Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-224.pdf

КП № 224 СЕПТИЧНИ (БАКТЕРИАЛНИ) АРТРИТИ И ОСТЕОМИЕЛИТИ ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ

Минимален болничен престой - 7 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Стафилококов артрит и полиартрит

M00.00 Множествена локализация

M00.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

M00.02 Мишница раменна кост лакътна става

M00.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

M00.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

M00.05 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

M00.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

M00.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

M00.08 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Пневмококов артрит и полиартрит

М00.10 Множествена локализация

М00.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М00.12 Мишница раменна кост лакътна става

М00.13 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М00.14 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М00.15 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М00.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М00.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М00.18 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Други стрептококови артрити и полиартрити

М00.20 Множествена локализация

М00.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М00.22 Мишница раменна кост лакътна става

М00.23 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М00.24 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М00.25 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М00.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М00.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М00.28 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Артрити и полиартрити, предизвикани от други уточнени бактериални агенти

При необходимост от идентифициране на бактериалния агент се използва допълнителен код (В95-В96).

М00.80 Множествена локализация

М00.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М00.82 Мишница раменна кост лакътна става

М00.83 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М00.84 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М00.85 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М00.86 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М00.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М00.88 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Остър хематогенен остеомиелит

М86.00 Множествена локализация

М86.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М86.02 Мишница раменна кост лакътна става

М86.03 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М86.04 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М86.05 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М86.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М86.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М86.08 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Други форми на остър остеомиелит

М86.10 Множествена локализация

М86.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М86.12 Мишница раменна кост лакътна става

М86.13 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М86.14 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М86.15 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М86.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М86.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М86.18 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Подостър остеомиелит

М86.20 Множествена локализация

М86.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М86.22 Мишница раменна кост лакътна става

М86.23 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М86.24 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М86.25 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М86.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М86.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М86.28 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Мултиплен хроничен остеомиелит

М86.30 Множествена локализация

М86.31 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М86.32 Мишница раменна кост лакътна става

М86.33 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М86.34 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М86.35 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М86.36 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М86.37 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М86.38 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Хроничен остеомиелит с фистула

М86.40 Множествена локализация

М86.41 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М86.42 Мишница раменна кост лакътна става

М86.43 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М86.44 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М86.45 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М86.46 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М86.47 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М86.48 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Други хронични хематогенни остеомиелити

М86.50 Множествена локализация

М86.51 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М86.52 Мишница раменна кост лакътна става

М86.53 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М86.54 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М86.55 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М86.56 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М86.57 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М86.58 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Други хронични остеомиелити

М86.60 Множествена локализация

М86.61 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М86.62 Мишница раменна кост лакътна става

М86.63 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М86.64 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М86.65 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М86.66 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М86.67 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М86.68 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Друг остеомиелит

Абсцес на Brodie

М86.80 Множествена локализация

М86.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М86.82 Мишница раменна кост лакътна става

М86.83 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М86.84 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М86.85 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М86.86 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М86.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М86.88 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

Остеомиелит, неуточнен

Костна инфекция БДУ

М86.90 Множествена локализация

М86.91 Раменна ключица акромиоклавикуларна

област лопатка скапулохумерална стави

стерноклавикуларна

М86.92 Мишница раменна кост лакътна става

М86.93 Предмишница лакътна кост гривнена става

лъчева кост

М86.94 Китка карпални кости ставите между всички

метакарпални кости тези кости

фаланги

М86.95 Тазова област сакрум тазобедрена става

и бедро бедрена кост сакроилиачна става

таз

М86.96 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става

област малък пищял[фибула]

М86.97 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото

фаланги

М86.98 Други гръбначен стълб

ребра

шия

череп

глава

тяло

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ/АКМП

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

**87.22 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШИЙНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА

Рентгенография на гръбначен стълб

58100-00 Рентгенография цервикален отдел на гръбначен стълб

Не включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969])

**87.23 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА

58103-00 Рентгенография на торакален отдел на гръбначен стълб

Не включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969]

**87.24 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА

сакрококцигеално рентгеново изследване

Включва: функционални гледни точки

58106-00 Рентгенография лумбосакрален отдел на гръбначен стълб

Радиография на поясен гръбнак

Не включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969])

СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ

Изключва:

контрастна рентгенография на става - 88.32

**88.21 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАМО И МИШНИЦА

Рентгенография на раменен отдел

57700-00 Радиография на рамо или скапула

Рентгенография на горен крайник

57506-00 Рентгенография на хумерус

**88.22 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАКЪТ И ПРЕДМИШНИЦА

57506-01 Рентгенография на лакът

57506-02 Рентгенография на предмишница

57512-01 Рентгенография на лакът и предмишница

**88.23 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИТКА И ДЛАН

57512-03 Рентгенография на длан, пръсти и китка

**88.25 ПЕЛВИМЕТРИЯ

Рентгенография на таз

59503-00 Рентгенографска пелвиметрия

Не включва: пелвиметрия чрез компютър томография (57201-00 [1964])

**88.26 ДРУГА СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТАЗ И ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

57712-00 Рентгенография на тазобедрена става

Не включва: контрастна артрография (59751-00 [1985])

такава на фемурна шийка (57518-00 [1983])

57715-00 Рентгенография на таз

Радиография на тазов вход

Не включва: радиографска пелвиметрия (59503-00 [1981])

**88.27 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕДРО, КОЛЯНО И ПОДБЕДРИЦА

Радиография на долен крайник

57518-00 Рентгенография на фемур

Радиография на бедро

Не включва: такава при вътрешна фиксация на феморална фрактура (57721-00 [1981])

57518-01 Рентгенография на коляно

Не включва: изследване костна възраст на коляно и китка (58300-00 [1984])

57518-02 Рентгенография на подбедрица

**88.28 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЛЕЗЕН И СТЪПАЛО

57524-04 Рентгенография на глезен и стъпало

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

**88.38 ДРУГА КАТ

неуточнена КАТ

Изключва:

КАТ скениране на:

корем - 88.01

глава - 87.03

бъбрек - 87.71

гръден кош - 87.41

Компютърна томография на крайник

Включва: ръка

кост

пръст

крайници

крак

меки тъкани

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

56619-00 Компютърна томография на крайник

Компютърна томография на таз

Включва: кост

регион от криста илиака до симфиза

меки тъкани

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

такава при сканиране на:

• корем (56501-00, 56507-00 [1963])

• корем и гръден кош (56801-00, 56807-00 [1961])

56409-00 Компютърна томография на таз

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

**88.94 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СКЕЛЕТНО МУСКУЛНА- СИСТЕМА

кръвоснабдяване на костен мозък

крайници (горен) (долен)

Магнитно резонансен образ

90901-06 Магнитно резонансна томография на таз

Включва: пикочен мехур

простата

90901-07 Магнитно резонансна томография на крайници

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

**90.33 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС- КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Микробиологични изследвания

91929-02 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от ухо и/или нос и/или гърло и/или ларинкс за култура и чувствителност

**90.53 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

91937-02 Микробиологично/микроскопско изследване на кръв за култура и чувствителност

**90.5 9 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва задължително извършване на целия комплекс от медико-диагностични изследвания:

Хематологични - СУЕ, хемоглобин, хематокрит, еритроцити, левкоцити с ДКК, тромбоцити;

Биохимични изследвания - кръвна захар, чернодробни проби, креатинин, CRP, АФ,;

1923 Хематологични изследвания

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

91910-05 Диференциално броене на левкоцити - визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

91910-07 Скорост на утаяване на еритроцитите

91910-11 Изследване на фибриноген

1924 Биохимични изследвания

91910-02 Изследване на кръвна захар с глюкомер

91910-13 Клинично-химични изследвания за креатинин

91910-15 Клинично-химични изследвания за общ билирубин

91910-17 Клинично-химични изследвания за общ белтък

91910-19 Клинично-химични изследвания за С-реактивен протеин

91910-26 Клинично-химични изследвания за AСАТ

91910-27 Клинично-химични изследвания за АЛАТ

91910-29 Клинично-химични изследвания за ГГТ

91910-30 Клинично-химични изследвания за алкална фосфатаза (АФ)

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ

*81.91 АРТРОЦЕНТЕЗА

аспирация от става

Изключва:

такава за:

артрография - 88.32

биопсия на ставна структура - 80.30-80.39

инжектиране на лекарство - 81.92

Аспирация на други мускулно-скелетни точки

50124-00 Аспирация на става или друга синовиална кухина, некласифицирана другаде

Аспирация на бурса

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ

*81.92 ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В СТАВА ИЛИ ЛИГАМЕНТ

Приложение на агент в други мускулно-скелетни точки

50124-01 Приложение на агент в става или друга синовиална кухина, некласифицирано другаде

Прилагане на агент в става или друга синовиална кухина за локален ефект БДУ

Инжектиране:

• в бурса на:

• кортикостероид

• локален анестетик

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

* 99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК

Приложение на фармакотерапия

Прилагане на фармакологични агенти със системен ефект

Не включва: прилагане на:

• кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])

• фармакологичен агент за:

• анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])

• имунизация (виж блокове [1881] до [1884])

• локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране,

по видове, по локализация)

• поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])

• поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552])

• перфузия (виж блок [1886])

• ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])

хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок[741])

Забележка: Последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок [1920] Прилагане на фармакотерапия

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

* 99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ С ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Виж допълнителни знаци

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена ако са приложени и отчетени минимум четири основни диагностични процедури, от които задължително: **90.33/91929-02; **90.53/91937-02 и **90.59 (Включва задължително извършване на целия комплекс от медико-диагностични изследвания, посочени в блок 1923 „Хематологични изследвания“ и блок 1924 „Биохимични изследвания“), и една основна терапевтична процедура, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ/АКМП.

Когато се използват кодовете от блок 1923 и 1924, се извършват и кодират всички кодове на изследвания от двата блока и се считат за една основна диагностична процедура за завършване и отчитане на тази КП.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услу¬ги от обхвата на медицинската специалност „Ортопедия и травматология“, осъществявана най- малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Ортопедия и травматология“; от обхвата на медицинската специалност „Педиатрия“, осъществявана на трето ниво на компетент¬ност, съгласно медицински стандарт „Педиатрия“; от обхвата на медицинската специалност „Детска хирургия“, осъществявана на трето ниво на ком-петентност, съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“.

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочените медицински стандарти.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по педиатрия

или

Клиника по детска ревматология

или

Клиника/отделение по детска хирургия

или

Клиника/отделение по ортопедия и травматология

2. Клинична лаборатория

3. Отделение по образна диагностика

4. Лаборатория (отделение) по клинична патология (съгласно медицински стандарт по Хирургия - Детска хирургия)

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/ медицинска апаратура

1. КТ/МРТ

2. Лаборатория (отделение) по клинична патология

3. Вирусологична лборатория (съгласно медицински стандарт по Хирургия - Детска хирургия)

4. Микробиологична лаборатория - на територията на областта

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

четирима лекари със специалност педиатрия

или

лекар със специалност по детска ревматология или детска ревмокардиология

или

лекар със специалност по детска хирургия

или

двама лекари със специалност по ортопедия и травматология;

• лекар със специалност по образна диагностика;

• лекар със специалност клинична лаборатория.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:

Диагностика и лечение за пациенти със:

• остър септичен артрит;

• остър остеомиелит;

• септичен артрит с интоксикационно-фебрилен синдром;

• септичен артрит или остеомиелит със СУЕ по Панченко над 20 мм или СRР с 50 % над нормата;

• септичен артрит или остеомиелит в хода на друго заболяване;

• болни с рецидив на септичния артрит;

• болни с рецидив на остеомиелита.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Незабавен прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Биологичен материал за медико-диагностични изследвания при спешни индикации се взема до 6 час от постъпването, а в останалите случаи се взема до 24 час от постъпването.

Медикаментозното лечение започва до 6 час от началото на хоспитализацията. В случай на необходимост рентгенография се извършва до 24 час от началото на хоспитализацията.

• антибактериални медикаменти -съобразно възрастта и етиологията;

• антимикотични медикаменти;

• локално (вътреставно) антибиотично лечение;

• нестероидни противовъзпалителни средства;

• криотерапия.

Контролни клинико-лабораторни изследвания на патологично променени показатели се извършват задължително до края на хоспитализацията.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на проведените лабораторни, инструментални и образни изследвания, според посочените изисквания за завършена клинична пътека (извършени изискуемите от клиничната пътека диагностични и терапевтични процедури).

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:

Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:

• поставена окончателна диагноза;

• овладяване на фебрилитета;

• подобрение в общото състояние и подобрение на функционалния капацитет на засегнатите стави;

• подобрение на показателите за възпалителна активност на заболяването.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“, бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ - в “История на заболяването”

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“, бл.МЗ-НЗОК №7;

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника/попечителя), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ - подписва се от пациента (родителя/настойника/попечителя) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

(СЕПТИЧНИ (БАКТЕРИАЛНИ) АРТРИТИ И ОСТЕОМИЕЛИТИ ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ)

Септичният артрит е гнойна (бактериална) инфекция на една или повече стави.

Среща се във всяка възраст, но честотата е най - голяма в първите две години от живота.

Най - честият причинител при децата до 4 год. възраст е Haemophylus influenсae, при децата над 4 год. - златистият стафилокок (40 - 50 %), следван от стрептококи, пневмококи и др.

Инфекцията се разпространява най - често по кръвен път, рядко чрез рана или по съседство при наличие на остеомиелит у новороденото и кърмачето.

Най - често се засягат големите стави, които носят тежестта на тялото: коляно, тазобедрени и глезенни стави, като в 95 % от случаите възпалението се локализира само в една става.

Началото е най - често остро с температура и влошаване на общото състояние с признаци на локално възпаление на засегнатите стави - болка, ограничения в движенията (куцане), оток, топлина и зачервяване. В кръвната картина се установяват данни за възпаление. За диагнозата са необходими рентгенологично изследване и извършване на ставна пункция с посявка на ставното съдържимо за определяне на причинителя.

Лечението е с антибиотици, съобразно резистентността на причинителя в продължение на 3 - 4 седмици. Често се налага хирургичен дренаж за евакуиране на гнойта от ставата. В началото на заболяването се препоръчва покой. Важна след това е адекватната кинезитерапия.

Прогноза: Ранното разпознаване, адекватното антибиотично лечение и бързото евакуиране на гнойта гарантират пълно възстановяване.

Остеомиелитът е костна инфекция причинена най- често от златистия стафилокок (80 - 90 %), по-рядко от стрептококи, пневмококи, грам- отрицателни бактерии.

При 4/5 от случаите остеомиелитът засяга детската възраст (половината от болните са кърмачета).

Източник на заболяването са кожни инфекции, ангини, травми, но в голям брой от случаите причината е неясна. Следва разпространение по кръвен път с локализиране на причинителя в дългите тръбни кости. Предилекционно се засягат големи кости (бедро, подбедрица, рамо, предмишница). В кърмаческа възраст огнищата могат да бъдат множествени.

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE