Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Предиктори за рецидив на лумбалната дискова херния

2021-03-23
дискова херния, рецидив, лумбален отдел на гръбначния стълб
Интересна статия на колеги от Австралия (PMID: 33254135). Майкъл Брукс и колеги правят много обстоен анализ на литературата.
Лумбалната дискектомия при лечение на лумбална дискова херния е обичайна процедура. Почти винаги се отчитат отлични резултати за пациента. Въпреки това рецидив на хернията остава едно от най-честите усложнения на процедурата, което нерядко налага повторна операция. Известно е, че рискът от рецидив на дискова херния зависи от различни фактори и в този систематичен преглед авторите имат за цел да изследват рентгенологичните предиктори за такъв рецидив. Проведен е систематичен преглед и метаанализ за идентифициране на изследвания, анализиращи рентгенологични предиктори на рецидивната дискова херния. Проведено е търсене в Medline и EMBASE. Включени са както ретроспективни, така и проспективни сравнителни проучвания, измерващи рентгенологичните параметри на пациентите след лумбална дискектомия. Разгледани са всички фактори, независимо от образната диагностика, и е извършен метаанализ на данните, при който са идентифицирани 5 или повече изследвания, анализиращи същите параметри. Общо са прегледани 1626 проучвания, като в този преглед са включени 23, от които 13 са били подходящи за метаанализ. Три фактора, а именно индексът на височината на диска, модифицираните промени и сагиталният обхват на движение, са в значителна корелация с повишена честота на рецидив на лумбалната дискова херния. Някои променливи са разгледани само в едно или две различни проучвания.
Констатациите за връзки между радиологичните параметри и рецидивната лумбална дискова херния предполагат ролята на хипермобилност или нестабилност в гръбначния сегмент при развитието на рецидив. Разбирането на физиологичните фактори, свързани с нестабилността, е важно, тъй като въпреки че ранните дегенеративни промени на диска могат да предразположат пациентите към рецидив на лумбалната дискова херния, по-напредналата дегенерация вероятно намалява сегментното движение и едновременно снишава риска от рецидив.
Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE