Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Психиатрия

Какво е психиатрия?

Психиатрията е медицинска дисциплина. Занимава се с изучаване на част от заболяванията на главния мозък, протичащи с психични промени, т.е. с по-значителни болестни изменения във висшата нервна дейност, които водят до неправилно отражение на действителността и неправилно поведение на болните. Лечението от психиатрията е насочено предимно към овладяване на симптомите на пациентите. Причините за психичното разстройство обаче може и да не изчезнат. В такъв случай някои психиатри провеждат психотерапия или насочват пациента към психотерапевт. Така се очертават три варианта на лечение - само медикаментозно (с лекарства), само психотерапевтично и смесено, комбинация между медикаменти и психотерапия.

Какво е психиатър?

Психиатърът е лекар, който лекува пациенти с психични разстройства, използвайки медикаменти, психотерапия и други методи, за да въздейства върху различни органи и системи в тялото. Тъй като е лeкар, той следва медицинския модел и обяснява промените в психиката, тяхното протичане и повлияването им със законите на биологията.

Какви са основните видове състояния, които лекуват психиатрите?

 • • нарушения в ранна детска възраст или юношество - разстройство с дефицит на вниманието, епилепсия, психично изоставане

 • • делириум, деменция, амнезия и други когнитивни нарушения - болест на Алцхаймер

 • • психични разстройства, дължащи се на общо медицинско състояние

 • • разстройства, свързани със злоупотреба на вещества – злоупотреба с алкохол и наркотици

 • • шизофрения и други психотични разстройства

 • • нарушения на настроението - голямо депресивно разстройство, биполярно разстройство

 • • тревожни разстройства - генерализирано тревожно разстройство, социално тревожно разстройство

 • Какви са основните подвидове на психиатрията?

 • • обща психопатология

 • • специална психопатология

 • • съдебна психиатрия

 • Адрес
  МЦ "Света Троица"
  ул. Зайчар №117 /партер/
  /метростанция К. Величков/
  BG-1309 София

  Работно време 9:00 - 17:00
  PDF from this page
  Generating PDF from page
  It may take up to a minute...
  CLOSE