Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев Фрактура тип Hangman (травматична спондилолистеза на аксиса)

Фрактура тип Hangman (травматична спондилолистеза на аксиса)

АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Гръбначният стълб се състои от множество прешлени, между които са разположени междупрешленни дискове. В гръбначния стълб се намира гръбначният канал. Шийният отдел на гръбначния стълб се състои от седем прешлена, гръдният отдел – от дванадесет, а поясният – от пет.
Нормална анатомия на гръбначния стълб. Надлъжно сечение и напречни сечения през шийния, гръдния и поясните отдели.
Малките ставички, свързващи прешлените, се наричат фасетни. Те спомагат за стабилизирането на гръбначния стълб и заедно с междупрешленните дискове му позволяват известна степен на подвижност. Междупрешленните дискове се състоят от външен фиброзен пръстен (annulus fibrosus), който обгражда вътрешен гелоподобен център (nucleus pulposus). Отпред гръбначният канал е ограничен от прешленни тела и междупрешленни дискове, отстрани – от фасетите, а отзад – от прешленни дъги и жълта връзка. В гръбначния канал се намират гръбначният мозък и излизащите от него нервни коренчета. Гръбначният канал трябва да е достатъчно широк, така че гръбначният мозък и нервните коренчета да могат да преминават свободно. Гръбначният мозък обикновено свършва на височината на 1-ви лумбален (поясен) прешлен. Под него в гръбначния канал са разположени само нервни коренчета. На височината на отделните междупрешленни дискове нервните коренчета излизат от гръбначния канал през специални отвори (т. нар. неврофорамен). Гръбначният мозък и нервните коренчета отвеждат електрически сигнали от периферията (напр. кожата, ставите) към главния мозък и провеждат двигателни команди от мозъка към мускулите.
Атлантоокципиталната става свързва главата с гръбначния стълб. Състои се от кондилите на тилната кост и горните стави на първия шиен прешлен, който се нарича „атлас“. Надолу той е свързан и с 2-ри шиен прешлен (аксис).

ОПИСАНИЕ

Фрактурата на Hangman e двустранно травматично счупване на 2-ри шиен прешлен през междуставните участъци на педикулите, често с приплъзване напред на 2-ри спрямо 3-ти шиен прешлен. За оценка тежестта на тези фрактури се използва класификацията на Levine & Edwards. Тя ги разделя на 4 типа (I, II, IIA, III). Тип I: < 3 мм хоризонтално разместване на C2 спрямо C3, без ангулация, C2/3 дискът е съхранен. Тип II: > 3 мм хоризонтално разместване на C2 спрямо C3, значима ангулация, вертикална фрактурна линия, C2/3 дискът и задната надлъжна връзка са разкъсани. Тип IIA: Няма хоризонтално разместване на C2 спрямо C3, хоризонтална фрактурна линия, значима ангулация. Тип III: Тип I фрактура + двустранна C2/3 фасетна дислокация.
Фрактура тип Hangman (травматична спондилолистеза на аксиса)
"Hangman" фрактура

ПРИЧИНА ЗА СИМПТОМИТЕ

Остро притискане на гръбначния мозък в шийния отдел
Счупване на шиен прешлен

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ

Пълна или частична парализа на ръцете и краката Безчувственост от шията надолу
Болка и схващане в тила/врата

ДИАГНОЗАТА СЕ ПОСТАВЯ ВЪЗ ОСНОВА НА

История на заболяването (анамнеза) Kлиничен преглед Компютърна томография Ядрено-магнитен резонанс
допълнително може да се наложат да се направят:
Дигитална субтракционна ангиография Функционални (динамични) рентгенографии

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението може да бъде консервативно или оперативно.
Консервативното лечение може да включва:
Тип I: Твърда яка за 4 – 6 седмици Тип I (3 – 5 мм изместване): Затворена редукция (аксиална тракция комбинирана + екстензия), последвана от хало за 8 – 12 седмици Тип IIA: Затворена редукция (само хиперекстензия), последвана от хало за 8 – 12 седмици

КОГА Е РЕДНО ДА СЕ НАПРАВИ ОПЕРАЦИЯ?

Тип II (> 5 мм изместване) редукция + оперативна стабилизация Тип III редукция + оперативна стабилизация

КАКВИ БИХА БИЛИ ЦЕЛИТЕ НА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ?

Да се възстанови защитната функция на гръбначния стълб.

КАК СЕ ОПЕРИРА?

Задна С1 – С3 фузия
Двустранна С2 остеосинтеза с парс винтове
Предна С2 – С3 остеосинтеза

КОИ ДРУГИ БОЛЕСТИ Е РЕДНО ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ (ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА)?

Фрактура на друг/и прешлен/и Остеопороза Патологична фрактура на прешлените Анкилозиращ спондилит (болест на Бехтерев)
Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE