Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Образни критетии за фузия след операция на шия

2020-07-06
Kомпютърно-томографското изследване (КT) се приема като златен стандарт за доказването на фузията (срастване на два или повече прешлена) след предната цервикална дискектомия при лечение на шийна стеноза или шийна дискова херния. Въпреки това критериите за диагностициране на фузия не са ясно определени. В престижното списание за гръбначна хирургия Neurosurg Spine колеги от Германия и Холандия анализират диагностичната стойност на 9 КТ критерия за оценка на степента на фузия след шийна дискектомия.

Авторите извършват ретроспективно рентгенографско проучване при 44 пациенти. Данните се стравняват и с интраоперативни наблюдения при ревизионна хирургия. Статистическият анализ показа, че от 9-те параметъра, използвани за диагностициране на фузия, визуалното свързване на прешлените видимо на повече от три среза в КТ, дава най-висока сензитивност (100%) и специфичност (58%) за наличие на фузия. Интересното е, че мултивариантният анализ показа, че точността на прогнозата не се увеличава, ако се определят няколко критерия за определяне на фузията.
Това са важни резултати за оценка на състоянието на пациентите и вземане на решение дали се нуждаят от реоперация или не.

А това е оригиналният труд:
Martine W T van Bilsen, Christopher Ullrich, Luis Ferraris, Axel Hempfing, Wolfgang Hitzl, Michael Mayer, Heiko Koller. Diagnostic Accuracy of CT Scan-Based Criteria Compared With Surgical Exploration for the Analysis of Cervical Fusion and Nonunion. J Neurosurg Spine 2020 Mar 6; 1-7
Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE