Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-90.2.pdf

КП № 90.2 Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

Минимален болничен престой – 4 дни


КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10


I00 Ревматизъм без данни за засягане на сърцето

Ревматичен артрит — остър или подостър


Миокардит при болести, класифицирани другаде

I41.8* Миокардит при други болести, класифицирани другаде

Ревматоиден миокардит (М05.3†)

Саркоидозен миокардит (D86.8†)

тяло

Менингококов артрит (А39.8†)

Не включва: постменингококов артрит (М03.0*)

М01.00* Множествена локализация

М01.01* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М01.02* Мишница раменна кост лакътна става

М01.03* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М01.04* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М01.05* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М01.06* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М01.07* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М01.08* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Артрит при Лаймска болест (А69.2†)

М01.20* Множествена локализация

М01.21* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М01.22* Мишница раменна кост лакътна става

М01.23* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М01.24* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М01.25* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М01.26* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М01.27* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М01.28* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Артрит при други бактериални болести, класифицирани другаде

Артрит при:

• лепра [болест на Hansen] (А30.—†)

• локализирана салмонелозна инфекция (А02.2†)

• тиф и партиф (А01.—†)

Гонококов артрит (А54.4†)

М01.30* Множествена локализация

М01.31* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М01.32* Мишница раменна кост лакътна става

М01.33* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М01.34* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М01.35* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М01.36* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М01.37* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М01.38* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Артрит при рубеола (В06.8†)

М01.40* Множествена локализация

М01.41* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М01.42* Мишница раменна кост лакътна става

М01.43* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М01.44* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М01.45* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М01.46* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М01.47* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М01.48* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Артрит при други вирусни болести, класифицирани другаде

Артрит при:

• треска О’nyong-nyong (А92.1†)

• епидемичен паротит (В26.8†)

М01.50* Множествена локализация

М01.51* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М01.52* Мишница раменна кост лакътна става

М01.53* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М01.54* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М01.55* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М01.56* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М01.57* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М01.58* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Артрит при микози (В35-В49†)

М01.60* Множествена локализация

М01.61* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М01.62* Мишница раменна кост лакътна става

М01.63* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М01.64* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М01.65* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М01.66* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М01.67* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М01.68* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Артрит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

М01.80* Множествена локализация

М01.81* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М01.82* Мишница раменна кост лакътна става

М01.83* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М01.84* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М01.85* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М01.86* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М01.87* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М01.88* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Постдизентерийна артропатия

М02.10 Множествена локализация

М02.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М02.12 Мишница раменна кост лакътна става

М02.13 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М02.14 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М02.15 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М02.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М02.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М02.18 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Синдром на Reiter-Leroy

М02.30 Множествена локализация

М02.31 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М02.32 Мишница раменна кост лакътна става

М02.33 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М02.34 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М02.35 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М02.36 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М02.37 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М02.38 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Постменингококов артрит (А39.8†)

Не включва: менингококов артрит (М01.0*)

М03.00* Множествена локализация

М03.01* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М03.02* Мишница раменна кост лакътна става

М03.03* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М03.04* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М03.05* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М03.06* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М03.07* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М03.08* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Други постинфекциозни артропатии при болести, класифицирани другаде

Постинфекциозна артропатия при:

• ентерит, предизвикан от Yersinia enterocolitica (А04.6†)

• вирусен хепатит (В15—В19†)

Не включва: вирусни артропатии (М01.4—М01.5*)

М03.20* Множествена локализация

М03.21* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М03.22* Мишница раменна кост лакътна става

М03.23* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М03.24* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М03.25* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М03.26* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М03.27* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М03.28* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Синдром на Felty

Ревматоиден артрит със спленомегалия и левкопения

M05.00 Множествена локализация

M05.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M05.02 Мишница раменна кост лакътна става

M05.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M05.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M05.05 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M05.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M05.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M05.08 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи

Ревматоиден(-на):

• кардит (I52.8*)

• ендокардит (I39.—*)

• миокардит (I41.8*)

• миопатия (G73.7*)

• перикардит (I32.8*)

• полиневропатия (G63.6*)

M05.30† Множествена локализация

M05.31† Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M05.32† Мишница раменна кост лакътна става

M05.33† Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M05.34† Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M05.35† Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M05.36† Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M05.37† Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M05.38† Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Други серопозитивни ревматоидни артрити

M05.80 Множествена локализация

M05.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M05.82 Мишница раменна кост лакътна става

M05.83 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M05.84 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M05.85 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M05.86 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M05.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M05.88 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Серонегативен ревматоиден артрит

M06.00 Множествена локализация

M06.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M06.02 Мишница раменна кост лакътна става

M06.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M06.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M06.05 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M06.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M06.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M06.08 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Ревматоиден бурсит

M06.20 Множествена локализация

M06.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M06.22 Мишница раменна кост лакътна става

M06.23 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M06.24 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M06.25 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M06.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M06.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M06.28 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Артропатия при болестта на Crohn [регионален ентерит] (К50.—†)

М07.40* Множествена локализация

М07.41* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М07.42* Мишница раменна кост лакътна става

М07.43* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М07.44* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М07.45* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М07.46* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М07.47* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М07.48* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Артропатия при улцерозен колит (К51.—†)

М07.50* Множествена локализация

М07.51* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М07.52* Мишница раменна кост лакътна става

М07.53* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М07.54* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М07.55* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М07.56* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М07.57* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М07.58* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Други ентеропатични артропатии

М07.60* Множествена локализация

М07.61* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М07.62* Мишница раменна кост лакътна става

М07.63* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М07.64* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М07.65* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М07.66* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М07.67* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М07.68* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Юношески анкилозиращ спондилит

Не включва: анкилозиращ спондилит при възрастни (М45)

M08.18 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Юношески артрит със системно начало

Болест на Still БДУ

Не включва: болест на Still с начални прояви при възрастни (М06.1)

M08.20 Множествена локализация

M08.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M08.22 Мишница раменна кост лакътна става

M08.23 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M08.24 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M08.25 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M08.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M08.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M08.28 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Юношески полиартрит (серонегативен)

Ювенилен хроничен полиартрит

M08.30 Множествена локализация


Юношески пауциартикуларен артрит

M08.41 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M08.42 Мишница раменна кост лакътна става

M08.43 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M08.44 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M08.45 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M08.46 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M08.47 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M08.48 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Други юношески артрити

M08.80 Множествена локализация

M08.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M08.82 Мишница раменна кост лакътна става

M08.83 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M08.84 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M08.85 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M08.86 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M08.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M08.88 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Юношески артрит при псориазис (L40.5†)

М09.00* Множествена локализация

М09.01* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М09.02* Мишница раменна кост лакътна става

М09.03* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М09.04* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М09.05* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М09.06* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М09.07* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М09.08* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Юношески артрит при болестта на Crohn [регионален ентерит] (К50.—†)

М09.10* Множествена локализация

М09.11* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М09.12* Мишница раменна кост лакътна става

М09.13* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М09.14* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М09.15* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М09.16* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М09.17* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М09.18* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Юношески артрит при улцерозен колит (К51.—†)

М09.20* Множествена локализация

М09.21* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М09.22* Мишница раменна кост лакътна става

М09.23* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М09.24* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М09.25* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М09.26* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М09.27* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М09.28* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Юношески артрит при други болести, класифицирани другаде

М09.80* Множествена локализация

М09.81* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М09.82* Мишница раменна кост лакътна става

М09.83* Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М09.84* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М09.85* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М09.86* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М09.87* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М09.88* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Хронична постревматична артропатия [Jaccoud]

M12.00 Множествена локализация

M12.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M12.02 Мишница раменна кост лакътна става

M12.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M12.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M12.05 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M12.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M12.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M12.08 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Болест на Kaschin-Beck

M12.10 Множествена локализация

M12.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M12.12 Мишница раменна кост лакътна става

M12.13 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M12.14 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M12.15 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M12.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M12.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M12.18 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Вилонодуларен синовит (пигментен)

M12.20 Множествена локализация

M12.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M12.22 Мишница раменна кост лакътна става

M12.23 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M12.24 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M12.25 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M12.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M12.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M12.28 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Палиндромен ревматизъм

M12.30 Множествена локализация

M12.31 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M12.32 Мишница раменна кост лакътна става

M12.33 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M12.34 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M12.35 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M12.36 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M12.37 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M12.38 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Интермитентна хидрартроза

M12.40 Множествена локализация

M12.41 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M12.42 Мишница раменна кост лакътна става

M12.43 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M12.44 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M12.45 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M12.46 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M12.47 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M12.48 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Други уточнени артрити

Алергичен артрит

M13.80 Множествена локализация

M13.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M13.82 Мишница раменна кост лакътна става

M13.83 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M13.84 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M13.85 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M13.86 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M13.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M13.88 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло


Системни увреждания на съединителната тъкан при болести, класифицирани другаде

Не включва: артропатии при болести, класифицирани другаде (М14.—*)

М36.4* Артропатия при реакции на свръхчувствителност, класифицирани другаде

Артропатия при болестта на Schönlein-Henoch (D69.0†)


Анкилозиращ спондилит

Ревматоиден артрит на гръбначния стълб

Не включва: артропатия при синдрома на Reiter (М02.3)

ювенилен (анкилозиращ) спондилит (М08.1)

синдром на Behзet (M35.2)

М45.0 Множествено засягане на гръбначния стълб

М45.1 Окципито-атланто-аксисен отдел

М45.2 Шийна област

М45.3 Шийно-гръден отдел

М45.4 Гръден отдел

М45.5 Гръднопоясен отдел

М45.6 Поясен отдел

М45.7 Пояснокръстен отдел

М45.8 Кръстен и кръстноопашен отдел


Ентезопатия на гръбначния стълб

Увреждане в инсерциите на лигаментите или мускулите на гръбначния стълб

М46.00 Множествено засягане на гръбначния стълб

М46.01 Окципито-атланто-аксисен отдел

М46.02 Шийна област

М46.03 Шийно-гръден отдел

М46.04 Гръден отдел

М46.05 Гръднопоясен отдел

М46.06 Поясен отдел

М46.07 Пояснокръстен отдел

М46.08 Кръстен и кръстноопашен отдел


Сакроилеит, некласифициран другаде

М46.18 Сакроилеит, некласифициран другаде - кръстен и кръстноопашен отдел


Други уточнени възпалителни спондилопатии

М46.80 Множествено засягане на гръбначния стълб

М46.81 Окципито-атланто-аксисен отдел

М46.82 Шийна област

М46.83 Шийно-гръден отдел

М46.84 Гръден отдел

М46.85 Гръднопоясен отдел

М46.86 Поясен отдел

М46.87 Пояснокръстен отдел

М46.88 Кръстен и кръстноопашен отдел


Забележка: диагнозите със знак звездичка (*), не могат да се използват като самостоятелни диагнози (самостоятелен код), а изискват основна диагноза (основен код), обозначена със знак кръстче (†), която винаги стои на първо място.

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ


основни диагностични процедури


БИОПСИЯ НА СТАВНа СТРУКТУРа

аспирационна биопсия

**80.31 биопсия на рамо

Биопсия на рамо

48945-01 Артроскопска биопсия на рамо


**80.32 биопсия на лакът

Биопсия на лакът

49118-01 Артроскопска биопсия на лакът


**80.35 биопсия на тазобедрена става

Биопсия на тазобедрена става

49363-00 Артроскопска биопсия на тазобедрена става


**80.36 биопсия на коляно

Биопсия на коляно

49557-01 Артроскопска биопсия на коляно


**80.37 биопсия на глезен

Артроскопски ексцизионни процедури на глезен

49700-01 Артроскопска биопсия на глезен


ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ

**81.91 артроцентеза

аспирация от става

Изключва:

такава за:

артрография - 88.32

биопсия на ставна структура - 80.30-80.39

инжектиране на лекарство - 81.92


Аспирация на други мускулно-скелетни точки

50124-00 Аспирация на става или друга синовиална кухина, некласифицирана другаде

Аспирация на бурса


РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

**87.22 друго рентгеново изследване на шийната част на гръбнака

Рентгенография на гръбначен стълб

Включва: функционални гледни точки

58100-00 Рентгенография цервикален отдел на гръбначен стълб

Не включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969])

**87.23 друго рентгеново изследване на гръдната част на гръбнака

58103-00 Рентгенография на торакален отдел на гръбначен стълб

Не включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])


**87.24 друго рентгеново изследване на лумбосакралната част на грабнака

сакрококцигеално рентгеново изследване


58106-00 Рентгенография лумбосакрален отдел на гръбначен стълб

Радиография на поясен гръбнак

Не включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969])


СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ

Изключва:

контрастна рентгенография на става - 88.32

**88.21 скелетно рентгеново изследване на рамо и мишница

Рентгенография на раменен отдел

57700-00 Радиография на рамо или скапула


**88.22 скелетно рентгеново изследване на лакът и предмишница

Рентгенография на горен крайник

57512-01 Рентгенография на лакът и предмишница


**88.23 скелетно рентгеново изследване на китка и длан

57512-03 Рентгенография на длан, пръсти и китка


**88.24 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОРЕН КРАЙНИК, неуточнено

57700-00 Радиография на рамо или скапула


**88.25 пелвиметрия

Рентгенография на таз

59503-00 Рентгенографска пелвиметрия

Не включва: пелвиметрия чрез компютър томография (57201-00 [1964])


**88.26 друго скелетно рентгеново изследване на таз и тазобедрена става

57712-00 Рентгенография на тазобедрена става

Не включва: контрастна артрография (59751-00 [1985])

такава на фемурна шийка (57518-00 [1983])

57715-00 Рентгенография на таз


**88.27 скелетно рентгеново изследване на бедро, коляно и подбедрица

Радиография на долен крайник

57518-00 Рентгенография на фемур

Радиография на бедро

Не включва: такава при вътрешна фиксация на феморална фрактура (57721-00 [1981])

57524-00 Рентгенография на феморална кост и коляно

57518-01 Рентгенография на коляно

Не включва: изследване костна възраст на коляно и китка (58300-00 [1984])

57524-01 Рентгенография на коляно и подбедрица

57518-02 Рентгенография на подбедрица


**88.28 скелетно рентгеново изследване на глезен и стъпало

57524-04 Рентгенография на глезен и стъпало


ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

**88.32 контрастна артрография

Изключва:

такава на темпоромандибуларна става - 87.13


Артрография

59751-00 Артрография

Включва: контрастно изследване

предварителен общ план (обзорна графия)


88.38 друга КАТ

Изключва:

КАТ скениране на:

корем - 88.01

глава - 87.03

бъбрек - 87.71

гръден кош - 87.41

Компютърна томография на таз

Включва: кост

регион от криста илиака до симфиза

меки тъкани

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

такава при сканиране на:

• корем (56501-00, 56507-00 [1963])

• корем и гръден кош (56801-00, 56807-00 [1961])

56409-00 Компютърна томография на таз

56412-00 Компютърна томография на таз с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на таз, без, след това с венозен контраст

57201-00 Пелвиметрия чрез компютърна томография

Измерване на обем и диаметър на таз чрез компютърна томография


ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО изображение

**88.94 магнитно резонансно изображение на скелетно мускулна- система

Магнитно резонансен образ

90901-07 Ядрено магнитен резонансен образ на крайници


**89.29 Изследване на урина

Урокултура

1926 Микробиологични тестове, измервания или изследвания

91920-02 Микробиологично/ Микроскопско изследване на урина за култура и чувствителност

Включва: урокултура

антибиограма


**89.52 електрокардиограма

ЕКГ

Друга електрокардиография [ЕКГ]

Не включва: амбулаторно ECG (11708-00, 11709-00 [1853], 11710-00, 11711-00 [1854])

тази при кардиоваскуларен стрес тест (11712-00 [1857])

Включва: анализ, интерпретация и доклад за записа

този, включващ не повече от 300 удара, използвайки поне 3 отвеждания с придобиване на данни на не по-малко от 1000 Hz на поне 100 QRS комплекса

11700-00 Друга електрокардиография [EКГ]


МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС

**90.33 МИКРОбиологично ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС - култура и чувствителност


91929-02 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от ухо и/или нос и/или гърло и/или ларинкс за култура и чувствителност


ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

**90.53 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - МИКРОбиологично ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - култура и чувствителност и/или ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА КОКСАКИ ВИРУСИ, eпщайн – Бар, цитомегаловируси, грипни, парагрипни и др.

1926 Микробиологични изследвания

91937-02 Микробиологично/микроскопско изследване на кръв за култура и чувствителност

и/или

1929 Вирусологични изследвания

91922-07 Серологично изследване за Епщайн-Бар вирус (EBV), цитомегаловирус (CMV) и херпес симплекс вирус (HSV)

91903-08 Серологично изследване за грипен вирус А и Б

91911-00 Други вирусологични изследвания


**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва задължително извършване на целия комплекс от медико-диагностични изследвания:

Хематологични изследвания – СУЕ, хемоглобин, хематокрит, еритроцити, левкоцити, ДКК, тромбоцити;

Биохимични изследвания – чернодробни ензими, креатинин, кръвна захар; /при необходимост – други/

1923 Хематологични изследвания

91910-04 Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

91910-05 Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

91910-07 Скорост на утаяване на еритроцитите


1924 Биохимична изследвания

91910-03 Кръвно-захарен профил

91910-12 Клинично-химични изследвания за глюкоза

91910-13 Клинично-химични изследвания за креатинин

91910-26 Клинично-химични изследвания за AСАТ

91910-27 Клинично-химични изследвания за АЛАТ


**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Имунологични изследвания - ANA, Waaler Rose, AST /при необходимост други/

1930 Имунологични изследвания

91923-07 Изследване на ревматоиден фактор

91924-01 Определяне на антинуклеарни антитела в серум

91923-08 Изследване на антистрептолизинов титър (AST)

Включва: при ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции


МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ

**90.93 МИКРОбиологично ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ - култура и чувствителност


1926 Микробиологични изследвания

91919-05 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от долния храносмилателен тракт и изпражнения за култура и чувствителност


МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ СКЕЛЕТНо МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СТАВНА ТЕЧНОСТ

микроскопско изследване на:

кост лигамент

бурса мускул

хрущял синовиална мембрана

фасция сухожилие


**91.53 ДРУГО МИКРОбиологично ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ СКЕЛЕТНо МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СТАВНА ТЕЧНОСТ - култура и чувствителност

91934-02 Микробиологично/ микроскопско изследване на проба от скелетно мускулната система и ставна течност за култура и чувствителност


**91.59 ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ СКЕЛЕТНо МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СТАВНА ТЕЧНОСТ

Изследване на кристали в ставна течност

1934 Други лабораторни изследвания

91934-09 Друго микроскопско изследване на проба от скелетно мускулната система и/или ставна течност

Изследване на кристали, клетки, фагоцити и диференциално броене в ставна течност


основни терапевтични процедури


ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ

* 81.92 инжектиране на лечебно вещество в става или лигамент

Приложение на агент в други мускулно-скелетни точки

50124-01 Приложение на агент в става или друга синовиална кухина, некласифицирано другаде

Прилагане на агент в става или друга синовиална кухина за локален ефект БДУ

Инжектиране:

• в бурса на:

• кортикостероид

• локален анестетик


ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА

Изключва:

неоперативни:

манипулации 93.25-93.29

разтягане - 93.27-93.29

* 83.96 инжекция на лечебно вещество в бурса

50124-01 Приложение на агент в става или друга синовиална кухина, некласифицирано другаде

Прилагане на агент в става или друга синовиална кухина за локален ефект БДУ

Инжектиране:

• в бурса на:

• кортикостероид

• локален анестетик


* 83.97 инжекция на лечебно вещество в сухожилие

50124-01 Приложение на агент в става или друга синовиална кухина, некласифицирано другаде

Прилагане на агент в става или друга синовиална кухина за локален ефект БДУ

Инжектиране:

• в бурса на:

• кортикостероид

• локален анестетик


ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГо ЛЕЧЕБНо вещество

*99.23 инжекция на стероид

инжекция на кортизон

Приложение на фармакотерапия


96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен

фармакологичен агент, стероид

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид

96201-03 Интракавитарно приложение на фармакологичен агент, стероид


*99.29 инжекция или инфузия на лечебно или профилактично вещество

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен

фармакологичен агент

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен

агент


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени една основна терапевтична процедура и три основни диагностични процедури (едната задължително е изследване на кръв, а другата е КАТ (88.38) или МРТ (88.94), посочени в блок „Кодове на основни процедури“.

Всички диагностични процедури, включени в блок основни диагностични процедури, се извършват от ЛЗ за БМП по време на хоспитализацията.

Клиничната пътека не може да бъде завършена със следните терапевтични процедури: 81.92, 83.96 или 83.97.

Съгласно Приложение към Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Национална здравноосигурителна каса, заболявания, за които се осигурява комплексно лечение (осигурява се всяка една отделна част от цялостния процес на лечение) са:

Тежкопротичащи възпалителни ставни заболявания

Отделните части на цялостния процес на лечение се осигуряват чрез амбулаторна процедура "Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии" и клинични пътеки "Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания".


Код **90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ включва задължително извършване на следните медико-диагностични изследвания: хематологични изследвания – СУЕ, хемоглобин, хематокрит, еритроцити, левкоцити, ДКК, тромбоцити; биохимични изследвания – чернодробни ензими, креатинин, кръвна захар; /при необходимост – други/; имунологични изследвания - ANA, Waaler Rose, AST /при необходимост други/.


За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в обхвата на медицинската специалност "Детска ревматология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".

Изискванията за наличие на задължителни звена и апаратура са съобразени с медицински стандарт „Ревматология”.


1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.


Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по детска ревматология

или

Клиника/отделение по педиатрия – ІІІ ниво

2. Клинична лаборатория*

3. Образна диагностика – ехограф, подходящ за изследване на стави

4. Апарат за ЕКГ

5. Ренгенов апарат за скопия и графия


В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по ревматология.


2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.


Задължително звено/медицинска апаратура

1. Отделение/лаборатория по клинична патология

2. КТ или МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния

3. Вирусологична лаборатория

4. Имунологична лаборатория

5. Микробиологична лаборатория – на територията на областта

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:


или

лекар със специалност по детска ревмокардиология

или

лекари със специалност по педиатрия – четирима;

- лекар със специалност клинична лаборатория;


4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:

4.1. Радиоизотопна лаборатория или нуклеарно-медицинско звено – допуска се осигуряване на дейността чрез договор с друго лечебно заведение.

4.2. Отделение по физиотерапия и рехабилитация - допуска се осигуряване на дейността чрез договор с друго лечебно заведение.


ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

1.1. Диагностика и лечение;

остър моноартрит;

остър септичен артрит;

артрит с една от следните висцерални или системни прояви: плеврит, перикардит, пулмонит, кардит, васкулит,

болни с артрит с висцерално или системно засягане : серозит, васкулит, пулмонит, кардит

болни с артрит с възникнали усложнения, свързани със заболяването, провежданото лечение или външни фактори: инфекции, травми, левкопения, тромбоцитопения, остеопоротични фрактури на прешлен или ребро

повишена СУЕ над 25 мм, сутрешна скованост над 1 час, остър моноартрит, остър септичен артрит, перикардит, пулмонит, кардит, васкулит,

1.2. Диагностика и лечение на пациенти с възпалителни ставни заболявания при наличие на клинични данни и данни от медико-диагностични изследвания за:

полиартрит с висока активност – CRP с 50% над горната граница на нормата или СУЕ над 40 мм по Вестергрен или над 20 мм по Панченко и/или сутрешна скованост повече от три часа;

спленомегалия, хепатомегалия, лимфаденомегалия, фебрилитет.

болни с артрит, при които се изявяват болка и оток в нови стави или във вече засегнатите стави;

болни с артрит с висцерално или системно засягане: интоксикационен синдром, фебрилитет, или очно засягане;

болни с артрит с възникнали усложнения, свързани със заболяването, провежданото лечение или външни фактори:, медикаментозен хепатит, анемия;

артрит с плеврит, хепатоспленомегалия, полиаденопатия, фебрилитет.

1.3. Диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение на пациенти с възпалителни ставни заболявания в детска възраст, провеждащи амбулаторно лечение

1.4. Диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение на пациенти с артрит, подлежащи на лечение със следните болестопроменящи противоревматични средства: златни соли, сулфасалазин, D-пенициламин, имуносупресори и цитостатици, пулс-терапия.

Дейностите и услугите се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.


2. ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ

ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Биологичен материал за медико-диагностични изследвания при спешни индикации се взема до 6 час от постъпването, а в останалите случаи се взема до 24 час от постъпването. Медикаментозното лечение започва до 6 час от началото на хоспитализацията.

В случай на необходимост рентгенография се извършва до 24 час от началото на хоспитализацията.

Контролни клинико-лабораторни изследвания на патологично променени показатели се извършват задължително до края на хоспитализацията.

Медикаментозното лечение на артрита включва следните лекарствени групи:

нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС);

бавнодействащи противоревматични лекарствени средства;

кортикостероиди:

- за перорално приложение;

- за парентерално приложение;

антибактериални, антивирусни и антимикотични средства;

средства за локално приложение;

- кортикостероиди с удължено действие;

- химически вещества;

- радиоизотопи;


Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.


ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.


3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА

Окончателната диагноза се поставя, съобразно критериите за диагноза на съответното заболяване, където те са международно утвърдени: (ЮХА, ЮАС). При останалите нозологии, съобразно клиничната картина, биологичния синдром (биохимия, имунология), серологични изследвания, рентгенови резултати, сцинтиграфия, артроцентеза, КТ и МРТ.


4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ

Медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и:

1. поставена окончателна диагноза;

2. овладяване на фебрилитета;

3. подобрение в общото състояние и подобрение на функционалния капацитет на засегнатите стави;

4. подобрение на показателите за биологична активност на заболяването.

5. корекция на отклоненията в клинико-лабораторните показатели;

6. приключване на пулстерапия и корекция на отклоненията в клинико-лабораторните показатели.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.


5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността


ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).


2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването”.


3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.


4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.


ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)


Ревматоиден артрит

Ревматоидният артрит е хронично възпалително заболяване на ставите. То има прогресиращ ход. Формира се млада агресивна възпалителна тъкан, която уврежда ставния хрущял и подлежащата кост. При неправилно лечение и несистемен контрол от страна на специалист - ревматолог се стига до увреждане на ставите и влошаване на тяхната функция. Заболяването се характеризира със ставна болка и оток, сутрешна скованост продължаваща повече от 30 минути и затруднение на движенията.

Вашата хоспитализация има за цел да Ви бъдат направени клинични, лабораторни и инструментални изследвания, да се определят стадият и активността на заболяването и да се назначи най-подходящото лечение. За целта може да се наложи провеждането на някои инвазивни процедури или рентгенови изследвания като ставна пункция, ставна биопсия фиброгастроскопия, рентгенова снимка, компютърна томография и др.

Комплексното лечение на ревматоидния артрит включва приложението на нестеро-идни противовъзпалителни средства, болестопроменящи противоревматични средства, физиотерапевтични процедури и рехабилитация. Често пъти в хода на лечението се налага инжектиране във възпалените стави на различни медикаменти. Изборът на конкретните медикаменти и тяхната комбинация е от компетентността на Вашия лекар. При изявата на нежелани лекарствени реакции или други смущаващи Ви обстоятелства уведомете лекуващия лекар. Гаранция за успешно лечение е доверието Ви в лекуващия екип и стриктното изпълнение на дадените назначения.

При всички случаи от Вас ще се иска активно съдействие при вземане на всяко решение по отношение на лечебните процедури.

Ако по време на лечението пожелаете да го прекратите, можете да направите това по всяко време, без да сте длъжни да давате обяснения. Необходимо е обаче да изразите това свое желание писмено, като с това си действие освобождавате лекуващия екип от отговорността за по-нататъшното Ви здравословно състояние.


Болест на Бехтерев

Болестта на Бехтерев е хронично възпалително заболяване, при което се засягат гръбначния стълб и сакроилиачните стави, както и периферните стави и околоставните сухожилия и лигаменти. В хода на болестта могат да се засегнат очите, белия дроб, сърцето и бъбреците. Боледуват предимно хора, носители на антиген В27 на тъканната съвместимост. Болестта на Бехтерев в гръбнака и сакроилиачните стави се характеризира с възпаление, след което започва вкостяване. Основните клинични прояви са болките постепенното ограничаване на движенията на гръбнака и периферните стави, болки и възпаление на ставните сухожилия, сутрешна скованост. При неправилно лечение се стига до блокиране на движенията на гръбнака поради вкостяването му. Целта на Вашата хоспитализация е да се направят клинични, лабораторни и инструментални изследвания, за да се определи стадия на заболяването и лечението. За целта може да се наложи провеждането на рентгенови изследвания, ставна пункция, биопсия, фиброгастроскопия, компютърна томография и други.

Лечението на болестта Бехтерев е комплексно и включва нестероидни противовъзпалителни средства, физиотерапевтични процедури, рехабилитация, някои болестнопроменящи средства. В хода на болестта може да се наложи инжектиране на медикаменти в някои периферни стави. Изборът на лечението е от компетентността на Вашия лекар При поява на странични явления е необходимо да се уведоми лекуващия лекар.

При всички случаи от Вас ще се иска активно съдействие при определянето на лечебните процедури.

Ако по време на лечението желаете да го прекратите, може да го направите по всяко време без обяснения Необходимо е да изразите желанието си писмено, с което освобождавате лекуващия екип от отговорността за Вашето състояние.


Псориатичен артрит

Псориатичният артрит е хронично ставно възпалително заболяване, появяващо се в около половината от болните с кожното хронично заболяване псориазис. Псориазисът поразява кожата и ноктите на болния. При псориатичния артрит боледуват периферните стави на крайниците, гръбнака и ставните сухожилия. При неправилно лечение може да се стигне до ограничаване на функцията на периферните стави и гръбнака и тяхното увреждане. Псориатичният артрит е хронично, възпалително заболяване на ставите, протичащо с болки, отоци, ограничени движения на гръбнака и периферните стави, сутрешна скованост.

Вашата хоспитализация има за цел да бъдат направени клинични, лабораторни, инструментални изследвания, за да се определи стадия и активността на болестта и се назначи най-подходящото лечение за ставното и кожно поражение. За целта може да се наложи провеждането на някои инвазивни процедури, като ставна или кожна биопсия, ставна пункция, фиброгастроскопия, рентгенови снимки и тн.

Лечението на псориатичния артрит е комбинирано лечение на кожните прояви на поражението на ноктите и на артрита. За лечението на артрита се прилагат нестероидни противовъзпалителни средства, болестопроменящи средства физиотерапияи рехабилитация. За лечението на псориазиса успоредно се прилагат локални средства за кожата, таласотерапия. В хода на лечението на артрита често пъти се налага инжектиране на различни медикаменти в ставите. Изборът на медикаментите е от компетентността на Вашия лекар. Необходимо е едновременно лечение на псориазиса и артрита за постигане на резултати.

При всички случаи от Вас ще се иска съдействие при преценка на лечението.

Ако желаете да прекратите лечението може да направите това по всяко време. Необходимо е да изразите желанието си писмено и с това освобождавате лекуващия екип от отговорността за Вашето състояние.


Реактивни артрити

Синдром на Райтер

Синдромът на Райтер е реактивен артрит, засягащ предимно големите стави на долните крайници. Успоредно с артрита се срещат възпаления на очите, кожни и лигавични промени. Реактивният артрит е следствие на различни бактериални и вирусни инфекции. Най-честите причинители са полови и чревни инфекции (хламидии, йерсинии и шигели). При неправилно лечение, заболяването може да хронифицира и порази повечето стави и гръбнака.

Целта на Вашата хоспитализация е да се направят клинични, серологични, лабораторни и инструментални изследвания. Необходимо е да се определи активността на заболяването за прилагане на адекватно лечение. За целта може да се наложи провеждане на инвазивни процедури и рентгенови изследвания, като ставна пункция, ставна биопсия фиброгастроскопия, рентгенови графии, сцинтиграфии.

Комплексното лечение на синдрома на Райтер и реактивните артрити включват лечение с нестероидни средства, болестопроменящи средства, като салазопирин антибиотици, физиотерапевтични процедури и рехабилитация. В хода на лечението може да се наложи инжектиране на медикаменти във възпалените стави. Изборът е от компетентността на Вашия лекар. При нежелани странични явления от лекарствата е необходимо да се уведоми лекуващия екип.

Вашето съгласие ще се иска при вземане на решенията относно Вашето лечение.

По всяко време в хода на лечението може да го прекратите. Необходимо е да изразите писмено своето желание, като така освобождавате лекуващия екип от отговорността за Вашето лечение.


Ревматизъм

Ревматизмът е остро възпалително заболяване, дължащо се на предходна инфекция от -хемолитичен стрептокок от група А, засягащо ставите (класически пример за реактивен артрит), сърцето, кожата, нервната система и подкожната тъкан. За него важи старата лекарска сентенция "Заболяването ближе ставите и хапе сърцето ". Пристъпите най-често се появяват във възрастта между 5 и 15 години.

Вашата хоспитализация има за цел да ви бъдат направени клинични, лабораторни и инструментални изследвания, чрез които ще се определи стадия и активността на Вашето заболяване и ще се назначи съответното най-подходящо лечение .За целта може да се наложи провеждането на някои инвазивни или рентгенови изследвания (ставна пункция, синовиална биопсия, фиброгастроскопия, компютърна томография, магнитно-ядрен резонанс и др. ).

Комплексното лечение включва нестероидни противовъзпалителни средства, болестопроменящи противоревматични медикаменти, комплексна рехабилитация. В хода на лечението може да се наложи прилагането на вътреставни манипулации. Изборът на дадени медикаменти или тяхната комбинация е от компетентността на Вашия лекар. При поява на нежелани лекарствени реакции и други смущаващи Ви обстоятелства уведомявайте Вашия лекуващ лекар. Гаранция за успешно лечение е доверието Ви в лекуващия екип и стриктното изпълнение на дадените указания.

При всички случаи от Вас ще се изисква активно съдействие при вземане на решение по отношение на различни лечебни процедури.

Ако по време на лечението пожелаете да прекратите същото, можете да направите това по всяко време, без да сте длъжни да давате обяснение. Необходимо е обаче да изразите това свое желание писмено, като с това си действие освобождавате лекуващия екип от отговорността за по-нататъшното Ви здравословно състояние.

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE