Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-220.pdf

КП № 220.1 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Минимален болничен престой - 3 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ/АКМП

ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ

реоперация на предходна остеотомия

Изключва:

аспирация на костен мозък - 41.31,41.91

отстраняване на вътрешно фиксиращо устройство - 78.60-78.69

*77.11 ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ,СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА

1395 Инцизионни процедури на рамо

46407-00 Други инцизии на кости без разделяне на скапула, клавикула и гръден кош (ребра и стернум)

КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ

Изключва:

такава при халукс валгус - 77.51

*77.21 КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ, СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА

ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ

остеоартротомия

Изключва:

клавикулотомия на плод - 73.8

ламинотомия или инцизия на прешлен - 03.01-03.09

пубиотомия за подпомагане на раждане - 73.94

инцидентна стернотомия в хода на торакална операция - не кодирай!

*77.31 ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ, СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА

48406-06 Остеотомия на клавикула

Клавикулотомия

48406-07 Остеотомия на скапула

*77.12 ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ, ХУМЕРУС

*77.22 КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ, ХУМЕРУС

*77.32 ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ, ХУМЕРУС

1410 Инцизионни процедури на хумерус или лакът

48412-00 Остеотомия на хумерус

*80.02 АРТРОТОМИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОТЕЗА, ЛАКЪТ

49100-00 Артротомия на лакът

*77.13 ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ, РАДИУС И УЛНА

1424 Инцизия на радиус или улна

Включва: клиновидна остеотомия

46407-01 Други инцизии на кости без разделяне на радиус и/или улна

*77.23 КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ, РАДИУС И УЛНА

*77.33 ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ, РАДИУС И УЛНА

48406-02 Остеотомия на радиус

48406-04 Остеотомия на улна

УДЪЛЖАВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ

костен трансплантат с или без вътрешно фиксиращо устройство или остеотомия

дистракционна техника с или без кортикотомия/остеотомия

кодирай също всяко прилагане на външно фиксиращо устройство - 78.10-78.19

*78.32 УДЪЛЖАВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ , ХУМЕРУС

*78.33 УДЪЛЖАВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ, РАДИУС И УЛНА

1578 Реконструкция на крайник

50303-00 Удължаване на крайник

Включва: поставяне на кръгъл фиксатор (например Ilizarov, Orthofix) или подобно устройство

монофокална остеотомия/кортикотомия

Забележка: Изпълнена за удължаване на скъсен крайник по различни причини. Костта се срязва и фик­сатора се поставя по време на операцията. След операцията, фиксационните удъл­жители се въртят регулярно, причинявайки постепенно отдалечаване (удължаване) на костта.

Кодирай също когато е направена:

• корекция на костна деформация (90604-00 [1578])

• транспозиция на нерв (39321-00 [83])

• невролиза (39330-00 [77], 39321-00 [83])

• трансартикуларна фиксация (50300-00 [1578])

Не включва: биполярно удължаване на крайник (50306-00 [1578])

ДРУГИ ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЛИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА КОСТ

*78.41 ДРУГИ ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЛИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА КОСТ, СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА

1404 Други възстановителни процедури на рамо

46922-01 Друга възстановяваща или пластична операция на скапула и клавикула

АРТРОПЛАСТИКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАМО И ЛАКЪТ

Включва: артропластика на горен крайник НКД с:

външна тракция или фиксация

костни трансплантати (чипове) или хрущял

вътрешно фиксиращо устройство или протеза

*81.82 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЦИДИВИРАЩА ЛУКСАЦИЯ НА РАМЕННА СТАВА; АКРОМИО-КЛАВИКУЛАРНА; ГЛЕНО- ХУМЕРАЛНА

48930-00 Стабилизиране на рамо

Включва: възстановяване или прикрепяне на лабрум

Забележка: Изпълнено при хабитуална луксация или многопосочна нестабилност

ШЕВ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ

*83.63 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РОТАТОРНО ВЛАГАЛИЩЕ; РОТАТОРЕН МАНШОН; СУХОЖИЛИЕ НA БИЦЕПС

48906-00 Възстановяване на ротаторен маншон

Включва: ексцизия на:

• калцификати от маншона

• корако-акромиален лигамент

Не включва: такава чрез артроскопски или миниинвазивен достъп (48960-00 [1405])

такава с артропластика на рамо (48918-00 [1404])

*78.42 ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПСЕВДОАРТРОЗА НА ХУМЕРУСА

1417 Костен графт към раменна кост

Кодирай също когато е направена:

• доставяне на графт материал чрез отделен разрез (47726-00 [1563])

48212-00 Костен графт към хумерус

*79.11 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ, ХУМЕРУС, КЛАВИКУЛА

1401 Наместване фрактура на ключица или рамо

47462-01 Затворено наместване фрактура на ключица с вътрешна фиксация

1413 Затворено наместване фрактура на хумерус или лакът

47426-01 Затворено наместване фрактура на проксимален хумерус с вътрешна фиксация

47451-00 Затворено наместване фрактура на шафта на хумерус с вътрешна фиксация

Включва: интрамедуларна фиксация

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ

Изключва;

такова за разделяне на епифиза - 79.50-79.59

*79.31 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ,ХУМЕРУС, СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА

1401 Наместване фрактура на ключица или рамо

47465-01 Отворено наместване фрактура на ключица с вътрешна фиксация

47468-01 Отворено наместване фрактура на скапула вътрешна фиксация

1414 Отворено наместване на фрактура на хумерус или лакът

47429-01 Отворено наместване фрактура на проксимален хумерус с вътрешна фиксация

47450-01 Отворено наместване фрактура на шафта на хумерус с вътрешна фиксация

Включва: интрамедуларна фиксация

47459-01 Отворено наместване фрактура на дистален хумерус с вътрешна фиксация

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ

Изключва:

такова за разделяне на епифиза - 79.50-79.59

*79.21 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ, ХУМЕРУС

47429-00 Отворено наместване фрактура на проксимален хумерус

47450-00 Отворено наместване фрактура на шафта на хумерус

47459-00 Отворено наместване фрактура на дистален хумерус

*79.12 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ, РАДИУС И УЛНА

1427 Затворено наместване фрактура на радиус

47405-01 Затворено наместване фрактура на радиална глава или шийка с вътрешна фиксация

47381-00 Затворено наместване фрактура на шафт на радиус

Не включва: такава с:

• луксация (47385-00, 47385-02 [1427])

• улна (47390-00, 47390-01 [1431])

47381-02 Затворено наместване фрактура на шафта на радиус с вътрешна фиксация

Не включва: такава с:

• луксация (47385-00, 47385-02 [1427])

• улна (47390-00, 47390-01 [1431])

47385-02 Затворено наместване фрактура на шафта на радиус с луксация и вътрешна фиксация

Включва: луксация на:

• дистална радио-улнарна }

• проксимална радиохумерална } става

47363-02 Затворено наместване на фрактура на дистален радиус с вътрешна фиксация

Включва: { Barton

фрактури на { Colles

{ Smith

1428 Затворено наместване фрактура на улна или олекранон

47396-01 Затворено наместване фрактура на олекранон с вътрешна фиксация

47381-03 Затворено наместване фрактура на шафт на улна с вътрешна фиксация

Не включва: такава с:

• луксация (47385 [1428])

• радиус (47390 [1431])

47385-03 Затворено наместване фрактура на шафт на улна с луксация и вътрешна фиксация

Включва: луксация на:

• дистална радио-улнарна }

• проксимална радиохумерална } става

47363-03 Затворено наместване фрактура на дистална улна с вътрешна фиксация

*79.32 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ,РАДИУС И УЛНА

1429 Отворено наместване фрактура на радиус

47408-01 Отворено наместване фрактура на радиална глава или шийка с вътрешна фиксация

47384-02 Отворено наместване фрактура на шафт на радиус с вътрешна фиксация

Не включва: такава с:

• луксация (47386-00, 47386-01 [1432])

• улна (47393-00, 47393-01 [1431])

47366-02 Отворено наместване фрактура на дистален радиус с вътрешна фиксация

1430 Отворено наместване фрактура на улна или олекранон

47399-01 Отворено наместване фрактура на олекранон с вътрешна фиксация

47402-01 Отворено наместване фрактура на олекранон с частична остектомия на фрагмент от олекранон и вътрешна фиксация

Включва: реимплантация на сухожилие

47384-03 Отворено наместване фрактура на шафт на улна с вътрешна фиксация

47366-03 Отворено наместване фрактура на дистална улна с вътрешна фиксация

1431 Наместване фрактура на шафт на радиус и улна

47393-01 Отворено наместване фрактура на шафт на радиус и улна с вътрешна фиксация

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА

наместване с или без вътрешна фиксация

*79.51 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА, ХУМЕРУС

1418 Други възстановителни процедури на раменна кост или лакът

46407-03 Отворено наместване на отделена епифиза на хумерус

*81.24 АРТРОДЕЗА НА ЛАКЪТ

49106-00 Артродеза на лакът

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ

Включва: открито наместване (с вътрешно и външно фиксиращо устройство)

Изключва

открито наместване на дислокация на темпоромандибуларна става - 76.94

*79.81 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ НА РАМО; СТЕРНО-КЛАВИКУЛАРНА; АКРОМИО-КЛАВИКУЛАРНА;

ГЛЕНО-ХУМЕРАЛНА СТАВА

1402 Наместване на луксация на ключица, скапула или рамо

47012-00 Отворено наместване луксация на рамо

Отворено наместване луксация на гленохумерална става

*79.82 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ НА ЛАКЪТ

1416 Отворено наместване луксация на хумерус или лакът

47021-00 Отворено наместване луксация на лакът

*79.83 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ НА КИТКА

1459 Отворено наместване луксация на става на ръка

47033-00 Отворено наместване луксация на кости на китка

АРТРОТОМИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОТЕЗА

Включва: тотално премахване на протеза

*80.01 АРТРОТОМИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОТЕЗА,РАМО

1394 Процедури за прилагане, поставяне или премахване върху рамо

48927-00 Премахване на раменна протеза

ДРУГИ ЛОКАЛНИ ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА СТАВНИ ЛЕЗИИ

*80.81 ДРУГИ ЛОКАЛНИ ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА СТАВНИ ЛЕЗИИ, РАМО

1400 Друга ексцизия на рамо

46407-04 Друга локална ексцизия или деструкция на ставни лезии на рамо

*80.82 ДРУГИ ЛОКАЛНИ ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА СТАВНИ ЛЕЗИИ, ЛАКЪТ

1412 Други ексцизионни процедури на лакът и хумерус

46407-05 Друга локална ексцизия или деструкция на ставни лезии на лакът

*84.06 ДЕЗАРТИКУЛАЦИЯ НА ЛАКЪТ

90535-00 Дезартикулация на лакът

*84.07 АМПУТАЦИЯ ПРЕЗ ХУМЕРУС

ампутация на мишница

44328-01 Ампутация през мишницата

*80.83 ДРУГИ ЛОКАЛНИ ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА СТАВНИ ЛЕЗИИ, КИТКА

1451 Други ексцизионни процедури на китка

46407-06 Друга локална ексцизия или деструкция на ставни лезии на китка

АРТРОДЕЗА НА ДРУГА СТАВА

Включва: артродеза с:

костен трансплантат

външно фиксиращо устройство

ексцизия на костни краища и компресия

*81.23 АРТРОДЕЗА НА РАМО

1403 Артродеза на рамо

48939-00 Артродеза на рамо

*81.25 КАРПОРАДИАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА

1468 Други възстановителни процедури на китка

49200-00 Артродеза на радиокарпална става

Артродеза на китка

Включва: костен графт

вътрешна фиксация

доставка на графт материал през същата инцизия

Кодирай също когато е направена:

• доставяне на графт материал през отделна инцизия (47726-00 [1563])

*81.73 ТОТАЛНА СМЯНА НА КИТКА

49209-00 Тотална артропластика на китка

Тотална ставна подмяна на китка

*81.74 АРТРОПЛАСТИКА НА КАРПАЛНА ИЛИ КАРПОМЕТАКАРПАЛНА СТАВА С ИМПЛАНТАНТ

46324-00 Артропластика на карпална кост

Подмяна на карпална кост с използване на съседно сухожилие или други меки тъкани

Резекционна артропластика на карпална кост

Включва: синовиектомия

трансфер или преустройство на сухожилие

*82.72 ПЛАСТИЧНА ОПЕРАЦИЯ НА ДЛАН С ТРАНСПЛАНТАТ НА МУСКУЛ ИЛИ ФАСЦИЯ

46478-00 Пластична операция на длан с трансплантат на мускул или фасция

*82.79 ПЛАСТИЧНА ОПЕРАЦИЯ НА ДЛАН С ДРУГ ТРАНСПЛАНТАТ ИЛИ ИМПЛАНТАНТ

сухожилна трансплантация на длан

46478-01 Пластична операция на длан с друг трансплантат или имплантант

ДРУГА ПЛАСТИЧНА ОПЕРАЦИЯ НА ДЛАН

*82.82 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕПНАТА ДЛАН

1467 Други възстановителни процедури на ръка

90548-00 Други пластични процедури на ръка

*82.81 ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПРЪСТ, ОСВЕН ПАЛЕЦ

Изключва:

полицизация на палец - 82.61

46507-00 Транспониране на пръст (лъч) на ръка върху съдово краче

Трансфер на пръст (лъч) на ръка на съдово краче

АРТРОПЛАСТИКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЛАН, КИТКА И ПРЪСТИ

Включва: артропластика на длан и пръсти с:

външна тракция или фиксация

костни трансплантати (чипове) или хрущял

вътрешно фиксиращо устройство или протеза

Изключва:

операции на мускул, сухожилие и фасция на ръка - 82.01-82.99

*81.71 АРТРОПЛАСТИКА НА МЕТАКАРПОФАЛАНГЕАЛНА И ИНТЕРФАЛАНГЕАЛНА СТАВА С ИМПЛАНТАНТ

1462 Артропластика на интерфалангеална става на ръка

Хемиартропластика }

Тотална артропластика } на фалангеална става на ръка

Тотална подмяна на става }

Включва: синовектомия

трансфер или преустройство на сухожилие

46309-00 Артропластика на интерфалангеална става на ръка, 1 става

46312-00 Артропластика на интерфалангеална става на ръка, 2 стави

46315-00 Артропластика на интерфалангеална става на ръка, 3 стави

46318-00 Артропластика на интерфалангеална става на ръка, 4 стави

46321-00 Артропластика на интерфалангеална става на ръка, ≥ 5 стави

1463 Артропластика на метакарпофалангеална става

46309-01 Артропластика на метакарпофалангеална става, 1 става

46312-01 Артропластика на метакарпофалангеална става, 2 стави

46315-01 Артропластика на метакарпофалангеална става, 3 стави

46318-01 Артропластика на метакарпофалангеална става, 4 стави

46321-01 Артропластика на метакарпофалангеална става, ≥ 5 стави

ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА МЕКА ТЪКАН НА ДЛАН

кодирай също всяка кожна трансплантация - 86.61-86.62, 86.73

*82.35 ДРУГА ФАСЦИЕКТОМИЯ НА ДЛАН

освобождаване на контрактура на Dupuytren

Изключва:

ексцизия на лезии на фасция - 82.29

1440 Инцизионни процедури на мускул, сухожилие или фасция на ръка

47981-02 Декомпресивна фасциотомия на ръка

Декомпресивна фасциотомия на интеросално мускулно пространство на ръка

ПЛАСТИЧНА ОПЕРАЦИЯ НА ДЛАНТА С ТРАНСПЛАНТАТ ИЛИ ИМПЛАНТАНТ

*82.71 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СУХОЖИЛЕН СКРИПЕЦ

реконструкция за опонираща пластика

1469 Реконструктивни процедури на ръка

46411-00 Реконструкция на флексорно сухожилие пулей на ръка чрез сухожилен графт

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МУСКУЛ ИЛИ СУХОЖИЛИЕ

Изключва:

реконструкция на мускул или сухожилие, свързана с артропластика

*83.75 ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СУХОЖИЛИЕ

1572 Други възстановителни процедури върху сухожилие на други мускулно-скелетни точки

Не включва: възстановяване на:

• Ахилесово сухожилие (най-голямото сухожилие на глезена) (49718-01 [1542])

• сухожилие на стъпало (49809-01 [1544])

47966-00 Трансфер на сухожилие или лигамент, некласифициран другаде

Трансплантация на сухожилие или лигамент БДУ

*83.76 ДРУГА ТРАНСПОЗИЦИЯ НА СУХОЖИЛИЕ

90584-00 Транспозиция на сухожилие, некласифицирано другаде

*83.88 ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА СУХОЖИЛИЕ-

миотенопластика

фиксиране на сухожилие

тенодеза

тенопластика

47954-00 Възстановяване на лигамент, некласифицирано другаде

Изтегляне на сухожилие БДУ

Скъсяване на сухожилие БДУ

Не включва: това на ръка (47963-02 [1467])

*83.77 ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА МУСКУЛ

освобождаване на контрактура на Volkmann чрез мускулна трансплантация

1573 Други възстановителни процедури върху мускул на други мускулно-скелетни точки

90941-00 Преместване или трансплантация на мускул

Освобождаване на контрактура на Volkmann чрез мускулна трансплантация

*83.79 ДРУГО МУСКУЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ

47966-01 Трансфер на мускул, некласифициран другаде

Транспозиция на мускул БДУ

ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ

Изключва:

пластична операция на мускул, сухожилие и фасция, свързана с артропластика

*83.87 ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ

мускулна пластика

миопластика

90586-00 Други пластични процедури на мускул, некласифицирани другаде

ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ

Изключва:

пластична операция на мускул, сухожилие и фасция, свързана с артропластика

*83.81 СУХОЖИЛНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

1569 Графт на други мускулно-скелетни точки

90583-00 Сухожилен графт, некласифициран другаде

*83.82 МУСКУЛНА ИЛИ ФАСЦИАЛНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

удължаване на фасция

пластика на фасция

пликация на фасция

90583-01 Мускулен графт, некласифициран другаде

АМПУТАЦИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК

Изключва:

ревизия на ампутационен чукан - 84.32

*84.04 ДЕЗАРТИКУЛАЦИЯ НА КИТКА

1448 Ампутация на китка, ръка или пръст

44328-02 Дезартикулация през китката

*84.05 АМПУТАЦИЯ ПРЕЗ ПРЕДМИШНИЦА

предмишнична ампутация

1426 Ексцизионни процедури на предмишница

44328-00 Ампутация през предмишница

*84.3 РЕВИЗИЯ НА АМПУТАЦИОНЕН ЧУКАН

1566 Ексцизионни процедури на други мускулно-скелетни точки

44376-00 Реампутация на ампутиран чукан

Ревизия на ампутационен чукан

Не включва: дебридман на ампутационен чукан (30023 [1566])

ревизия на ампутиран чукан на ръка (46483-00 [1471])

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО

Изключва:

създаване или реконструкцшя на:

пенис - 64.43-64.44

трахея - 31.75

влагалище - 70.61-70.62

*86.71 ИЗРЯЗВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО

повдигане на краче от леглото му

оформяне и повдигане на ламбо

частично изрязване на краче или стъбло

отлагане на краче

Изключва:

полицизация или преместване на пръст - 82.61-82.81

ревизия на краче - 86.75

Локално кожно ламбо, един стадий

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от донорско място, съседно до дефекта и трансферирано към реципиентно място, в един етап

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

такова за изгаряне

Кодирай също когато е направено:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: възстановяване с ламбо на назална фистула (45714 [1680])

ревизия на локално кожно ламбо (45239-00 [1658])

45200-00 Локално кожно ламбо на друго място

Локално кожно ламбо БДУ

Директно дистантно кожно ламбо

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от далечно място от дефекта и прикрепено директно към реципиентно място

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: реконструкция на:

• клепач чрез ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• устна чрез ламбо 45671-00, 45674-00 [1685],

ревизия на директно дистантно кожно ламбо (45239-01 [1658])

45230-00 Отлагане на директно дистантно кожно ламбо

Кожно ламбо, частично повдигнато към донорско място, с трансфер отложен за по-късен оперативен етап за подобряване кръвоснабдяването на ламбото. Може да бъде предварителна стъпка преди трансфера

45221-01 Директно дистантно кожно ламбо - първи етап

Директно дистантно кожно ламбо - първи етап (повдигане на ламбото от донорското място, трансфер и прикрепяне на реципиентно място):

• коремно

• кръстосано:

• ръка

• пръст на ръка

• крак

Индиректно дистантно кожно ламбо

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, преместено от донорско място далеч от дефекта към реципиентно място, чрез междинно място

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

такова при изгаряне

тръбовиден педикул

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: ревизия на индиректно дистантно кожно ламбо (45239-02 [1658])

45227-00 Индиректно дистантно кожно ламбо, формиране на тубовидно стълбче

Индиректно дистантно кожно ламбо с тубиране на кожно ламбо да екстериоризира кожната повърхност, да намали или елиминира груби зони

*86.72 ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ

Локално кожно ламбо, един стадий

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от донорско място, съседно до дефекта и трансферирано към реципиентно място, в един етап

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

такова за изгаряне

Кодирай също когато е направено:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: възстановяване с ламбо на назална фистула (45714 [1680])

ревизия на локално кожно ламбо (45239-00 [1658])

45200-00 Локално кожно ламбо на друго място

Локално кожно ламбо БДУ

Директно дистантно кожно ламбо

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от далечно място от дефекта и прикрепено директно към реципиентно място

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: реконструкция на:

• клепач чрез ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• устна чрез ламбо 45671-00, 45674-00 [1685],

ревизия на директно дистантно кожно ламбо (45239-01 [1658])

45221-01 Директно дистантно кожно ламбо - първи етап

Директно дистантно кожно ламбо - първи етап (повдигане на ламбото от донорското място, трансфер и прикрепяне на реципиентно място):

• коремно

• кръстосано:

• ръка

• пръст на ръка

• крак

45224-01 Директно дистантно кожно ламбо - втори етап

Директно дистантно кожно ламбо - втори етап (разделяне на ламбото от донорското място):

• коремно

• кръстосано:

• ръка

• пръст на ръка

• крак

*86.73 ПРИКРЕПВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО КЪМ РЪКА

Изключва:

полицизация или преместване на пръст - 82.61-82.81

Локално кожно ламбо, един стадий

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от донорско място, съседно до дефекта и трансферирано към реципиентно място, в един етап

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

такова за изгаряне

Кодирай също когато е направено:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: възстановяване с ламбо на назална фистула (45714 [1680])

ревизия на локално кожно ламбо (45239-00 [1658])

45206-05 Локално кожно ламбо на ръка

Включва: китка

Не включва: такова при контрактура на Дюпюитрен (46384-00 [1467])

такова на:

• само пръст (45206-07 [1651])

• само палец (45206-06 [1651])

Директно дистантно кожно ламбо

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от далечно място от дефекта и прикрепено директно към реципиентно място

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: реконструкция на:

• клепач чрез ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• устна чрез ламбо 45671-00, 45674-00 [1685],

ревизия на директно дистантно кожно ламбо (45239-01 [1658])

45224-01 Директно дистантно кожно ламбо - втори етап

Директно дистантно кожно ламбо - втори етап (разделяне на ламбото от донорското място):

• коремно

• кръстосано:

• ръка

• пръст на ръка

• крак

Островно ламбо

Ламбо, използващо трансферирана тъкан, напълно отделена от околните тъкани и основата, с изключение на краче, съдържащо артерии и вени. Тъканта е тунелирана под кожата и прехвърлена на реципиентното място (с краче оставащо под кожата и прикрепено към донорското място)

Включва: фасциокутанно

фасциомиокутанно }

мускулно } островно ламбо

миокутанно }

Не включва: свободно ламбо (виж блок [1674])

това при реконструкция на гърда (45530-02 [1756])

45563-00 Островно ламбо на съдово краче

Неинервирано островно ламбо

Не включва: такава за транспозиция пръст на ръка (46507-00 [1467])

*86.74 ПРИКРЕПВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО НА ДРУГО МЯСТО

прикрепване чрез:

удължено ламбо

ротиране на ламбо

двойно краче на ламбо

плъзгане на ламбо

стволов трансплантат

трансплантат на краче

Локално кожно ламбо, един стадий

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от донорско място, съседно до дефекта и трансферирано към реципиентно място, в един етап

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

такова за изгаряне

Кодирай също когато е направено:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: възстановяване с ламбо на назална фистула (45714 [1680])

ревизия на локално кожно ламбо (45239-00 [1658])

45200-00 Локално кожно ламбо на друго място

Локално кожно ламбо БДУ

Директно дистантно кожно ламбо

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от далечно място от дефекта и прикрепено директно към реципиентно място

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: реконструкция на:

• клепач чрез ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• устна чрез ламбо 45671-00, 45674-00 [1685],

ревизия на директно дистантно кожно ламбо (45239-01 [1658])

45224-01 Директно дистантно кожно ламбо - втори етап

Директно дистантно кожно ламбо - втори етап (разделяне на ламбото от донорското място):

• коремно

• кръстосано:

• ръка

• пръст на ръка

• крак

*86.75 РЕВИЗИЯ НА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО

дебридмен на краче или ламбо

обезмастяване на краче или ламбо

Ревизия на кожно ламбо

Включва: такава чрез липосукция

45239-00 Ревизия на локално кожно ламбо

Не включва: ревизия на ламбо при възстановяване на назална фистула (45714 [1680])

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

*86.85 КОРЕКЦИЯ НА СИНДАКТИЛИЯ

Други възстановителни процедури на кожа и подкожна тъкан

90673-00 Корекция на синдактилия

Кодирай също когато е изпълнено:

• ламбо (45206-06, 45206-07, 42506-11 [1651])

• графт (45451-06, 45451-07, 45451-09 [1649], 45439-00, 45448-06, 45448-07 [1645])

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура от посочените в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ/АКМП и минимум три диагностични процедури с кодове от Приложение № 21/АКМП.

Основни процедури с кодове *77.11/46407-00, *77.21 и *77.31/48406-06/48406-07; *77.12, *77.22 и *77.32/48412-00;*77.13/46407-01; *77.23 и *77.33/48406-02/48406-04 не могат да се отчитат като процедури за отстраняване на имплантирани уреди от костта по тази клинична пътека.

Стикер за вложените импланти само при алогенна трансплантация (алографт при отчитане на кодове МКБ-9 КМ *81.71, *81.74, *82.79, *83.81, *83.88), задължително се залепва в ИЗ.

При липса на залепен в ИЗ стикер за вложен алографт, пътеката не се счита за завършена.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската спе-циалност „Ортопедия и травматология“, осъщест¬вявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Ортопедия и травматология“; в обхвата на медицинската специалност „Ортопе¬дия и травматология“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно меди¬цински стандарт „Ортопедия и травматология“ в условия на спешност попада извършването само на процедури с кодове по МКБ-9 КМ: 77.12; 77.13; 77.22; 77.23; 77.32; 77.33; 79.31; 79.51; 79.81; 79.82; 79.83; 80.81; 80.82; 80.83; 81.23; 81.24; 81.25; 81.71; 81.73; 81.74; 81.82; 82.35; 83.63; 83.87; 83.88; 84.04; 84.05; 84.06; 84.07; 84.3.

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочения медицински стандарт.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по ортопедия и травматология

2. Операционен блок/зали

3. ОАИЛ/КАИЛ

4. Клинична лаборатория

5. Рентгенов апа

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE