Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-2.pdf

КП № 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК

Минимален болничен престой - 5 дни

Минимален болничен престой при пренатална инвазивна диагностика - 2 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Предшестваща хипертония, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период

Включва: описаните състояния с предшестваща протеинурия

Не включва: състояния с нарастваща или прибавила се протеинурия (О11)

О10.0 Предшестваща есенциална хипертония, усложняваща бременността, раждането и послеродовия периодВсяко състояние, класифицирано в рубриката I10, уточнено като причина за оказване на акушерска помощ по време на бременността, раждането или послеродовия период

О10.1 Предшестващо хипетонично сърдечно заболяване, усложняващо бременността, раждането и послеродовия периодВсяко състояние, класифицирано в рубриката I11.—, уточнено като причина за оказване на акушерска помощ по време на бременността, раждането или послеродовия период

О10.2 Предшестващо хипертонично бъбречно заболяване, усложняващо бременността, раждането и послеродовия периодВсяко състояние, класифицирано в рубриката I12.—, уточнено като причина за оказване на акушерска помощ по време на бременността, раждането или послеродовия период

О10.3 Предшестващо хипертонично сърдечно и бъбречно заболяване, усложняващо бременността, раждането и послеродовия периодВсяко състояние, класифицирано в рубриката I13.—, уточнено като причина за оказване на акушерска помощ по време на бременността, раждането или послеродовия период

О10.4 Предшестваща вторична хипертония, усложняваща бременността, раждането и послеродовия периодВсяко състояние, класифицирано в рубриката I15.—, уточнено като причина за оказване на акушерска помощ по време на бременността, раждането или послеродовия период

О10.9 Предшестваща хипертония, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период, неуточнена

О11 Предшестваща хипертония с прибавила се протеинурияСъстояния, класифицирани в рубриката О10.—, усложняващи се с нарастваща протеинурия

Прибавила се прееклампсия

Гестационна [предизвикана от бременността] хипертония с масивна протеинурия

Не включва: прибавила се прееклампсия (О11)

О14.0 Умерена прееклампсия

О14.1 Тежка прееклампсия

Еклампсия

Включва: конвулсии, предизвикани от състояния, класифицирани в рубриките О10—О14 и О16еклампсия с предизвикана от бременността или предишна хипертония

О15.0 Еклампсия по време на бременността

О16 Хипертония при майката, неуточненаТранзиторна хипертония по време на бременността

Захарен диабет по време на бремеността

Включва: по време на раждането и послеродовия период

О24.0 Предшестващ захарен диабет , инсулинозависим

О24.1 Предшестващ захарен диабет ,неинсулинозависим

О24.2 Предшестващ захарен диабет , свързан с недоимъчно хранене

О24.3 Предшестващ захарен диабет ,неинсулинозависим

О24.4 Захарен диабет,развиващ се по време на бремеността

Гестационен захарен диабет БДУ

О24.9 Захарен диабет по време на бремеността, неуточнен

Отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката

Не включва: резултати от диагностични изследвания, класифицирани другаде, медицински

грижи за майката свързани със състояния на плода, околоплодния мехур и възможни

усложнения в хода на родоразрешаването (О30 - О48)

O28.1 Биохимични отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката

O28.3 Отклонения в ултразвуковата находка при антенатален скрининг на майката

O28.4 Отклонения в рентгенологичната находка при антенатален скрининг на майката

О28.5 Хромозомни и генетични отклонения от нормата при антенатален скрининг на

майката

O28.8 Други отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката

O28.9 Отклонение от нормата при антенатален скрининг на майката, неуточнено

Усложнения, специфични за многоплодна бременност

О31.0 Fetus papyraceous

О31.1 Продължаваща бременност след аборт на един или повече от плодовете

О31.2 Продължаваща бременност след интраутернинна смърт на един

или повече от плодовете

О31.8 Други усложнения, специфични за многоплодна бременност

Предлежаща плацента (placenta prаevia)

О44.1 Предлежаща плацента с кръвотечениеНиско прикрепена плацента БДУ или с кръвотечениеПредлежаща плацента:

• маргинална

• парциална БДУ или с кръвотечение

• тоталнаНе включва: раждане и родоразрешаване, усложнени с кръвотечение от vasa prаevia (О69.4)

Други болести на майката, класифицирани другаде, но усложняващи бремеността, раждането и послеродовия период

Забележка:Тази рубрика включва състояния, които усложняват бременността, задълбочават се

от бременността или представляват основно показание за акушерска помощ и за които

Азбучният указател не посочва специална рубрика в клас XV.

При необходимост от идентифициране на конкретното състояние се използва допълнителен код.

Не включва: инфекциозни и паразитни болести (О98.—)

травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини (S00—T98)медицински грижи за майката поради болест, за която се предполага или със сигурност уврежда плода (О35—О36)

О99.4 Болести на сърдечно-съдовата система, усложняващи бременността, раждането и послеродовия периодСъстояния, класифицирани в рубрики I00—I99

Не включва: кардиомиопатия в послеродовия период (О90.3)

хипертонични болести (О10—О16)акушерска емболия (О88.—)венозни усложнения и тромбоза на мозъчен венозен синус по време на:

•раждането и послеродовия период (О87.—)

•бременността (О22.—)

Хемолитична болест на плода и новороденото

P55.0 Резус-изоимунизация на плода и новороденото

Р55.1 АВО-изоимунизация на плода и новороденото

Р55.8 Други форми на хемолитична болест на плода и новороденото

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

**75.1 ДИАГНОСТИЧНА АМНИОЦЕНТЕЗАПредродови процедури за приложение, поставяне или премахване

16600-00 Диагностична амниоцентеза

ДРУГИ ИНТРАУТЕРИННИ ОПЕРАЦИИ НА ПЛОДА И АМНИОНА

**75.31 АМНИОСКОПИЯ

фетоскопия

лапароамниоскопия

90460-00 Амниоскопия

Кодирай също когато е направена:

• чрез хистеротомия(35649-00 [1262])

**75.32 КАРДИОТОКОГРАФИЯФетален мониторинг

16514-00 Вътрешен мониторинг на плода

Вътрешна фетална кардиотокография [CTG] (скалп)

**75.33 ВЗИМАНЕ НА КРЪВНА ПРОБА И БИОПСИЯ ОТ ПЛОДА (КОРДОЦЕНТЕЗА)Предродови процедури за приложение, поставяне или премахване

16606-00 Фетална кръвна проба

90487-00 Друга вътрематочна диагностична процедура на плода

Интраутеринна кожна биопсия на плода БДУ

**75.34 ДРУГО МОНИТОРИРАНЕ НА ПЛОДА

Фетален мониторинг

16514-01 Външен мониторинг на плода

Външна фетална кардиотокография [CTG]

Фетален контрактилен стрес }

Фетален нонстрес тест } тест

**75.35 ДРУГИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ПЛОДА И АМНИОНА

хориална биопсияПредродови процедури за приложение, поставяне или премахване

16603-00 Хорионна биопсия

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

**88.78 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА БРЕМЕННА МАТКА

интраутеринна цефалометрия:

локализация на плацента с ултразвукУлтразвук на корем или таз

55700-02 Ултразвук на корем или таз за други състояния, свързани с бременност

Ултразвукова:

• локализация на плацента

• пелвиметрия

Ултразвук на бременна матка БДУ

55700-00 Ултразвук за откриване аномалии на плода

55700-01 Ултразвук за измерване на фетален растеж

Включва: фетална ултразвукова цефалометрияДуплекс ултразвук на интраторакални или интраабдоминални съдове

55729-01 Дуплекс ултразвук на умбиликална артерия

Включва: при оценка обем на амниотична течност

**88.79 УЛТРАЗВУКОВО РЕГИСТРИРАНЕ НА ФЕТАЛНАТА СЪРДЕЧНА ЧЕСТОТА

Фетален мониторинг

16514-01 Външен мониторинг на плода

Външна фетална кардиотокография [CTG]

Фетален контрактилен стрес }

Фетален нонстрес тест } тест

АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА

Изключва

изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7

**89.26 ГИНЕКОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

изследване на тазаПроцедури за изследване на други гинекологични локализации

35500-00 Гинекологичен преглед

Палпация на:

• фалопиеви тръби

• яйчници

• матка

Тазов преглед

Визуален и мануален преглед на:

• шийка

• влагалище

• вулва

Не включва: тези с други гинекологични процедури - пропусни кода

**89.29 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА

биопроба (посявка) на урина

бъбречен клирънс

химично изследване на урина

91920-02 Микробиологично/микроскопско изследване на урина за култура и чувствителност

Включва: урокултура антибиограма

91920-12 Химично изследване на урина

pH

Белтък

Билирубин

Уробилиноген

Глюкоза

Кетони

Относително тегло

Нитрити

Левкоцити

Кръв

91920-11 Измерване на бъбречен клирънс в урината

ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Изключва:

ЕКГ на плод - 75.32

**89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА

ЕКГ БДУ

ЕКГ/с 12 и повече отвеждания/

Друга електрокардиография [ЕКГ]

11700-00 Друга електрокардиография [EКГ]

Не включва: тези включващи по-малко от 12 отвеждания - пропусни кода

ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ

**89.62 МОНИТОРИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ВЕНОЗНО НАЛЯГАНЕМониторинг на съдово налягане

11600-02 Мониториране на централно венозно налягане

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва: ПКК, биохимия (бъбречни и чернодробни показатели), хемостазиологични показатели, серология

За пренатална инвазивна диагностика задължително: ПКК, хемостаза;изследване на кръвна група, Резус принадлежност, а при Резус-отрицателните бременни, анти-Д-антитела;

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

91910-07 Скорост на утаяване на еритроцитите

91910-12 Клинично-химични изследвания за глюкоза

91910-13 Клинично-химични изследвания за креатинин

91910-14 Клинично-химични изследвания за урея

91910-15 Клинично-химични изследвания за общ билирубин

91910-16 Клинично-химични изследвания за директен билирубин

91910-25 Клинично-химични изследвания за пикочна киселина

91910-26 Клинично-химични изследвания за AСАТ

91910-27 Клинично-химични изследвания за АЛАТ

91910-08 Изследване на време на кървене

91904-04 Изследване на фактори на коагулация

фактор II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

91904-05 Изследване на фактор на Вилебранд (von Willebrand)

91910-09 Изследване на протромбиново време

91904-02 Изследване на тромбиново време (TT)

91910-10 Изследване на активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

91910-11 Изследване на фибриноген

91913-04 Изследване на време на съсирване

91913-00 Серологично изследване на кръв за Васерман

91911-29 Други серологични изследвания

91922-00 Серологично изследване за HIV 1/2 антитела

91926-00 Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ

амнионен сак

фетус

**91.41 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ - БАКТЕРИАЛНА НАМАЗКА

91919-12 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от женския генитален тракт за бактериална намазка

**91.43 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

91919-14 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от женския генитален тракт за култура и чувствителност

**91.49 ЦИТОГЕНЕТИЧЕН АНАЛИЗ

Задължително за поставяне на генетична диагноза на плода изследванията се извършват на следните материали : хорион околоплодна течност, кръв и включват:

цитогенетично,

молекулярно цитогенетично изследване,

ензимен и/или ДНК анализ

Предродови процедури за приложение, поставяне или премахване

90487-00 Друга вътрематочна диагностична процедура на плода

Интраутеринна кожна биопсия на плода БДУДруги изследвания

91881-00 ДНК анализ

91910-01 Неонатален скрининг

Скрининг за:

• фенилкетонурия

• вродена надбъбречна хиперплазия (ВНХ)

• хипотиреоза

91916-00 Генетични изследвания

91916-01 Цитогенетичен анализ на кръв или костен мозък

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

*75.2 ИНТРАУТЕРИННА ТРАНСФУЗИЯ

обменна трансфузия in utero

поставяне на катетър в абдомена на плода за трансфузия

Предродови процедури за приложение, поставяне или премахване

16615-00 Вътрематочно фетално интраперитонеално и интраваскуларно кръвопреливане

Интраутеринна фетална трансфузия БДУ

ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ

използвай допълнителен код за такава, извършена през катетър или венесекция - 38.92-38.94

*99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСАПрилагане на кръв и кръвни продукти

13706-02 Приложение на опаковани клетки

Трансфузия на:

• еритроцити

• опаковани клетки

• червени кръвни клетки

*99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ

трансфузия на тромбоцитна маса

13706-03 Приложение на тромбоцити

Трансфузия на:

• тромбоцити

*99.06 ТРАНСФУЗИЯ НА ФАКТОРИ НА СЪСИРВАНЕ

трансфузия на антихемофилен фактор

92061-00 Приложение на кръвосъсирващи фактори

Трансфузия на:

• антихемофилен фактор

• коагулационни фактори НКД

• криопреципитати

• фактор VIII

*99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ

трансфузия на плазма

Изключва:

инжекция (трансфузия) на:гамавенин - 99.16гама-глобулин - 99.14

92062-00 Приложение на друг серум

Трансфузия на:

• албумин

• плазма (прясно замразена) (FFP)

*99.08 ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛ

трансфузия на декстран

92063-00 Приложение на кръвен експандер

Разреждане на кръвта

Трансфузия на:

• кръвозаместители

• Dextran

• Rheomacrodex

*99.09 ТРАНСФУЗИЯ НА ДРУГА СУБСТАНЦИЯ

трансфузия на:кръвен заместителгранулоцити

Изключва:

трансплантация (трансфузия) на костен мозък - 41.0

92064-00 Приложение на друг кръвен продукт

Трансфузия на:

• кръвни заместители

• гранулоцити

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

*99.11 ИНЖЕКЦИЯ НА RH ИМУНО-ГЛОБУЛИН

инжекция на:

анти-D (Rhesus) глобулин

RhoGAM

Имунизация

92173-00 Пасивна имунизация с Rh (D) имуноглобулин

Инжектиране на:

• Anti-D (Rhesus) globulin

• RhoGAM

*99.17 ИНЖЕКЦИЯ НА ИНСУЛИН

Приложение на фармакотерапия

96200-06 Подкожно приложение на фармакологичен агент, инсулин

96199-06 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, инсулин

*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

96199-08 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит

*99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИКОАГУЛАНТИ

Изключва:

инфузия на drotrecogin alfa (активиран) - 00.11

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК

Изключва:

инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони - 00.14

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

*99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ

Изключва:

инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони - 00.14

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизон

подкожна имплантация на прогестерон

96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид

*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Изискване:

1.При пренатална инвазивна диагностика на бременността (кодове на болести по МКБ-10: O28.1, O28.3, O28.4, O28.5, O28.8 и O28.9) клиничната пътека се счита за завършена, ако са извършени пет основни диагностични процедури: **88.78 (55700-02; 55700-00; 55700-01; 55729-01) **88.79 (16514-01) (до 26 г.с.) или **75.32 (16514-00) (след 26 г.с.); **90.59 и **91.49 (90487-00), както и една от следните три процедури **75.1(16600-00) или **75.33 (16606-00; 90487-00), или **75.35 (16603-00).

За пренатална инвазивна диагностика задължително се изследва: ПКК, хемостаза; изследване на кръвна група, Резус принадлежност, а при Резус-отрицателните бременни, анти-Д-антитела;

Една от диагностичните процедури задължително е образно изследване.

Взетият материал при процедури с кодове **75.1(16600-00) , **75.33 (16606-00; 90487-00), и **75.35(16603-00) задължително се изпраща за изследване (цитогенетично, молекулярно цитогенетично изследване, ензимен и/или ДНК анализ). Копие с резултата от изследването задължително се прикрепва в ИЗ и служи за отчитане на КП.

2. При интензивни грижи при бременност с реализиран риск клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени три основни диагностични и две основни терапевтични процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ/ АКМП, отнасящи се към основната диагноза.

При интензивни грижи при бременност с реализиран риск:

1. Когато болничният престой по тази КП е по-малък или равен от минималния болничен престой и завърши със спонтанен аборт или аборт по медицински показания, случаят се отчита по КП № 4 ”Преждевременно прекъсване на бремеността“.

Когато са изпълнени критериите за завършена клинична пътека № 2 (спазен минимален болничен престой и извършени задължителни диагностични и терапевтични процедури), и бременността завърши със спонтанен аборт или аборт по медицински показания, се заплащат и двете клинични пътеки (КП № 2 и КП № 4).

2. Когато болничния престой по тази КП е по-малък или равен от минималния болничен престой и завърши с раждане, случаят се отчита по КП № 5 “Раждане.

Когато са изпълнени критериите за завършена клинична пътека № 2 (спазен минимален болничен престой и извършени задължителни диагностични и терапевтични процедури), и бременността завърши с раждане, се заплащат и двете клинични пътеки (КП № 2 и КП № 5).

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в „История на заболяването“.

I. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека, в частта интензивни грижи при бременност с реализиран риск, се изпълнява в клиника/отделение ІІ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Акушерство и гинекология”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт„Акушерство и гинекология”- само за интензивни грижи при бременност с реализиран риск, без диагностични процедури с кодове **75.1(16600-00), **75.33 (16606-00; 90487-00) и **75.35(16603-00)

Диагностични процедури с кодове **75.1(16600-00), **75.33 (16606-00; 90487-00) и **75.35(16603-00) се изпълняват само в клиника/отделение ІІІ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Акушерство и гинекология”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по акушерство и гинекология II ниво - само за интензивни грижи при бременност с реализиран риск, без диагностични процедури с кодове **75.1(16600-00), **75.33 (16606-00; 90487-00) и **75.35(16603-00)

или

Клиника/отделение по гинекология II ниво - само за интензивни грижи при бременност с реализиран риск, без диагностични процедури с кодове **75.1(16600-00), **75.33 (16606-00; 90487-00) и **75.35(16603-00)

или

2. Клиника/отделение по акушерство и гинекология III ниво

2. Операционен блок/зали

3. ОАИЛ/КАИЛ

4. Клинична лаборатория II и III ниво

5. Ехограф с необходимите трансдюсери

В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, определено с настоящия стандарт, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по акушерство и гинекология.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

2.1. Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/ медицинска апаратура

1. Лаборатория (отделение) по клинична патология - на територията на областта

2. Микробиологична лаборатория на територията на областта

3. КТ/МРТ - на територията на населеното място

2.2. Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор със структура по медицинска генетика към лечебни заведения и медицински факултети, посочени в приложение № 4 на Наредба № 26/14.06.2007 г.

Задължително звено/ медицинска апаратура

Структура по медицинска генетика - само за пренатална инвазивна диагностика на бременността и при изпълнение на диагностични процедури с кодове **75.1(16600-00), **75.33 (16606-00; 90487-00) и **75.35(16603-00)

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

• за акушерска структура/акушеро-гинекологична структура III ниво на компетентност - петима лекари със специалност по „Акушерство и гинекология” - двама с допълнителна квалификация по ехография;

• за акушерска структура II ниво на компетентност- четирима лекари със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография - само за интензивни грижи; без изпълнение на процедури с кодове кодове **75.1(16600-00), **75.33 (16606-00; 90487-00) и **75.35(16603-00)

• за гинекологична структура ІІ ниво на компетентност - двама лекари със специалност „Акушерство и гинекология“; един с допълнителна квалификация по ехография; само за интензивни грижи; без изпълнение на процедури с кодове **75.1(16600-00), **75.33 (16606-00; 90487-00) и **75.35(16603-00)- лекар/и със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекар с придобита специалност по „Неонатология”

или

лекар със специалност по педиатрия - 15-дневно индивидуално обучение за кардио-пулмонална ресусцитация на новородено дете в структура по неонатология от III ниво на компетентност;

• лекар със специалност по клинична лаборатория;

• лекар със специалност по вътрешни болести или кардиолог

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:- за акушерска структура/акушеро-гинекологична структура III ниво на компетентност - петима лекари със специалност по „Акушерство и гинекология” - двама с допълнителна квалификация по ехография;

• за акушерска структура II ниво на компетентност- четирима лекари със специалност „Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография - само за интензивни грижи; без изпълнение на процедури с кодове кодове **75.1(16600-00), **75.33 (16606-00; 90487-00) и **75.35(16603-00);

• за гинекологична структура ІІ ниво на компетентност - двама лекари със специалност „Акушерство и гинекология“; един с допълнителна квалификация по ехография; само за интензивни грижи; без изпълнение на процедури с кодове **75.1(16600-00), **75.33 (16606-00; 90487-00) и **75.35(16603-00);

• лекар/и със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

• лекар с придобита специалност по „Неонатология”

или

лекар със специалност по педиатрия - 15-дневно индивидуално обучение за кардио-пулмонална ресусцитация на новородено дете в структура по неонатология от III ниво на компетентност;

• лекар със специалност по клинична лаборатория;

• лекар със специалност по детски болести.

-

IІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Дейностите и услугите се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

1.ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

Пренатална инвазивна диагностика на бременността при бременни с:

1.1. ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА при бременни с (кодове на болести по МКБ-10: O28.1, O28.3, O28.4, O28.5, O28.8 и O28.9 и при изпълнение на диагностични процедури с кодове **75.1(16600-00), **75.33 (16606-00; 90487-00) и **75.35(16603-00)

• фамилни данни за доказани наследствени заболявания и вродени аномалии, свързани с риск за тежка инвалидизация или намалена продължителност на живота, установен с резултат от генетична консултация

• балансирана хромозомна аномалия у един от родителите

• категорични ултразвукови находки за морфологични аномалии на плода

• повишен риск от триплоидии и анеуплоидии в резултата от биохимичния скрининг I и/или II триместър,

• имунологични данни за хемолитична болест на плода по Резус системата.

1.2. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК.

• стойности на кръвното налягане от или над 140/90 mmHg или по-високо с или без главоболие и-или с повишаване на средното артериално налягане с 20mmHg и повече в сравнение с предишните стойности с или без главоболие; данните за стойностите от АН се вземат от ""Карта за профилактика на бременността"", изготвена по образец съгласно приложение № 7 от Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията;

• олигурия ≤400мл/24 часа;

• зрителни смущения (двойно виждане, намаляване на зрителната острота);

• декомпенсиран захарен диабет и бременност;

• сърдечна декомпенсация и бременост.

За диагноза О44.1 “Предлежаща плацента с кръвотечение”

1. Генитално кървене.

2. Гестационна възраст от 26+ седмици.

3. Ехографски данни за предлежаща или ниско прикрепена плацента.

4. Отсъствие на профузно кървене и/или данни за хеморагичен шок /прешок.

5. Поне един жив плод, доказан чрез ехография или кардиотокография.

1. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

2.1. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА (кодове на болести по МКБ-10: O28.1, O28.3, O28.4, O28.5, O28.8 и O28.9 и при изпълнение на диагностични процедури с кодове **75.1, **75.33 и **75.35.

Диагностичният алгоритъм съдържа и следните задължителни процедури:

• преглед и оценка, описани накратко (резюмирани анамнеза и оценка);

• преглед и оценка, описани обстойно (анамнеза и оценка на нов проблем);

• гинекологично изследване (изследване на таза);

• диагностичен ултразвук на бременна матка;

• изследване на кръв - ПКК, хемостаза, изследване на кръвна група, Резус принадлежност, а при Резус-отрицателните бременни, анти-Д-антитела;

• мониториране на плода (до 26 г.с. чрез ултразвуково регистриране на феталната сърдечна честота , а след 26 г.с. чрез кардиотокография);

• спектрофотометричен анализ на околоплодна течност при имунологични данни за развитие на хемолитична болест на плода по резус системата.

По налични показания се прилагат следните основни терапевтични (една или няколко) процедури:

*99.11 инжекция на Rh имуно-глобулин (задължителен при Резус отрицателни бременни с доказана липса на имунни анти-Д-изоантитела)

инжекция на:анти-D (Rhesus) глобулинRhoGAM

*99.17 инжекция на инсулин

*99.18 инжекция или инфузия на електролити;

*99.21 инжекция на антибиотик

*99.23 инжекция на стероид

*99.24 инжекция на хормон

*99.29 инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество;

2.2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК.

Задължителни са следните диагностични процедури:

• диагностичен ултразвук на бременна матка;

• преглед и оценка, описани накратко (резюмирани анамнеза и оценка);

• преглед и оценка,описани ограничено (етапна анамнеза и оценка);

• преглед и оценка, описани обстойно (анамнеза и оценка на нов проблем);

• гинекологично изследване (изследване на таза) (не се изисква при съпътстваща диагноза О44.1)

• химично изследване на урина;

• изследване на кръв - ПКК с диференциално броене, биохимия, серология (по преценка);

• провеждане на консултация - по преценка,

• мониториране на централно венозно налягане - по преценка;

• извършване на ЕКГ на пациентката;

• мониториране на плода - (изисква се след 26 г.с.)

Серологично изследване за сифилис (RPR или Васерман) - не е задължително, ако е извършено в извънболничната помощ.

Заедно с основните диагностични процедури се прилагат и следните основни терапевтични (една или няколко):

• инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество;

• инжекция на антибиотик (при необходимост);

• трансфузия на кръв и кръвни компоненти (при необходимост);

• инжекция или инфузия на електролити;

• инжекция на стероид (при необходимост);

• инжекция на инсулин (при необходимост).

За диагноза с код О44.1 “Предлежаща плацента с кръвотечение”

Заедно с основните диагностични процедури се прилагат и следните основни терапевтични (една или няколко):

• инжекция/инфузия на електролити;

и/или

• инжекция на антибиотик;

и/или

• инжекция/инфузия на друго вещество и прилагане на необходимите медикаменти.

Серологично изследване за сифилис (RPR или Васерман) - не е задължително, ако е извършено в доболничната помощ.

При неповлияване от консервативно лечение на горепосочените заболявания пациентките се насочват за родоразрешение.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти, могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Въз основа на клиничната картина и параклиничните изследвания.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:

4.1. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА (кодове на болести по МКБ-10: O28.1, O28.3, O28.4, O28.5, O28.8 и O28.9 и при изпълнение на диагностични процедури с кодове **75.1,**75.33 и **75.35 .

4.1.1. получаване на материал за предвидения анализ;

4.1.2. налични и документирани:

• нормална сърдечна честота на плода (до 26 г.с. чрез ултразвуково регистриране на феталната сърдечна честота , а след 26 г.с. чрез кардиотокография);

• отсъствие на маточна активност

• липса на генитално кървене

• липса на изтичане на околоплодна течност.

4.2. МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИ ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК.:

• нормотензивна бременна с добър отговор на консервативното лечение;

• подобряване и/или нормализиране на показателите от медико-диагностичните изследвания в сравнение със стойностите при хоспитализация;

• коректно попълнен фиш “Клинико- лабораторен минимум при изписване”.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

Към ИЗ на пациента се прилага следния фиш за клинико-лабораторен минимум при изписване:

КЪМ ИЗ № ................................ ОТ ................................

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРЕН МИНИМУМ ПРИ ИЗПИСВАНЕ

Дата ........................................

ОТ ОБЩИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО

Корем:  мек  напрегнат  балониран  друго (опиши)

Микция:  спонтанна, без резидуална урина  друго (опиши)

Дефекация:  спонтанна, 1-2 пъти дневно  друго (опиши)

Раздвижване:  ходи без чужда помощ  друго (опиши)

Аксиларна to:Пулс: Перисталтика:  с обичаен интензитет  друго (опиши)

СЪСТОЯНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА РАНА:  свалени конци  несвалени конци

 зараснала per primam  друго (опиши)

ОТ ГИНЕКОЛОГИЧНИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО:

 отговаря на извършената операция, без данни за усложнения

 друго (опиши)

КРЪВНА КАРТИНА:

Hb

Ht

Er

LeuХЕМОСТАЗЕОЛОГИЯ:

Вр. кървене

Фибриноген ДРУГИ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

ДРУГИ ДАННИ:

Лекуващ лекар:

IІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ - в “История на заболяването”.

3. ОПЕРАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ПРОЦЕДУРА прикрепва се в ИЗ

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ

ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на “Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури” - бл.МЗ-НЗОК №7;

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) - подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

..............................................................

ОПЕРАТИВЕН ПРОТОКОЛ за А М Н И О Ц Е Н Т Е 3 А

ИЗ №.............../.дата...............................

Пациент....................................................................................................................год................

Адрес .........................................................

ПРМ...........................................гестационен срок по ПРМ......................г.с........

риск БХС II триместър □

УЗ индикации □

предишно дете с ХЗА □

предишни СА и РН □

друго..................

Индикации за амниоцентеза (АЦ):

възраст □

Риск НТ I триместър □

Моногенно з. □

Балансирана ХЗА □

Възраст - съпруг □

ICSI □

УЗИ от 20.... г.: гестационен срок по УЗИ............

Един жив плод в матката , предлежание..........................................................................

BPD FL

НС АС

Плацента

Околоплодна течност

Отклонения във феталната морфология: НЕ/ДА (описание на отклоненията)............

Други особени ехографски находки

АМНИОЦЕНТЕЗА

Дата Начало Край

Беше извършена трикратна дезинфекция на предната коремна стена. Под ултразвуков

контрол беше пунктирана амниотичната празнина със спинална игла G/......см. Аспирирани бяха.......................мл................................околоплодна течност, която беше изпратена в лаборатория.................................................................за............................анализ.

Трансплацентарна пункция: ДА/НЕ.

Видим примес на кръв в амниотичната течност: ДА/НЕ.

Сърдечна дейност след манипулацията - ДА/НЕ. ФСЧ..................уд./мин.

Кръвна група на бременната........... Rh +/ Rh - .

Профилактика с анти-D имунен глобулин: ДА/НЕ.

Извършил Асистент..............................................................

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

..........................................................................................................................

ОПЕРАТИВЕН ПРОТОКОЛ за БИОПСИЯ НА ХОРИОНА

И.З. №......................../дата.......................................

Пациент....................................................................................................................год................

Адрес .........................................................

ПРМ...........................................гестационен срок по ПРМ......................г.с........

риск БХС II триместър □

УЗ индикации □

предишно дете с ХЗА □

предишни СА и РН □

друго..................

Индикации за биопсия на хориона (CVS):

възраст □

Риск НТ I триместър □

Моногенно з. □

Балансирана ХЗА □

Възраст - съпруг □

ICSI □

УЗИ от 20.... г.: гестационен срок по УЗИ............

Един жив плод в матката , предлежание..........................................................................

BPD FL

НС АС

Плацента

Околоплодна течност

Отклонения във феталната морфология: НЕ/ДА (описание на отклоненията)............

Други особени ехографски находки

БИОПСИЯ НА ХОРИОНА

Дата Начало Край

Беше извършена трикратна дезинфекция на предната коремна стена. Мястото на

пункцията беше локално обезболено с 1 мл 1% разтвор на лидокаин. Под ултразвуков

контрол беше пунктиран chorion frondosum с аспирационна игла...............G/………….см.

Аспирирани бяха............................................................................хорионни въси, които бяха

изпратени в лаборатория............................................................. за..........................анализ.

Брой пункции на хориона

Сърдечна дейност след манипулацията - ДА/НЕ. ФСЧ...............................уд./мин.

Кръвна група на бременната - Rh +/ Rh -.

Профилактика с анти-D имунен глобулин: ДА/НЕ.

Извършил Асистент..........................................................

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

ЗА АМНИОЦЕНТЕЗА В 16-20 СЕДМИЦА С ЦЕЛ ДИАГНОСТИКА НА ГЕНЕТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЛОДА

Амниоцентезата е манипулация, при която се взема известно количество околоплодна течност. Околоплодната течност се изследва в специализирани лаборатории и това позволява да се открият някои вродени и наследствени заболявания на плода. Извършва се между 16 и 20 седмица на бременността, считано от първия ден на последната редовна менструация. Вземането на проба от течността, заобикаляща плода, става с помощта на игла, която се въвежда под ултразвуков контрол през коремната стена и стената на матката. Околоплодната течност се изтегля със спринцовка. В момента на проникването на иглата може да има слабо изразено неприятно усещане, подобно на това при мускулна инжекция, но не болка. Поради това не е необходимо прилагането на упойка.

Аз,........................................................................................................................................, бях

запозната с изброените по-долу усложнения на амниоцентезата и съществуващите ограничения за разпознаване болестите на плода. Имах възможност да задам всички интересуващи ме въпроси и да ги обсъдя с генетичния конскултант и с акушер-гинеколога.

ИЗВЕСТНО МИ Е И ПРИЕМАМ, ЧЕ:

1. Съществува минимален риск (0,5 - 1%) от аборт във връзка с манипулацията. Наясно съм, че дори при липса на каквато и да е външна интервенция бременността също може да не се доизноси.

2. Съществува макар и минимален риск иглата да повреди тъкан на плода или пъпната връв.

3. Изследването се провежда при спазване на всички условия за стерилност и рискът от внасяне на инфекция е минимален (под 1%). Въпреки това обаче, както при всички хирургични намеси, възможността за инфекциозни усложнения не може да бъде напълно изключена. В тежки случаи може да се стигне до загиване на плода, а оттам - й до загуба на бременността.

4. Изследването се провежда под ултразвуков контрол. Целта е да се определи най-подходящото място за въвеждайе на иглата в матката, а също и да се контролира пътя и положението на иглата през цялото време на манипулацията. Проследява се сърдечната дейност на плода преди и след амниоцентезата.

5. В част от случаите, при плацента, разположена по предната маточна стена, не е възможно амниоцентезата да бъде извършена без да се премине с иглата през самата плацента. В редки случаи това може да доведе до преминаване на малко количество кръв от плода към майката /фетално-майчина трансфузия/, което има значение при Rh-отрицателни бременни.

6. Понякога изследването е неуспешно:

> не може да се проникне в амниотичната празнина и изобщо не се аспирира околоплодна течност

> не може да се аспирира /изтегли със спринцовката/ достатъчно количество течност

> течността е примесена с кръв.

7. В много редки случаи след амниоцентезата може да се наблюдава съвсем слабо изтичане на околоплодна течност от влагалището. Обикновено то се преустановява спонтанно и не нарушава п

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE