Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Симпозиум 'NEUROGENESIS IN THE DEVELOPING AND ADULT PRIMATE BRAIN' във Варна

2017-05-30
Симпозиум
От 19.5 до 21.5 във Варна се проведе международен симпозиум на тема 'NEUROGENESIS IN THE DEVELOPING AND ADULT PRIMATE BRAIN'. Организаторите (Проф. Антон Тончев и Проф. Анастасия Стойкова) бъда поканили най-известните учени в тази толкова авангардна област - Victor Borrell, Colette Dehay , Fiona Doetsch, Magdalena Götz, Wieland B. Huttner, Gerd Kempermann, Masanori Sakaguchi им др.. За мен бе и голяма чест да бъда сред гост-лекторите и да говоря нашите резултати при злокачествените тумори на мозъка.
Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE