Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Дегенеративна лумбална стеноза и спондилолистеза. Каква да е операцията? Нови данни пуликувани в NEJM.

2016-05-02
Започвам блог с коментар за две много важни проучвания в областта на гръбначната хирургия. На 14 април в NEJM бяха публикувани две рандомизирани проучвания на Försth et al. and Ghogawala et al. за резултатите от сравнението на два вида операции при пациенти с поясна стеноза и спондилолистеза. При тези пациенти може да се прави само декомпресия или декомпресия и фузия със стабилизация. Оказва се, че фузията не променя резултатите от операцията. Прави я обаче по-дълга и по-опасна за пациентите. Заключенията са ясни: не бързайте със стабилизацията!
Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE