Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Паразитология

Какво е паразитология?

Паразитологията е самостоятелна медицинска специалност, изучаваща паразитите по човека и причиняваните от тях заболявания. Паразитите могат да бъдат както едноклетъчни, така и многоклетъчни организми. Те спадат към 14 типа организми, основните от които са амеби, гъби, мешести, плоски червеи, кръгли червеи, прешленести червеи, членестоноги, мекотели, бодлокожи, хордови и други. Към многоклетъчните принадлежат гъбите и други висши животни.

Какво е паразитолог?

Паразитолозите са лекари със специалност паразитология, които осъществяват профилактика, диагностика, терапия и рехабилитацията при паразитно заболели пациенти.

Какви са основните видове състояния, които лекуват паразитолозите?

 • • ехинококоза

 • • детски глисти

 • • ентеробиоза

 • • трихинелоза

 • • малария

 • Какви са основните подвидове на паразитологията?

 • • медицинска протозоология

 • • медицинска хелминтология

 • • медицинска арахноентомология

 • Адрес
  МЦ "Света Троица"
  ул. Зайчар №117 /партер/
  /метростанция К. Величков/
  BG-1309 София

  Работно време 9:00 - 17:00
  PDF from this page
  Generating PDF from page
  It may take up to a minute...
  CLOSE