Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Национален рамков договор 2020 2022 - клинични пътеки

КП 1 - Стационарни грижи при бременност с повишен риск
КП 2 - Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск
КП 3 - Оперативни процедури за задържане на бременност
КП 4 - Преждевременно прекъсване на бременността
КП 5 - Раждане
КП 6 - Грижи за здраво новородено дете
КП 7 - Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
КП 8 - Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
КП 9 - Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
КП 10 - Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
КП 11 - Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
КП 12 - Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии
КП 13 - Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест
КП 14 - Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест
КП 15 - Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант
КП 15.2 - Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант
КП 16 - Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
КП 17 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
КП 17.2 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години
КП 18 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация
КП 18.2 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица под 18 години
КП 19 - Постоянна електрокардиостимулация
КП 20 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
КП 20.2 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години
КП 21 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии
КП 21.2 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица под 18 години
КП 22 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации
КП 22.2 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица под 18 години
КП 23 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация
КП 23.2 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица под 18 години
КП 24 - Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
КП 25 - Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
КП 26 - Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
КП 27 - Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
КП 28 - Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
КП 29 - Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация
КП 30 - Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация
КП 30.2 - Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация за лица под 18 години
КП 31 - Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит
КП 31.2 - Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица под 18 години
КП 32 - Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда
КП 32.2 - Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години
КП 33 - Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
КП 34 - Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст
КП 35 - Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст
КП 36 - Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
КП 37 - Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
КП 38 - Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация
КП 39 - Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
КП 40 - Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп
КП 40.2 - Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
КП 41 - Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система
КП 41.2 - Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
КП 42 - Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система
КП 42.2 - Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години
КП 43 - Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
КП 44 - Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
КП 45 - Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
КП 46 - Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст
КП 47 - Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
КП 47.2 - Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години
КП 48 - Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
КП 49 - Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
КП 50 - Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
КП 50.2 - Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години
КП 51 - Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
КП 51.2 - Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение
КП 52 - Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив
КП 52.2 - Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години
КП 53 - Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив
КП 53.2 - Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години
КП 54 - Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)
КП 54.2 - Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години
КП 55 - Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация
КП 55.2 - Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица под 18 години
КП 56 - Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми
КП 57 - Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити
КП 57.2 - Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години
КП 58 - Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст
КП 58.2 - Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 години
КП 59 - Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС)
КП 60 - Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
КП 61 - Диагностика и лечение на мултипленна склероза
КП 62 - Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи
КП 62.2 - Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години
КП 63 - Лечение на епилептичен статус
КП 63.2 - Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години
КП 64 - Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми
КП 64.2 - Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години
КП 65 - Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
КП 65.2 - Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години
КП 66 - Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
КП 66.2 - Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години
КП 67 - Диагностика и лечение на паркинсонова болест
КП 68 - Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт
КП 69 - Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт
КП 69.2 - Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст
КП 70 - Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит
КП 70.2 - Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица под 18-годишна възраст
КП 71 - Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво
КП 72 - Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастро- интестиналния тракт
КП 72.2 - Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастро- интестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст
КП 73 - Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
КП 73.2 - Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст
КП 74 - Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
КП 74.2 - Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст
КП 75 - Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
КП 75.2 - Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица под 18-годишна възраст
КП 76 - Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания
КП 76.2 - Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица под 18-годишна възраст
КП 77 - Диагностика и лечение на хронични диарии с начало в детската възраст
КП 78 - Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет
КП 78.2 - Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
КП 79 - Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза
КП 79.2 - Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица под 18 години
КП 80 - Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека
КП 81 - Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна
КП 81.2 - Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години
КП 82 - Диагностика на лица с метаболитни нарушения
КП 82.2 - Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години
КП 83 - Лечение на лица с метаболитни нарушения
КП 83.2 - Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години
КП 84 - Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
КП 85 - Диагностика и лечение на гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - новооткрити
КП 85.2 - Диагностика и лечение на гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - новооткрити, при лица под 18 години
КП 86 - Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания
КП 86.2 - Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица под 18 години
КП 87 - Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност
КП 87.2 - Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
КП 88 - Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност
КП 88.2 - Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
КП 89 - Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан
КП 89.2 - Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години
КП 90 - Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания
КП 90.2 - Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години
КП 91 - Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания
КП 92 - Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози
КП 93 - Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата
КП 94 - Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен
КП 95 - Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем
КП 96 - Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити
КП 97 - Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин
КП 98 - Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром
КП 98.2 - Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром
КП 99 - Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги
КП 99.2 - Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги
КП 100 - Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е
КП 101 - Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D
КП 102 - Диагностика и лечение на паразитози
КП 103 - Диагностика и лечение на покривни инфекции
КП 104 - Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения
КП 105 - Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески
КП 106 - Диагностика и лечение на токсоалергични реакции
КП 106.2 - Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години
КП 107 - Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови
КП 108 - Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне
КП 109 - Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел)
КП 110 - Лечение на доказани първични имунодефицити
КП 110.2 - Лечение на доказани първични имунодефицити при лица под 18 години
КП 111 - Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
КП 112 - Диагностика и лечение на муковисцидоза
КП 112.2 - Диагностика и лечение на муковисцидоза
КП 113 - Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип
КП 114 - Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
КП 115 - Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
КП 116 - Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години
КП 117 - Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение при лица от 0 до 18 години. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица от 0 до 18 години
КП 118 - Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение
КП 119 - Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение
КП 120 - Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция
КП 120.2 - Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция, с продължителна механична вентилация
КП 121 - Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години
КП 122 - Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години
КП 123 - Оперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им
КП 124 - Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент
КП 125 - Оперативно лечение на клонове на аортната дъга
КП 126 - Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)
КП 127 - Консервативно лечение на съдова недостатъчност
КП 128 - Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност
КП 129 - Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ
КП 130 - Оперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност
КП 131 - Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
КП 132 - Кератопластика
КП 133 - Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
КП 134 - Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
КП 135 - Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент
КП 136 - Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност
КП 137 - Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност
КП 138 - Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност
КП 139 - Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести
КП 140 - Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести
КП 140.2 - Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години
КП 141 - Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур
КП 142 - Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
КП 143 - Трансуретрална простатектомия
КП 144 - Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения
КП 145 - Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища
КП 146 - Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
КП 147 - Оперативни процедури върху мъжка полова система
КП 148 - Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
КП 149 - Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
КП 150 - Оперативни процедури при инконтиненция на урината
КП 151 - Реконструктивни операции в урологията
КП 152 - Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
КП 153 - Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
КП 154 - Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
КП 155 - Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
КП 156 - Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
КП 157 - Радикална простатектомия
КП 158 - Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
КП 159 - Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
КП 160 - Нерадикално отстраняване на матката
КП 161 - Радикално отстраняване на женски полови органи
КП 162 - Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
КП 163 - Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
КП 164 - Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената
КП 165 - Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
КП 166 - Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
КП 167 - Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация
КП 168 - Асистирана с робот гинекологична хирургия при злокачествени заболявания
КП 169 - Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
КП 170 - Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
КП 171 - Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
КП 172 - Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
КП 173 - Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
КП 174 - Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години
КП 175 - Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
КП 176 - Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
КП 177 - Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
КП 178 - Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години
КП 179 - Оперативни процедури върху апендикс
КП 180 - Хирургични интервенции за затваряне на стома
КП 181 - Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
КП 182 - Оперативни процедури при хернии
КП 183 - Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
КП 184 - Конвенционална холецистектомия
КП 185 - Лапароскопска холецистектомия
КП 186 - Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
КП 187 - Оперативни процедури върху черен дроб
КП 188 - Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
КП 189 - Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност
КП 190 - Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
КП 191 - Оперативни процедури върху далака
КП 192 - Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции
КП 193 - Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1
КП 194 - Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
КП 195 - Оперативно лечение при остър перитонит
КП 196 - Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
КП 197 - Консервативно лечение при остри коремни заболявания
КП 198 - Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани
КП 199 - Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания
КП 199.2 - Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания
КП 200 - Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния
КП 201 - Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност
КП 202 - Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност
КП 203 - Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
КП 204 - Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение
КП 205 - Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение
КП 206 - Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
КП 206.2 - Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация)
КП 206.3 - Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук), след клинична процедура "Ендоваскуларно лечение на нетравматични мозъчни кръвоизливи, аневризми и артериовенозни малформации на мозъчните съдове"
КП 207 - Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
КП 208 - Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми
КП 209 - Хирургично лечение при травма на главата
КП 210 - Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение
КП 211 - Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност
КП 211.2 - Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност - с невронавигация и интраоперативен 3D контрол
КП 212 - Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност
КП 213 - Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена
КП 214 - Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация
КП 215 - Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
КП 216 - Спешни състояния в гръдната хирургия
КП 217 - Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник
КП 217.2 - Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобед- рената и колянната става
КП 217.3 - Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници
КП 218 - Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
КП 219 - Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
КП 220 - Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност
КП 220.2 - Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч)
КП 221 - Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност
КП 222 - Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
КП 223 - Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
КП 224 - Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
КП 225 - Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
КП 226 - Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност
КП 227 - Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
КП 228 - Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
КП 229 - Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област
КП 230 - Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област
КП 231 - Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости
КП 232 - Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца
КП 233 - Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции
КП 234 - Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции
КП 235 - Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
КП 236 - Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан
КП 237 - Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване
КП 238 - Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия
КП 239 - Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на торакалната и абдоминалната област
КП 240 - Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения
КП 241 - Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
КП 241.2 - Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT
КП 241.3 - Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ - код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 години
КП 241.4 - Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ - код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица под 18 години
КП 242 - Диагностика и лечение на левкемии
КП 243 - Диагностика и лечение на лимфоми
КП 244 - Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии
КП 244.2 - Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица под 18 години
КП 245 - Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст
КП 246 - Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности
КП 247 - Брахитерапия с ниски активности
КП 248 - Конвенционална телегаматерапия
КП 249 - Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със зак- рити източници
КП 250 - Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
КП 251 - Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
КП 252 - Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
КП 253 - Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания
КП 254 - Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето
КП 255 - Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции
КП 256 - Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето
КП 257 - Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние
КП 258 - Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система
КП 259 - Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система
КП 260 - Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
КП 261 - Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
КП 262 - Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
КП 263 - Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
КП 264 - Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции
КП 265 - Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
КП 266 - Речева рехабилитация след ларингектомия
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE