Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Вродена множествена артрогрипоза

ОПИСАНИЕ

Вродената множествена артрогрипоза (ВМА) се обяснява с развитието на множество ставни усложнения преди раждането. ВМА не е специфична диагноза, а по-скоро физически симптом, който може да бъде свързан с много различни медицински състояния.
нучи повече ...
Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE