Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-236.pdf

КП № 236 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ИЗГАРЯНЕ И ТРАВМА НА КОЖАТА И ПОДКОЖНАТА ТЪКАН

Минимален болничен престой - 2 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕНТРОПИОН И ЕКТРОПИОН

*08.41 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ЕНТРОПИОН ИЛИ ЕКТРОПИОН С ТЕРМОКОАГУЛАЦИЯ

Процедури за ектропион или ентропион

Включва: ексцизия на тарзален хрущял [тарзектомия]

Кодирай също когато е направена:

• реконструкция на клепач (45614-00, 45671-01, 45674-01 [1684])

42581-00 Каутеризация на ектропион

42581-01 Каутеризация на ентропион

*08.42 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ЕНТРОПИОН ИЛИ ЕКТРОПИОН С ШЕВ

45626-00 Корекция на ектропион или ентропион чрез шев техника

Репозиция на предна ламела на клепача

*08.43 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ЕКТРОПИОН ИЛИ ЕНТРОПИОН С РЕЗЕКЦИЯ НА РЪБОВЕТЕ

45626-01 Корекция на ектропион или ентропион с клиновидна резекция

Тарзоконюнктивално диамантно възстановяване на ектропион

*08.44 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ЕНТРОПИОН ИЛИ ЕКТРОПИОН С РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧА

Реконструкция на клепач и ухо

45614-00 Реконструкция на клепач

Реконструкция на клепач, БДУ

Не включва: такава с:

• ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• графт:

• космени фоликули (90095-00 [237])

• мукозен (45656-02 [1669])

• кожен (45400-01, 45403-01 [1641], 45400-00 [1642], 45485-00 [1643], 45448-00 [1645], 45451-10 [1648], 45451-00 [1649])

*08.49 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕНТРОПИОН ИЛИ ЕКТРОПИОН

Процедури за ектропион или ентропион

Включва: ексцизия на тарзален хрущял [тарзектомия]

Кодирай също когато е направена:

• реконструкция на клепач (45614-00, 45671-01, 45674-01 [1684])

42866-00 Възстановяване на ектропион или ентропион чрез опъване или скъсяване на долни ретрактори

Репозиция на задна ламела на клепача чрез опъване или скъсяване на долни ретрактори

ДРУГО НАГАЖДАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА КЛЕПАЧ

*08.59 ДРУГО НАГАЖДАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА КЛЕПАЧ

кантопластика БДУ

възстановяване на епикантова гънка

Кантопластика

Включва: ексцизия на тарзален хрущял [тарзектомия]

42590-00 Латерална кантопластика

Кантопластика БДУ

42590-01 Медиална кантопластика

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧА С ЛАМБО ИЛИ ТРАНСПЛАНТАТ

Изключва:

свързаните с възстановяване при ентропион и ектропион - 08.44

*08.61 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С КОЖНО ЛАМБО ИЛИ ТРАНСПЛАНТАТ

Реконструкция на клепач и ухо

45671-01 Реконструкция на клепач с ламбо, единствен или първи етап

Abbe ламбо на клепач, първи етап

Frické (чело) ламбо

Tripier (горен клепач) ламбо

Кодирай също когато е направена:

• септохондромукозен графт на клепач (45656-02 [1669])

45674-01 Реконструкция на клепач с ламбо, втори етап

Разделяне по Abbe клепачно ламбо

*08.62 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С ЛИГАВИЧНО ЛАМБО ИЛИ ТРАНСПЛАНТАТ

Смесен графт

Хондрокутанен

Хондромукозен } графт

45656-02 Смесен графт на клепач

Септохондромукозен графт на клепач

Не включва: графт при симблефарон (45629-00 [1676])

Друг пълнослоен кожен графт

Пълнослоен инлей графт

Wolfe графт

Включва: ексцизия на кожа за графт

възстановяване на вторичен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

Не включва: такава при изгаряне (виж блокове [1648])

45451-00 Пълнослоен кожен графт на клепач

Не включва: такава с рецесия на ретракторите на клепач (42860 [234])

*08.63 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С ТРАНСПЛАНТАТ С КОСМЕНИ ФОЛИКУЛИ

Реконструктивни процедури на клепач

90095-00 Реконструкция на клепач с графт от космени фоликули

*08.64 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С ТАРЗОКОНЮНКТИВАЛЕН РЪБ

пренасяне на тарзоконюнктивален ръб от противоположното око

Реконструкция на клепач и ухо

45671-01 Реконструкция на клепач с ламбо, единствен или първи етап

Abbe ламбо на клепач, първи етап

Frické (чело) ламбо

Tripier (горен клепач) ламбо

Кодирай също когато е направена:

• септохондромукозен графт на клепач (45656-02 [1669])

*08.69 ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С ЛАМБО ИЛИ ТРАНСПЛАНТАТ

Реконструкция на клепач и ухо

45671-01 Реконструкция на клепач с ламбо, единствен или първи етап

Abbe ламбо на клепач, първи етап

Frické (чело) ламбо

Tripier (горен клепач) ламбо

Кодирай също когато е направена:

• септохондромукозен графт на клепач (45656-02 [1669])

45674-01 Реконструкция на клепач с ламбо, втори етап

Разделяне по Abbe клепачно ламбо

ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ

Изключва:

свързаните с възстановяване при ентропион и ектропион - 08.44

*08.71 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С РЪБА МУ, ЧАСТИЧНА ДЕБЕЛИНА

45614-00 Реконструкция на клепач

Реконструкция на клепач, БДУ

Не включва: такава с:

• ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• графт:

• космени фоликули (90095-00 [237])

• мукозен (45656-02 [1669])

• кожен (45400-01, 45403-01 [1641], 45400-00 [1642], 45485-00 [1643], 45448-00 [1645], 45451-10 [1648], 45451-00 [1649])

*08.72 ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ, ЧАСТИЧНА ДЕБЕЛИНА

45614-00 Реконструкция на клепач

Реконструкция на клепач, БДУ

Не включва: такава с:

• ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• графт:

• космени фоликули (90095-00 [237])

• мукозен (45656-02 [1669])

• кожен (45400-01, 45403-01 [1641], 45400-00 [1642], 45485-00 [1643], 45448-00 [1645], 45451-10 [1648], 45451-00 [1649])

*08.73 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С РЪБА МУ, ЦЯЛА ДЕБЕЛИНА

45614-00 Реконструкция на клепач

Реконструкция на клепач, БДУ

Не включва: такава с:

• ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• графт:

• космени фоликули (90095-00 [237])

• мукозен (45656-02 [1669])

• кожен (45400-01, 45403-01 [1641], 45400-00 [1642], 45485-00 [1643], 45448-00 [1645], 45451-10 [1648], 45451-00 [1649])

*08.74 ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ, ЦЯЛА ДЕБЕЛИНА

45614-00 Реконструкция на клепач

Реконструкция на клепач, БДУ

Не включва: такава с:

• ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• графт:

• космени фоликули (90095-00 [237])

• мукозен (45656-02 [1669])

• кожен (45400-01, 45403-01 [1641], 45400-00 [1642], 45485-00 [1643], 45448-00 [1645], 45451-10 [1648], 45451-00 [1649])

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КЛЕПАЧ

*08.82 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛАЦЕРАЦИИ ВКЛ. КЛЕПАЧНИЯ РЪБ, ЧАСТИЧНА ДЕБЕЛИНА

Реконструкция на клепач и ухо

45671-01 Реконструкция на клепач с ламбо, единствен или първи етап

Abbe ламбо на клепач, първи етап

Frické (чело) ламбо

Tripier (горен клепач) ламбо

Кодирай също когато е направена:

• септохондромукозен графт на клепач (45656-02 [1669])

Ексцизия, клепач

45665-01 Пълнослойна клиновидна ексцизия на клепач

Ексцизия на лезия на клепач, пълнослойна

Включва: възстановяване чрез директно зашиване

Не включва: такава при ектропия или ентропия (45626-01 [239])

*08.83 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛАЦЕРАЦИИ НА КЛЕПАЧА, ЧАСТИЧНА ДЕБЕЛИНА

Други възстановителни процедури на клепач

30052-01 Обработка рана на клепача

Възстановяване разкъсване на клепача

*08.84 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛАЦЕРАЦИИ ВКЛ. КЛЕПАЧНИЯ РЪБ, ЦЯЛА ДЕБЕЛИНА

30052-01 Обработка рана на клепача

Възстановяване разкъсване на клепача

*08.85 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛАЦЕРАЦИИ НА КЛЕПАЧА, ЦЯЛА ДЕБЕЛИНА

30052-01 Обработка рана на клепача

Възстановяване разкъсване на клепача

ЕКСЦИЗИЯ И ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ВЪНШНО УХО

*18.29 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ДРУГИ ЛЕЗИИ НА ВЪНШНО УХО

каутеризация на външно ухо

коагулация на външно ухо

криохирургия на външно ухо

кюретаж на външно ухо

електрокоагулация на външно ухо

ексцизия на:

екзостози на външен слухов проход

преаурикуларни остатъци (придатъци)

частична ексцизия на ухо

Изключва:

биопсия на външно ухо - 18.12

радикална ексцизия на лезия - 18.31

почистване на церумен - 96.52

Ексцизионни процедури на външно ухо

Не включва: пълнослойна клиновидна ексцизия на ухо (45665-02 [1663])

41506-00 Екстирпация на ушен полип, външно ухо

ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА ВЪНШНО УХО

Изключва:

биопсия на външно ухо - 18.12

*18.31 РАДИКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ВЪНШНО УХО

Изключва:

радикална ексзиция на преаурикуларен синус - 18.21

Ексцизия, ухо

45665-02 Пълнослойна клиновидна ексцизия на ухо

Ексцизия лезия на ухо, пълнослойна

Включва: възстановяване чрез директно зашиване

*18.39 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА ВЪНШНО УХО

ампутация на външно ухо

Изключва:

резекция на лезии - 18.21-18.29, 18.31

45665-02 Пълнослойна клиновидна ексцизия на ухо

Ексцизия лезия на ухо, пълнослойна

Включва: възстановяване чрез директно зашиване

ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА ВЪНШНО УХО

*18.71 ИЗГРАЖДАНЕ НА АУРИКУЛ НА УХО

изграждане на ектопротеза на липсващо ухо

реконструкция на:

аурикула

ухо

Реконструкция на клепач и ухо

45660-00 Реконструкция на външно ухо, първи етап

45661-00 Реконструкция на външно ухо, втори етап

*18.72 ПРИКРЕПВАНЕ НА АМПУТИРАНО УХО

Други процедури на външно ухо

Включва: ушна мида

външен слухов канал

90111-00 Други процедури на външно ухо

Инцизия на външно ухо

*18.79 ДРУГО ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЪНШНО УХО

отопластика БДУ

постаурикуларен кожен трансплантат

възстановяване на лобулус

Възстановяване на ухо

Не включва: реконструкция на ухо (45660-00, 45661-00 [1684])

45659-01 Други корекции на деформации на външно ухо

Корекция на:

• свито ухо

• увиснало ухо

Възстановяване деформация на външно ухо БДУ

Не включва: реконструкция на външен слухов канал (41521 [304], 45662-00 [305])

*18.9 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ВЪНШНО УХО

Изключва:

иригация (промивка) на ухо - 96.52

тампонада на външен слухов проход - 96.11

отстраняване на:

церумен - 96.52

чуждо тяло (без инцизия) - 98.11

Други процедури на външно ухо

Включва: ушна мида

външен слухов канал

90111-00 Други процедури на външно ухо

Инцизия на външно ухо

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА

*21.81 ШЕВ НА РАЗКЪСВАНЕ НА НОСА

Други възстановителни процедури на носа

30052-03 Обработка рана на носа

*21.82 ЗАТВАРЯНЕ НА НОСНА ФИСТУЛА

фистулектомия:

назолабиална

назофарингеална

ороназална

Друго възстановяване на нос

45714-01 Затваряне на друга назална фистула

Назолабиална фистулектомия

Назофарингеална фистулектомия

Възстановяване на назална фистула БДУ

Включва: възстановяване на ламбо

ревизия на ламбо

*21.83 ТОТАЛНА НОСНА РЕКОНСТРУКЦИЯ

с ламбо от ръка

с ламбо от чело

Ринопластика

Включва: турбинектомия

Кодирай също когато е направена:

• септопластика (41671-02, 41671-03 [379])

Не включва: увеличаваща ринопластика само с имплант (45051-01 [1682])

смесен графт на нос (45656-00 [1669])

ревизия на ринопластика (45650-00 [1687])

кожно:

• ламбо на нос (45206-01 [1651], 45221-01, 45224-01 [1653], 45230 [1653] и [1654],

45227-00, 45233, 45236-00 [1654])

• графт на нос (45400-01 [1641], 45400-00 [1642], 45448-01 [1645], 45445-00 [1647],

45451-01 [1649])

45638-00 Тотална ринопластика

Корекция на хрущял и костен свод

Ринопластика БДУ

*21.85 УГОЛЕМЯВАЩА РИНОПЛАСТИКА

уголемяваща ринопластика с:

трансплантат

синтетичен имплантант

45641-00 Ринопластика, използваща назален или септален хрущялен графт

Увеличаваща ринопластика, използваща назален или септален хрущялен графт

45641-01 Ринопластика, използваща назален костен графт

Увеличаваща ринопластика, използваща назален костен графт

45641-02 Ринопластика, използваща назален костен и назален септално/хрущялен графт

Увеличаваща ринопластика, използваща назален костен и назален септален/хрущялен графт

45644-00 Ринопластика, използваща хрущялен графт от дистантно донорско място

Увеличаваща ринопластика, използваща хрущялен графт от дистантно донорско място

Включва: доставка на хрущял за графт

45644-01 Ринопластика, използваща костен графт от дистантно донорско място

Увеличаваща ринопластика, използваща костен графт от дистантно донорско място

Включва: доставка на хрущял за графт

вомер графт

*21.86 ОГРАНИЧЕНА РИНОПЛАСТИКА

пластично възстановяване:

на ноздри

на върха на носа

45632-00 Ринопластика включваща корекция на хрущял

Ринопластика на върха на носа

*21.87 ДРУГА РИНОПЛАСТИКА

ринопластика БДУ

45635-00 Ринопластика включваща корекция на костен свод

*21.89 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА

прикрепване на ампутиран нос

Други възстановителни процедури на носа

90132-00 Друго възстановяване на нос

Прикрепване на ампутиран нос БДУ

Не включва: прикрепване на ампутиран нос чрез графт (45451-01 [1649], 45656-00 [1669])

Локално кожно ламбо, един стадий

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от донорско място, съседно до дефекта и трансферирано към реципиентно място, в един етап

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

такова за изгаряне

Кодирай също когато е направено:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: възстановяване с ламбо на назална фистула (45714 [1680])

ревизия на локално кожно ламбо (45239-00 [1658])

45206-01 Локално кожно ламбо на нос

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СКРОТУМ И ТУНИКА ВАГИНАЛИС

*61.41 ШЕВ НА РАЗКЪСВАНЕ НА СКРОТУМ И ТУНИКА ВАГИНАЛИС

Възстановителни процедури на скротум или туника вагиналис

90397-00 Шев на лацерация на скротум или туника вагиналис

*61.49 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СКРОТУМ И ТУНИКА ВАГИНАЛИС

реконструкция с разместване на ламба или ламба на краче

90397-01 Друго възстановяване на скротум или туника вагиналис

Възстановяване на скротална фистула

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ПЕНИС

*64.44 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЕНИС

Други възстановителни процедури на пенис

90404-00 Друго възстановяване на пенис

Зашиване на ампутиран пенис

*64.45 РЕПЛАНТАЦИЯ НА ПЕНИС

ново прикрепване на ампутиран пенис

90404-00 Друго възстановяване на пенис

Зашиване на ампутиран пенис

*64.49 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЕНИС

Изключва:

възстановяване на еписпадия и хипоспадия - 58.45

90404-00 Друго възстановяване на пенис

Зашиване на ампутиран пенис

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ГЪРДА

*85.95 ИНСЕРЦИЯ НА ЕКСПАНДЕР НА ГРЪДНА ТЪКАН

инсерция (мека тъкан) на тъканен експандер (един или повече) под мускул или платизма за развитие на кожни ламба за донорско използване

Реконструктивни процедури на гърда

45539-00 Реконструкция на гърда с поставяне на тъканен експандер

*85.96 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКСПАНДЕР(И) НА ГРЪДНА ТЪКАН

Процедури включващи отстраняване или приспособяване на гръдна протеза или тъканен пълнител

45548-01 Премахване на тъканен експандер от гърда

ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

*86.22 ЕКСЦИЗИОННО ПОЧИСТВАНЕ (ДЕБРИДМЕН) НА РАНА, ИНФЕКЦИЯ ИЛИ ИЗГАРЯНЕ

отстраняване чрез изрязване на:

девитализирана тъкан

некроза

круста

Изключва:

дебридмен на:

коремна стена (рана) - 54.3

кост - 77.60-77.69

мускул - 83.45

на длан - 82.36

нокът (легло) (гънка) - 86.27

дебридмен без изрязване на рана, инфекция или изгаряне - 86.28

място на отворена фрактура - 79.60-79.69

трансплантат на краче или ламбо - 86.75

Друг дебридман на кожа и подкожна тъкан

Не включва: такава:

• чрез личинки дебридман терапия (MDT) (96210-00 [1604])

• от изгаряне (30017-01, 30020-00, 90686-00 [1627])

90665-00 Ексцизионен дебридман на кожа и подкожна тъкан

Ексцизионен дебридман на кожа и подкожна тъкан за:

• инфекция

• исхемична, некротична или гангренозна тъкан

• язва

• рана

Включва: инцидентна ексцизионна некректомия на меки тъкани

Не включва: ексцизионен дебридман на:

• място на отворена фрактура (90580-00 [1566])

• меки тъкани (30023 [1566])

*86.28 ДЕБРИДМЕН БЕЗ ИЗРЯЗВАНЕ НА РАНА, ИНФЕКЦИЯ ИЛИ ИЗГАРЯНЕ

терапия с летящи ларви (личинки) (Maggot терапия)

дебридмен (почистване) БДУ

отстраняване на девитализирана тъкан, некроза и крусти чрез:

изчеткване

промивка (с перфузия)

изтъркване

измиване

интралезионна апликация на триамсинолон ацетат

90686-01 Неексцизионен дебридман на кожа и подкожна тъкан

Неексцизионен дебридман на:

• инфекция

• язва

• рана

Отстраняване на девитализирана тъкан, некроза и есхари чрез методи като:

• четкане

• иригация (под налягане)

• триене

• миене

интралезионна апликация на триамсинолон ацетат

Аспирационна вакумираща превръзка

*86.3 ДРУГА ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОЖА ИЛИ ПОДКОЖНА ТЪКАН

деструкция на кожа чрез:

каутеризация

криохирургия

фулгурация (разрушаване на тъкан чрез високофреквентет ток)

лазер

такава с Z-пластика

Изключва:

адипектомия - 86.83

биопсия на кожа - 86.11

широка или радикална ексцизия на кожа - 86.4

Z-пластика без ексцизия - 86.84

Ексцизия на лезия (и) на кожа и подкожна тъкан

Включва: бенигнена/малигнена:

• киста

• тумор

Не включва: ексцизия (на):

• чрез лазер (14100-00, 14106-00 [744], 30190-00, 30195-02, 30195-03 [1612], 90662-00 [1617])

• белег (45519-00 [1656], 45506, 45512, 45515-00, 45518-00 [1657])

• синус (30099-00 [1630])

• язва (31205-01 [1630])

• хемохирургия на Moh (31000-00 [1626])

31205-00 Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на друго място

31235-00 Ексцизия на лезия (и) на кожа и подкожна тъкан на друго място на главата

Ексцизия на лезии(и) на кожа и подкожна тъкан на:

• буза

• лице БДУ

• чело

• пре- и постаурикуларен регион

• скалп

31235-01 Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на шия

31235-02 Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на ръка

Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на китка

31230-04 Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на пръст

Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на палец

31230-05 Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на полови органи

Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на:

• пенис

• скротум

• вулва

31235-03 Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на крак

Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на:

• прасец на крак

• ханш

• коляно

• бедро

31235-04 Ексцизия на лезия (и) на кожа и подкожна тъкан на стъпало

Ексцизия на лезия(и) на кожа и подкожна тъкан на:

• глезен

• пръст

*86.4 РАДИКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА КОЖНА ЛЕЗИЯ

широка ексцизия на кожна лезия, включваща подлежащи и прилежащи структури

кодирай също всяка дисекция на лимфни възли - 40.3-40.5

Ексцизионни процедури на други мускулно-скелетни точки

31340-00 Ексцизия на мускул, кост или хрущял, ангажирани с кожна лезия

Кодирай първо:

• ексцизия на кожна лезия (31205, 31230, 31235 [1620])

ШЕВ ИЛИ ДРУГО ЗАТВАРЯНЕ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

*86.51 РЕПЛАНТАЦИЯ НА СКАЛП

Други възстановителни процедури на кожа и подкожна тъкан

90674-00 Реплантация на скалп

Кодирай също когато е направена:

• микрохирургично възстановяване на кръвоносни съдове (45500 [1694], 45502 [1695], 45503 [1696])

СВОБОДНА КОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Включва: ексцизия на кожа за автогенна трансплантация

Изключва:

създаване или реконструкцшя на:

пенис - 64.43-64.44

трахея - 31.75

влагалище - 70.61-70.62

*86.60 СВОБОДНА КОЖНА ТРАСПЛАНТАЦИЯ, НЕУТОЧНЕНА

Друг разцепен кожен графт, малък

Включва: ексцизия на кожа за графт

възстановяване на вторичен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направено:

• възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

Не включва: алографт (90670 [1640])

инлей графт (45445-00 [1647])

синтетичен кожен графт (90672 [1640])

такъв за:

• изгаряния (45485, 45486, 45488, 45494-00 [1643], 45406-00 [1644])

• гранулираща зона (45400, 45403 [1641] и [1642])

ксенографт (90671 [1640])

45439-00 Малък разцепен кожен графт на друга зона

Малък разцепен кожен графт на множество места, некласифицирани в този блок

*86.61 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ЦЯЛА КОЖА НА РЪКА

Изключва:

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

Друг пълнослоен кожен графт

Пълнослоен инлей графт

Wolfe графт

Включва: ексцизия на кожа за графт

възстановяване на вторичен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

Не включва: такава при изгаряне (виж блокове [1648])

45451-05 Пълнослоен кожен графт на ръка

Включва: такъв с графт на пръст или палец

китка

Не включва: пълнослоен кожен графт на:

• само пръст (45451-07 [1649])

• само палец (45451-06 [1649])

*86.62 ДРУГА КОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА РЪКА

Изключва:

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

Друг разцепен кожен графт, малък

45448-05 Малък разцепен кожен графт на ръка

Включва: такава с графт на пръст или палец

китка

Не включва: малък разцепен кожен графт на:

• само пръст (45448-07 [1645])

• само палец (45448-06 [1645])

*86.63 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ЦЯЛА КОЖА НА ДРУГИ МЕСТА

Изключва:

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

Друг пълнослоен кожен графт

Пълнослоен инлей графт

Wolfe графт

Включва: ексцизия на кожа за графт

възстановяване на вторичен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

Не включва: такава при изгаряне (виж блокове [1648])

45451-09 Пълнослоен кожен графт на друго място

Пълнослоен кожен графт на множество места, некласифицирани в този блок

*86.65 ХЕТЕРОТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КОЖА

кожа от прасе

Изключва:

прилагане само на превръзка на рана - 93.57

Алографт, ксенографт или синтетичен кожен графт

90671-00 Ксенографт

Хетерогенна временна биологична превръзка

Разцепен кожен:

• хетерографт

• ксенографт

Ксеногенна временна биологична превръзка

*86.66 ХОМОТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КОЖА

трансплантат към кожа от:

амниотична мембрана от донор

кожа от донор

90670-00 Алографт

Алогенна временна биологична превръзка

Хомогенна временна биологична превръзка

Разцепен кожен:

• алографт

• хомографт

*86.69 ДРУГА КОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ДРУГИ МЕСТА

Изключва:

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

Друг разцепен кожен графт, малък

45439-00 Малък разцепен кожен графт на друга зона

Малък разцепен кожен графт на множество места, некласифицирани в този блок

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО

Изключва:

създаване или реконструкцшя на:

пенис - 64.43-64.44

трахея - 31.75

влагалище - 70.61-70.62

*86.70 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО, НЕУТОЧНЕНА

Локално кожно ламбо, един стадий

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от донорско място, съседно до дефекта и трансферирано към реципиентно място, в един етап

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

такова за изгаряне

Кодирай също когато е направено:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: възстановяване с ламбо на назална фистула (45714 [1680])

ревизия на локално кожно ламбо (45239-00 [1658])

45200-00 Локално кожно ламбо на друго място

Локално кожно ламбо БДУ

*86.71 ИЗРЯЗВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО

повдигане на краче от леглото му

оформяне и повдигане на ламбо

частично изрязване на краче или стъбло

отлагане на краче

Изключва:

полицизация или преместване на пръст - 82.61-82.81

ревизия на краче - 86.75

45200-00 Локално кожно ламбо на друго място

Локално кожно ламбо БДУ

*86.72 ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ

45200-00 Локално кожно ламбо на друго място

Локално кожно ламбо БДУ

*86.73 ПРИКРЕПВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО КЪМ РЪКА

Изключва:

полицизация или преместване на пръст - 82.61-82.81

45206-05 Локално кожно ламбо на ръка

Включва: китка

Не включва: такова при контрактура на Дюпюитрен (46384-00 [1467])

такова на:

• само пръст (45206-07 [1651])

• само палец (45206-06 [1651])

*86.74 ПРИКРЕПВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО НА ДРУГО МЯСТО

прикрепване чрез:

удължено ламбо

ротиране на ламбо

двойно краче на ламбо

плъзгане на ламбо

стволов трансплантат

трансплантат на краче

45200-00 Локално кожно ламбо на друго място

Локално кожно ламбо БДУ

*86.75 РЕВИЗИЯ НА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО

дебридмен на краче или ламбо

обезмастяване на краче или ламбо

Ревизия на кожно ламбо

Включва: такава чрез липосукция

45239-00 Ревизия на локално кожно ламбо

Не включва: ревизия на ламбо при възстановяване на назална фистула (45714 [1680])

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

*86.81 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Изключва:

ритидектомия на клепач - 08.86-08.87

Процедури при парализа на лицев нерв

45581-00 Ексцизия на тъкан при парализа на лицев нерв

Не включва: такава с:

• фасциален графт (45575-00 [1692])

• мускулен трансфер (45578-00 [1692])

• суспензия (45581-01 [1692])

45575-00 Фасциален графт при парализа на лицев нерв

Включва: ексцизия на тъкан

45578-00 Мускулен трансфер при парализа на лицев нерв

Включва: ексцизия на тъкан

*86.84 ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КОЖНА КОНТРАКТУРА ОТ ЦИКАТРИКС

Z-пластика на кожа

Изключва:

Z-пластика с екцизия на лезия - 86.3

Освобождаване на кожа и подкожна тъкан

Не включва: освобождаване на контрактура от изгаряне (45519-00 [1656])

45515-01 Освобождаване контрактура на кожа и подкожна тъкан

Разделяне на мрежова контрактура

Z-пластика на контрактура

Ревизия на белег от изгаряне или контрактура

45519-00 Ревизия на белег от изгаряне или контрактура от изгаряне

Разделяне }

Ексцизия }

Освобождаване } на белег от изгаряне или контрактура от изгаряне

Отпускане }

Z-пластика }

Не включва: есхаротомия (45054-00 [1607])

лазер при белег от изгаряне (45025, 45026-00 [1615])

*86.85 КОРЕКЦИЯ НА СИНДАКТИЛИЯ

Други възстановителни процедури на кожа и подкожна тъкан

90673-00 Корекция на синдактилия

Кодирай също когато е изпълнено:

• ламбо (45206-06, 45206-07, 42506-11 [1651])

• графт (45451-06, 45451-07, 45451-09 [1649], 45439-00, 45448-06, 45448-07 [1645])

*86.89 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

Изключва:

ментопластика - 76.67-76.68

90675-00 Друго възстановяване на кожа и подкожна тъкан

Ревизия на кожно ламбо

Включва: такава чрез липосукция

45239-00 Ревизия на локално кожно ламбо

Не включва: ревизия на ламбо при възстановяване на назална фистула (45714 [1680])

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

*86.91 ЕКСЦИЗИЯ НА КОЖА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

ексцизия на кожа със затваряне на донорното място

Изключва:

такава с трансплантат по време на същия оперативен епизод - 08.60-86.69

Други ексцизионни процедури на кожа и подкожна тъкан

90669-00 Ексцизия на кожа за графт

Включва: възстановяване на вторичен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направено:

• възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

Не включва: такава с графт в същия оперативен епизод (виж блокове [1641] до [1650])

*86.93 ИНСЕРЦИЯ НА ТЪКАНЕН ЕКСПАНДЕР

инсерция (подкожна) (мека тъкан) на експандер, (един или повече), на скалпа (субгалеално), лице, шия, трупа освен гърда и горния и долния крайник за развитие на кожни ламба за донорско ползване

Изключва:

приготвяне на трансплантатно ламбо - 86.71

тъканен експандер на гърда - 85.95

Процедури за прилагане, поставяне или премахване на тъканен експандер или имплант

45566-00 Поставяне на тъканен експандер

Не включва: интраоперативен тъканен експандер (45572-00 [1661])

такава за гърда (45539-00 [1756])

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум три диагностични процедури от различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 21/АКМП.

Кодове 86.28(90686-01) и 86.22(90665-00) не могат да бъдат отчитани самостоятелно.

Стикер за вложените импланти при алогенна трансплантация (алографт при отчитане на кодове МКБ-9 КМ *08.61, *08.62, *08.63, *08.69, *18.79, *21.85, *86.60, *86.61, *86.62, *86.63, *86.65, *86.66, *86.69), задължително се залепва в ИЗ.

При липса на залепен в ИЗ стикер за вложен алографт, пътеката не се счита за завършена.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в „История на заболяването“.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE