Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Лъчетерапия

ОПИСАНИЕ

Това лечение използва енергийни лъчи, като рентгенографии и протони, за да повреди миеломните клетки и да спре растежа им. Лъчетерапията може да се използва за бързо свиване на миеломните клетки в определена област – например когато струпването от анормални плазмени клетки образува тумор (плазмоцитом), който причинява болка или унищожава кост.
нучи повече ...
Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE