Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Национален рамков договор 2020 2022

2020-09-16
На 14 август 2020 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския лекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с обявена извънредна епидемична обстановка с Решение № 325 от 14 май 2020 г. на Министерския съвет на Република България и последващи такива, мерки, с последващи изменения и допълнения на същите, се сключи този договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. Национален рамков договор 2020 2022 - клинични пътеки в HTML формат Национален рамков договор 2020 2022 - клинични пътеки в pdf формат Национален рамков договор 2020 2022 - актуалните цени на клиничните пътеки
Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE