от авария в моторно превозно средство

Х83 Умишлено самонараняване чрез други уточнени действия

Х84 Умишлено самонараняване чрез неуточнени действия

Нападение (Х85 - Y09)

Х85 Нападение с прилагане на лекарствени средства, медикаменти и биологични вещества

Х86 Нападение с прилагане на отровни вещества

Х87 Нападение с прилагане на пестициди

Х88 Нападение с прилагане на газове и парообразни вещества

Х89 Нападение с прилагане на други уточнени химични и отровни вещества

Х90 Нападение с прилагане на неуточнени химични или отровни вещества

Х91 Нападение чрез обесване, удушаване и удавяне

Х92 Нападение чрез потапяне и потъване във вода

Х93 Нападение чрез изстрел от ръчно огнестрелно оръжие

Х94 Нападение чрез изстрел от пушка, оръжие със сачми и голямокалибрено огнестрелно оръжие

Х95 Нападение чрез изстрел от друго и неуточнено огнестрелно оръжие

Х96 Нападение чрез използване на взривни вещества

Х97 Нападение с прилагане на дим, огън и пламък

Х98 Нападение с прилагане на пара, горещи изпарения и горещи предмети 109

Х99 Нападение с прилагане на остър предмет

Y00 Нападение с прилагане на тъп предмет

Y01 Нападение чрез блъскане от високо

Y02 Нападение чрез тласкане под движещ се обект или слагане на жертвата пред него

Y03 Нападение чрез връхлитане с моторно превозно средство

Y04 Нападение чрез прилагане на физическа сила

Y05 Сексуално нападение с прилагане на физическа сила

Y06 Лишаване от грижи или оставяне без надзор

Y07 Други форми на лошо отношение

Y08 Нападение с други уточнени средства

Y09 Нападение с неуточнено средство

Нараняване с неопределени намерения (Y10 - Y34)

Y10 Отравяне и въздействие на неопиатни аналгетици, антипиретици и противоревматични средства, с неопределени намерения

Y11 Отравяне и въздействие на антиконвулсивни, седативни, сънотворни, антипаркинсонови и психотропни средства, некласифицирани другаде, с неопределени намерения

Y12 Отравяне и въздействие на наркотици и психодислептици [халюциногени], некласифицирани другаде, с неопределени намерения

Y13 Отравяне и въздействие на други лекарствени средства, влияещи върху вегетативната нервна система, с неопределени намерения

Y14 Отравяне и въздействие на други и неуточнени лекарствени средства, медикаменти и биологични вещества, с неопределени на мерения

Y15 Отравяне и въздействие на алкохол, с неопределени намерения

Y16 Отравяне и въздействие на органични разтворители, халогенсъдържащи въглеводороди и техните пари, с неопределени намерения

Y17 Отравяне и въздействие на други газове и парообразни вещества, с неопределени намерения

Y18 Случайно отравяне и въздействие на пестициди, с неопределени намерения

Y19 Случайно отравяне и въздействие на други и неуточнени химични и отровни вещества, с неопределени намерения

Y20 Обесване, удушаване и удавяне, с неопределени намерения

Y21 Потъване под вода и потапяне, с неопределени намерения

Y22 Увреждане от изстрел от ръчно огнестрелно оръжие, с неопределени намерения

Y23 Увреждане от изстрел от пушка, оръжие със сачми и голямокалибрено огнестрелно оръжие, с неопределени намерения

Y24 Увреждане от изстрел от друго и неуточнено огнестрелно оръжие, с неопределени намерения

Y25 Контакт с взривни вещества, с неопределени намерения

Y26 Въздействие на дим, огън и пламък, с неопределени намерения

Y27 Контакт с пара, горещи изпарения и горещи предмети, с неопределени намерения

Y28 Контакт с остър предмет, с неопределени намерения

Y29 Контакт с тъп предмет, с неопределени намерения

Y30 Падане, скачане или блъскане от високо, с неопределени намерения

Y31 Падане, лягане или бягане пред движещ се обект или в него, с неопределени намерения

Y32 Удар от моторно превозно средство, с неопределени намерения

Y33 Други уточнени увреждания, неуточнени като случайни или умишлени

Y34 Неуточнено увреждане с неопределени намерения

Законни действия и военни операции (Y35 - Y36)

Y35 Законни действия

Y36 Военни действия

Усложнения от терапевтични и хирургични интервенции (Y40 - Y84)

Лекарствени средства, медикаменти и биологични вещества, причинили неблагоприятни реакции при терапевтично прилагане (Y40 - Y59)

Y40 Антибиотици със системно действие

Y41 Други противоинфекциозни и противопаразитни средства със системно действие

Y42 Хормони и техните синтетични заместители и антагонисти, некласифицирани другаде

Y43 Препарати предимно със системно действие

Y44 Препарати, влияещи предимно на кръвните съставки

Y45 Обезболяващи, понижаващи температурата и противовъзпалителни средства

Y46 Антиконвулсивни и антипаркинсонови средства

Y47 Седативни, сънотворни и анксиолитични [противотревожни] средства

Y48 Обезболяващи и терапевтични газове

Y49 Психотропни средства, некласифицирани другаде

Y50 Препарати, стимулиращи централната нервна система, некласифицирани другаде

Y51 Препарати, действащи предимно на вегетативната нервна система

Y52 Препарати, действащи предимно на сърдечно - съдовата система

Y53 Препарати, действащи предимно на храносмилателната система

Y54 Препарати, влияещи предимно на обмяната на водата, солите и пикочната киселина

Y55 Препарати, действащи предимно на гладката и набраздената мускулатура и на дихателните органи

Y56 Препарати с локално действие, влияещи предимно на кожата илигавиците, и средства, използвани в офталмологията, оториноларингологията и стоматологията

Y57 Други и неуточнени лекарствени средства и медикаменти

Y58 Бактериални ваксини

Y59 Други и неуточнени ваксини и биологични вещества

Случайно вредно въздействие върху болния при терапевтични и хирургични интервенции (Y60 - Y69)

Y60 Случайно порязване, убождане, пробождане или кръвотечение при хирургична и терапевтична процедура

Y61 Случайно оставяне на чуждо тяло в организма при хирургична и терапевтична процедура

Y62 Недостатъчна стерилност при хирургична и терапевтична процедура

Y63 Грешка в дозирането при хирургични и терапевтични процедури

Y64 Инфектирани медицински или биологични вещества

Y65 Други злополуки по време на оказване на хирургична и терапевтична помощ

Y66 Непредоставяне на хирургична и терапевтична помощ

Y69 Злополука по време на оказване на хирургична и терапевтична помощ, неуточнена

Медицински прибори и устройства, с които са свързани злополуки, при използването им за диагностични и терапевтични цели(Y70 - Y82)

Y70 Прибори за анестезия, с които са свързани злополуки

Y71 Прибори и устройства за диагностика и лечение на болести на сърдечно - съдовата система, с които са свързани злополуки

Y72 Прибори и устройства, използвани в оториноларингологията, с които са свързани злополуки

Y73 Прибори и устройства, използвани в гастроентерологията иурологията, с които са свързани злополуки

Y74 Прибори и устройства за общоболнично и индивидуално ползване, с които са свързани злополуки

Y75 Прибори и устройства, използвани в неврологията, с които са свързани злополуки

Y76 Прибори и устройства, използвани в акушерството и гинекологията, с които са свързани злополуки

Y77 Прибори и устройства, използвани в офталмологията, с които са свързани злополуки

Y78 Радиологични прибори и устройства, с които са свързани злополуки

Y79 Ортопедични прибори и устройства, с които са свързани злополуки

Y80 Физиотерапевтични прибори и устройства, с които са свързани злополуки

Y81 Прибори и устройства, прилагани в общата и пластичната хирургия, с които са свързани злополуки

Y82 Други и неуточнени медицински прибори и устройства, с които са свързани злополуки

Хирургични и други медицински процедури, причина за анормална реакция или късно усложнение у пациента, без споменаване за случайно вредно въздействие по време на изпълнението им (Y83 - Y84)

Y83 Хирургични операции и други хирургични процедури, причина за анормална реакция или късно усложнение у пациента, без споменаване за случайно вредно въздействие по време на изпълнението им

Y84 Други медицински процедури, причина за анормална реакция или късно усложнение у пациента, без споменаване за случайно вредно въздействие по време на изпълнението им

Последици от въздействието на външни причини за заболеваемост и смъртност (Y85 - Y89)

Y85 Последици от транспортна злополука

Y86 Последици от други злополуки

Y87 Последици от умишлени самонаранявания, нападения и събития [увреждания], неуточнени като случайни или умишлени

Y88 Последици от терапевтични и хирургични интервенции като външни причини за заболеваемост и смъртност

Y89 Последици от други външни причини

Допълнителни фактори, имащи отношение към причините за заболеваемост и смъртност, класифицирани другаде (Y90 - Y98)

Y90 Доказателство за влиянието на алкохол, определено по съдържанието му в кръвта

Y91 Доказателство за влиянието на алкохол, определено по степента на опияняване

Y95 Състояние на хоспитализиране

Y96 Фактори, имащи отношение към работа

Y97 Фактори, свързани със замърсяване на околната среда

Y98 Фактори, свързани с начина на живот

КЛАС XXI

Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби (Z00 - Z99)

Лица, обърнали се към здравни служби за медицински преглед и изследване (Z00 - Z13)

Z00 Общ преглед и изследване на лица, които нямат оплаквания или установена диагноза

Z01 Други специални прегледи и изследвания на лица, които нямат оплаквания или установена диагноза

Z02 Изследване и обръщане с административни цели

Z03 Медицинско наблюдение и оценка при съмнение за заболяване или патологично състояние

Z04 Изследване и наблюдение с други цели

Z08 Последващо изследване след лечение на злокачествено новообразувание

Z09 Последващо изследване след лечение на състояния, които не се отнасят до злокачествени новообразувания

Z10 Рутинна обща проверка на здравето на определени подгрупи от на селението

Z11 Специално скринингово изследване за откриване на инфекциозни и паразитни болести

Z12 Специално скринингово изследване за откриване на злокачествени новообразувания

Z13 Специално скринингово изследване за откриване на други болести и нарушения

Лица с потенциална опасност за здравето, свързана с инфекциозни болести (Z20 - Z29)

Z20 Контакт с болен и възможност от заразяване с инфекциозни болести

Z21 Безсимптомен инфекциозен статус, предизвикан от вируса на човешкия имунодефицит [HIV]

Z22 Носителство на причинител на инфекциозна болест

Z23 Необходимост от имунизация против една бактериална болест

Z24 Необходимост от имунизация против една определена вирусна болест

Z25 Необходимост от имунизация против една от другите вирусни болести

Z26 Необходимост от имунизация против една от другите инфекциозни болести

Z27 Необходимост от имунизация против комбинации от инфекциозни болести

Z28 Непроведена имунизация

Z29 Необходимост от други профилактични мерки

Лица, обърнали се към здравни служби във връзка с обстоятелства, отнасящи се до репродуктивната функция (Z30 - Z39)

Z30 Наблюдение върху прилагането на противозачатъчни средства

Z31 Възстановяване и запазване на детеродната функция

Z32 Изследване и тестове за установяване на бременност

Z33 Състояние, присъщо на бременността

Z34 Наблюдение върху протичането на нормална бременност

Z35 Наблюдение върху протичането на бременност при жена, подложена на висок риск 115

Z36 Дородово изследване за откриване на патология в плода [антенатален скрининг]

Z37 Изход от раждане

Z38 Живородени деца според мястото на раждане

Z39 Послеродова помощ и изследване

Лица, обърнали се към здравни служби във връзка с необходимостта от извършване на специфични процедури и получаване на медицинска помощ (Z40 - Z54)

Z40 Профилактична хирургична намеса

Z41 Процедури, които нямат лечебни цели

Z42 Последваща помощ с възстановителна хирургична намеса

Z43 Грижа за изкуствени отвори

Z44 Проба и нагласяне на външно протезно устройство

Z45 Поставяне и регулиране на имплантирано устройство

Z46 Проба и нагласяне на други устройства

Z47 Други видове последваща ортопедична помощ

Z48 Други видове последваща хирургична помощ

Z49 Помощ, включваща диализа

Z50 Помощ, включваща използване на рехабилитационни процедури

Z51 Други видове медицинска помощ

Z52 Донори на органи и тъкани

Z53 Лица, обърнали се към здравни служби във връзка с неизпълнени специфични процедури

Z54 Реконвалесценция

Лица с потенциална опасност за здравето, свързана със социалноикономически и психосоциални обстоятелства (Z55 - Z65)

Z55 Проблеми, свързани с обучението и грамотността

Z56 Проблеми, свързани с работата и безработицата

Z57 Въздействие на производствени рискови фактори

Z58 Проблеми, свързани с физически фактори на околната среда

Z59 Проблеми, свързани с обстоятелства от жилищен и икономически характер

Z60 Проблеми, свързани със социалната адаптация

Z61 Проблеми, свързани с неблагоприятни жизнени събития в детството

Z62 Други проблеми, свързани с възпитанието на детето

Z63 Други проблеми, свързани с близки хора, включително семейни обстоятелства

Z64 Проблеми, свързани с определени психосоциални обстоятелства

Z65 Проблеми, свързани с други психосоциални обстоятелства

Лица, обърнали се към здравни служби във връзка с други обстоятелства (Z70 - Z76)

Z70 Консултации относно сексуалните отношения, поведение иориентация

Z71 Лица, обърнали се към здравни служби за получаване на други консултации и медицински съвети, некласифицирани другаде

Z72 Проблеми, свързани с начина на живот

Z73 Проблеми, свързани с трудности за поддържане на нормален на чин на живот

Z74 Проблеми, свързани със зависимост от лице, осигуряващо помощ и грижа

Z75 Проблеми, свързани с медицинско осигуряване и друга медицинска помощ

Z76 Лица, обърнали се към здравни служби във връзка с други обстоятелства

Лица с потенциална опасност за здравето, свързана с личната и семейната анамнеза и определени състояния, влияещи върху здравето(Z80 - Z99)

Z80 В семейната анамнеза има злокачествено новообразувание

Z81 В семейната анамнеза има психични и поведенчески разстройства

Z82 В семейната анамнеза има някои болести, намаляващи трудоспособността и хронични болести, водещи до инвалидност

Z83 В семейната анамнеза има други специфични нарушения

Z84 В семейната анамнеза има други патологични състояния

Z85 В личната анамнеза има злокачествено новообразувание

Z86 В личната анамнеза има някои други болести

Z87 В личната анамнеза има други болести и патологични състояния

Z88 В личната анамнеза има алергия към лекарствени средства, медикаменти и биологични вещества

Z89 Придобита липса на крайник

Z90 Придобита липса на органи, некласифицирана другаде

Z91 В личната анамнеза има наличие на рискови фактори, некласифицирани другаде

Z92 В личната анамнеза има лечение

Z93 Състояние, свързано с наличие на изкуствен отвор

Z94 Наличие на трансплантирани органи и тъкани

Z95 Наличие на сърдечни и съдови имплантати и трансплантати

Z96 Наличие на други функционални имплантати

Z97 Наличие на други устройства

Z98 Други постхирургични състояния

Z99 Зависимост от поддържащи жизнената дейност механизми и устройства, некласифицирана другаде

Adress
Trinity Medical Center
117 Zaichar St /Ground floor/
/Konstantin Velichkov Metro Station/
BG-1309 Sofia, Bulgaria
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE