Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-265.pdf

КП № 265 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ

Минимален болничен престой - 7 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Помощ, включваща използване на рехабилитационни процедури

Не включва: консултации (Z70—Z71)

Z50.8 Лечение, включващо други видове рехабилитационни процедури

Обучение за начини на самообслужване, НКД

Синдром на Reiter-Leroy

М02.30 Множествена локализация

М02.35 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М02.36 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М02.37 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М02.38 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Други реактивни артропатии

М02.80 Други реактивни артропатии - множествена локализация

М02.85 Други реактивни артропатии - тазова област и бедро

М02.86 Други реактивни артропатии - колянна област

М02.87 Други реактивни артропатии - глезенна става и стъпало

М02.88 Други реактивни артропатии - други

Серопозитивен ревматоиден артрит

Не включва: ревматична треска (I00)

ревматоиден артрит:

• на гръбначния стълб (М45)

• юношески (М08.—)

М05.00 Синдром на Felty - множествена локализация

Ревматоиден артрит със спленомегалия и левкопения

Други серопозитивни ревматоидни артрити

М05.80 Други серопозитивни ревматоидни артрити - множествена локализация

М05.85 Други серопозитивни ревматоидни артрити - тазова област и бедро

М05.86 Други серопозитивни ревматоидни артрити - колянна област

М05.87 Други серопозитивни ревматоидни артрити - глезенна става и стъпало

М05.88 Други серопозитивни ревматоидни артрити - други

Серонегативен ревматоиден артрит

М06.00 Серонегативен ревматоиден артрит - множествена локализация

М06.05 Серонегативен ревматоиден артрит - тазова област и бедро

М06.06 Серонегативен ревматоиден артрит - колянна става

М06.07 Серонегативен ревматоиден артрит - глезенна става и стъпало

М06.08 Серонегативен ревматоиден артрит - други

Болест на Still при възрастни

Не включва: Болест на Still БДУ (М08.2)

М06.10 Болест на Still при възрастни - множествена локализация

М06.15 Болест на Still при възрастни - тазова област и бедро

М06.16 Болест на Still при възрастни - колянна става

М06.17 Болест на Still при възрастни - глезенна става и стъпало

М06.18 Болест на Still при възрастни - други

Ревматоиден бурсит

М06.20 Ревматоиден бурсит - множествена локализация

М06.25 Ревматоиден бурсит - тазова област и бедро

М06.26 Ревматоиден бурсит - колянна става

М06.27 Ревматоиден бурсит - глезенна става и стъпало

М06.28 Ревматоиден бурсит - други

Възпалителна полиартропатия

Не включва: полиартрит БДУ (М13.0)

М06.40 Възпалителна полиартропатия - множествена локализация

Други уточнени ревматоидни артрити

М06.80 Други уточнени ревматоидни артрити - множествена локализация

М06.85 Други уточнени ревматоидни артрити - тазова област и бедро

М06.86 Други уточнени ревматоидни артрити - колянна става

М06.87 Други уточнени ревматоидни артрити - глезенна става и стъпало

Дистална интерфалангеална псориатична артропатия (L40.5†)

Не включва: ювенилни псориатични и ентеропатични артропатии (М09.— *)

М07.00* Множествена локализация

М07.04* Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М07.07* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

Инвалидизиращ артрит (L40.5†)

М07.10* Множествена локализация

М07.11* Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

фаланги

М07.15* Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М07.16* Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М07.17* Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М07.18* Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Псориатичен спондилит (L40.5†)

М07.28* Други гръбначен стълб

Идиопатична подагра

Подагрозен бурсит

Първична подагра

Подагрозни възли [уратни тофи] в сърцето† (I43.8*)

М10.00 Идиопатична подагра, множествена локализация

М10.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М10.02 Мишница раменна кост лакътна става

М10.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М10.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М10.05 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М10.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М10.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М10.08 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Коксартроза [артроза на тазобедрената става]

М16.0 Първична коксартроза, двустранна

М16.1 Друга първична коксартроза

Първична коксартроза:

• БДУ

• едностранна

М16.2 Дисплазична коксартроза, двустранна

Гонартроза [артроза на колянната ставa]

М17.0 Първична гонартроза, двустранна

М17.1 Други първични гонартрози

 първична гонартроза:

• БДУ

• едностранна

М17.2 Посттравматична гонартроза, двустранна

М17.3 Други посттравматични гонартрози

посттравматична гонартроза:

• БДУ

• едностранна

М17.4 Други вторични гонартрози, двустранни

М17.5 Други вторични гонартрози

Вторична гонартроза:

• БДУ

• едностранна

Първична артроза на други стави

М19.01 Първична артроза - раменна област

М19.07 Първична артроза - глезенна става и стъпало

М19.08 Първична артроза - други

Посттравматична артроза на други стави

М19.17 Посттравматична артро за - глезенна става и стъпало

М19.18 Посттравматична артроза - други

Друга вторична артроза

М19.27 Друга вторична артроза - глезенна става и стъпало

М19.28 Друга вторична артроза - други

Друга уточнена артроза

М19.87 Друга уточнена артроза - глезенна става и стъпало

Контрактура на става

Не включва: придобити деформации на крайниците (М20—М21)

контрактура на Dupuytren (М72.0)

контрактура на сухожилните влагалища без контрактура на ставата (М67.1)

М24.50 Контрактура на става - множествена локализация

М24.51 Контрактура на става - раменна област

М24.52 Контрактура на става - мишница

М24.55 Контрактура на става - тазова област и бедро

М24.56 Контрактура на става - колянна област

М24.57 Контрактура на става - глезенна става и стъпало

М24.58 Контрактура на става - други (гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло)

Анкилозиращ спондилит

Ревматоиден артрит на гръбначния стълб

Не включва: артропатия при синдрома на Reiter (М0

ювенилен (анкилозиращ) спондилит (М08.1)

синдром на Behcet (M35.2)

М45.0 Анкилозиращ спондилит - множествено засягане на гръбначния стълб

М45.1 Анкилозиращ спондилит - окципито-атланто-аксисен отдел

М45.2 Анкилозиращ спондилит - шийна област

М45.3 Анкилозиращ спондилит - шийногръден отдел

М45.4 Анкилозиращ спондилит - гръден отдел

М45.5 Анкилозиращ спондилит - гръднопоясен отдел

М45.6 Анкилозиращ спондилит - поясен отдел

М45.7 Анкилозиращ спондилит - пояснокръстен отдел

М45.8 Анкилозиращ спондилит - кръстен и кръстноопашен отдел

Други спондилози с миелопатия

Спондилоза, предизвикваща компресия на гръбначния мозък† (G99.2*)

Не включва: сублуксации на гръбначния стълб (М43.3—М43.5)

М47.10 Други спондилози с миелопатия - множествено засягане на гръбначния стълб

М47.11 Други спондилози с миелопатия - окципито-атланто-аксисен отдел

М47.12 Други спондилози с миелопатия - шийна област

М47.13 Други спондилози с миелопатия - шийногръден отдел

М47.14 Други спондилози с миелопатия - гръден отдел

М47.15 Други спондилози с миелопатия - гръднопоясен отдел

М47.16 Други спондилози с миелопатия - поясен отдел

М47.17 Други спондилози с миелопатия - пояснокръстен отдел

М47.18 Други спондилози с миелопатия - кръстен и кръстноопашен отдел

Други спондилози с радикулопатия

М47.20 Други спондилози с радикулопатия - множествено засягане на гръбначния стълб

М47.21 Други спондилози с радикулопатия - окципито-атланто-аксисен отдел

М47.22 Други спондилози с радикулопатия - шийна област

М47.23 Други спондилози с радикулопатия - шийногръден отдел

М47.24 Други спондилози с радикулопатия - гръден отдел

М47.25 Други спондилози с радикулопатия - гръднопоясен отдел

М47.26 Други спондилози с радикулопатия - поясен отдел

М47.27 Други спондилози с радикулопатия - пояснокръстен отдел

М47.28 Други спондилози с радикулопатия - кръстен и кръстноопашен отдел

Спинална стеноза

Каудална стеноза

М48.00 Спинална стеноза - множествено засягане на гръбначния стълб

М48.01 Спинална стеноза - окципито-атланто-аксисен отдел

М48.02 Спинална стеноза - шийна област

М48.03 Спинална стеноза - шийногръден отдел

М48.04 Спинална стеноза - гръден отдел

М48.05 Спинална стеноза - гръднопоясен отдел

М48.06 Спинална стеноза - поясен отдел

М48.07 Спинална стеноза - пояснокръстен отдел

М48.08 Спинална стеноза - кръстен и кръстноопашен отдел

Увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел

Включва: увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел с болков синдром

увреждания на междупрешленните дискове в шийногръдния отдел

М50.0† Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с миелопатия (G99.2*)

М50.1 Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с радикулопатия

Не включва: брахиален радикулит БДУ (М54.1)

Увреждания на междупрешленните дискове в други отдели

Включва: увреждания на междупрешленните дискове в гръдния, гръднопоясния и пояснокръстния отдел

М51.0† Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с миелопатия (G99.2*)

М51.1 Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия

Ишиас, дължащ се на увреждане в междупрешленен диск

Не включва: лумбален радикулит БДУ (М54.1)

М51.2 Друг тип уточнена хернизация на междупрешленен диск

Лумбаго, дължащо се на дискова херния

М51.3 Друга уточнена дегенерация на междупрешленен диск

Алгоневродистрофия

Синдром рамо-ръка

Атрофия на Sudeck

Симпатикова рефлекторна дистрофия

М89.00 Алгоневродистрофия - множествена локализация

М89.05 Алгоневродистрофия - тазова област и бедро

М89.06 Алгоневродистрофия - колянна област

М89.07 Алгоневродистрофия - глезенна става и стъпало

М89.08 Алгоневродистрофия - други (гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло)

Вродени деформации на бедрото

Не включва: щракащо бедро (R29.4)

Q65.0 Вродена луксация на бедрото, едностранно

Q65.1 Вродена луксация на бедрото, двустранно

Q65.2 Вродена луксация на бедрото, неуточнена

Q65.3 Вродена сублуксация на бедрото, едностранна

Q65.4 Вродена сублуксация на бедрото, двустранна

Q65.5 Вродена сублуксация на бедрото, неуточнена

Q65.8 Други вродени деформации на бедрото

Изкривяване на бедрената шийка напред

Вродена дисплазия на ацетабулума

Вродено:

• валгусно положение [coxa valga]

• варусно положение [coxa vara]

Други вродени костно-мускулни деформации

Не включва: редукционни дефекти на крайник(-ци) (Q71—Q73)

Q68.2 Вродена деформация на коляното

Вроден(-а):

• луксация на коляното

• genu recurvatum

Q68.3 Вродено изкривяване на бедрената кост

Не включва: изкривяване на бедро (шийка) напред (Q65.8)

Q68.4 Вродено изкривяване на тибията и фибулата

Други вродени аномалии (пороци на развитието) на крайник (крайници)

Не включва: полидактилия (Q69.—)

редукционен дефект на крайник (Q71—Q73)

синдактилия (Q70.—)

Q74.1 Вродена аномалия на коляното

Вроден(-а):

• липса на патела

• дислокация на патела

• genu valgum

• genu varum

Рудиментарна па¬те¬ла

Не включва: вроден(-а):

• дислокация на коляното (Q68.2)

• genu recurvatum (Q68.2)

синдром “нокти—патела” (Q87.2)

Q74.2 Други вродени аномалии на долен крайник (крайници), включително и на тазовия пояс

Вродено(-а):

• срастване на сакроилиачната става

• аномалия на:

• глезена (глезенната става)

• сакроилиачната става

Не включва: изместване на шийката на бедрената кост напред (Q65.8)

Q74.3 Arthrogriposis multiplex congenita

Q74.8 Други уточнени вродени аномалии на крайник (крайници)

Вродени аномалии (пороци на развитието) на гръбначния стълб и гръдния кош

Не включва: вродени костно-мускулни деформации на гръбначния стълб и гръдния кош (Q67.5—Q67.8)

Q76.0 Spina bifida occulta

Не включва: менингоцеле (спинално) (Q05.—)

spina bifida (aperta) (cystica) (Q05.—)

Q76.1 Синдром на Klippel-Feil

Синдром на срастване на шийните прешлени

Q76.2 Вродена спондилолистеза

Вродена спондилолиза

Не включва: спондилолистеза (придобита) (М43.1)

спондилолиза (придобита) (M43.0)

Q76.3 Вродена сколиоза, дължаща се на вродена костна аномалия

Хемивертебрално срастване или непълна сегментация със сколиоза

Q76.4 Други вродени аномалии на гръбначния стълб, несвързани със сколиоза

Вроден(-а)(-о):

• липса на прешлен

• срастване на гръбначния стълб

• кифоза

• лордоза неуточнен(-а)(-о)

• аномалия на лумбосакралната или несвързан(-а)(-о)

(става) (област) със сколиоза

Хемивертебра

Аномалия на гръбначния стълб

Платиспондилиза

Добавъчен прешлен

Q76.5 Шийно ребро

Добавъчно ребро в шийната област

Q76.8 Други вродени аномалии на торакалните кости

Остеохондродисплазия с дефекти в растежа на тръбести кости и гръбначния стълб

Не включва: мукополизахаридоза (E76.0—E76.3)

Q77.0 Ахондрогенеза

Хипохондрогенеза

Q77.3 Chondrodysplasia punctata

Q77.4 Ахондроплазия

Хипохондроплазия

Q77.5 Дистрофична дисплазия

Q77.6 Хондроектодермална дисплазия

Синдром на Ellis-van Creveld

Q77.7 Спондилоепифизарна дисплазия

Q77.8 Друга остеохондродисплазия с дефекти в растежа на тръбестите кости и гръбначния стълб

Други остеохондродисплазии

Q78.0 Osteogenesis imperfecta

Вродена чупливост на костите

Остеопсатироза

Q78.1 Полиостеозна фиброзна дисплазия

Синдром на Albright (-McCune) (-Sternberg)

Q78.2 Остеопетроза

Синдром на Albers-Schönberg

Q78.3 Прогресираща диафизарна дисплазия

Синдром на Camurati-Engelmann

Q78.4 Енхондроматоза

Синдром на Maffucci

Болест на Ollier

Q78.5 Метафизарна дисплазия

Синдром на Pyle

Q78.6 Множествени вродени екзостози

Диафизарна аклазия

Q78.8 Други уточнени остеохондродисплазии

Остеопойкилоза

Вродени аномалии (пороци на развитието) на костно-мускулната система, некласифицирани другаде)

Не включва: вроден (стерномастоиден) тортиколис (крива шия) (Q68.0)

Q79.6 Синдром на Ehlers-Danlos

Q79.9 Вродена аномалия на костно-мускулната система, неуточнена

Вродена:

• аномалия БДУ

• деформация БДУ на костно-мускулната система БДУ

Последици от травми на шията и тялото

Т91.0 Последици от повърхностна травма и открита рана на шията и тялото.

Последици от травми, класифицирани в рубриките S10—S11, S20—S21, S30—S31, T09.0—T09.1

Т91.1 Последици от счупване на гръбначния стълб

Последици от травми, класифицирани в рубриките S12.0, S 12.1, S 12.2; S 12.7; S22.0; S22.1, S32.0, S32.7 и T08

Т91.2 Последици от други счупвания на гръден кош и таза

Последици от травми, класифицирани в рубриките S22.2-22.9, S 32.1-32-5 и S 32.8;

Последици от травми на горен крайник

T92.0 Последици от открита рана на горен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките S41.—, S51.—, S61.— и T11.1

T92.1 Последици от счупване на горен крайник, с изключение на китката и дланта

Последици от травми, класифицирани в рубриките S42.—, S52.— и T10

T92.2 Последици от счупване на ниво китка и длан

Последици от травми, класифицирани в рубриката S62.—

T92.3 Последици от изкълчване, навяхване и разтягане на горен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките S43.—, S53.—, S63.— и T11.2

T92.5 Последици от травма на мускул и сухожилие на горен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките S46.—, S56.—, S66.— и T11.5

T92.6 Последици от смазване и травматична ампутация на горен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките S47—S48, S57—S58, S67—S68 и T11.6

T92.8 Последици от други уточнени травми на горен крайник

Последици от травми, класифицира¬ни в рубриките S40.—, S45.—, S49.7—S49.8, S50.—, S55.—, S59.7—S59.8, S60.—, S65.—, S69.7—S69.8, T11.0, T11.4 и T11.8

Последици от травми на долен крайник

Т93.0 Последици от открита рана на долен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките S71.—, S81.—, S91.— и T13.1

Т93.1 Последици от счупване на бедро

Последици от травми, класифицирани в рубриката S72.—

Т93.2 Последици от други счупвания на долен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките S82.—,

Т93.3 Последици от изкълчване, навяхване и разтягане на долен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките S73.—, S83.—, S93.0 - S93.2

Т93.5 Последици от травма на мускул и сухожилие на долен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките S86.0; S86.1 , S96.7

Т93.6 Последици от смазване и травматична ампутация на долен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките S77—S78, S87—S88, S97—S98 и T13.6

Последици от термични и химични изгаряния, и измръзване

Т95.0 Последици от от термично химично изгаряне, и измръзване на главата и шията

Последици от травми, класифицира¬ни в руб¬ри¬ки¬те Т20.—, Т33.0—Т33.1, Т34.0—Т34.1 и Т35.2

Т95.1 Последици от от термично химично изгаряне, и измръзване на тялото

Последици от травми, класифицирани в рубриките Т21.—, Т33.2—Т33.3, Т34.2—Т34.3 и Т35.3

Т95.2 Последици от от термично и химично изгаряне, и измръзване на горен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките Т22—Т23, Т33.4—Т33.5, Т34.4—Т34.5 и Т35.4

Т95.3 Последици от от термично и химично изгаряне, и измръзване на долен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките Т24—Т25, Т33.6—Т33.8, Т34.6—Т34.8 и Т35.5

Придобита липса на крайник

Включва: загуба на крайник:

• следоперативна

• посттравматична

Не включва: придобита деформация на крайни¬ци¬ (М20—М21)

вродена липса на крайници (Q71—Q73)

Z89.5 Придобита липса на крак над или под коляното

Наличие на други функционални имплантати

Не включва: усложнения във връзка с вътрешни протезни устройства, имплантати и частици (Т82—Т85)

проба и ажустиране на протеза и друго устройство (Z44—Z46)

Z96.6 Наличие на ортопедични имплантати на стави

Заместване на тазобедрена/ колянна става (частично) (пълно), раменна става, лакътна става, глезенна става

Наличие на други устройства

Не включва: усложнения във връзка с вътрешни протезни устройства, имплантати и трансплантати (Т82—Т85)

проба и ажустиране на протеза и друго устройство (Z44—Z46)

наличие на устройство за дренаж на гръбначномозъчна течност (Z98.2)

Z97.1 Наличие на изкуствен крайник (пълно) (частично)

Код Z50.8 се използва задължително като водеща диагноза за да покаже, че пациентът е приет за извършване на рехабилитационни процедури за състояние обикновено лекувано преди това. Като допълнителни диагнози следва да бъдат посочени съответното остатъчно състояние, последвано от причината.

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

**93.01 ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА

ФИЗИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

96192-00 Функционална оценка

**93.02 ОЦЕНКА НА СТОЙКАТА

Физиологична оценка

96019-00 Биомеханична оценка

Обем на движения/тестване на мускулатура (без устройства или оборудване)

Оценка на равновесие (с тестване на сензорна организираност)

Мобилност/анализ на походка

Мускулоскелетна оценка

Оценка на стоежа

Не включва: оценка на функционална мобилност, свързана със средата на клиента (96021-00 [1822])

обем на движения/тестване на мускулатура със специализирано оборудване (96159-00 [1905])

**93.04 МАНУАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МУСКУЛНА ФУНКЦИЯ

96019-00 Биомеханична оценка

Обем на движения/тестване на мускулатура (без устройства или оборудване)

Оценка на равновесие (с тестване на сензорна организираност)

Мобилност/анализ на походка

Мускулоскелетна оценка

Оценка на стоежа

Не включва: оценка на функционална мобилност, свързана със средата на клиента (96021-00 [1822])

обем на движения/тестване на мускулатура със специализирано оборудване (96159-00 [1905])

**93.05 ТЕСТ НА ОБЕМ ДВИЖЕНИЯ

Терапевтични интервенции на опорно-двигателния апарат

96159-00 Обем на движение/тестване на мускул със специализирана техника

Изокинетично тестване

**93.06 ИЗМЕРВАНЕ ДЪЛЖИНА НА КРАЙНИК

1866 Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91906-00 Измерване дължина на крайник

**93.07 ИЗМЕРВАНЕ НА ТЯЛО (АНТРОПОМЕНТРИЯ)

измерване на обиколка

измерване обиколка на череп

1824 Друга оценка, консултация, интервю, изследване или преценка

92210-00 Антропометрия (мензурация)

**93.09 ДРУГА ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ПРОЦЕДУРА

Оценка на лична грижа и други дейности на ежедневен\независим живот

96021-00 Оценка на грижите за себе си

Оценка на ежедневни умения и дейности

Оценка на:

• къпане/душ

• миене на зъби

• обличане [дрехи]

• хранене

• изхранване

• функционална комуникация

• чистене

• мобилност в средата

• тоалет

• измиване на косата

Не включва: оценка на:

• стареене (96023-00 [1824])

• хранителен прием (диетичен) (калоричен) (96026-00 [1822])

• поддържане на здравето и възстановяване (96022-00 [1822])

• поддържане на дома (96028-00 [1822])

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК

*00.09 ДРУГ ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК

Изключва:

ултразвуково фрагментиране на уринарни камъни(59.95)

перкутанна нефростомия с фрагментация(55.04)

друга топлинна терапия(93.35)

трансуретрална (ултразвуков контрол) лазерна простатектомия(60.21)

Терапии с използване на агенти, некласифицирани другаде

96154-00 Терапевтичен ултразвук

Не включва: диагностичен ултразвук (виж блокове [1940] до [1950])

ФИЗИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ УПРАЖНЕНИЯ

*93.11 ПАСИВНИ (ПОДПОМОГНАТИ) УПРАЖНЕНИЯ

Изключва:

пасивни упражнения в басейн - 93.31

1908 Други терапевтични интервенции

96061-00 Пасивни упражнения

*93.12 ДРУГО АКТИВНО СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНО УПРАЖНЕНИЕ

Механотерапия

96061-02 Механотерапия

*93.13 УПРАЖНЕНИЯ СРЕЩУ СЪПРОТИВА

1908 Други терапевтични интервенции

96193-00 Упражнения срещу съпротива

*93.16 МОБИЛИЗИРАНЕ НА ДРУГА СТАВА

1905 Терапевтични интервенции на опорно-двигателния апарат

50115-00 Манипулация/мобилизация на става, некласифицирана другаде

Мануална руптура }

Освобождаване или разтягане } на става БДУ

Забележка: Манипулация - насилствено пасивно движение на става над активния Ј лимит на движение

Мобилизация - освобождаване на телесна част(и) с помощта на нарастващо движение

*93.17 ДРУГО ПАСИВНО СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНО УПРАЖНЕНИЕ

96162-00 Лечебен масаж или манипулация на съединителна/мека тъкан, некласифицирани другаде

Втриване на терапевтичен гел, крем или лосион в тъкан на белег или рана

Точково стимулиране, проникване или седираща терапия

Забележка: Мануална терапия, включваща манипулация на съединителна тъкан/меки тъкани на тялото и прилагана, за да произведе ефект върху нервна и мускулна система и местна или обща циркулация на кръвта и лимфата. Принципно се изпълнява с ръце, но други механични устройства като вибратор също могат да бъдат използвани. Включва техники като:

• aкупресура, където се прилага налягане на акупунктурни места, за облекчаване на болката

• разтриване, малки, точно локализирани, проникващи движения, изпълнени в кръгова или напречна посока върху меките тъкани

Не включва: манипулация на става (50115-00 [1905])

масаж:

• сърдечен (затворен гръден кош) (92053-00 [1890])

• простата (92131-00 [1904])

• ректум (92094-00 [1899])

*93.19 УПРАЖНЕНИЕ, НЕКЛАСИФИЦИРАНО ДРУГАДЕ

механотерапия

трудотерапия

обучение в деж

96061-02 Механотерапия

ДРУГА СКЕЛЕТНО МУСКУЛНА- ФИЗИКАЛНО-ЛЕЧЕБНА МАНИПУЛАЦИЯ

*93.21 МАНУАЛНА И МЕХАНИЧНА ТРАКЦИЯ

Изключва:

скелетна тракция - 93.43-93.44

кожна тракция - 93.45-93.46

гръбначна тракция - 93.41-93.42

Интервенции включващи подпомагащо или адаптивно устройство, помощно средство или оборудване

90531-00 Тракция, некласифицирана другаде

Ръчна или механична тракция БДУ

*93.22 ТРЕНИРАНЕ НА ХОДЕНЕ И ПОХОДКА

96130-00 Умения за обучение в дейности, свързани с положение на тялото\мобилност\движение

Разходка и тренинг на походка

Тренинг на движение и позициониране на тялото като:

• движения в леглото

• извиване

• обръщане

• лягане до сядане

• седнал до изправяне

• баланс при седнало положение

• сядане извън леглото

• клякане

• баланс при изправено положение

• изправяне

Поддържане на стойка

Трениране умения в методи за подобряване осъзнаване на интегрирано движение напр.метод на Feldenkrais, Tai Chi, Yoga

Не включва: двигателна терапия (96115 to 96129 [1876])

тези, където главната цел е да се тренира употреба на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване (96142-00 [1878])

96131-00 Умения за обучение в дейности,свързани с придвижване

Трениране на умения за придвижване до/от:

• банята

• леглото

• стол

• пода

• душ

• тоалет

• количка

Не включва: такова при влизане и излизане от басейн за хидротерапия (96150-00 [1879])

такова, където главна цел е да се тренира употреба на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване (96142-00 [1878])

*93.23 НАПАСВАНЕ НА УСТРОЙСТВО ЗА ИЗПРАВЕН СТОЕЖ

позиционно лечение

96061-01 Позиционна терапия

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

*93.24 ТРЕНИРАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОТЕЗНО УСТРОЙСТВО И УСТРОЙСТВО ЗА ИЗПРАВЕН СТОЕЖ

трениране на ходене с патерици

Умения за лична хигиена и други ежедневни дейности / независим живот

96142-00 Обучение на умения в използване на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване

Разходка и тренинг на походка във връзка с употреба на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване

Рехабилитационен тренинг при употреба на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване

Двигателен тренинг с помощни средства

Тренинг на умения в:

• поставяне на превръзки и бандажи

• системи за поставяне на медикаменти

Забележка: За списък на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване виж[1878])

Обучение за системи за поставяне на медикаменти включва умения и управление в употреба на системи за поставяне на медикаменти като инхалатори с мерителна доза, стимулиращи дишането устройства, небулайзери, трансдермални лекарствени системи и продъжителни парентерални инфузии. Също включва подпомагащи помощни средства.

Не включва: имплантиране на кохлеарно протезно устройство (41617-00 [329])

изваждане на кохлеарно протезно устройство (41617-01 [329])

*93.25 ФОРСИРАНО ИЗПРАВЯНЕ НА КРАЙНИК

50115-00 Манипулация/мобилизация на става, некласифицирана другаде

Мануална руптура }

Освобождаване или разтягане } на става БДУ

Забележка: Манипулация - насилствено пасивно движение на става над активния Ј лимит на движение

Мобилизация - освобождаване на телесна част(и) с помощта на нарастващо движение

*93.27 СТРЕЧИНГ НА МУСКУЛ ИЛИ СУХОЖИЛИЕ

1905 Терапевтични интервенции на опорно-двигателния апарат

96174-01 Стречинг на мускул или сухожилие

*93.28 СТРЕЧИНГ НА ФАСЦИЯ

96174-02 Стречинг на фасция

*93.29 ДРУГА ФОРСИРАНА КОРЕКЦИЯ НА ДЕФОРМАЦИИ

50115-00 Манипулация/мобилизация на става, некласифицирана другаде

Мануална руптура }

Освобождаване или разтягане } на става БДУ

Забележка: Манипулация - насилствено пасивно движение на става над активния Ј лимит на движение

Мобилизация - освобождаване на телесна част(и) с помощта на нарастващо движение

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

*93.31 ПАСИВНИ УПРАЖНЕНИЯ В БАСЕЙН

96194-00 Подводна гимнастика

ТЕРАПИИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА АГЕНТИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

96153-00 Хидротерапия

Забележка: Външната употреба на вода, топла и/или студена, в терапевтично поведение на болест или травма. Използване на влажна топлина и гореща вода помага за успокояване на болката и подобрява циркулацията, подпомага релаксацията и намалява мускулния спазъм и включва мерки като топли вани, топли превръзки и компреси. Използване на студена вода помага за намаляване на телесната температура, намалява отока и свива кръвоносните съдове и включва мерки като студени превръзки, ледени компреси, студени вани и душ. Специално оборудване като резевоар на Hubbard или вани с джа­кузи са снабдени с устройства,които механично разклащат водата, осигурявайки по този начин фин масаж в допълнение към терапевтичните ефекти на топлината.

Не включва: хидродилатация на пикочен мехур (36827-00 [1108])

хидротубация на фалопиеви тръби (35703-01 [1248], 35703-00 [1258])

тези, които индуцират:

• хипертермия (92178-00 [1880])

• хипотермия (22065-00 [1880])

*93.32 ЛЕЧЕНИЕ ВЪВ ВАНА (БАСЕЙН)

96153-00 Хидротерапия

Забележка: Външната употреба на вода, топла и/или студена, в терапевтично поведение на болест или травма. Използване на влажна топлина и гореща вода помага за успокояване на болката и подобрява циркулацията, подпомага релаксацията и намалява мускулния спазъм и включва мерки като топли вани, топли превръзки и компреси. Използване на студена вода помага за намаляване на телесната температура, намалява отока и свива кръвоносните съдове и включва мерки като студени превръзки, ледени компреси, студени вани и душ. Специално оборудване като резевоар на Hubbard или вани с джа­кузи са снабдени с устройства,които механично разклащат водата, осигурявайки по този начин фин масаж в допълнение към терапевтичните ефекти на топлината.

Не включва: хидродилатация на пикочен мехур (36827-00 [1108])

хидротубация на фалопиеви тръби (35703-01 [1248], 35703-00 [1258])

тези, които индуцират:

• хипертермия (92178-00 [1880])

• хипотермия (22065-00 [1880])

*93.33 ДРУГА ХИДРОТЕРАПИЯ

хидро-балнеотерапевтични процедури:

обикновени вани с питейна или минерална вода /с или без медикаменти/

частична вана /вкл. дву- или четирикамерна , вана по хауфе

хидрогалванична вана

перлена вана

водолечение в открит или закрит басейн

частични кални апликации

96153-00 Хидротерапия

Забележка: Външната употреба на вода, топла и/или студена, в терапевтично поведение на болест или травма. Използване на влажна топлина и гореща вода помага за успокояване на болката и подобрява циркулацията, подпомага релаксацията и намалява мускулния спазъм и включва мерки като топли вани, топли превръзки и компреси. Използване на студена вода помага за намаляване на телесната температура, намалява отока и свива кръвоносните съдове и включва мерки като студени превръзки, ледени компреси, студени вани и душ. Специално оборудване като резевоар на Hubbard или вани с джа­кузи са снабдени с устройства,които механично разклащат водата, осигурявайки по този начин фин масаж в допълнение към терапевтичните ефекти на топлината.

Не включва: хидродилатация на пикочен мехур (36827-00 [1108])

хидротубация на фалопиеви тръби (35703-01 [1248], 35703-00 [1258])

тези, които индуцират:

• хипертермия (92178-00 [1880])

• хипотермия (22065-00 [1880])

*93.34 ДИАТЕРМИЯ (ЛЕЧЕНИЕ С ВЧТ, УВЧ, СВЧ)

1880 Терапии с използване на агенти, некласифицирани другаде

96211-00 Прилагане на диатермични токове

*93.35 ДРУГА ТОПЛИННА ТЕРАПИЯ

хипертермия БДУ

инфрачервена радиация

парафинови бани

компреси с луга

Изключва:

хипертермия за лечение на карцином - 99.85

92178-00 Топлинна терапия

Хипертермична терапия

Включва: терапевтично поведение с използване на:

• загряващи превръзки

• инфрачервено облъчване

• микровълни

• къси вълни

• парафин

Забележка: Използване на топлина при терапевтично поведение на болест и травма. Хипертермия може да бъде индуцирана чрез топли превръзки или компреси, електрически одеала, поставяне в топла вода (вана или ведро), използване на влажен въздух или чрез екстра­корпорално затопляне на кръвта. Хипертермия може също да бъде използвана като допъл­нение към радио-терапия или химиотерапия и индуцирана от микровълни, ултразвук, ниско-енергийни радиочестотно провеждане или сонди.

Кодирай също когато е направена:

• химиотерапия (виж Индекс: Химиотерапия)

• радио-терапия (виж Индекс: Терапия, радиация)

Не включва: термокаутеризация (виж Индекс: Термокаутеризация)

термокоагулация (виж Индекс: Невротомия, по локализация, радиочестотна)

термокератопластика (90064 [173])

термосклеректомия (42746-03 [191])

термотерапия на простата чрез микровълни (37203-04 [1166])

*93.38 КОМБИНИРАНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ БЕЗ СПОМЕНАВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ

подводно струев масаж

Подводна гимнастика

Криоелектрофореза

96194-00 Подводна гимнастика

96194-01 Подводно струев масаж

96194-02 Криоелектрофореза

*93.39 ДРУГА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

електростимулация - стабилен, лабилен метод:

терапия с нискочестотни токове

терапия със средночестотни токове

терапия с високочестотни електромагнитни вълни

магнитотерапия

96149-00 Лечение с нискочестотни токове

96149-01 Лечение със средночестотни токове

96149-02 Лечение с високочестотни токове

96149-03 Лечение с нискочестотно магнитно поле

СКЕЛЕТНА И ДРУГА ТРАКЦИЯ

*93.41 ГРЪБНАЧНА ТРАКЦИЯ С ПОЛЗВАНЕ НА ЧЕРЕПНО УСТРОЙСТВО

тракция с ползване на:

тазомерни щипци

щипци на Crutchfield

хало устройство

щипци на Vinke

Изключва:

поставяне на щипци или хало устройство - 02.94

90531-00 Тракция, некласифицирана другаде

Ръчна или механична тракция БДУ

*93.42 ДРУГА ГРЪБНАЧНА ТРАКЦИЯ

тракция по Cotrel

Изключва:

шийна яка - 93.52

90531-00 Тракция, некласифицирана другаде

Ръчна или механична тракция БДУ

*93.43 ИНТЕРМИТИРАЩА СКЕЛЕТНА ТРАКЦИЯ

90531-00 Тракция, некласифицирана другаде

Ръчна или механична тракция БДУ

*93.45 ТРАКЦИЯ С ШИНА ПО THOMAS

90531-00 Тракция, некласифицирана другаде

Ръчна или механична тракция БДУ

ДРУГА ИМОБИЛИЗАЦИЯ, КОМПРЕСИЯ И ГРИЖА ЗА РАНА

Изключва:

измиване на рана - 96.58-96.59

*93.52 ПРИЛАГАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ШИЯ

прилагане на:

шийна яка

жилетка тип “минерва”

пластична шийна поддръжка

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

*93.53 ПРИЛАГАНЕ НА ДРУГА ФИКСИРАЩА ПРЕВРЪЗКА

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

*93.54 ПРИЛАГАНЕ НА ШИНА

пластична шина

шина-корито

лумбостат

Изключва:

периодонтска шина - 24.7

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

*93.56 ПРИЛАГАНЕ НА КОМПРЕСИВНА ПРЕВРЪЗКА

прилагане на:

бандаж по Gibney

бандаж на Robert Jones

превръзка на Shanz

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

*93.59 ДРУГИ ИМОБИЛИЗАЦИЯ, КОМПРЕСИЯ И ГРИЖА ЗА РАНА

еластични чорапи

устройство за интермитиращо налягане

96092-00 Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Издаване на подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Програмиране на подпомагащо или адаптиращо устройстово, помощно средство или оборудване

Включва: инструкция за използване и грижи за подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Не включва: поставяне на превръзка на:

• изгаряне (виж блок [1600])

• рана, друга освен изгаряне (30055-00 [1601])

ДРУГА РЕХАБИЛИТАЦИОННА ТЕРАПИЯ

*93.81 РЕКРЕАЦИОННА (ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА) ТЕРАПИЯ

занимателна терапия

игрова терапия

Изключва:

игрова психотерапия - 94.36

1908 Други терапевтични интервенции

96194-03 Рекреационна (възстановителна) терапия

Занимателна терапия

Игрова терапия

*93.83 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРАПИЯ

терапия подготвяща за ежедневна активност

Изключва:

трениране за ежедневна активност на слепец - 93.78

96146-00 Професионални умения и професионално обучение

Тренинг на умения в:

• намиране на работа

• изпълнение на работни задължения

• планиране на пенсиониране

• професионално проучване

• доброволно участие

Не включва: утежняване на работата/условията (виж Азбучен индекс: Обучение, умения, движение)

*93.89 РЕХАБИЛИТАЦИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ

ТРЕНИНГ НА ДРУГИ УМЕНИЯ

Включва: оценка на прогреса

96151-00 Тренинг на други умения

Тренинг за шофьор

Тренинг за умения БДУ

*93.94 РЕСПИРАТОРНА МЕДИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНА ЧРЕЗ АЕРОЗОЛНО УСТРОЙСТВО

аерозолна терапия

ДРУГИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА

92043-00 Респираторен медикамент, прилаган чрез небулайзер

Овлажняваща терапия

*99. 27 ЙОНОФОРЕЗА

96205-09 Друго приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Приложение на фармакологичен агент през отвор

Интрадермално инжектиране на фармакологичен агент

Йонофореза

Топично }

Трансдермално } приложение на фармакологичен агент

Не включва: приложение на фармакологичен агент през устата (96203 [1920])

РАЗЛИЧНИ ФИЗИКАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

*99.81 ХИПОТЕРМИЯ (ЦЕНТРАЛНА) (ЛОКАЛНА)

Изключва:

стомашно охлаждане - 96.31

стомашно замразяване - 96.32

такава инцидентна при отворена сърдечна хирургия - 36.92

22065-00 Студотерапия

Хипотермична терапия

Хипотермия на цяло тяло

Забележка: Използване на студ в терапевтично поведение при болест или травма. Хипотермия може да бъде индуцирана с ледени превръзки или компреси, охлаждащи чаршафи, поставяне в студена вода (вана или ведро) или чрез екстракорпорално охлаждане на кръвта. Хипотермия може да бъде също индуцирана като предпазна мярка при някои сърдечно-съдови или неврологични хирургични процедури или като допълнение към анестезията при хирургични процедури на крайници.

Не включва: криотерапевтична деструкция на тъкани (виж Индекс: Криотерапия, по локализация)

дълбока хипотермия (22075-00 [642])

стомашна хипотермия (13500-00 [1899])

хипотермична терапия заедно със сърдечен и циркулаторен арест (22075-00 [642])

*99.82 ЛЕЧЕНИЕ С УЛТРАВИОЛЕТОВА СВЕТЛИНА

Актинотерапия

96160-00 Фототерапия, става

Ултравиолетова терапия на става

96161-00 Фототерапия, мека тъкан

Ултравиолетова терапия на меки тъкани

*99.83 ДРУГА ФОТОТЕРАПИЯ

лазертерапия

видими лъчи

96155-00 Стимулираща терапия, некласифицирана другаде

Лечение с терапевтичен лазер БДУ

Включва: електрическа невромускулна нервна стимулация [EMS]

функционална електростимулация [FES]

интерферентна терапия [IFT]

транскутанна електрическа нервна стимулация [TENS]

Забележка: Терапевтичното приложение на устройство (електрическо, лазер или ултразвук), който засилва или индуцира функционална активност в телесна част с цел подпомагане оздравяването и намаляване на болката

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

*99.92 ДРУГА АКУПУНКТУРА - ЛАЗЕРПУНКТУРА, ЛАЗЕРАКУПУНКТУРА

Изключва:

Такава с димящи игли - 93.35

93173-00 Акупунктура

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични (двукратно при приемане и преди изписване от лечебното заведение) и три основни различни терапевтични процедури дневно, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Рентгенография или КАТ, или МРТ, или ехография на стави (с изкл. на артрозна болест) - се счита за валидна с давност до 24 месеца преди хоспитализацията), удостоверено с фиш или отразено в епикриза от проведена хоспитализация ;

При диагнози с код М 51.1 (при радикулопатия, дължаща се на увреждане на междупрешленен диск) - с наличие на ЕМГ-данни за увреда (съгласно ЕМГ-изследване, направено до края на шестия месец преди датата на хоспитализацията), удостоверено с фиш или отразено в епикриза от проведена хоспитализация;

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с копие на оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Измененията се отразяват в приложената медицинска документация от специалист по образна диагностика.

Проведените диагностични процедури задължително се отразяват в ИЗ, а терапевтичните - във физиопроцедурна карта (бл. МЗ № 509-89).

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност "Физикална и рехабилитационна медицина", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина"

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по физикална и рехабилитационна медицина

2. Медицинска апаратура и оборудване, съгласно медицински стандарт по „Физикална и рехабилитационна медицина”.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по образна диагностика - допуска се договор на територията на областта

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

• най-малко двама лекари, от които най-малко един с придобита специалност по физикална и рехабилитационна медицина на 50 легла за рехабилитация.

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

• най-малко двама лекари, от които най-малко един с придобита специалност по физикална и рехабилитационна медицина на 30 легла за рехабилитация.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Дейностите и услугите се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

1.1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти с:

1.1.1. заболявания на опорно-двигателния апарат до 1 месец (при медицински противопоказания до 3 месеца) от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване, посочени в блок „Кодове на болести по МКБ-1" на клинична пътека (удостоверява се с приложена в ИЗ епикриза);

1.1.1.1. определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение;

1.1.1.2. наличие на:

• изразен функционален дефицит поради намален обем на движение на големите стави и наличие на контрактури;

• затруднена локомоция, ограничени ДЕЖ и автономност;

• развитие на следтравмени усложнения (рефлексна симпатикусова дистрофия и др.);

• изразен неврологичен дефицит - изразени парези/парализи в долните крайници;

1.1.2. претърпели големи и много големи оперативни интервенции на гръбнак, таз и долен крайник и много големи процедури на горен крайник, болни след алопластика, пострадали с политравма и такива с първични или ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход.

1.2. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания или увреди на опорнодвигателния апарат в случаите с необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия за едногодишен период и пациенти с трайно намалена работоспособност над 70% по повод на основно заболяване.

1.3. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат, при които не е налице достъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничната помощ по искане на лекаря специалист, провеждащ амбулаторното диспансерно наблюдение на пациента и/или рехабилитацията.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Диагнозата се основава на клиничното състояние и данни от инструментални изследвания, както и на епикриза от пролежаване в други отделения (при наличие на такава).

При наличие на Решение на ТЕЛК с определена трайна неработоспособност по повод дефинитивно увреждане на опорно - двигателния апарат, не се изисква представяне на образно изследване.

Специалистът по физикална и рехабилитационна медицина при приемане на пациента извършва клиничен преглед, включващ общ и локален статус с оценка на рехабилитационния потенциал. Съставя индивидуална рехабилитационна програма, съдържаща конвенционални и специализирани методики и средства от физикалната и рехабилитационна медицина, а при показания се включват и други средства от медицинската практика.

При оценка по ММТ под 3 задължително се включва електростимулация на мускулите с нарушена инервация след извършване на КЕД.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

4. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Поставя се съобразно представените при приемането медицински документи, първичния и текущите прегледи, извършени от специалиста по физикална и рехабилитационна медицина и резултатите от назначените и проведени допълните.

5. ДИАГНОСТИЧНИ, ЛЕЧЕБНИ И РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ПРИ ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА:

1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за възстановяване на функционалната и двигателната активност в обем, преценен от лекуващия лекар и в зависимост от състоянието.

2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE