Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-91.pdf

КП № 91 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕГЕНЕРАТИВНИ И ОБМЕННИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Минимален болничен престой - 4 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Идиопатична подагра

Подагрозен бурсит

Първична подагра

Подагрозни възли [уратни тофи] в сърцето† (I43.8*)

М10.00 Идиопатична подагра, множествена локализация

М10.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М10.02 Мишница раменна кост лакътна става

М10.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М10.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М10.05 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М10.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М10.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М10.08 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Оловна подагра

М10.10 Оловна подагра, множествена локализация

М10.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М10.12 Мишница раменна кост лакътна става

М10.13 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М10.14 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М10.15 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М10.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М10.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М10.18 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Медикаментозна подагра

При необходимост от идентифициране на лекарственото средство се използва допълнителен код за външни причини (клас ХХ).

М10.20 Медикаментозна подагра, множествена локализация

М10.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М10.22 Мишница раменна кост лакътна става

М10.23 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М10.24 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М10.25 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М10.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М10.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М10.28 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Подагра, предизвикана от нарушение на бъбречната функция

М10.30 Множествена локализация

М10.31 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М10.32 Мишница раменна кост лакътна става

М10.33 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М10.34 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М10.35 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М10.36 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М10.37 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М10.38 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Друга вторична подагра

М10.40 Множествена локализация

М10.41 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М10.42 Мишница раменна кост лакътна става

М10.43 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М10.44 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М10.45 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М10.46 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М10.47 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М10.48 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Болести с отлагане на хидроксиапатит

М11.00 Множествена локализация

М11.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М11.02 Мишница раменна кост лакътна става

М11.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М11.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М11.05 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М11.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М11.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М11.08 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Наследствена хондрокалциноза

М11.10 Множествена локализация

М11.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М11.12 Мишница раменна кост лакътна става

М11.13 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М11.14 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М11.15 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М11.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М11.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М11.18 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Друга хондрокалциноза

Хондрокалциноза БДУ

М11.20 Множествена локализация

М11.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М11.22 Мишница раменна кост лакътна става

М11.23 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М11.24 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М11.25 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М11.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М11.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М11.28 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Други уточнени кристалоидни артропатии

М11.80 Множествена локализация

М11.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М11.82 Мишница раменна кост лакътна става

М11.83 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М11.84 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М11.85 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М11.86 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М11.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М11.88 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Полиартроза

Включва: артроза на повече от една става

Не включва: двустранно засягане на една и съща става (М16—М19)

М15.0 Първична генерализирана (остео)артроза

М15.1 Възли на Heberden (с артропатия)

М15.2 Възли на Bouchard (с артропатия)

М15.3 Вторична множествена артроза

Посттравматична полиартроза

М15.4 Ерозивна (ос¬тео)артроза

М15.8 Друга полиартроза

Коксартроза [артроза на тазобедрената става]

М16.0 Първична коксартроза, двустранна

М16.1 Друга първична коксартроза

Първична коксартроза:

• БДУ

• едностранна

М16.2 Дисплазична коксартроза, двустранна

М16.3 Други дисплазични коксартрози

Дисплазична коксартроза:

• БДУ

• едностранна

М16.4 Посттравматична коксартроза, двустранна

М16.5 Други посттравматични коксартрози

Посттравматична коксартроза:

• БДУ

• едностранна

М16.6 Други вторични коксартрози, двустранни

М16.7 Други вторични коксартрози

Вторична коксартроза:

• БДУ

• едностранна

Гонартроза [артроза на колянната става]

М17.0 Първична гонартроза, двустранна

М17.1 Други първични гонартрози

Първична гонартроза:

• БДУ

• едностранна

М17.2 Посттравматична гонартроза, двустранна

М17.3 Други посттравматични гонартрози

Посттравматична гонартроза:

• БДУ

• едностранна

М17.4 Други вторични гонартрози, двустранни

М17.5 Други вторични гонартрози

Вторична гонартроза:

• БДУ

• едностранна

Артроза на първа карпо-метакарпална става

М18.0 Първична артроза на първа карпо-метакарпална става, двустранна

М18.1 Други първични артрози на първа карпо-метакарпална става

Първична артроза на първа карпо-метакарпална става:

• БДУ

• едностранна

М18.2 Посттравматична артроза на първа карпо-метакарпална става, двустранна

М18.3 Други посттравматични артрози на първа карпо-метакарпална става

Посттравматична артроза на първа карпо-метакарпална става:

• БДУ

• едностранна

М18.4 Други вторични артрози на първа карпо-метакарпална става, двустранни

М18.5 Други вторични артрози на първа карпо-метакарпална става

Вторична артроза на първа карпо-метакарпална става:

• БДУ

• едностранна

Първична артроза на други стави

Първична артроза БДУ

М19.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М19.02 Мишница раменна кост лакътна става

М19.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М19.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М19.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

Посттравматична артроза на други стави

Посттравматична артроза БДУ

М19.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М19.12 Мишница раменна кост лакътна става

М19.13 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М19.14 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М19.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

Друга вторична артроза

Вторична артроза БДУ

М19.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М19.22 Мишница раменна кост лакътна става

М19.23 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М19.24 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М19.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

Друга уточнена артроза

М19.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М19.82 Мишница раменна кост лакътна става

М19.83 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М19.84 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М19.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

Други спондилози

Цервикална (шийна)

Лумбосакрална без миело- или радикулопатия

Торакална

М47.80 Други спондилози - множествено засягане

М47.81 Други спондилози - окципито-атланто-аксисен отдел

М47.82 Други спондилози - шийна област

М47.83 Други спондилози - шийно-гръден отдел

М47.84 Други спондилози - гръден отдел

М47.85 Други спондилози - гръднопоясен отдел

М47.86 Други спондилози - поясен отдел

М47.87 Други спондилози - поясно-кръстен отдел

Други спондилопатии

М48.08 Спинална стеноза - кръстен и кръстноопашен отдел

Каудална стеноза

Анкилозираща хиперостоза [Forestier]

М48.13 Анкилозираща хиперостоза [Forestier] - шийногръден отдел

Дифузна идиопатична хиперостоза

М48.14 Анкилозираща хиперостоза [Forestier] - гръден отдел

Дифузна идиопатична хиперостоза

М48.15 Анкилозираща хиперостоза [Forestier] - гръднопоясен отдел

Дифузна идиопатична хиперостоза

Интерспинална артроза

М48.20 Интерспинална артроза - множествено засягане на гръбначния стълб

М48.21 Интерспинална артроза - окципито-атланто-аксисен отдел

М48.22 Интерспинална артроза - шийна област

М48.23 Интерспинална артроза - шийно-гръден отдел

М48.24 Интерспинална артроза - гръден отдел

М48.25 Интерспинална артроза - гръднопоясен отдел

М48.26 Интерспинална артроза - поясен отдел

М48.27 Интерспинална артроза - поясно-кръстен отдел

Увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел

Включва: увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел с болков синдром

увреждания на междупрешленните дискове в шийногръдния отдел

М50.3 Друг тип дегенерация на междупрешленните дискове в шийния отдел

М50.8 Други увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел

Увреждания на междупрешленните дискове в други отдели

Включва: увреждания на междупрешленните дискове в гръдния, гръднопоясния и пояснокръстния отдел

М51.3 Друга уточнена дегенерация на междупрешленен диск

М51.4 Възли на Schmorl

М51.8 Друго уточнено увреждане на междупрешленен диск

Фиброзна дисплазия (на една кост)

Не включва: фиброзна дисплазия на челюстта (К10.8)

М85.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М85.02 Мишница раменна кост лакътна става

М85.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М85.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М85.05 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М85.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М85.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М85.08 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Флуороза на скелета

М85.10 Флуороза на скелета - множествена локализация

М85.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М85.12 Мишница раменна кост лакътна става

М85.13 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М85.14 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М85.15 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М85.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М85.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М85.18 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Други нарушения в плътността и структурата на костта

Не включва: osteogenesis imperfecta (Q78.0)

множествена костна фиброзна дисплазия (Q78.1)

остеопетроза (Q78.2)

остеопойкилоза (Q78.8)

М85.28 Хиперостоза на черепа

Остеит, дължащ се на отлагане на минерални соли (склерозиращ)

М85.30 Множествена локализация

М85.31 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М85.32 Мишница раменна кост лакътна става

М85.33 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М85.34 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М85.35 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М85.36 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М85.37 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М85.38 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Алгоневродистрофия

Синдром рамо-ръка

Атрофия на Sudeck

Симпатикова рефлекторна дистрофия

М89.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М89.02 Мишница раменна кост лакътна става

М89.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М89.05 Долен крайник тазобедрена става

коляно

глезен

стъпало

М89.06 Гръбначен стълб

Костна хипертрофия

М89.30 Множествена локализация

М89.31 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М89.32 Мишница раменна кост лакътна става

М89.33 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М89.34 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М89.35 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М89.36 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М89.37 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М89.38 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Остеопатия след полиомиелит

За идентифициране на прекарания полиомиелит се използва допълнителен код (В91).

М89.65 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М89.66 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М89.67 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

Други уточнени увреждания на костите

Посттравматична субпериостална осификация

М89.80 Множествена локализация

М89.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М89.82 Мишница раменна кост лакътна става

М89.83 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М89.84 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М89.85 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М89.86 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М89.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М89.88 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Други увреждания на хрущяла

М94.08 Синдром на хондрокосталните съчленения [Tietze] - други

ребра

Рецидивиращ полихондрит

М94.10 Множествена локализация

Хондромалация

Не включва: хондромалация на пателата (М22.4)

М94.20 Множествена локализация

М94.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М94.22 Мишница раменна кост лакътна става

М94.23 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М94.24 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М94.25 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М94.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М94.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

АРТРОСКОПИЯ

**80.26 АРТРОСКОПИЯ НА КОЛЯНО

Други инцизионни процедури на коляно

49557-00 Артроскопия на коляно

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ

** 81.91 АРТРОЦЕНТЕЗА

аспирация от става

Изключва:

такава за:

артрография - 88.32

биопсия на ставна структура - 80.30-80.39

инжектиране на лекарство - 81.92

Аспирация на други мускулно-скелетни точки

50124-00 Аспирация на става или друга синовиална кухина, некласифицирана другаде

Аспирация на бурса

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

**87.22 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШИЙНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА

Рентгенография на гръбначен стълб

Включва: функционални гледни точки

58100-00 Рентгенография цервикален отдел на гръбначен стълб

Не включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969])

**87.23 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА

58103-00 Рентгенография на торакален отдел на гръбначен стълб

Не включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

**87.24 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАБНАКА

сакрококцигеално рентгеново изследване

58106-00 Рентгенография лумбосакрален отдел на гръбначен стълб

Радиография на поясен гръбнак

Не включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969])

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

Изключва:

ангиокардиография - 88.50-88.58

ангиография - 88.40-88.68

**87.41 КАТ НА ГРЪДЕН КОШ

КАТ скениране на гръдния кош

електронна субтракция на гръдния кош

фотоелектричен отговор на гръдния кош

томография с използване на компютър, на рентгенови-лъчи и камера на гръдния кош

Компютърна томография на гръден кош

Компютърна томография на гръден кош

Включва: кост

гръдна стена

бял дроб

медиастинум

плевра

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

при сканиране на:

• корем (56301-01, 56307-01 [1957])

• и таз (56801-00, 56807-00 [1961])

• мозък (57001, 57007 [1957])

56301-00 Компютърна томография на гръден кош

56307-00 Компютърна томография на гръден кош с интравенозна контрастна материя

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**88.01 КАТ НА КОРЕМ

КАТ скениране на корем

Компютърна томография на корем

Включва: регион от диафрагмата до криста илиака

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

при сканиране на:

• гръден кош (56301-01, 56307-01 [1957])

• и

• мозък (57001-01, 57007-01 [1957])

• таз (56801-00, 56807-00 [1961])

• таз (56501-00, 56507-00 [1963])

56401-00 Компютърна томография на корем

56407-00 Компютърна томография на корем с интравенозна контрастна материя

СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ

Изключва:

контрастна рентгенография на става - 88.32

**88.21 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАМО И МИШНИЦА

Рентгенография на раменен отдел

57700-00 Радиография на рамо или скапула

**88.22 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАКЪТ И ПРЕДМИШНИЦА

Рентгенография на горен крайник

57512-01 Рентгенография на лакът и предмишница

**88.23 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИТКА И ДЛАН

57512-03 Рентгенография на длан, пръсти и китка

**88.25 ПЕЛВИМЕТРИЯ

Рентгенография на таз

59503-00 Рентгенографска пелвиметрия

Не включва: пелвиметрия чрез компютър томография (57201-00 [1964])

**88.26 ДРУГО СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТАЗ И ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

57712-00 Рентгенография на тазобедрена става

Не включва: контрастна артрография (59751-00 [1985])

такава на фемурна шийка (57518-00 [1983])

57715-00 Рентгенография на таз

**88.27 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕДРО, КОЛЯНО И ПОДБЕДРИЦА

Радиография на долен крайник

57518-00 Рентгенография на фемур

Радиография на бедро

Не включва: такава при вътрешна фиксация на феморална фрактура (57721-00 [1981])

57524-00 Рентгенография на феморална кост и коляно

57518-01 Рентгенография на коляно

Не включва: изследване костна възраст на коляно и китка (58300-00 [1984])

57524-01 Рентгенография на коляно и подбедрица

57518-02 Рентгенография на подбедрица

**88.28 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЛЕЗЕН И СТЪПАЛО

57524-04 Рентгенография на глезен и стъпало

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

**88.38 ДРУГА КАТ

скелет

Изключва:

КАТ скениране на:

корем - 88.01

глава - 87.03

бъбрек - 87.71

гръден кош - 87.41

Компютърна томография на крайник

Включва: ръка

кост

пръст

крайници

крак

меки тъкани

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

56619-00 Компютърна томография на крайник

56625-00 Компютърна томография на крайник с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на крайник, без, след това с венозен контраст

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

**88.79 ДРУГ ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК

Ултразвук на става

Ултразвук на други места

55800-00 Ултразвук на ръка или китка

55804-00 Ултразвук на предмишница или лакът

55808-00 Ултразвук на рамо или горна част на ръка

55816-00 Ултразвук на тазобедрена става

55828-00 Ултразвук на коляно

55836-00 Ултразвук на глезен или стъпало

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

**88.94 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СКЕЛЕТНО МУСКУЛНА- СИСТЕМА

Магнитно резонансен образ

90901-09 Функционален магнитен резонансен образ на мозък

90901-01 Ядрено магнитен резонансен образ на глава

Включва: лице

орбита

синуси (етмоидален) (фронтален) (максиларен) (сфеноидален)

черепна кост

Не включва: такава на мозък:

• функционални (90901-09 [2015])

• БДУ (90901-00 [2015])

90901-02 Ядрено магнитен резонанс на образ на шия

Не включва: такава на шиен гръбнак (90901-03 [2015])

90901-03 Ядрено магнитен резонансен образ на гръбначен стълб

Включва: гръбначен мозък

90901-04 Ядрено магнитен резонансен образ на гръден кош

Включва: сърце

90901-06 Ядрено магнитен резонансен образ на таз

Включва: пикочен мехур

простата

90901-07 Ядрено магнитен резонансен образ на крайници

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

биохимични изследвания - кр. захар, креатинин, ALAT, ASAT

серологични изследвания

имунологични изследвания - РФ /Waaler Rose/ и AST- по преценка на лекуващия лекар

1924 Биохимична изследвания

91910-03 Кръвно-захарен профил

91910-12 Клинично-химични изследвания за глюкоза

91910-13 Клинично-химични изследвания за креатинин

91910-26 Клинично-химични изследвания за AСАТ

91910-27 Клинично-химични изследвания за АЛАТ

1929 Вирусологични изследвания

91911-29 Други серологични изследвания

1930 Имунологични изследвания

91923-07 Изследване на ревматоиден фактор

91923-08 Изследване на антистрептолизинов титър (AST)

Включва: при ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ СКЕЛЕТНО МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СТАВНА ТЕЧНОСТ

микроскопско изследване на:

кост лигамент

бурса мускул

хрущял синовиална мембрана

фасция сухожилие

**91.59 ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ СКЕЛЕТНО МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СТАВНА ТЕЧНОСТ

Хистологично изследване на синовия

Кристали, клетки, диф. броене, фагоцити - в ставна течност

1927 Хистологични изследвания

91934-06 Микроскопско изследване на проба от скелетно мускулната система и/или ставна течност за хистология

1934 Други лабораторни изследвания

91934-09 Друго микроскопско изследване на проба от скелетно мускулната система и/или ставна течност

Изследване на кристали, клетки, фагоцити и диференциално броене в ставна течност

ДРУГО РАДИОИЗОТОПНО СКЕНИРАНЕ

**92.14 КОСТНО СКЕНИРАНЕ

Изследване на локализирана кост чрез нуклеарно медицинско изображение

Включва: кръвни:

• поток }

• обем } изследване

Не включва: това на става (61446-01, 61449-01 [2010])

61446-00 Локализирано костно изследване

61421-00 Изследване на костна система на цяло тяло

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ

*81.92 ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В СТАВА ИЛИ ЛИГАМЕНТ

Приложение на агент в други мускулно-скелетни точки

50124-01 Приложение на агент в става или друга синовиална кухина, некласифицирано другаде

Прилагане на агент в става или друга синовиална кухина за локален ефект БДУ

Инжектиране:

• в бурса на:

• кортикостероид

• локален анестетик

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА

Изключва:

неоперативни:

манипулации 93.25-93.29

разтягане - 93.27-93.29

*83.96 ИНЖЕКЦИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В БУРСА

50124-01 Приложение на агент в става или друга синовиална кухина, некласифицирано другаде

Прилагане на агент в става или друга синовиална кухина за локален ефект БДУ

Инжектиране:

• в бурса на:

• кортикостероид

• локален анестетик

*83.97 ИНЖЕКЦИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В СУХОЖИЛИЕ

50124-01 Приложение на агент в става или друга синовиална кухина, некласифицирано другаде

Прилагане на агент в става или друга синовиална кухина за локален ефект БДУ

Инжектиране:

• в бурса на:

• кортикостероид

• локален анестетик

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизон

Приложение на фармакотерапия

96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен

фармакологичен агент, стероид

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид

96201-03 Интракавитарно приложение на фармакологичен агент, стероид

*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен

фармакологичен агент

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен

агент

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени една основна терапевтична процедура и три основни диагностични процедури (една от които задължително е КАТ (87.41 или 88.01, или 88.38) или МРТ (88.94), посочени в блок „Кодове на основни процедури“.

Всички диагностични процедури, включени в блок основни диагностични процедури, се извършват от ЛЗ за БМП по време на хоспитализацията.

Клиничната пътека не може да бъде завършена със следните терапевтични процедури: 81.92, 83.96 или 83.97.

Дейностите по пътеката се извършват само в болници за активно лечение.

Код **90.59 Изследване на кръв включва биохимични изследвания - кр. захар, креатинин, ALAT, ASAT, серологични изследвания, имунологични изследвания - РФ /Waaler Rose/ и AST- по преценка на лекуващия лекар

Код 91.59 Друго микроскопско изследване на проба от скелетно мускулната система и ставна течност включва: хистологично изследване на синовия; изследване за кристали, клетки, диференциално броене, фагоцити - в ставна течност.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум ІІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт по „Ревматология”, клиника/отделение по вътрешни болести ІІ ниво на компетентност или клиника/отделение по кардиология ІІ ниво на компетентност.

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицинските стандарти „Ревматология”, „Вътрешни болести“ и „Кардиология“.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по ревматология

или

клиника/отделение по вътрешни болести минимум

или

клиника/отделение по кардиология

2. Клинична лаборатория*

3. Отделение по образна диагностика - рентгенов апарат за скопия и графия; КТ или МРТ; ехограф, подходящ за изследване на стави

4. Апарат за ЕКГ

5. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по ревматология.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Отделение/лаборатория по клинична патология

2. Апарат за двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия (ДХА)

3. Микробиологична лаборатория - на територията на областта

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

• двама лекари с придобита специалност по ревматология, единият от които със сертификат за ехографско изследване на опорно-двигателния апарат

или

в клиника/отделение по вътрешни болести II ниво на компетентност - двама лекари с придобита специалност по ревматология, единият от които със сертификат за ехографско изследване на опорно-двигателния апарат. В клиника/отделение с III ниво на компетентност броят на специалистите е в съответствие с медицински стандарт „Ревматология“

или

в клиника/отделение/ легла по кардиология II ниво на компетентност - двама лекари с придобита специалност по ревматология, единият от които със сертификат за ехографско изследване на опорно-двигателния апарат. В клиника/отделение с III ниво на компетентност броят на специалистите е в съответствие с медицински стандарт „Ревматология“

• лекар със специалност клинична лаборатория;

• лекар със специалност по образна диагностика.;

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:

Радиоизотопна лаборатория или нуклеарно-медицинско звено - допуска се осигуряване на дейността чрез договор с друго лечебно заведение.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Диагностика и лечение на болни с активирана остеоартроза на периферни стави при наличие на клинични данни и данни от медико-диагностични изследвания за:

1. ставно-възпалителен синдром на периферни стави и изразен хидропс на ставата;

2. остър пристъп на кристален артрит;

3. изразена функционална недостатъчност, без терапевтичен ефект от прилаганото амбулаторно лечение;

4. активирана артроза, без терапевтичен ефект от прилаганото амбулаторно лечение.

Дейностите и услугите се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

За доказване на активираната артроза се използват:

• ехография с приложена снимка

или

• МРТ/КТ с приложено изследване

или

• сцинтиграфия с приложено изследване

или

• синовиален пунктат - с резултати, доказващи активирането на болестта.

2. ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ

ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

Биологичен материал за медико-диагностични изследвания при спешни индикации се взема до 6 час от постъпването, а в останалите случаи се взема до 24 час от постъпването. Медикаментозното лечение започва до 6 час от началото на хоспитализацията.

В случай на необходимост рентгенография се извършва до 24 час от началото на хоспитализацията.

Контролни клинико-лабораторни изследвания на патологично променени показатели се извършват задължително до края на хоспитализацията.

Медикаментозното лечение на дегенеративните ставни заболявания и кристалните артропатии включва следните лекарствени групи:

• нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС);

• аналгетици;

• колхицин;

• урикоинхибитори и урикоелиминатори;

• миорелаксанти;

• бавнодействащи противоревматични лекарствени средства - хондропротектори и антималарици;

• лубриканти - по преценка;

• кортикостероиди и анестетици - за вътреставно и периставно приложение;

• средства за локално приложение;

• перкутанни средства;

• физикална терапия и рехабилитация.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно, обн., ДВ, бр. 15 от 18.02.2011 г., изм. и доп., бр. 50 от 1.07.2011 г.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА

Окончателната диагноза се поставя, съобразно клиничната картина, рентгенографските промени и параклиничните отклонения.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ

Медицински критерии за дехоспитализация:

Медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и:

• поставена окончателна диагноза;

• овладяване на фебрилитета;

• подобрение в общото състояние, ставния статус и показателите за биологична или клинична активност на заболяването.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ - в “История на заболяването”.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) - подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

ОСТЕОАРТРОЗА (ОА)

ОА е хронично ставно заболяване. То е най-често срещаната ревматична болест. Около 15% от населението на Планетата е засегнато от нея. Обикновено се появява във втората половина на живота (четвъртата декада след 35 г.). Приоритет е при мъжете под 45 г. и при жените над 55г. Около 50% от ревматичните заболявания се определят като остеоартрози.

Възрастта е основен фактор за ОА, т.е. това е естественото стареене на ставния хрущял. Механичното пренатоварване на ставите (главно професионално) е важен етиологичен фактор. Наднорменото телесно тегло оказва особено влияние на носещите стави на долните крайници и гръбнака. Обсъжда се и ролята на генетичните маркери при ОА - специални при коксартрози у жени. Значение имат ендокринните нарушения, свързани с щитовидната жлеза и паращитовидните, както и менопаузата. Метаболитните (обменни) и кристални артропатии също играят роля при ОА. Вследствие на въпалителни ставни заболявания вторично се появяват остеоартрози. Локални фактори, като дисплазии, малформации, травми, честото вътреставно приложение на кортикостероиди способстват за развитието на ОА.

Болковият сидром при болните се явява обикновено след натоварване. Те се раздвижват трудно, а сутрешната им скованост е минимална. Появяват се деформации на засегнатите стави, ограничение в обема на движенията и хрущене (крепитации) в променените стави. Засягат се предимно: колена, тазобедрени стави и гръбнак.

Лечението се провежда с аналгетици, нестероидни противовъзпалителни средства, миорелаксанти, хондропротектори и лубриканти. Комплексната рехабилитация заема важно място в лечебния процес. В много напреднали стадии се прибягва до ендопротезиране на засегнатите от ОА стави.

При изявата на нежелани лекарствени реакции или други смущаващи Ви обстоятелства уведомете лекуващия лекар. Гаранция за успешно лечение е доверието Ви в лекуващия екип и стриктното изпълнение на дадените назначения.

При всички случаи от Вас ще се иска активно съдействие при вземане на всяко решение по отношение на лечебните процедури.

Ако по време на лечението пожелаете да го прекратите, можете да направите това по всяко време, без да сте длъжни да давате обяснения. Необходимо е обаче да изразите това свое желание писмено, като с това си действие освобождавате лекуващия екип от отговорността за по-нататъшното Ви здравословно състояние.

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE