Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев

КП № 68.2 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГОРНИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ ЗА ЛИЦА ПОД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Минимален болничен престой - 3 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Злокачествено новообразувание на хранопровода

С15.0 Шийната част на хранопровода

С15.1 Гръдната част на хранопровода

С15.2 Коремната част на хранопровода

С15.3 Горната трета на хранопровода

С15.4 Средната трета на хранопровода

С15.5 Долната трета на хранопровода

С15.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода

Злокачествено новообразувание на стомаха

С16.0 Кардиа

Отвор на кардиатаКардио-езофагеална областГастро-езофагеална областХранопровод и стомах

С16.1 Дъно на стомаха

С16.2 Тяло на стомаха

С16.3 Антрум на пилораАнтрум на стомаха

С16.4 ПилорПрепилорПилорен канал

С16.5 Малка кривина на стомаха, неуточнена частМалка кривина на стомаха, некласифицирана в С16.1—С16.4

С16.6 Голяма кривина на стомаха, неуточнена частГоляма кривина на стомаха, некласифицирана в С16.0—С16.4

С16.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на стомаха

Злокачествено новообразувание на тънките черва

С17.0 Дванадесетопръстник (дуоденум)

Доброкачествено новообразувание на други и неточно определени части на храносмилателната система

D13.0 Хранопровод

D13.1 Стомах

D13.2 Дванадесетопръстник (дуоденум)

Амилоидоза

Не включва: болест на Alzheimer (G30.—)

E85.4 Ограничена амилоидозаЛокализирана амилоидоза

E85.8 Други форми на амилоидоза

К20 ЕзофагитАбсцес на хранопровода Езофагит:

• БДУ

• химичен

• пептиченПри необходимост от идентифициране на причината се използва допълнителен код за външни причини (клас XX). Не включва: ерозия на хранопровода (К22.1)рефлукс-езофагит (К21.0)с гастроезофагеална рефлуксна болест (К21.0)

Гастроезофагеална рефлуксна болест

К21.0 Гастроезофагеална рефлуксна болест с езофагитРефлукс-езофагит

К21.9 Гастроезофагеална рефлуксна болест без езофагит

Гастроезофагеален рефлукс

Само при деца до 4 годишна възраст

Други болести на хранопровода

Не включва: варици на хранопровода (I85.—)

К22.0 Ахалазия на кардиятаАхалазия БДУ КардиоспазъмНе включва: вроден кардиоспазъм (Q39.5)

К22.1 Язва на хранопроводаЕрозия на хранопровода Язва на хранопровода:

• БДУ

• предизвикана от поглъщане на:

• химични вещества

• лекарства и медикаменти

• гъбична

• пептична

К22.2 Непроходимост на хранопроводаКомпресия Стеснение Стеноза на хранопроводаСтриктура Не включва: вродена стеноза или стриктура на хранопровода (Q39.3)

К22.5 Дивертикул на хранопровода, придобитДжоб на хранопровода, придобит Не включва: вроден дивертикул на хранопровода (Q39.6)

Язва на стомаха

Включва: ерозия (остра) на стомаха язва (пептична) на:

• пилора

• стомаxа

Не включва: остър хеморагичен ерозивен гастрит (К29.0) пептична язва БДУ (К27.—)

К25.3 Остра без кръвоизлив или перфорация

К25.7 Хронична, без кръвоизлив или перфорация

Язва на дванадесетопръстника

Включва: ерозия (остра) на дванадесетопръстника язва (пептична) (на):

• дванадесетопръстника

• постпилорна

Не включва: пептична язва БДУ (К27.—)

К26.3 Остра, без кръвоизлив или перфорация

К26.7 Хронична, без кръвоизлив или перфорация

Гастройеюнална язва

Включва: язва (пептична) или ерозия:

• на анастомозата

• гастроколонна

• гастроинтестинална

• гастройеюнална

• йеюнална

• маргинална

• на стомата

Не включва: първична язва на тънкото черво (К63.3)

К28.3 Остра без кръвоизлив или перфорация

К28.7 Хронична, без кръвоизлив или перфорация

Гастрит и дуоденит

Не включва: еозинофилен гастрит или гастроентерит (К52.8)

синдром на Zollinger-Ellison (Е16.8)

К29.1 Други остри гастрити

Включително и остър ерозивен гастрит

К29.3 Хроничен повърхностен гастрит - само за лица под 14 години

К29.4 Хроничен атрофичен гастритАтрофия на лигавицата

К29.6 Други гастритиГигантски хипертрофичен гастрит Грануломатозен гастрит

Други болести на стомаха и дванадесетопръстника

Включва: функционални разстройства на стомаха

Не включва: дивертикул на дванадесетопръстника (К57.0—К57.1) стомашночревен кръвоизлив (К92.0—К92.2)

К31.0 Остра дилатация на стомахаОстро разширение на стомаха

К31.1 Хипертрофична пилорна стеноза у възрастниПилорна стеноза БДУ Не включва: вродена или детска пилорна стеноза (Q40.0)

К31.2 Стриктура на стомаха с форма на пясъчен часовник и стеноза на стомахаНе включва: стомах с форма на пясъчен часовник, вроден (Q40.2) контракция на стомах с форма на пясъчен часовник (К31.8)

К31.3 Пилороспазъм, некласифициран другадеНе включва: пилороспазъм:

• вроден или при деца (Q40.0)

• невротичен (F45.3)

• психогенен (F45.3)

К31.5 Непроходимост на дванадесетопръстникаКонтракция Стеноза на дванадесетопръстникаСтриктураНепроходимост на дванадесетопръстника, хроничнаНе включва: вродена стеноза на дванадесетопръстника (Q41.0)

К31.6 Фистула на стомаха и дванадесетопръстникаФистула гастроколикаФистула гастройеюноколика

Диафрагмална херния

Включва: хиатус херния (езофагиална) (плъзгаща се)параезофагиална херния

Не включва: вродена херния:

• диафрагмална (Q79.0)

• хиатална (Q40.1)

К44.9 Диафрагмална херния без непроходимост или гангренаДиафрагмална херния БДУ

Нарушена резорбция на червата

К90.0 Цьолиакия

Глутеночувствителна ентеропатия

Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде

Не включва: гастройеюнална язва (К28.—) радиационен:

• колит (К52.0)

• гастроентерит (К52.0)

• проктит (К62.7)

К91.1 Синдроми на оперирания стомахСиндром:

• дъмпинг

• постгастректомичен

• постваготомичен

Други вродени аномалии на горната част на храносмилателния тракт

Q40.0 Вродена хипертрофична пилоростеноза

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ/АКМП

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД

** 42.23 ДРУГА ЕЗОФАГОСКОПИЯ

Изключва:

същата с биопсия - 42.24Езофагоскопия

30473-03 Езофагоскопия

Гъвкава езофагоскопия

Не включва: такава с:

• биопсия (30473-04 [861])

• изваждане на чуждо тяло (30478-10 [852])

** 42.24 ЗАТВОРЕНА (ЕНДОСКОПСКА) БИОПСИЯ НА ХРАНОПРОВОД

вземане на проба с четка или промивка

езофагоскопия с биопсия

аспирационна биопсия на хранопровод

Изключва:

езофагогастродуоденоскопия (EGD) със затворена биопсия - 45.16Други ексцизионни процедури на хранопровод

30473-04 Езофагоскопия с биопсия

**42.29 ДРУГИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД

24 часова Ph-метрия на хранопровода

Изключва:

бариева глътка с рентгенов преглед - 87.61

езофагеална манометрия - 89.32

микроскопиране на проба от езофага - 90.81-90.89Диагностични тестове на храносмилателна система, измервания или изследвания

Не включва: гастроинтестинални необразни нуклеарни медицински процедури (12506-00, 12509-00) [1863])

11810-00 Изследване на гастро-езофагеален рефлукс, включващ 24 часа рН мониторинг

Включва: анализ

интерпретация

доклад

Не включва: такава с < 24 часа pH мониториране - пропусни кода

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА СТОМАХ

** 44.13 ДРУГА ГАСТРОСКОПИЯ

Изключва:

такава с биопсия - 44.14Панендоскопия

Включва: двойна балонна ендоскопия

30473-00 Панендоскопия до дуоденума

Дуоденоскопия

Гастроскопия

Езофагогастродуоденоскопия [EGD]

30473-02 Панендоскопия през изкуствена стома

Гастроскопия през изкуствена стома

Езофагогастродуоденоскопия [EGD] през изкуствена стома

Не включва: дуоденоскопия през изкуствена стома (32095-00 [891])

ендоскопски оглед на тънко черво през изкуствена стома (32095-00 [891])

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКО ЧЕРВО

** 45.13 ДРУГА ЕНДОСКОПИЯ НА ТЪНКО ЧЕРВО

езофагогастродуоденоскопия (EDG)

Изключва:

такава с биопсия - 45.14, 45.16

30473-05 Панендоскопия до илеума

Илеоскопия

Йеюноскопия

** 44.14 ЗАТВОРЕНА (ЕНДОСКОПСКА) БИОПСИЯ НА СТОМАХ

взимане на проба с четка или промивка

Изключва:

езофагогастродуоденоскопия (EGD) със затворена биопсия - 45.16

** 45.16 ЕЗОФАГОГАСТРО ДУОДЕНОСКОПИЯ (EDG) СЪС ЗАТВОРЕНА БИОПСИЯ

биопсия на едно или повече места на езофаг, стомах и/или дуоденумПанендоскопия с ексцизия

Дуоденоскопия }

Гастроскопия } с ексцизия

Езофагогастродуоденоскопия [EGD] }

Включва: двойно балонна ентероскопия

30473-01 Панендоскопия до дванадесетопръстника с биопсия

** 45.14 ЗАТВОРЕНА (ЕНДОСКОПСКА) БИОПСИЯ НА ТЪНКО ЧЕРВО

взимане на проба с четка или промивка

Изключва:

езофагогастродуоденоскопия (EDG) със затворена биопсия - 45.16

30473-06 Панендоскопия до илеума с биопсия

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

**87.61 БАРИЕВА ГЛЪТКА

**87.62 ГОРНА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА СЕРИЯРентгенография на стомашно-чревен тракт

Не включва: безконтрастна радиография на корем (58900-00 [1977])

58909-00 Контрастно изследване на фаринкс, хранопровод, стомах или дуоденум

Бариева каша за фаринкс, хранопровод, стомах или дуоденум

Включва: предварителен общ план

Не включва: контрастна каша за хранопровод, стомах или дуоденум и последваща до колон (58912-00 [1975])

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

** 88.01 КАТ НА КОРЕМ

КАТ скениране на корем

Изключва:

КАТ скениране на бъбреци - 87.71Компютърна томография на корем

Включва: регион от диафрагмата до криста илиака

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

при сканиране на:

• гръден кош (56301-01, 56307-01 [1957])

• и

• мозък (57001-01, 57007-01 [1957])• таз (56801-00, 56807-00 [1961])

• таз (56501-00, 56507-00 [1963])

56401-00 Компютърна томография на корем

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

**88.74 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМАДруг ултразвук

30668-00 Ендоскопски ултразвук

Ултразвук, съвместно с ендоскопия

** 88.76 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА КОРЕМ И РЕТРОПЕРИТОНЕУМ

Конвенционална ехография

и/или

Doppler ехографияУлтразвук на корем или таз

55036-00 Ултразвук на корем

Включва: сканиране на уринарен тракт

Не включва: коремна стена (55812-00 [1950])

при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])Дуплекс ултразвук на интраторакални или интраабдоминални съдове

Включва: B-mode ултразвуково изследване и интегрирано Доплерово измерване на поток чрез спектрален анализ

Не включва: такава с мапиране на кондуит (55294 [1948])

55276-00 Дуплекс ултразвук на интра-абдоминални, аорта и илиачни артерии и/или вена кава инфериор и илиачни вени

Не включва: при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])

55278-00 Дуплекс ултразвук на ренални и/или висцерални съдове

Включва: дуплекс ултразвук на:

• аорта

• илиачни съдове

• вена кава инфериор

Не включва: при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

** 88.97 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ДРУГИ И НЕОПРЕДЕЛЕНИ МЕСТА

КоремМагнитно резонансен образ

90901-05 Магнитно резонансна томография на корем

** 89.29 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

Включва задължително:

Химично изследване на урина

1932 Изследвания на урината

91920-01 Изследване на уринен седимент

91920-03 Изследване за албумин в урината

Микроалбуминурия

91920-05 Изследване за уробилиноген в урината

91920-06 Изследване на pH на урина

91920-07 Изследване за кетотела в урината

91920-08 Изследване на захар в уринна проба

91920-10 Изследване на относително тегло на урина

91920-17 Изследване за нитрити в урината

ДРУГИ АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Изключва:

изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7

**89.32 ЕЗОФАГЕАЛНА МАНОМЕТРИЯ

Диагностични тестове на храносмилателна система, измервания или изследвания

Не включва: гастроинтестинални необразни нуклеарни медицински процедури

(12506-00, 12509-00) [1863])

11800-00 Тест за моторика на хранопровод

Манометричен мотилитетен тест на хранопровод

** 89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА

ЕКГДруга електрокардиография [ЕКГ]

11700-00 Друга електрокардиография [EКГ]

Не включва: тези включващи по-малко от 12 отвеждания - пропусни кода

** 90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва задължително следния пакет медико-диагностични изследвания:

Хематологични - ПКК;

Клинико-химични - кр. захар, креатинин и/или урея;

Електролити - К и Na;

Хемокоагулационни изследвания - фибриноген, протромбиново време (индекс, INR)1923 Хематологични изследвания

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

91910-09 Изследване на протромбиново време

91910-11 Изследване на фибриноген1924 Биохимична изследвания

91910-02 Изследване на кръвна захар с глюкомер

91910-13 Клинично-химични изследвания за креатинин

91910-14 Клинично-химични изследвания за урея

91910-33 Клинично-химични изследвания за Натрий и Калий

** 90.89 ПАТОМОРФОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ГОРНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТМорфологични изследвания

91919-01 Друго патоморфологично изследване на проба от горния храносмилателен тракт

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

НЕОПЕРАТИВНА ИНТУБАЦИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ И РЕСПИРАТОРЕН ТРАКТ

* 96.07 ПОСТАВЯНЕ НА ДРУГА (НАЗО-) ГАСТРАЛНА СОНДА

Интубация за декомпресия

Изключва:

такова за ентерална инфузия на хранителна субстанция - 96.6Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92036-00 Поставяне на назогастрална сонда

Сондиране за декомпресия

Не включва: Sengstaken тръба (13506-00 [1899])

* 96.08 ПОСТАВЯНЕ НА (НАЗО-) ИНТЕСТИНАЛНА СОНДА

Сонда на Miller-Abbott (за декомпресия) Процедури за приложение, поставяне или премахване върху тънки черва

31462-00 Поставяне на йеюностомна тръба за хранене

НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА НА ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ, ПОЧИСТВАНЕ И ЛОКАЛНА ИНСТИЛАЦИЯ

* 96.33 СТОМАШНА ПРОМИВКАНеинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

14200-00 Стомашна промивка

Забележка: Изпълнена при лечение за погълната отрова

* 96.34 ДРУГА ПРОМИВКА ПРЕЗ (НАЗО) ГАСТРАЛНА СОНДАНеинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92037-00 Промивка на назогастрална сонда

Не включва: стомашна промивка (14200-00 [1895])

* 96.35 СТОМАШНО ХРАНЕНЕ СЪС СОНДАПриложение на фармакотерапия

96202-07 Ентерално приложение на фармакологичен агент, хранително вещество

Виж допълнителни знаци

* 96.36 ПРОМИВКА НА ГАСТРОСТОМА ИЛИ ЕНТЕРОСТОМАНеинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92073-00 Промивка на гастростомия или ентеростомия

* 96.6 ЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ Приложение на фармакотерапия

96202-07 Ентерално приложение на фармакологичен агент, хранително вещество

Виж допълнителни знаци

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЕТРЕЛУМЕННО ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА БЕЗ ИНЦИЗИЯ

Изключва:

отстраняване на лечебно устройство - 97.51-97.59

*98.02 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪТРЕЛУМЕННО ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ЕЗОФАГА БЕЗ ИНЦИЗИЯ

Отстраняване на чуждо тяло от хранопровод

30478-10 Езофагоскопия с отстраняване на чуждо тяло

*98.03 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪТРЕЛУМЕННО ЧУЖДО ТЯЛО ОТ СТОМАХ И ТЪНКО ЧЕРВО БЕЗ ИНЦИЗИЯ Панендоскопия с отстраняване на чуждо тяло

Включва: двойно балонна ентероскопия

30478-00 Панендоскопия до дванадесетопръстника с отстраняване на чуждо тяло

Дуоденоскопия }

Гастроскопия } с изваждане на чуждо тяло

Езофагогастродуоденоскопия [EGD] }

Не включва: такава с ригиден езофагоскоп (41825-00 [852])

ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ

* 99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСАПрилагане на кръв и кръвни продукти

13706-02 Приложение на опаковани клетки

Трансфузия на:

• еритроцити

• опаковани клетки

• червени кръвни клетки

* 99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ

Трансфузия на тромбоцитна маса

13706-03 Приложение на тромбоцити

Трансфузия на:

• тромбоцити

* 99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ

Трансфузия на плазма

Инфузия на Humanalbin

Изключва:

инжекция (трансфузия) на:гамавенин - 99.16гама-глобулин - 99.14

92062-00 Приложение на друг серум

Трансфузия на:

• албумин

• плазма (прясно замразена) (FFP)

*99.08 ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛ

Трансфузия на декстран

92063-00 Приложение на кръвен експандер

Разреждане на кръвта

Трансфузия на:

• кръвозаместители

• Dextran

• Rheomacrodex

* 99.15 ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИПриложение на фармакотерапия

Прилагане на фармакологични агенти със системен ефект

Не включва: прилагане на:

• кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])

• фармакологичен агент за:

• анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])

• имунизация (виж блокове [1881] до [1884])

• локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране,

по видове, по локализация)

• поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])

• поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552])

• перфузия (виж блок [1886])

• ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])

хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок[741])

Забележка: Последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок [1920] Прилагане на фармакотерапия

96199-07 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, хранително вещество

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

* 99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

96199-08 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок

* 99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК

96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Виж допълнителни знаци

* 99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

* 99.25 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ПРОТИВОРАКОВА СУБСТАНЦИЯ

96199-00 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, антинеопластичен агент

* 99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО.

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

1. Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени минимум пет основни диагностични процедури с кодове:

• **89.29 (Включва задължително извършване на целия комплекс от медико-диагностични изследвания, посочени в блок 1932 „Изследвания на урината“); **89.52/11700-00; **90.59 (Включва задължително извършване на целия комплекс от медико-диагностични изследвания, посочени в блок 1923 „Хематологични изследвания“ и блок 1924 „Биохимични изследвания“);

• **88.74/30668-00 или **88.76/55036-00/55276-00/55278-00;

• ендоскопска процедура;

• и две терапевтични процедури, едната от които е *99.29/96199-09/96200-09/96197-09.

2. При контраиндикации или невъзможност за извършване на ендоскопска процедура в пълен обем поради стеноза/стриктура, фистула на стомах и дуоденум, синдром на оперирания стомах, клиничната пътека се счита за завършена, ако има рентгенография, доказваща наличието им. Рентгеновата снимка или електронният носител се прикрепват към ИЗ.

3. Процедура с код **90.89/91919-01 задължително се отчита допълнително като шеста процедура, само при извършване на биопсия със задължително хистологично изследване. Резултатът от хистологичното изследване задължително се прикрепва към ИЗ и се вписва в епикризата.

4. Диагноза с код К21.9 „Гастроезофагеална рефлуксна болест без езофагит” може да се отчита само при деца до 4-годишна възраст.

5. Диагноза с код К29.3 „Хроничен повърхностен гастрит” може да се отчита само при лица под 14 години.

6. Терапевтичните процедури: **99.21/96197-02, **99.22/96199-02, **99.25/96199-00 и *99.29/96199-09/96200-09/96197-09, се кодират само при минимум тридневен курс на лечение, като в ИЗ се посочва вида, дозата и курса на лечение.

7. При лица до 18 годишна възраст с диагнози с код К21.0 до К91.1 клиничната пътека се счита за завършена при отчитане на три диагностични процедури и една терапевтична процедура - **99.29/96199-09/ 96200-09/ 96197-09.

Процедура **89.52/11700-00 не се изисква за пациенти под 18 год. Ендоскопска процедура или рентгенография се провеждат по преценка на лекуващия лекар.

Клиничната пътека за лица под и над 18 годишна възраст се счита за завършена, ако са приложени ехографски протокол със или без снимка от ехография, ендоскопски протокол и/или снимка от друго изобразяващо изследване - за основните процедури, с които се отчита пътеката.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

I. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в обхвата на медицинската специалност ""Детска гастроентерология"", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт ""Педиатрия"". Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочените медицински стандарти.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположени на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължителни звена/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по детска гастроентерология

или

Клиника/отделение по педиатрия

2. Клинична лаборатория

3. Анестезиологичен екип

4. Видеоендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия

5. УЗ апарат среден/висок клас, с възможност за Доплер ехографии

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължителни звена/медицинска апаратура

1. Лаборатория (отделение) по клинична патология

2. Структура по Образна диагностика

Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

• лекари със специалност педиатрия - минимум четирима, от които поне един със специалност по детска гастроентерология;

или

лекари със специалност педиатрия - минимум четирима;

• лекар със специалност по клинична лаборатория;

• лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекар със специалност по образна диагностика.

От работещите в структурата лекари-специалисти минимум един с квалификация по „Абдоминална Доплерова ехография - второ ниво“ и минимум един с квалификация по „Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия - второ ниво“. Сертификат, издаден от отдел „Следдипломна квалификация” към Медицински университет или ВМА.

IІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Дейностите и услугите по тази клинична пътека се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

2. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Диагностика и предоперативно стадиране на онкологично заболяване на горния гастроинтестинален тракт при клинични, рентгенологични, лабораторни и други данни.

Диагностика и лечение на:

• усложнено, неповлияващо се от амбулаторно лечение заболяване на горния ГИТ с ""алармиращи"" симптоми и един или повече от следните симптоми: анемичен синдром (доказан чрез лабораторни изследвания); диселектролитемия, доказана чрез промени в серумния Na и К; повишен креатинин и урея;

• пациенти със заболявания на ГИТ и клинични и/или инструментално доказани придружаващи заболявания, алергия, прием на медикаменти, непозволяващи провеждането на диагностично-лечебните дейности в амбулаторни условия;

• неповлияващо се от амбулаторно лечение заболяване на горния ГИТ при деца до 18 години, с клинични белези на дехидратация, данни за диселектролитемия, промени в киселинно-алкалното равновесие.

Лечение на средна и тежка степен на малнутриция при заболяване на горния ГИТ.

Диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение на пациенти, провеждащи продължително амбулаторно лечение за заболяване на горния ГИТ, без добър терапевтичен ефект по искане на лекаря, провеждащ лечението в специализираната извънболнична помощ.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Биологичен материал за медико-диагностични изследвания се взема в първите 24 часа от хоспитализацията. Ехография на коремни органи и ретроперитонеум се извършва до 48 час. В случаи на спешност горна ендоскопия или контрастна рентгенография се извършват до 24 часа от постъпването. В случаи извън спешност, горна ендоскопия или контрастна рентгенография се извършват до 3 ден от началото на хоспитализацията при минимален болничен престой. В случай на необходимост от провеждане на КТ или МРТ, те се извършват до края на болничния престой. Контролни клинико-лабораторни изследвания на патологично променените показатели, се извършват до края на хоспитализацията - по преценка.

При заболявания на горния ГИТ се извършват следните основни диагностични процедури:

1. Клинико - лабораторни изследвания:

1.1.Задължителни:

• хематология - ПКК, включваща хемоглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, Hct и изчислени съотношения, с диференциално броене на клетки;

• клинико-химични - кръвна захар, креатинин и/или урея;

• електролити - К и Na;

• хемокоагулационни изследвания - фибриноген, протромбиново време (индекс, INR);

• пълно изследване на урина.

1.2. Според съответните заболявания и показания:

• клинико-химични - амилаза, билирубин - общ и директен, сер. желязо, ЖСК, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, ЛДХ; Na, K, Cl, АКР, С-реактивен протеин, туморни маркери (СЕА, СА 19-9, CA-72-4 и др.), СУЕ, общ белтък и албумин;

2. Абдоминална ехография на коремни органи, ретроперитонеум и малък таз.

И при показания:

• доплерово изследване.

3. Ендоскопско изследване на горния ГИТ (горна гастроинтестинална ендоскопия) с или без вземане на материал за хистологично (цитологично) изследване (ендоскопска биопсия, четкова или друга цитология);

• горна ендоскопия - езофаго- гастро-дуоденоскопия (ФГС);

• ендоскопски оглед на проксималния отдел на тънкото черво - ниска дуоденоскопия.

4. Хистологично изследване и/или цитологично изследване - стандартни и при показания допълнителни оцветявания и имунохистохимия.

5. Контрастната рентгенография на горния ГИТ- при необходимост.

6. Допълнителни изследвания при показания:

• кръвна група;

• рентгенография на бял дроб и сърце;

• обзорна графия на гръден кош и/или корем;

• микробиологични изследвания;

• специфични функционални тестове (според съответните заболявания и показания - хранопровод, стомах, дуо

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE