Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Гръдна хирургия

Какво е гръдна хирургия?

Гръдната хирургия обхваща диагностиката и лечението на заболяванията и травмите на гръдния кош и органите на дихателната система и медиастинума. Ограните обект на гръдната хирургия включват, болестите на гръдната стена, плеврата, белите дробове, трахеята и бронхите, медиастинума, диафрагмата и хранопровода. Гръдната хирургия изисква задълбочени познания по анатомия, физиология, образна диагностика, функционална диагностика, полуинвазивни и инвазивни изследвания, предоперативна оценка, следоперативни грижи, интензивни грижи, травматология, онкология и трансплантология. Гръдната хирургия включва всички открити, ендоскопски и видео-асистирани оперативни намеси при деца и възрастни.

Какво е гръден хирург?

Гръдните хирурзи са лекари със специалност гръдна хирургия. Те се занимават се с диагностиката и лечение на заболяванията и травмите на гръдния кош, дихателната система и медиастинума. Гръдните хирурзи използват, както хирургични, така и нехургични средства, за да лекуват болестни и травми на гръдния кош, дихателната система и медиастинума. В своята ежедневна диагностична и лечебна дейност гръдните хирурзи взаимодействат със специалисти от други медицински специалности: анестезиолози, хирурзи, рентгенолози, неврохирурзи, сърдечни хирурзи и други.

Какви са основните видове състояния, които лекуват гръдните хирурзи?

 • • Рак на белия дроб

 • • Доброкачествени заболявания и тумори на белия дроб

 • • Реконструкция на гръдния кош след голяма травма или операция

 • • Хирургия за намаляване на обема на белия дроб при емфизем

 • • Рак на хранопровода

 • • Доброкачествени заболявания на хранопровода (включително ахалазия, доброкачествени тумори и стриктури)

 • • Реконструкция на хранопровода

 • • Гастроезофагеален рефлукс

 • Медиастинални тумори и заболявания (включително хирургично лечение на миастения гравис)

 • • Мезотелиом

 • • Плеврални заболявания (включително пневмоторакс, инфекции и плеврален излив)

 • • Тумори на гръдната стена

 • • Симпатектомия при хиперхидроза (прекомерно изпотяване)

 • • Пликация при парализа на диафрагмата

 • • Резекция на трахеята или въвеждане на стент за стесняване на дихателните пътища

 • • Белодробна трансплантация при белодробни заболявания в краен стадий

 • Адрес
  МЦ "Света Троица"
  ул. Зайчар №117 /партер/
  /метростанция К. Величков/
  BG-1309 София

  Работно време 9:00 - 17:00
  PDF from this page
  Generating PDF from page
  It may take up to a minute...
  CLOSE