Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-7.pdf

КП № 7 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ТЕГЛО НАД 2500 ГРАМА, ПЪРВА СТЕПЕН НА ТЕЖЕСТ

Минимален болничен престой - 5 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Живородени деца според мястото на раждане

Z38.0 Едно дете, родено в стационар

Z38.1 Едно дете, родено извън стационар

Z38.2 Едно дете, родено на неуточнено мястоЖивородено дете БДУ

Z38.3 Близнаци, родени в стационар

Z38.4 Близнаци, родени извън стационар

Z38.5 Близнаци, родени на неуточнено място

Z38.6 Други новородени при многоплодно раждане, родени в стационар

Z38.7 Други новородени при многоплодно раждане, родени извън стационар

Z38.8 Други новородени при многоплодно раждане, родени на неуточнено място

Вроден сифилис

А50.0 Ранен вроден сифилис със симптомиВсяко вродено състояние на сифилис, уточнено като ранно или проявило се до двегодишна възрастРанен вроден сифилис:

• на кожата

• на кожата и лигавиците

• висцераленРанен вроден сифилитичен(-на):

• ларингит

• офталмопатия

• остеохондропатия

• фарингит

• пневмония

• ринит

Други видове хипотиреоидизъм

Не включва: хипотиреодизъм, свързан с йоден недоимък (E00—E02)хипотиреоидизъм след медицинска намеса (E89.0)

E03.1 Вроден хипотиреоидизъм без гушаАплазия на щитовидната жлеза (с микседем)Вродени:

• атрофия на щитовидната жлеза

• хипотиреоидизъм БДУ

Асфиксия по време на раждане

Забележка: Тази рубрика не следва да се използва при ниски показатели по скàлата на Apgar без споменаване за асфиксия или други разстройства на дишането.Не включва: вътреутробна хипоксия или асфиксия (Р20.—)

Р21.0 Тежка асфиксия при ражданеСърдечната честота е под 100 удара/мин., стабилна или прогресивно забавяща се, липсва дишане или има единични дихателни движения, кожата е бледа, има мускулна атония.Асфиксия с оценка по скàлата на Apgar 0-3 през първата минута след ражданетоБяла асфиксия

Р21.1 Средна и умерена асфиксия при ражданеНе се установява нормално дишане през първата минута след раждането, но сърдечната честота е 100 удара/мин. или по-висока, мускулна хипотония, слаб отговор при дразнене.Оценка по скàлата на Apgar 4-7 през първата минута след ражданетоСиня асфиксия

Респираторен дистрес у новороденото

Не включва: дихателна недостатъчност у новороденото (P28.5)

Р22.0 Неонатален респираторен [дистрес] синдромХиалинно-мембранна болест

Р22.1 Транзиторна тахипнея у новороденото

Р22.8 Други форми на респираторен дистрес у новороденото

Вродена пневмония

Включва: инфекциозна пневмония, развила се вътреутробно или по време на раждането

Не включва: неонатална пневмония, причинена от аспирация (P24.—)

Р23.0 Вродена вирусна пневмонияНе включва: вроден рубеолен пневмонит (P35.0)

Р23.1 Вродена хламидийна пневмония

Р23.2 Вродена стафилококова пневмония

Р23.3 Вродена пневмония, причинена от стрептококи група В

Р23.4 Вродена пневмония, причинена от E. coli

Р23.5 Вродена пневмония, причинена от Pseudomonas

Р23.6 Вродена пневмония, причинена от други бактерииHaemophilus influenzaeKlebsiella pneumoniaeMycoplasmaСтрептококи, с изключение на група В

Р23.8 Вродена пневмония от други причинители

Неонатални аспирационни синдроми

Включва: неонатална пневмония, причинена от аспирация

Р24.0 Неонатална аспирация на мекониум

Р24.1 Неонатална аспирация на амниотична течност и слузАспирация на околоплодна течност

Р24.2 Неонатална аспирация на кръв

Р24.8 Други неонатални аспирационни синдроми

Интерстициален емфизем и сродни състояния, възникващи в перинаталния период

Р25.0 Интерстициален емфизем, възникващ в перинаталния период

Р25.1 Пневмоторакс, възникващ в перинаталния период

Р25.2 Пневмомедиастинум, възникващ в перинаталния период

Р25.3 Пневмоперикард, възникващ в перинаталния период

Р25.8 Други състояния, свързани с интерстициален емфизем и възникващи в перинаталния период

Белодробен кръвоизлив, възникващ в перинаталния период

Р26.0 Трахеобронхиален кръвоизлив, възникващ в перинаталния период

Р26.1 Масивен белодробен кръвоизлив, възникващ в перинаталния период

Р26.8 Други белодробни кръвоизливи, възникващи в перинаталния период

Хронични болести на дихателните органи, възникващи в перинаталния период

Р27.1 Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период

Р27.9 Хронична болест на дихателните органи, възникваща в перинаталния период, неуточнена

Сърдечно-съдови нарушения, възникващи в перинаталния период

Не включва: вродени аномалии на системата на кръвообращението (Q20—Q28)

Р29.0 Сърдечна недостатъчност на новороденото

Р29.1 Ритъмни сърдечни нарушения на новороденото

Р29.2 Хипертония на новороденото

Р29.3 Персистираща фетална циркулация у новороденотоПерсистиращ артериален канал у новороденото

Р29.4 Преходна миокардна исхемия на новороденото

Р29.8 Други сърдечно-съдови нарушения, възникващи в перинаталния период

Вродени вирусни болести

Р35.0 Синдром на вродена рубеолаВроден рубеолен пневмонит

Р35.1 Вродена цитомегаловирусна инфекция

Р35.2 Вродена херпес симплекс инфекция [herpes simplex]

Р35.3 Вроден вирусен хепатит

Р35.8 Други вродени вирусни инфекцииВродена варицела

Неонатален бактериален сепсис

Включва: вродена септицемия

Р36.0 Неонатален сепсис, причинен от стрептококи група В

Р36.1 Неонатален сепсис, причинен от друг и неуточнен вид стрептококи

Р36.2 Неонатален сепсис, причинен от златист стафилокок [St. aureus]

Р36.3 Неонатален сепсис, причинен от друг и неуточнен вид стафилококи

Р36.4 Неонатален сепсис, причинен от Escherichia coli

Р36.5 Неонатален сепсис, причинен от анаеробни микроорганизми

Р36.8 Неонатален сепсис, причинен от други бактерии

Други вродени инфекциозни и паразитни болести

Не включва: вроден сифилис (A50.—)некротичен ентероколит у плода и новороденото (P77)неонатална диария:

• инфекциозна (A00—A09)

• неинфекциозна (P78.3)гонококов неонатален офталмит (A54.3)тетанус на новородено (A33)

Р37.0 Вродена туберкулоза

Р37.1 Вродена токсоплазмозаХидроцефалия, причинена от вродена токсоплазмоза

Р37.2 Неонатална (дисеминирана) листериоза

Р37.5 Неонатална кандидоза

Р37.8 Други уточнени вродени инфекциозни и паразитни болести

Р38 Неонатален омфалит с необилно или липсващо кървене

Други инфекциозни болести, характерни за перинаталния период

Р39.0 Неонатален инфекциозен мастит

Не включва: подуване на гръдните жлези при новородено (P83.4)неинфекциозен мастит при новородено (P83.4)

Р39.1 Неонатален конюнктивит и дакриоциститНеонатален хламидиозен конюнктивитНеонатална офталмия БДУ

Не включва: гонококов конюнктивит (A54.3)

Р39.2 Интраамниотична инфекция на плода, некласифицирана другаде

Р39.3 Неонатална инфекция на пикочните пътища

Р39.4 Неонатална кожна инфекцияПиодермия на новородено

Не включва: пемфигус на новородено (L00)стафилококов синдром на изгорената кожа (L00)

Р39.8 Друга уточнена инфекция, характерна за перинаталния период

Вътречерепен нетравматичен кръвоизлив у плода и новороденото

Включва: вътречерепен кръвоизлив, дължащ се на аноксия или хипоксия

Не включва: вътречерепен кръвоизлив, причинен от:

• родова травма (P10.—)

• травма на майката (P00.5)

• друга травма (S06.—)

Р52.0 Интравентрикуларен (нетравматичен) кръвоизлив I степен у плода и новороденотоСубепендимен кръвоизлив (без разпространение в латералния вентрикул)

Р52.1 Интравентрикуларен (нетравматичен) кръвоизлив II степен у плода и новороденотоСубепендимен кръвоизлив с разпространение в латералния вентрикул

Р52.2 Интравентрикуларен (нетравматичен) кръвоизлив III степен у плода и новороденотоСубепендимен кръвоизлив с разпространение в латералния вентрикул и мозъчния паренхим

Р52.3 Неуточнен интравентрикуларен (нетравматичен) кръвоизлив у плода и новороденото

Р52.4 Вътремозъчен кръвоизлив (нетравматичен) у плода и новороденото

Р52.5 Субарахноидален (нетравматичен) кръвоизлив у плода и новороденото

Р52.6 Кръвоизлив в малкия мозък и задната черепна ямка (нетравматичен) у плода и новороденото

Р52.8 Други вътречерепни (нетравматични) кръвоизливи у плода и новороденото

Р53 Хеморагична болест на плода и новороденотоДефицит на витамин К у новородено

Други видове неонатално кървене

Не включва: кръвозагуба на плода (P50.—)белодробен кръвоизлив, възникващ в перинаталния период (P26.—)

Р54.3 Стомашночревно кървене у новородено

Хемолитична болест на плода и новороденото

Р55.0 Резус-изоимунизация на плода и новороденото

Р55.1 АВО-изоимунизация на плода и новороденото

Р55.8 Други форми на хемолитична болест на плода и новороденото

Неонатална жълтеница, причинена от масивна хемолиза

Не включва: жълтеница, причинена от изоимунизация (P55—P57)

Р58.0 Неонатална жълтеница от кръвонасядания

Р58.1 Неонатална жълтеница от кървене

Р58.2 Неонатална жълтеница от инфекция

Р58.3 Неонатална жълтеница от полицитемия

Р58.4 Неонатална жълтеница, причинена от лекарствени средства или токсини, преминали от майката или приложени на новороденото

Р58.5 Неонатална жълтеница от поглъщане на майчина кръв

Р58.8 Неонатална жълтеница от други уточнени форми на масивна хемолиза

Неонатална жълтеница от други и неуточнени причини

Не включва: причинена от вродени нарушения на обмяната на веществата (E70—E90)ядрена жълтеница (P57.—)

Р59.0 Неонатална жълтеница, свързана с преждевременно ражданеХипербилирубинемия на недоносените децаНеонатална жълтеница, дължаща се на забавена конюгация на билирубина, свързана с преждевременно раждане

Р59.1 Синдром на сгъстена жлъчка

Р59.2 Неонатална жълтеница от други и неуточнени чернодробноклетъчни уврежданияНе включва: вроден вирусен хепатит (P35.3)

Р59.3 Неонатална жълтеница от употреба на средства, инхибиращи лактацията

Р59.8 Неонатална жълтеница от други уточнени причини

Р60 Дисеминирана интравазална коагулация у плода и новороденотоСиндром на дефибринизация у плода и новороденото

Други перинатални хематологични нарушения

Не включва: преходна хипогамаглобулинемия при деца (D80.7)

Р61.0 Преходна неонатална тромбоцитопенияНеонатална тромбоцитопения, причинена от:

• обменно кръвопреливане

• идиопатична тромбоцитопения у майката

• изоимунизация

Р61.1 Неонатална полицитемия

Р61.3 Вродена анемия от фетална кръвозагуба

Р61.4 Други вродени анемии, некласифицирани другадеВродена анемия БДУ

Р61.5 Преходна неонатална неутропения

Р61.6 Други преходни неонатални коагулационни нарушения

Р61.8 Други уточнени перинатални хематологични нарушения

Преходни нарушения на въглехидратната обмяна, характерни за плода и новороденото

Р70.0 Неонатален синдром при майка с гестационен диабет

Р70.1 Неонатален синдром при майка, болна от диабетЗахарен диабет (развил се преди бременността) у майката, причиняващ увреждания на плода и новороденото (с хипогликемия)

Р70.2 Неонатален захарен диабет

Р70.3 Ятрогенна неонатална хипогликемия

Р70.4 Други неонатални хипогликемииПреходна неонатална хипогликемия

Други преходни неонатални метаболитни и електролитни нарушения

Р74.0 Късна метаболитна ацидоза на новородено

Р74.1 Дехидратация на новородено

Р74.4 Други преходни електролитни нарушения у новородено

Р75* Мекониум илеус (E84.1†)

Р77 Некротизиращ ентероколит у плода и новороденото

Други разстройства на храносмилателната система в перинаталния период

Не включва: неонатално стомашночревно кървене (P54.0—P54.3)

Р78.0 Чревна перфорация в перинаталния периодМекониален перитонит

Р78.1 Други форми на неонатален перитнитНеонатален перитонит БДУ

Р78.2 Хематемеза и мелена от поглъщане на майчина кръв

Р78.3 Неинфекциозна диария у новороденоДиария у новородено БДУНе включва: неонатална диария БДУ в страни, където може да се предполага инфекциозен произход на състоянието (A09)

Р78.8 Други уточнени разстройства на храносмилателната система в перинаталния периодВродена цироза (чернодробна)Пептична язва у новородено

Р90 Неонатални гърчовеНе включва: доброкачествени (фамилни) неонатални гърчове (G40.3)

Други нарушения на церебралния статус у новородено

Р91.0 Неонатална церебрална исхемия

Р91.1 Перивентрикуларни кисти (придобити) у новородено

Р91.2 Церебрална левкомалация у новородено

Р91.3 Церебрална възбудимост на новородено

Р91.4 Церебрална депресия у новородено

Р91.5 Неонатална кома

Други нарушения, възникващи в перинаталния период

Р96.0 Вродена бъбречна недостатъчностУремия у новородено

Р96.1 Симптоми на лекарствена абстиненция у новородено, причинени от наркомания на майкатаСиндром на абстиненция у новородено, обусловен от наркомания на майката Не включва: лекарствени реакции и интоксикации от приложени на майката опиати и транквилизатори по време на раждането и родоразрешаването (P04.0)

Съгласно правилата на кодиране по МКБ-10, да се има предвид следното:

В „История на заболяване” и „Направление за хоспитализация” на всички живородени деца на първо място се вписва код от категорията Z38 „Живородени деца според мястото на раждане”. Този код се използва само в това ЛЗБП, в което е родено детето.

На второ място - кодове на диагнози на други състояния и заболявания, възникнали в перинаталния период, налагащи болнично лечение (основна диагноза и придружаващи заболявания, при наличие на такива).

При превеждане на новороденото дете в друго лечебно заведение за продължаване на лечението (според изискванията на стандарта по „Неонатология”), приемащото лечебно заведение вписва като водеща диагноза заболяването, наложило превеждането, (диагнози от посочените в таблица Кодове на болести по МКБ-10), както и диагнози на придружаващи заболявания, ако такива са налице. В „История на заболяване” и „Направление за хоспитализация” на новороденото във втората болница не фигурират кодове от рубрика Z38.

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

Изключва:

ангиокардиография - 88.50-88.58

ангиография - 88.40-88.68

**87.44 РУТИННО ГРЪДНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

рентгеново изследване на гръден кош

Друга рентгенография на гръден кош

58500-00 Рентгенография на гръден кош

Включва: бронх

диафрагма

сърце

бял дроб

медиастинум

Не включва: такава на:

• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])

• гръдна кост (58521-00 [1972])

• гръден вход (58509-00 [1974])

• трахея (58509-00 [1974])

АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - НЕРВНА СИСТЕМА И СЕТИВНИ ОРГАНИ

Изключва:

изследване на ухо - 95.41-95.49

изследване на око - 95.01-95.26

изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7

**89.14 ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМА

Изключва:

такава с полисомнография - 89.17

Електроенцефалография [ЕЕГ]

11000-00 ЕлектроенцефалографияИзследвания на урината

**89.29 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

химично изследване на урина

ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Изключва:

ЕКГ на плод - 75.32

**89.54 ЕЛЕКТРОГРАФСКО МОНИТОРИРАНЕ

телеметрия

пулсоксиметрия

Изключва:

амбулаторно сърдечно мониториране - 89.50

електрографско мониториране при операция - не кодирай!

Други сърдечно-съдови диагностични тестове, измервания или изследвания

92057-00 Телеметрия

Електрографично мониториране

Не включва: тези при тестване на кардио дефибрилатор или пейсмейкър (виж блок [1856])

13310-00 Пулсова оксиметрия (пулсоксиметрия)

ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ

Изключва:

електрокардиографско мониториране при операция - не кодирай!

**89.61 МОНИТОРИРАНЕ НА СИСТЕМНО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ

Мониторинг на съдово налягане

11600-03 Мониториране на системно артериално налягане

**89.62 МОНИТОРИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ВЕНОЗНО НАЛЯГАНЕ

Мониторинг на съдово налягане

11600-02 Мониториране на централно венозно налягане

Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

**89.65 ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИ КРЪВНИ ГАЗОВЕ

Изключва:

непрекъснато интраартериално кръвно-газово мониториране - 89.60

**89.66 ИЗМЕРВАНЕ НА ГАЗОВЕ НА СМЕСЕНА ВЕНОЗНА КРЪВ

**89.67 МОНИТОРИРАНЕ НА СЪРДЕЧЕН МИНУТЕН ОБЕМ ЧРЕЗ ТЕХНИКАТА НА КИСЛОРОДНА КОНСУМАЦИЯ

метод на Fick

Микробиологични изследвания

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ НЕРВНАТА СИСТЕМА И ЛИКВОР

**90.03 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ НЕРВНАТА СИСТЕМА И ЛИКВОР - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

**90.09 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ НЕРВНАТА СИСТЕМА И ЛИКВОР - ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС

**90.33 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТМикробиологични изследвания

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

**90.53 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва следните изследвания:

• клинико-химични - ПКК: хемоглобин, хематокрит ,еритроцити, левкоцити, диференциално броене, тромбоцити.

• биохимични - кръвна захар, общ белтък,

• АКР

• скрининг за фенилкетонурия

• скрининг за хипотиреоза

• скрининг за ВНХ

Хематологични изследвания

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ГОРНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ПОВЪРНАТИ МАТЕРИИ

**90.83 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ГОРНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ПОВЪРНАТИ МАТЕРИИ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

**91.33 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

НЕОПЕРАТИВНА ИНТУБАЦИЯ НА РЕСПИРАТОРЕН ТРАКТ

**96.07 ПОСТАВЯНЕ НА ДРУГА (НАЗО-) ГАСТРАЛНА СОНДА

За диагностика на аномалии

Изключва:

такова за ентерална инфузия на хранителна субстанция - 96.6

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92036-00 Поставяне на назогастрална сонда

Сондиране за декомпресия

Не включва: Sengstaken тръба (13506-00 [1899])

**96.09 ПОСТАВЯНЕ НА РЕКТАЛНА ТРЪБА

За диагностика на аномалии

Неинцизионно поставяне и интервенции за дилатация на храносмилателна система

92066-00 Поставяне на ректална тръба

Смяна на ректална тръба

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ПУНКЦИЯ НА СЪД

Изключва:

Такава за циркулаторно мониториране - 89.60-89.69

*38.92 КАТЕТЕРИЗАЦИЯ НА УМБИЛИКАЛНА ВЕНА

Венозна катетеризация

13300-02 Катетеризация/канюлизация на пъпна вена на новородено

Включва: инфузия

*38.93 ВЕНОЗНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ

Изключва:

същата при сърдечна катетеризация - 37.21-37.23

при бъбречна диализа - 38.95

Венозна катетеризация

90220-00 Катетеризация/канюлизация на друга вена

РЕСПИРАТОРНА ТЕРАПИЯ

Изключва:

поставяне на въздуховод - 96.01-96.05

друга продължителна механична вентилация - 96.70-96.72

*93.96 ДРУГО КИСЛОРОДНО ОБОГАТЯВАНЕ

кислородолечение

Изключва:

оксигенация на рана - 93.59

Други терапевтични интервенции на дихателна система

92044-00 Друго кислородно обогатяване

Каталитична кислородотерапия

Циторедуктивен ефект

Кислородотерапия

Оксигенатори

Не включва: хипербарна оксигенация (виж блок [1888])

НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА НА ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ, ПОЧИСТВАНЕ И ЛОКАЛНА ИНСТИЛАЦИЯ

*96.35 СТОМАШНО ХРАНЕНЕ СЪС СОНДА

Приложение на фармакотерапия

96202-07 Ентерално приложение на фармакологичен агент, хранително вещество

ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ

*99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА

Прилагане на кръв и кръвни продукти

13706-02 Приложение на опаковани клетки

Трансфузия на:

• еритроцити

• опаковани клетки

• червени кръвни клетки

*99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ

трансфузия на тромбоцитна маса

Прилагане на кръв и кръвни продукти

13706-03 Приложение на тромбоцити

Трансфузия на:

• тромбоцити

*99.06 ТРАНСФУЗИЯ НА ФАКТОРИ НА СЪСИРВАНЕ

трансфузия на антихемофилен фактор

Прилагане на кръв и кръвни продукти

92061-00 Приложение на кръвосъсирващи фактори

Трансфузия на:

• антихемофилен фактор

• коагулационни фактори НКД

• криопреципитати

• фактор VIII

*99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ

трансфузия на плазма, хуманалбумин

Изключва:

инжекция (трансфузия) на:гамавенин - 99.16гама-глобулин - 99.14

Прилагане на кръв и кръвни продукти

92062-00 Приложение на друг серум

Трансфузия на:

• албумин

• плазма (прясно замразена) (FFP)

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

*99.15 ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ

хипералиментация

тотално парентерално хранене

периферно парентерално хранене

Приложение на фармакотерапия

96199-07 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, хранително вещество

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

*99.18 ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

Приложение на фармакотерапия

96199-08 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

*99.21 ИНФУЗИЯ НА АНТИБИОТИК

Изключва:

инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони - 00.14

Приложение на фармакотерапия

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизон

Приложение на фармакотерапия

96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид

КОНВЕРСИЯ НА СЪРДЕЧЕН РИТЪМ

*99.60 КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ, НЕУТОЧНЕНА

Терапевтични интервенции на сърдечно-съдовата система

92052-00 Кардиопулмонална ресуститация

*99.83 ДРУГА ФОТОТЕРАПИЯ

Конвенционална фототерапия на новородено

Изключва:

екстракорпорална фотохемотерапия - 99.88

фотокоагулация на ретинални лезии - 14.23-14.25, 14.33-14.35, 14.53-14.55

Друга фототерапия на кожа

90677-00 Друга фототерапия, кожа

Фототерапия на новородено БДУ

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени три основни диагностични процедури едната от които е *90. 59 - изследване на кръв, включващо и задължително скрининг за ФКУ, ВНХ и хипотиреоидизъм през първата седмица от живота и две основни терапевтични процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Показателите, които се изследват и са включени в код 90.59, са по преценка на лекуващия лекар и са в зависимост от патологията.

Тежестта на състоянието се обективизира в реанимационен лист. Всички медико-диагностичните изследвания: АКР, ПКК, диференциално броене, се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват в ИЗ.

По тази клинична пътека могат да се приемат и отчитат и деца на възраст над 28 дни, нуждаещи се от специални грижи, свързани с по-нататъшно наблюдение и продължително лечение в бази, съгласно Медицински стандарт “Неонатология” (т. Г. “Структура по неонатология за специални грижи“).

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

I. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност „Неонатология”, осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Неонатология”.

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Неонатология”.

При липса на клиника/отделение по неонатология І ниво на компетентност и наличие на клиника/отделение по педиатрия III ниво на компетентност или детска кардиология, съгласно разрешението за дейност на министъра на здравеопазването, и при наличието на специалист по педиатрия с проведен основен курс по неонатология, ЛЗБП може да скючи договор по тази КП.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Неонатологична клиника/отделение

или

неонатологично отделение за специални грижи

или

неонатологични легла в структурата на акушерски отделения

2. Клинична лаборатория - І-во ниво на компетентност, с възможност за КАС

3. Рентгенов апарат

В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по неонатология.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Лаборатория за изследване на ФКУ - на територията на страната

2. Хормонална лаборатория за неонатален скрининг - на територията на страната

2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст до 28-ия ден от раждането (съгласно медицински стандарт по “Неонатология”):

• лекар с придобита специалност по „Неонатология”

или

лекар със специалност по педиатрия - 15-дневно индивидуално обучение за кардио-пулмонална ресусцитация на новородено дете в структура по неонатология от III ниво на компетентност;

Лекарите, които нямат придобита специалност по неонатология и педиатрия, да имат едномесечно индивидуално обучение за кардио-пулмонална ресусцитация на новородено дете в структура по неонатология от III ниво на компетентност;

• лекар със специалност по клинична лаборатория;

• лекар със специалност по образна диагностика.

При деца с диагноза ранен вроден сифилис (код А50.0 по МКБ-10) се извършва задължително консултация с лекар - специалист по кожни болести и венерология.

При необходимост се извършва консултация с лекар със специалност по очни болести.

IІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИ

Осъществява се незабавен прием и определяне на диагностично-лечебен план.

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:

• Диагностика и лечение на новородено дете с тегло над 2500 грама при наличие на клинични и параклинични данни хемодинамична стабилност (сърдечна честота в рамки на референтни стойности, сатурация над 85%, добра диуреза вътрематочна хипоксия и асфиксия на плода;

• майчино-фетална инфекция;

• забавена кардиопулмонална адаптация-транзиторна тахипнея;

• хипербилирубинемия.

КОМПЛЕКС ОТ КРИТЕРИИ ЗА ПЪРВА СТЕПЕН НА ТЕЖЕСТ НА СЪСТОЯНИЕТО:

1. хемодинамична стабилност (сърдечна честота в рамки на референтни стойности, сатурация над 85%, добра диуреза);

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

При всички новородени деца се провежда скрининг за хипотиреоза, ВНХ и фенилкетонурия през първата

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE