Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Национален рамков договор 2020 2022 - клинични пътеки в оригинален pdf формат

КП 1 - Стационарни грижи при бременност с повишен риск КП 2 - Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск КП 3 - Оперативни процедури за задържане на бременност КП 4 - Преждевременно прекъсване на бременността КП 5 - Раждане КП 6 - Грижи за здраво новородено дете КП 7 - Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест КП 8 - Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест КП 9 - Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест КП 10 - Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест КП 11 - Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама КП 12 - Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии КП 13 - Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест КП 14 - Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест КП 15.1 - Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант КП 15.2 - Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант КП 16 - Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение КП 17.1 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания КП 17.2 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години КП 18.1 - ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА ПРИ СЪРДЕЧНО - СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ С МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ КП 18.2 - ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА ПРИ СЪРДЕЧНО - СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ С МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ при лица под 18 години КП 19 - Постоянна електрокардиостимулация КП 20.1 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания КП 20.2 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години КП 21.1 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии КП 21.2 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица под 18 години КП 22.1 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации КП 22.2 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица под 18 години КП 23.1 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация КП 23.2 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица под 18 години КП 24 - Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове КП 25 - Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване КП 26 - Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение КП 27 - Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик КП 28 - Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение КП 29 - Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация КП 30.1 - Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация КП 30.2 - Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация за лица под 18 години КП 31.1 - Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит КП 31.2 - Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица под 18 години КП 32.1 - Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда КП 32.2 - Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години КП 33 - Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения КП 34 - Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст КП 35 - Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст КП 36 - Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик КП 37 - Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик КП 38 - Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация КП 39 - Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст КП 40.1 - Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп КП 40.2 - Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18 годишна възраст КП 41.1 - Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система КП 41.2 - Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години КП 42.1 - Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система КП 42.2 - Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години КП 43 - Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията КП 44 - Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията КП 45 - Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система КП 46 - Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст КП 47.1 - Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация КП 47.2 - Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години КП 48 - Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст КП 49 - Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст КП 50.1 - Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза КП 50.2 - Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години КП 51.1 - Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза КП 51.2 - Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение КП 52.1 - Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив КП 52.2 - Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години КП 53.1 - Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив КП 53.2 - Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години КП 54.1 - Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) КП 54.2 - Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години КП 55.1 - Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация КП 55.2 - Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица под 18 години КП 56 - Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми КП 57.1 - Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити КП 57.2 - Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години КП 58.1 - Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст КП 58.2 - Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 години КП 59 - Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС) КП 60 - Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък КП 61 - Диагностика и лечение на мултипленна склероза КП 62.1 - Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи КП 62.2 - Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години КП 63.1 - Лечение на епилептичен статус КП 63.2 - Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години КП 64.1 - Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми КП 64.2 - Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години КП 65.1 - Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация КП 65.2 - Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години КП 66.1 - Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация КП 66.2 - Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години КП 67 - Диагностика и лечение на паркинсонова болест КП 68 - Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт КП 69.1 - Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт КП 69.2 - Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица под 18 годишна възраст КП 70.1 - Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит КП 70.2 - Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица под 18 годишна възраст КП 71 - Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво КП 72.1 - Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастро- интестиналния тракт КП 72.2 - Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастро- интестиналния тракт за лица под 18 годишна възраст КП 73.1 - Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума КП 73.2 - Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица под 18 годишна възраст КП 74.1 - Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума КП 74.2 - Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица под 18 годишна възраст КП 75.1 - Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) КП 75.2 - Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица под 18 годишна възраст КП 76.1 - Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания КП 76.2 - Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица под 18 годишна възраст КП 77 - Диагностика и лечение на хронични диарии с начало в детската възраст КП 78.1 - Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет КП 78.2 - Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години КП 79.1 - Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза КП 79.2 - Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица под 18 години КП 80 - Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека КП 81.1 - Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна КП 81.2 - Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години КП 82.1 - Диагностика на лица с метаболитни нарушения КП 82.2 - Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години КП 83.1 - Лечение на лица с метаболитни нарушения КП 83.2 - Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години КП 84 - Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит КП 85.1 - Диагностика и лечение на гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - новооткрити КП 85.2 - Диагностика и лечение на гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - новооткрити, при лица под 18 години КП 86.1 - Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания КП 86.2 - Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания при лица под 18 години КП 87.1 - Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност КП 87.2 - Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години КП 88.1 - Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност КП 88.2 - Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години КП 89.1 - Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан КП 89.2 - Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години КП 90.1 - Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания КП 90.2 - Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години КП 91 - Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания КП 92 - Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози КП 93 - Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата КП 94 - Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен КП 95 - Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем КП 96 - Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити КП 97 - Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин КП 98.1 - Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром КП 98.2 - Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром КП 99.1 - Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги КП 99.2 - Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги КП 100 - Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е КП 101 - Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D КП 102 - Диагностика и лечение на паразитози КП 103 - Диагностика и лечение на покривни инфекции КП 104 - Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения КП 105 - Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески КП 106.1 - Диагностика и лечение на токсоалергични реакции КП 106.2 - Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години КП 107 - Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови КП 108 - Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне КП 109 - Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел) КП 110.1 - Лечение на доказани първични имунодефицити КП 110.2 - Лечение на доказани първични имунодефицити при лица под 18 години КП 111 - Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст КП 112.1 - Диагностика и лечение на муковисцидоза КП 112.2 - Диагностика и лечение на муковисцидоза КП 113 - Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип
КП 114 - Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма КП 115 - Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми КП 116 - Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години КП 117 - Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение при лица от 0 до 18 години. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица от 0 до 18 години КП 118 - Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение КП 119 - Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение КП 120.1 - Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция КП 120.2 - Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция, с продължителна механична вентилация КП 121 - Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години КП 122 - Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години КП 123 - Оперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им КП 124 - Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент КП 125 - Оперативно лечение на клонове на аортната дъга КП 126 - Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) КП 127 - Консервативно лечение на съдова недостатъчност КП 128 - Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност КП 129 - Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ КП 130 - Оперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност КП 131 - Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност КП 132 - Кератопластика КП 133 - Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми КП 134 - Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му КП 135 - Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент КП 136 - Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност КП 137 - Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност КП 138 - Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност КП 139 - Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести КП 140.1 - Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести КП 140.2 - Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години КП 141 - Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур КП 142 - Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур КП 143 - Трансуретрална простатектомия КП 144 - Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения КП 145 - Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища КП 146 - Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система КП 147 - Оперативни процедури върху мъжка полова система КП 148 - Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност КП 149 - Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност КП 150 - Оперативни процедури при инконтиненция на урината КП 151 - Реконструктивни операции в урологията КП 152 - Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища КП 153 - Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища КП 154 - Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност КП 155 - Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност КП 156 - Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия КП 157 - Радикална простатектомия КП 158 - Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани КП 159 - Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система КП 160 - Нерадикално отстраняване на матката КП 161 - Радикално отстраняване на женски полови органи КП 162 - Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи КП 163 - Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи КП 164 - Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената КП 165 - Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход КП 166 - Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената КП 167 - Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация КП 168 - Асистирана с робот гинекологична хирургия при злокачествени заболявания КП 169 - Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок КП 170 - Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването КП 171 - Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години КП 172 - Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години КП 173 - Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години КП 174 - Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години КП 175 - Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години КП 176 - Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години КП 177 - Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години КП 178 - Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години КП 179 - Оперативни процедури върху апендикс КП 180 - Хирургични интервенции за затваряне на стома КП 181 - Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство КП 182 - Оперативни процедури при хернии КП 183 - Оперативни процедури при хернии с инкарцерация КП 184 - Конвенционална холецистектомия КП 185 - Лапароскопска холецистектомия КП 186 - Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища КП 187 - Оперативни процедури върху черен дроб КП 188 - Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест КП 189 - Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност КП 190 - Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност КП 191 - Оперативни процедури върху далака КП 192 - Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции КП 193 - Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 КП 194 - Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия КП 195 - Оперативно лечение при остър перитонит КП 196 - Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси КП 197 - Консервативно лечение при остри коремни заболявания КП 198 - Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани КП 199.1 - Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания КП 199.2 - Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания КП 200 - Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния КП 201 - Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност КП 202 - Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност КП 203 - Хирургично лечение при надбъбречни заболявания КП 204 - Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение КП 205 - Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение КП 206.1 - Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) КП 206.2 - Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация) КП 206.3 - Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук), след клинична процедура "Ендоваскуларно лечение на нетравматични мозъчни кръвоизливи, аневризми и артериовенозни малформации на мозъчните съдове" КП 207 - Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин КП 208 - Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми КП 209 - Хирургично лечение при травма на главата КП 210 - Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение КП 211.1 - Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност КП 211.2 - Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност - с невронавигация и интраоперативен 3D контрол КП 212 - Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност КП 213 - Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена КП 214 - Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация КП 215 - Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания КП 216 - Спешни състояния в гръдната хирургия КП 217.1 - Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник КП 217.2 - Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобед- рената и колянната става КП 217.3 - Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници КП 218 - Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става КП 219 - Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност КП 220.1 - Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност КП 220.2 - Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч) КП 221 - Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност КП 222 - Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник КП 223 - Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош КП 224 - Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години КП 225 - Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност КП 226 - Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност КП 227 - Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност КП 228 - Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията КП 229 - Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област КП 230 - Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област КП 231 - Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости КП 232 - Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца КП 233 - Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции КП 234 - Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции КП 235 - Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) КП 236 - Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан КП 237 - Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване КП 238 - Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия КП 239 - Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на торакалната и абдоминалната област КП 240 - Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения КП 241.1 - Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания КП 241.2 - Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT КП 241.3 - Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ - код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 години КП 241.4 - Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ - код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица под 18 години КП 242 - Диагностика и лечение на левкемии КП 243 - Диагностика и лечение на лимфоми КП 244.1 - Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии КП 244.2 - Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица под 18 години КП 245 - Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст КП 246 - Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности КП 247 - Брахитерапия с ниски активности КП 248 - Конвенционална телегаматерапия КП 249 - Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със зак- рити източници КП 250 - Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания КП 251 - Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания КП 252 - Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания КП 253 - Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания КП 254 - Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето КП 255 - Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции КП 256 - Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето КП 257 - Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние КП 258 - Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система КП 259 - Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система КП 260 - Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа КП 261 - Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия КП 262 - Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система КП 263 - Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система КП 264 - Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции КП 265 - Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат КП 266 - Речева рехабилитация след ларингектомия

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE