Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

Артериовенозна малформация

АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Гръбначният стълб се състои от множество прешлени, между които са разположени междупрешленни дискове. В гръбначния стълб се намира гръбначният канал. Шийният отдел на гръбначния стълб се състои от седем прешлена, гръдният отдел – от дванадесет, а поясният – от пет.
Нормална анатомия на гръбначния стълб. Надлъжно сечение и напречни сечения през шийния, гръдния и поясните отдели.
Малките ставички, свързващи прешлените, се наричат фасетни. Те спомагат за стабилизирането на гръбначния стълб и заедно с междупрешленните дискове му позволяват известна степен на подвижност. Междупрешленните дискове се състоят от външен фиброзен пръстен (annulus fibrosus), който обгражда вътрешен гелоподобен център (nucleus pulposus). Отпред гръбначният канал е ограничен от прешленни тела и междупрешленни дискове, отстрани – от фасетите, а отзад – от прешленни дъги и жълта връзка. В гръбначния канал се намират гръбначният мозък и излизащите от него нервни коренчета. Гръбначният канал трябва да е достатъчно широк, така че гръбначният мозък и нервните коренчета да могат да преминават свободно. Гръбначният мозък обикновено свършва на височината на 1-ви лумбален (поясен) прешлен. Под него в гръбначния канал са разположени само нервни коренчета. На височината на отделните междупрешленни дискове нервните коренчета излизат от гръбначния канал през специални отвори (т. нар. неврофорамен). Гръбначният мозък и нервните коренчета отвеждат електрически сигнали от периферията (напр. кожата, ставите) към главния мозък и провеждат двигателни команди от мозъка към мускулите.

ОПИСАНИЕ

Артериовенозната малформация (АВМ) е патологично (болестно) свързване на артериите и вените, което нарушава нормалния кръвен поток и циркулацията на кислорода. Гръбначните артериовенозни малформации са приблизително 4% от всички интрадурални гръбначни лезии. Ранното разпознаване е важно, за да се спре прогресията на заболяването и да се сведат до минимум трайните щети на гръбначния мозък (PMID: 27075861). Клиничното представяне на гръбначните АВМ може да бъде остро (свързано с кръвоизлив) или хронично (в следствие на венозна хипертония, исхемия на гръбначния мозък или масефект). ABF класификация на гръбначните съдови малформации: Тип I - Спинална артериофенозна фистула: разположена в дурална дупликатура, най-често се вижда един навит съд върху задната повърхност на гръбначния мозък Тип II - Гломусни АВМ (интрадурална. high flow): истински интрамедуларен нидус с артериовенозния щънт разположен дълбоко в pia mater Тип III - Ювенилна АВМ (интрадурална. high flow): включване на части от нервната тъкан, дурата, кости, мускули, кожна в малформацията Тип IV - Директна артериовенозна фистула (интрадурална. high flow): обикновено получава хранене от предната спинална артерия и се дренира през венозния плексус на pia mater, което води до аневризмална дилатация на дренажните вени (PMID: PMID:888091).

ПРИЧИНА ЗА СИМПТОМИТЕ

Кръвоизлив в гръбначния мозък или в гръбначния канал
Хронично увреждане на гръбначния мозък, дължащо се на венозна хипертония, исхемия или притискане

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ

Пълна / частична парализа и изтръпване от мястото на увреждане на гръбначния мозък надолу
Нарушена походка (особено в тъмни помещения) Скованост, изтръпване и слабост на ръцете и краката Задържане (ретенция) или нежелано изпускане (инконтиненция) на урина Изтръпване на гениталиите и загуба на сексуалните функции
Conus medullaris АВМ могат да причинят радикулопатия и миелопатия едновременно

ДИАГНОЗАТА СЕ ПОСТАВЯ ВЪЗ ОСНОВА НА

История на заболяването (анамнеза) Kлиничен преглед
и поне едно от следните изследвания:
Ядрено-магнитен резонанс Дигитална субтракционна ангиография

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението обикновено е оперативно

КОГА Е РЕДНО ДА СЕ НАПРАВИ ОПЕРАЦИЯ?

Ако са налице неврологични симптоми, причинени от артериовенозната малформация.

КАКВИ БИХА БИЛИ ЦЕЛИТЕ НА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ?

За спиране на прогресивното неврологично влошаване и по възможност подобрение на част от симптомите чрез възстановяване на нормалната перфузия на гръбначния мозък и интраваскуларното налягане.

КАК СЕ ОПЕРИРА?

Резекция (отстраняване)
Ендоваскуларна емболизация
Тип I - Хирургично или ендоваскуларно лечение. Откритата операция е сравнително безопасна и високоефективна процедура с висока успеваемост - над 90% (PMID: 22537120). Двигателната функция се подобрява при 82,2% от пациентите, а прр 14.4% симптомите се стабилизират (PMID: 20871454). Степента на успеваемост на ендоваскуларното лечение варира между 70% - 90% и честота на рецидив до 20% (PMID: 19408993). Тип II - Препоръ1ителното лечение е ендоваскуларна емболизация. Хирургичното лечение, целящо да премахне nidus-а, има значителен риск за причиняване на трайни неврологични увреждания (PMID: 19442003). Тип III - Хирургично или ендоваскуларно лечение. Въз основа на образните изследвания трябва да се установи оптимална стратегия за лечение (PMID: 26948701). Тип IV - В повечето случаи е необходимо комбинирано лечение (ендоваскуларно и хирургично) (PMID: 26948701).

КОИ ДРУГИ БОЛЕСТИ Е РЕДНО ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ (ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА)?

Гръбначен тумор Невромускулно заболяване
Невроборелиоза
Сирингомиелия Стеноза на гръбначния канал

Състоянието се лекува от специалисти по:

нучи повече ...
Адрес
МЦ "Света Троица"
ул. Зайчар №117 /партер/
/метростанция К. Величков/
BG-1309 София

Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE