Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-140.pdf

КП № 140.1 КОНСЕРВАТИВНО ПАРЕНТЕРАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

Минимален болничен престой - 3 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

В00.2 Херпес-вирусен гингивостоматит и фаринготонзилит

Херпес-вирусен фарингит

Други вирусни инфекции, характеризиращи се с увреждания на кожата и лигавиците, некласифицирани другаде

Не включва: болест, предизвикана от везикуларен стоматитен вирус (А93.8)

В08.5 Ентеровирусен везикуларен фарингит

Херпангина

Кандидоза

Включва: кандидоза

монилиаза

Не включва: неонатална кандидоза (Р37.5)

В37.0 Кандидозен стоматит

Млечница

Аспергилоза

Включва:аспергилом

B44.2 Тонзиларна аспергилоза

B44.8 Други видове аспергилоза

Зигомикоза

B46.1 Риноцеребрална мукормикоза

Миаза

Включва: инфестация, предизвикана от личинки на мухи

B87.3 Назофарингеална миаза

Ларингеална миаза

B87.4 Ушна миаза

Увреждания на троичния нерв

Включва: увреждания на 5-я черепномозъчен нерв

G50.0 Невралгия на троичния нерв

Синдром на пароксизмална лицева болка

Болезнен тик

G50.1 Атипична лицева болка-pyrosis/glossalgia

Увреждания на лицевия нерв

Включва: увреждания на 7-я черепномозъчен нерв

G51.0 Парализа на Bell

Лицева парализа

G51.1 Възпаление на ganglion geniculi

Не включва: постхерпетично възпаление на ganglion geniculi (B02.2)

G51.2 Синдром на Melkersson

Синдром на Melkersson-Rosenthal

Увреждания на други черепномозъчни нерви

Не включва: увреждания:

• на слуховия (8-я) нерв (H93.3)

• на зрителния (2-я) нерв(H46, H47.0)

• паралитично късогледство, дължашо се на увреждане на нерв (H49.0-H49.2)

G52.0 Увреждания на обонятелния нерв

Увреждания на 1-я черепномозъчен нерв

G52.1 Увреждания на n. Glossopharingeus

Увреждания на 9-я черепномозъчен нерв

Глософарингеална невралгия

G52.2 Увреждания на n. vagus

Увреждания на пневмогастралния (10-я) нерв

G52.3 Увреждания на подезичния нерв

Увреждания на 12-я черепномозъчен нерв

G52.7 Множествени увреждания на черепномозъчните нерви

Краниален полиневрит

G52.8 Увреждания на други уточнени черепномозъчни нерви

G52.9 Увреждане на черепномозъчните нерви, неуточнено

Болести на орбитата

Не включва: вродени аномалии на орбитата (Q10.7)

H05.0 Остро възпаление на орбитата

Абсцес

Целулит

Остеомиелит

Периостит

Тенонит

на орбитата

Външен отит

Н60.0 Абсцес на външното ухо

Цирей

Карбункул

Фурункул

На ушната раковина или външншя слухов проход

Н60.1 Целулит на външното ухо

Целулит на:

• ушната мида

• външния слухов проход

Н60.2 Злокачествен външен отит

Н60.3 Други инфекциозни външни отити

Външен отит:

• дифузен

• хеморагичен

Ухо на плувец

H60.4 Холестеатом на външното ухо

Кератозис обтуранс на външното ухо (канала)

Н60.5 Остър външен отит, неинфекциозен

Остър външен отит:

• БДУ

• актиничен

• химичен

• контактен

• екзематозен

• реактивен

Н60.8 Други външни отити

Хроничен външен отит БДУ

Н60.9 Външен отит, неуточнен

Други болести на външното ухо

H61.0 Перихондрит на външното ухо

Хондродерматитис нодуларис на ушната висулка

Перихондрит на:

• външното ухо

• ушната мида

H61.9 Болест на външното ухо, неуточнена

Увреждания на външното ухо при болести, класифицирани другаде

H62.0* Външен отит при бактериални болести, класифицирани другаде

Външен отит при еризипел (А46†)

H62.1* Външен отит при вирусни болести, класифицирани другаде

Външен отит при:

• херпес-вирусна [herpes simplex] инфекция (В00.1†)

• herpes zoster (В02.8†)

H62.2* Външен отит при микози

Външен отит при:

• аспергилоза (В44.8†)

• кандидоза (В37.2†)

Отомикоза БДУ (В36.9†)

H62.3 Външен отит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

H62.4 Външен отит при други болести, класифицирани другаде

Външен отит при импетиго (L01.1†)

H62.8 Други увреждания на външното ухо при болести, класифицирани другаде

Негнойно възпаление на средното ухо

Включва: с мирингит

H65.0 Остро серозно възпаление на средното ухо

Остър и подостър секреторен отит

H65.1 Други остри негнойни отити на средното ухо

Otitis media, остър и подостър:

• алергичен (мукозен)(хеморагичен)(серозен)

• мукозен

• негноен БДУ

• хеморагичен

• серомуцинозен

Не включва: отит в резултат на баротравма (Т70.0)

otitis media acuta БДУ (Н66.9)

H65.2 Хронично серозно възпаление на средното ухо

Хроничен туботимпанален катар

H65.3 Хронично мукоидно възпаление на средното ухо

"Лепкаво" ухо

Хроничен otitis media:

• мукозен

• секреторен

• трансудатен

Не включва: адхезивна болест на средното ухо (Н74.1)

H65.4 Други хронични негнойни възпаления на средното ухо

Хронично възпаление на средното ухо:

• алергично

• ексудативно

• негнойно БДУ

• серомуцинозно

• с излив (негноен)

H65.9 Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено

Възпаление на средното ухо:

• алергично

• катарално

• ексудативно

• мукоидно

• секреторно

• серомуцинозно

• серозно

• трансудатно

• с излив (негноен)

Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо

Включва: с мирингит

H66.0 Остро гнойно възпаление на средното ухо

H66.1 Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното ухо

Доброкачествен хроничен гноен отит на средното ухо

Хронична туботимпанална болест [мезотимпанит]

H66.2 Хронично епитимпано-антрален гноен отит на средното ухо

Хронична епитимпано-антрална болест [епитимпанит]

H66.3 Други хронични гнойни отити на средното ухо

Хроничен гноен отит на средното ухо БДУ

H66.4 Гноен отит на средното ухо, неуточнен

Гноен отит на средното ухо БДУ

H66.9 Възпаление на средното ухо, неуточнено

Otitis media

• БДУ

• остър БДУ

• хроничен БДУ

Възпаление на средното ухо при болести, класифицирани другаде

H67.0* Възпаление на средното ухо при бактериални болести, класифицирани другаде

Otitis media при:

• скарлатина (А38†)

• туберкулоза (А18.6†)

H67.1* Възпаление на средното ухо при вирусни болести, класифицирани другаде

Otitis media при:

• грип(J10-J11†)

• морбили (В05.3†)

H67.8* Възпаление на средното ухо при други болести, класифицирани другаде

Възпаление и запушване на Евстахиевата тръба

H68.0 Възпаление на Евстахиевата тръба

H68.1 Запушване на Евстахиевата тръба

Компресия

Стеноза

Стриктура

на Евстахиевата тръба

Други болести на Евстахиевата тръба

H69.0 Отворена Евстахиевата тръба

H69.8 Други уточнени болести на Евстахиевата тръба

H69.9 Болест на Евстахиевата тръба, неуточнена

Мастоидит и сродни състояния

H70.0 Остър мастоидит

Абсцес

Емпием

на мастоидния израстък

H70.1 Хроничен мастоидит

Кариес

Фистула

на мастоидния израстък

H70.2 Петрозит

Възпаление на pars petrosa (остро) (хронично)

H70.8 Други мастоидити и сродни състояния

H70.9 Мастоидит, неуточнен

Други болести на тъпанчето

H73.0 Остър мирингит

Остър тимпанит

Булозен мирингит

Не включва: с otitis media (Н65-Н66)

H73.1 Хроничен мирингит

Хроничен тимпанит

Не включва: с otitis media (Н65-Н66)

H73.8 Други уточнени болести на тъпанчето

H73.9 Болест на тъпанчето, неуточнена

Други увреждания на средното ухо и мастоидния израстък при болести, класифицирани другаде

H75.0* Мастоидит при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

Туберкулозен мастоидит (A18.0†)

H75.8 Други уточнени болести на средното ухо и мастоидния израстък, класифицирани другаде

H82* Вестибуларни синдроми при болести, класифицирани другаде

Други болести на вътрешното ухо

H83.0 Лабиринтит

H83.1 Лабиринтна фистула

H83.2 Лабиринтна дисфункция

Повишена чувствителност

Хипофункция

Загуба на функции

на лабиринта

H83.3 Шумови ефекти на вътрешното ухо

Акустична травма

Загуба на слуха от шумово въздействие

H83.8 Други уточнени болести на вътрешното ухо

H83.9 Болест на вътрешното ухо, неуточнена

Глухота, свързана с нарушение в провеждането на звука (кондуктивна) и невросензорна загуба на слуха

Включва: вродена глухота

Не включва: мутизъм, НКД (Н91.3)

глухота БДУ (Н91.9)

загуба на слуха:

• БДУ(Н91.9)

• предизвикана от шум (Н83.3)

• ототоксична (Н91.0)

• внезапна (идиопатична) (Н91.2)

H90.0 Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха

H90.1 Едностранна звукопроводна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо

H90.2 Звукопроводна загуба на слуха, неуточнена

Глухота, свързана с нарушение в провеждането на звука, БДУ

H90.3 Двустранна невросензорна загуба на слуха

H90.4 Едностранна невросензорна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо

H90.5 Невросензорна загуба на слуха, неуточнена

Вродена глухота БДУ

Намаление на слуха:

• централно

• неврогенно

• перцептивно

• сензорно

БДУ

Невросензорна глухота БДУ

H90.6 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота - двустранна

H90.7 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота - едностранна, с нормален слух на другото ухо

H90.8 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота, неуточнена

Друга загуба на слуха

Не включва: аномалии на слуховото възприятие (Н93.2)

загуба на слуха, класифицирана в рубрика Н90.-

ушна кал (Н61.2)

загуба на слуха от въздействието на шум (Н83.3)

психогенна глухота (F44.6)

преходна исхемична глухота (Н93.0)

H91.0 Ототоксична загуба на слуха

При необходимост от идентифициране на токсичния агент се използва допълнителен код за външна причина (клас XX).

H91.2 Внезапна идиопатична загуба на слуха

Внезапна загуба на слуха БДУ

H91.9 Загуба на слуха, неуточнена

Глухота:

• БДУ

• високочестотна

• нискочестотна

Оталгия и отделяния от ухото

H92.0 Оталгия

H92.1 Оторея

Не включва: изтичане на гръбначномозъчна течност от ухото (G96.0)

H92.2 Оторагия (кръвотечение от ухото)

Не включва: травматична оторагия (кодът е според вида на травмата)

Други увреждания на ухото при болести, класифицирани другаде

H94.0* Кохлеарен неврит при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

Кохлеарен неврит при сифилис (А52.1†)

H94.8* Други уточнени увреждания на ухото при болести, класифицирани другаде

Увреждания на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури, некласифицирани другаде

H95.0 Рецидивиращ холестеатом в кухината след мастоидектомия

H95.1 Други увреждания след мастоидектомия

Хронично възпаление

Гранулация

Мукозна киста

на кухината след мастоидектомия

H95.8 Други увреждания на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури

H95.9 Увреждане на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури, неуточнено

Неспецифичен лимфаденит

Не включва: остър лимфаденит, с изключение на мезентериален (L04.-)

увеличени лимфнивъзли БДУ (R59.-)

болест предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], водеща до генерализирана лимфаденопатия (B23.1)

I88.8 Други неспецифични лимфаденити

Остър синуит

Включва: абсцес

емпием

инфекция

възпаление

нагнояване

остър (-ра)(-ро) на синус (допълнителен)(назален)

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95-B97).

Не включва: синуит, хроничен или БДУ (J32.-)

J01.0 Остър максиларен синуит

Остър антрит

J01.1 Остър фронтален синуит

J01.2 Остър етмоидален синуит

J01.3 Остър сфеноидален синуит

J01.4 Остър пансинуит

J01.8 Друг остър синуит

Остри синуите, включващи повече от един синус, но не пансинуити

Остър тонзилит (ангина)

Не включва: перитонзиларен абсцес (J36)

възпалено гърло:

• БДУ (J02.9)

• остро (J02.-)

• стрептококово (J02.0)

J03.0 Стрептококов тонзилит

J03.8 Остър тонзилит, предизвикан от други уточнени причинители

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (В95-В97)

Не включва: фаринготонзилит, предизвикан от вируса на herpes simplex (B00.2)

J03.9 Остър тонзилит, неуточнен

Тонзилит (остър):

• БДУ

• фоликуларен

• гангренозен

• инфекциозен

• улцерозен

Остър ларингит и трахеит

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (В95-В97)

Не включва: остър обструктивен ларингит[круп] и епиглотит (J05.-)

ларингизъм (стридор) (J38.5)

J04.0 Остър ларингит

Ларингит (остър):

• БДУ

• едематозен

• субглотисен

• гноен

• улцерозен

Не включва: хроничен ларингит (J37.0)

грипен ларингит, грипен вирус

• идентифициран (J10.1)

• неидентифициран (J11.1)

J04.1 Остър трахеит

Трахеит (остър):

• БДУ

• катарален

Не включва: хроничен трахеит (J42)

J04.2 Остър ларинготрахеит

Ларинготрахеит

Трахеит (остър) с ларингит (остър)

Не включва: хроничен ларинготрахеит (J37.1)

Остър обструктивен ларингит [круп] и епиглотит

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95 - B97).

J05.0 Остър обструктивен ларингит [круп]

Обструктивен ларингитБДУ

J05.1 Остър епиглотит

Епиглотит БДУ

Остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена и неуточнена локализация

Не включва: остра респираторна инфекция БДУ (J22)

грипен вирус

• идентифициран (J10.1)

• неидентифициран (J11.1)

J06.0 Остър ларингофарингит

J06.8 Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация

Хроничен синуит

Включва: абсцес

емпием

инфекция

нагнояване

хронични на синуса (допълнителен)(назален)

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95-B97).

Не включва: остър синуит (J01.-)

J32.0 Хроничен максиларен синуит

Антрит (хроничен)

Максиларен синуит БДУ

J32.1 Хроничен фронтален синуит

Фронтален синуит БДУ

J32.2 Хроничен етмоидален синуит

Етмоидален синуит БДУ

J32.3 Хроничен сфеноидален синуит

Сфеноидален синуит БДУ

J32.4 Хроничен пансинуит

Пансинуит БДУ

J32.8 Други хронични синуити

Синуит (хроничен), включващ повече от един синус, но не пансинуит

Други болести на носа и носните синуси

Не включва: варикозна язва на носната преграда (I86.8)

J34.0 Абсцес, фурункул и карбункул на носа

Целулит

Некроза

Улцерация на носа (преградата)

Болести на гласните връзки и ларинкса, некласифицирани другаде

Не включва: вроден стридор на ларинкса (Q31.4)

ларингит

• обструктивен (остър) (J05.0)

• улцерозен (J04.0)

следпроцедурно субглотисно стеснение (J95.5)

стридор (R06.1)

J38.0 Парализа на гласните връзки и ларинкса

Ларингоплегия

Парализа на глотиса

J38.4 Оток на ларинкса

Оток на:

• глотиса

• субглотиса

• супрагллотиса

Не включва: ларингит:

• остър обструктивен [круп] (J05.0)

• едематозен (J04.0)

J38.5 Спазъм на ларинкса

Ларингизъм (стридор)

Болести на слюнчените жлези

K11.2 Сиалоаденит

Не включва: епидемичен паротит (В26.—)

увеопаротитна треска [Heetfordt] (D86.8

К11.3 Абсцес на слюнчена жлеза

К11.4 Фистула на слюнчена жлеза

Не включва: вродена фистула на слюнчена жлеза (Q38.4)

Болести на езика

Не включва: еритроплакия

огнищна епителна хиперплазия

левкоедем

левкоплакия на езика (K13.2)

космата левкоплакия (K13.3)

макроглосия (вродена) (Q38.2)

субмукозна фиброза на езика (K13.5)

K14.0 Глосит

Абсцес

Улцерация (травматичва) на езика

Не включва: атрофичен глосит (K14.4)

Абсцес на кожата, фурункул и карбункул

Включва: фурункул

фурункулоза

Не включва: анална и генитална локализация (K61.—)

полови органи (външни):

• женски (N76.4)

• мъжки (N48.2, N49.—)

L02.0 Абсцес на кожата, карбункул и фурункул на лицето

Не включва: външно ухо (H60.0)

клепач (H00.0)

глава [всяка част без лицето] (L02.8)

слъзни:

• жлези (H04.0)

• канали (H04.3)

уста (K12.2)

нос (J34.0)

орбита (H05.0)

субмандибуларна област (K12.2)

L02.1 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул на шията

Целулит

Включва: остър лимфангит

Не включва: целулит на:

• анална и ректална област (K61.-)

• външен слухов прохос (H60.1)

• външни полови органи:

• женски (N76.4)

• мъжки (N82.2,N49.-)

• клепач (H00.0)

• слъзен апарат (H04.3)

• уста (K12.2)

• нос (J34.0)

еозинофилен целулит [Wells] (L98.3)

фебрилна неутрофилна дерматоза [Sweet] (L98.2)

лимфангит (хроничен) (субакутен) (I89.1)

L03.2 Целулит на лицето

L03.8 Целулит с други локализации

Глава [всяка област без лицето]

Окосмена част на главата

Остър лимфаденит

Включва: абсцес (остър)

лимфаденит (остър) на всеки лимфен възел без мезентериален

Не включва: увеличени лимфни възли (R59.-)

болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], водеща до генерализирана лимфаденопатия (B23.1)

лимфаденит:

• БДУ (I88.9)

• хроничен или подостър, с изключение на мезентериален (I88.1)

• мезентериален, неспецифичен (I88.0)

L04.0 Остър лимфаденит на лицето, главата и шията

Неспецифични системни заболявания

M31.3 Грануломатоза на Вегенер

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ВЪНШНО УХО

**18.11 ОТОСКОПИЯ

Процедури за изследване на външно ухо

90119-00 Отоскопия

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА НОСА

**21.21 РИНОСКОПИЯ

Процедури за изследване на нос

41653-00 Изследване на носна кухина и/или постназално пространство

Дренаж на хематом в носната кухина

Не включва: такава с всяка друга процедура на носа, уста и фаринкс - пропусни кода

такава с биопсия (41761-00 [375])

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ФАРИНКСА

**29.11 ФАРИНГОСКОПИЯ

Стоматологичен преглед

97011-00 Цялостен преглед на устна кухина

Процедури за изследване на фаринкс

41764-02 Фиброоптично изследване на фаринкс

Фиброоптична фарингоскопия

Включва: назофаринкс

Кодирай също когато е направена:

• биопсия на интраназално пространство (41761-00 [375])

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ

**31.42 ЛАРИНГОСКОПИЯ И ДРУГА ТРАХЕОСКОПИЯ

Процедури за изследване на ларинкса

Включва: биопсия

трахеоскопия

41849-00 Ларингоскопия

Директна ларингоскопия

41849-01 Индиректна ларингоскопия

41764-03 Фиброоптична ларингоскопия

Фиброоптична ларингоскопия

41855-00 Микроларингоскопия

Не включва: микроларингоскопия с изваждане на тумор или лезия (41864-00, 41861-00 [523])

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.03 КАТ НА ГЛАВА

КАТ - скениране на глава

Компютърна томография на орбита (и мозък)

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

56013-00 Компютърна томография на орбита

56013-01 Компютърна томография на орбита с интравенозна контрастна материя

56013-02 Компютърна томография на орбита и мозък

56013-03 Компютърна томография на орбита и мозък с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на средно ухо и слепоочна кост (и мозък)

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350) [1966]

56016-00 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост,едностранно

56016-01 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост с интравенозна контрастна материя, едностранно

56016-02 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък, едностранно

56016-03 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък с интравенозна контрастна материя, едностранно

56016-04 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост, двустранно

56016-05 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост с интравенозна контрастна материя, двустранно

56016-06 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък, двустранно

56016-07 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък с интравенозна контрастна материя, двустранно

Компютърна томография на лицева кост и/или параназален синус (и мозък)

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

56022-00 Компютърна томография на лицева кост

56028-00 Компютърна томография на лицева кост с интравенознаконтрастна материя

Компютърна томография на лицева кост без, след това с венозен контраст

56022-01 Компютърна томография на параназален синус

56028-01 Компютърна томография на параназален синус с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на околоносен синус без, след това с венозен контраст

56030-00 Компютърна томография на лицева кост, параназален синус и мозък

56036-00 Компютърна томография на лицеви кости, параназален синус и мозък с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на лицева кост, околоносен синус и мозък без, след това с венозен контраст

56022-02 Компютърна томография на лицева кост и параназален синус

56028-02 Компютърна томография на лицева кост и параназален синус с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на лицева кост и околоносен синус без, след това с венозен контраст

Компютърна томография на шия

Включва: ларинкс

фаринкс

слюнчена жлеза

горен хранопровод

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

тази за шиен гръбнак (виж блок [1959])

тази при сканиране на глава, корем и таз (56801-00, 56807-00 [1961])

56101-00 Компютърна томография меки тъкани на шия

56107-00 Компютърна томография меки тъкани на шия с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография меки тъкани на шия без, след това с венозен контраст

**87.04 ДРУГА ТОМОГРАФИЯ НА ГЛАВА

Томография

60100-00 Томография

Не включва: компютърна томография (виж блокове [1952] до [1966])

такава с:

• холецистография (58924-00 [1976])

• венозна пиелография (58706-00 [1978])

**87.08 ЦЕРВИКАЛНА ЛИМФОГРАФИЯ

Друга ангиография

59754-00 Лимфангиография

Включва: последваща радиография

**87.09 ДРУГО МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

неконтрастно рентгеново изследване на:

аденоиди

ларинкс

назолакримален дуктус

назофаринкс

слюнчени жлезди

тиреоидна област

увула

Изключва:

рентгеново изследване на око - 95.14

Рентгенография на глава или шия

57918-00 Рентгенография на слюнчена жлеза

Радиография на камък на слюнчена жлеза

Сиалография

57942-00 Палатофарингеално изследване

57939-00 Палатофарингеално изследване с флуороскопски скрининг

57945-00 Рентгенография на ларинкс

Включва: меки тъкани на врата

Друга рентгенография

90903-00 Рентгенография на мека тъкан, некласифицирана другаде

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.12 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБИ

ортодонтска цефалография или цефалометрия

панорамно изследване на мандибула

рентгеново изследване на коренов канал

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57902-00 Цефалометрия

Не включва: ортодонтска цефалометрия (57930-00, 57933-00 [1967])

57915-00 Рентгенография на мандибула

Не включва: тази при ортопантомография (57960-00 [1967])

тази на темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])

57930-00 Рентгенография на зъби

Зъбна радиография

Ортодонтска:

• цефалография

• цефалометрия

Не включва: тази на цяла уста (57933-00 [1967])

57933-00 Рентгенография на зъби, цяла уста

Не включва: ортопантомография (57960-00 [1967])

57960-00 Ортопантомография

**87.13 КОНТРАСТНА ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНА АРТРОГРАФИЯ

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57927-00 Рентгенография на темпоромандибуларна става

Не включва: артрография (59751-00 [1985])

Артрография

59751-00 Артрография

Включва: контрастно изследване

предварителен общ план (обзорна графия)

**87.15 КОНТРАСТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СИНУС

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57903-00 Рентгенография на параназален синус

**87.16 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ

рентгеново изследване на:

фронтална област

мандибула

максила

назални синуси

нос

орбита

супраорбитална област

симфиза на ментум

зигомаксиларен комплекс

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57903-00 Рентгенография на параназален синус

57906-00 Рентгенография на мастоидна кост

57909-00 Рентгенография на петрозна темпорална кост

57901-00 Рентгенография на череп

Включва: калвариум

Не включва: цефалометрия (57902-00, 57930-00, 57933-00 [1967])

тази на:

• мастоидна кост (57906-00 [1967])

• околоносен синус (57903-00 [1967])

• петрозна темпорална кост (57909-00 [1967])

57927-00 Рентгенография на темпоромандибуларна става

Не включва: артрография (59751-00 [1985])

57915-00 Рентгенография на мандибула

Не включва: тази при ортопантомография (57960-00 [1967])

тази на темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])

57912-00 Рентгенография на друга лицева кост

Включва: маларна

максила

орбита

Не включва: тази на:

• мандибула (57915-00 [1967])

• нос (57921-00 [1967])

• темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])

57921-00 Рентгенография на нос

**87.17 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРЕП (РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СИНУСИ)

латерална проекция на череп

сагитална проекция на череп

тангенциална проекция на череп

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57903-00 Рентгенография на параназален синус

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

**87.22 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НА ШИЙНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА

рентгенография по Колие на шийни прешлени

Рентгенография на гръбначен стълб

Включва: функционални посоки

58100-00 Рентгенография цервикален отдел на гръбначен стълб

Не включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969])

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

**87.44 РУТИННА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ

рентгеново изследване на гръден кош БДУ

Рентгенография на гръден кош

58500-00 Рентгенография на гръден кош

Включва: Бронх

диафрагма

сърце

бял дроб

медиастинум

Не включва: тези на:

• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])

• гръдна кост (58521-00 [1972])

• гръден вход (58509-00 [1974])

• трахея (58509-00 [1974])

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

Включва: ехография

ултразвукова ангиография

ултрасонография

Изключва:

терапевтичен ултразвук- 00.01 -00.09

**88.71 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ГЛАВА И ШИЯ

определяне на изместване на средната линия на мозък

ехоенцефалография

Изключва: око - 95.13

Ултразвук на глава или шия

55030-00 Ултразвук на орбитално съдържание

Ултразвук на око (двупланово) (еднопланово)

55028-00 Ултразвук на глава

Ехоенцефалография

Не включва: фетална цефалометрия (55700-01 [1943])

този за орбитално съдържание (55030-00 [1940])

55032-00 Ултразвук на шия

Не включва: дуплекс скан на каротидни съдове (виж блокове [1944] и [1946])

АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - НЕРВНА СИСТЕМА И СЕТИВНИ ОРГАНИ

Изключва:

изследване на ухо - 95.41-95.49

изследване на око - 95.01-95.26

изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7

**89.12 НАЗАЛНО ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Риноманометрия или акустична ринометрия

или

Назални провокациоинни проби при деца над 8 години

Други диагностични тестове на ухо, нос, уста и гърло, измервания или изследвания

92026-00 Назални функционални изследвания

Риноманометрия

**89.14 ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМА

Изключва:

такава с полисомнография - 89.17

Електроенцефалография [ ЕЕГ ]

11000-00 Електроенцефалография

**89.15 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ НЕВРОЛОГИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

слухови провокирани потенциали

соматосензорни провокирани потенциали

Изследване евокирани отговори на централна нервна система

Включва: тези чрез компютризирано усреднени техники

Забележка: Едно изследване - един стимул в една точка

Второ или последващи изследвания - различен стимул в същата точка или друга точка на стимулиране

Не включва: тези, включващи аудиометрия (виж блок [1839])

11024-00 Изследване на евокирани потенциали на централна нервна система, 1 или 2 изследвания

11027-00 Изследване на евокирани потенциали на централна нервна система, ≥ 3 изследвания

ДРУГИ АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

** 89.37 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИТАЛЕН КАПАЦИТЕТ -

Спирометрия

ВЕД вариабилитет

Друго измерване на дихателна функция

11512-00 Непрекъснато измерване на връзка между въздушен поток и белодробен обем по време на вдишване и издишване

Спирометрия

11506-00 Други изследвания на дихателна функция

Дихателен функционален тест

Спирометрия

БДУ

**89.38 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ РЕСПИРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Индиректна ларингоскоскопия

Процедури за изследване на ларинкса

Включва: биопсия

трахеоскопия

41849-01 Индиректна ларингоскопия

ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Изключва:

ЕКГ на плод - 75.32

**89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА

ЕКГ БДУ

ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)

Друга електрокардиография [ЕКГ]

Не включва: амбулаторно ECG (11708-00, 11709-00 [1853], 11710-00, 11711-00 [1854])

тази при кардиоваскуларенстрес тест (11712-00 [1857])

11713-00 ЕКГ запис с осреднен сигнал

Включва: анализ, интерпретация и доклад за записа

този, включващ не повече от 300 удара, използвайки поне 3 отвеждания с

придобиване на данни на не по-малко от 1000 Hz на поне 100 QRS комплекса

11700-00 Друга електрокардиография [EКГ ]

Не включва: тези включващи по-малко от 12 отвеждания - пропусни кода

ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ

ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ

**89.65 ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИ КРЪВНИ ГАЗОВЕ (АКР)

1858 Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

13842-01 Измерване на артериални кръвни газове

**89.66 ИЗМЕРВАНЕ НА ГАЗОВЕ НА СМЕСЕНА ВЕНОЗНА КРЪВ (АКР)

13311-00 Измерване на газове на смесена венозна кръв

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

**90.33 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

1926 Микробиологични изследвания

91929-02 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от ухо и/или нос и/или гърло и/или ларинкс за култура и чувствителност

**90.53 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

91937-02 Микробиологично/микроскопско изследване на кръв за култура и чувствителност

**90.39 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС - ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

изследване за клетките на алергичното възпаление - Eo

Морфологични изследвания

91929-06 Микроскопско изследване на проба от ухо и/или нос и/или гърло и/или ларинкс за хистология

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

1923 Хематологични изследвания

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

**93.08 ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

Изключва:

ЕМГ на око - 95.25

такава с полисомнография - 89.17

ЕМГ на уретрален сфинктер - 89.23

Невромускулна електродиагностика

EMГ [електромиография]:

• на ≥ 1 мускул(и)

• използвайки кръгови иглени електроди

Изследване на невромускулна проводимост

11012-00 Електромиография (ЕМГ)

Не включва: мускули на тазово дъно и анален сфинктер (11833-01 [1859])

ОБЕКТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

Изключва:

такива с полисомнография - 89.17

**95.23 ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ

(евокирани потенциали на ухо)

Слухови евокирани потенциали

11300-00 Аудиометрия на евокирани потенциали на мозъчен ствол

96173-00 Електрична слухова аудиометрия на стволов отговор

96050-00 Кортикален евокиран отговор аудиометрия

96051-00 Равновесно състояние - евокирани потенциали

ОБЕКТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ НА ОКО

Изключва:

такива с полисомнография - 89.17

**95.24 ЕЛЕКТРОНИСТАГМОГРАМА

Тестове на вестибуларна функция

11339-00 Електронистагмография

НЕОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ СВЪРЗАНИ С ЧУВАНЕТО

**95.41 АУДИОМЕТРИЯ

5 - тонална аудиометрия по Békésy субективна аудиометрия

импедансна аудиометрия

рефлекторен отговор на стремето

тимпанограма

Тестове за слухова функция

11312-00 Аудиометрия на въздушна и костна проводимост, стандартна техника

Импеданс аудиометрия

11324-00 Тимпанометрия чрез използване на сонда със стандартен тон

11324-01 Тимпанометрия чрез използване на сонда с високачестотен тон

96052-00 Акустичен рефлекс праг

96053-00 Акустично рефлексно разпадане

96054-00 Тест за дисфункция на евстахиева тръба

Друга аудиометрия

11306-00 Друга аудиометрия

**95.42 КЛИНИЧЕН ТЕСТ НА СЛУХА

камертонов тест

тест с шепотна реч

Физиологична оценка

Забележка: Физиологично изследване, за да оцени функцията, използвайки техники като анамнеза, наблюдение, оглед, палпация, перкусия, аускултация и други физикални тестове

Не включва: тези, които са част от:

• оценка на стареене (96023-00 [1824])

• тестване на развитие (96184-00 [1824])

• генетична оценка (96035-00 [1824])

• ментална или поведенческа оценка (96175-00 [1823])

96009-00 Слухово функционална оценка

Не включва: тази за определяне нужда от устройство, подпомагащо слуха (96024-00 [1822])

**95.43 АУДИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Аудологична оценка чрез:

апарат на Bárány за шум

тест със закрити очи

отложена обратна връзка

маскоиране

латерализация по

Общи интервенции свързани с грижа за здравето

95550-06 Асоциирана здравна интервенция, аудиология

**95.44 КЛИНИЧНИ ВЕСТИБУЛАРНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

термичен тест на вестибуларна функция с отчитане нистагъм с електронистагмограф

Тестове на вестибуларна функция

11333-00 Топлинен тест на лабиринт

Окуловестибуларен тест

11336-00 Симултантен битермален термичен тест на лабиринт

Симултантен битермален окуловестибуларен тест

11339-00 Електронистагмография

**95.45 РОТАЦИОННИ ТЕСТОВЕ

стол на Barany с отчитане нистагъм с електронистагмограф

Екпериментално изследване на вестибуларния анализатор /при липса на противопоказания/

Тестове на вестибуларна функция

96063-00 Оценка на вестибуларна функция чрез въртящ се стол

Включва: фиксирано подтискане

обикновено хармонично усилване

спонтанен нистагъм

трапецоиди

**95.46 ДРУГИ СЛУХОВИ И ВЕСТИБУЛАРНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

Отоневрологично изследване

Спонтанна вестибуларна симптоматика:

Нистагъм:

спонтанен нистагъм,

латентен нистагъм,

позиционен нистагъм

Кординационни проби:

показалечна,

носопоказалечна

Статокинетични проби:

Ромберг,

проба на Бабински-Вайл,

степинг тест на Фукуда

Фистулна проба

Стабилография

Тестове на вестибуларна функция

96064-00 Други тестове на вестибуларна функция

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК

*00.01 ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА СЪДОВЕ НА ГЛАВА И ШИЯ

антирестенотичен ултразвук

интравазален ултразвук без аблация

Изключва:

диагностичен ултразвук на:

око - 95.13

глава и шия - 88.71

такъв на вътрешно ухо - 20.79

ултразвукова:

ангиопластика на некоронарен съд(39.50)

емболектомия(38.01, 38.02)

ендартериектомия(38.11, 38.12)

тромбектомия(38.01, 38.02)

Терапии с агенти, некласифицирани другаде

96154-00 Терапевтичен ултразвук

Не включва: диагностичен ултразвук (виж блокове [1940] до [1950])

*04.2 ДЕСТРУКЦИЯ НА ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ

чрез инжекция на невролитично вещество

радиологично

криотерапия

радиофреквентна аблация

Прилагане на невролитик в друг периферен нерв

Блокада на друг периферен нерв с невролитик

Включва: прилагане в спинални нерви:

• клон

• плексус

• корен

Не включва: това в:

• краниален нерв (виж блок [61])

• заден първичен клон на спинален нерв (39013-02 [62])

• симпатиков нерв (виж блок [66])

18292-00 Прилагане на невролитик в друг периферен нерв

Прилагане на невролитик в:

• дорзален коренов ганглий

• интервертебрален отвор

Деструкция на нерв

52824-00 Криотерапия на периферни клончета на тригеминалния нерв

Забележка: Извършвана за облекчаване на болка

ИНЖЕКЦИЯ В ПЕРИФЕРЕН НЕРВ

Изключва:

деструкция на нерва (чрез инжектиране на невролитично вещество) - 04.2

*04.80 ИНЖЕКЦИЯ В ПЕРИФЕРЕН НЕРВ

в лицево-челюстната област

Прилагане на анестетик в краниален нерв

Блокада на краниален нерв с невролитик

Забележка: извършвана за управление на болката

39100-00 Приложение на невролитик в първичен клон на тригеминалния нерв

Инжекция на:

• алкохол

• фенол

18290-00 Прилагане на невролитик в друг краниален нерв

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СЪДОВЕ

*39.92 ИНЖЕКЦИЯ НА СКЛЕРОЗИРАЩО ВЕЩЕСТВО В КРЪВОНОСЕН СЪД

Транскатетърна емболизация на кръвоносни съдове

Включва: прилагане на:

• балон

• спирали

• етанол

• желатинова гъба

• лепило

• пластмасови частици

катетеризация

35321-03 Транскатетърна емболизация на кръвоносни съдове, лице и шия

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

*93.34 ДИАТЕРМИЯ

Терапии с агенти, некласифицирани другаде

92178-00 Топлинна терапия

Хипертермична терапия

Включва: терапевтично поведение с използване на:

• загряващи превръзки

• инфрачервено облъчване

• микровълни

• къси вълни

• смоли

Забележка: Използване на топлина при терапевтично поведение на болест и травма. Хипертермия може да бъде индуцирана чрез топли превръзки или компреси, електрически одеала, поставяне в топла вода (вана или ведро), използване на влажен въздух или чрез екстракорпорално затопляне на кръвта. Хипертермия може също да бъде използвана като допълнение към радио-терапия или химиотерапия и индуцирано от микровълни, ултразвук, ниско-енергийни радиочестотно провеждане или сондиране.

Кодирай също когато е направена:

• химиотерапия (виж Индекс: Химиотерапия)

• радио-терапия (виж Индекс: Терапия, радиация)

Не включва: термокаутеризация (виж Индекс: Термокаутеризация)

термокоагулация (виж Индекс: Невротомия, по локализация, радиочестотна)

термокератопластика (90064 [173])

термосклеротомия (42746-03 [191])

термотерапия на простата чрез микровълни (37203-04 [1166])

*93.35 ДРУГА ТОПЛИННА ТЕРАПИЯ

92178-00 Топлинна терапия

Хипертермична терапия

Включва: терапевтично поведение с използване на:

• загряващи превръзки

• инфрачервено облъчване

• микровълни

• къси вълни

• смоли

Забележка: Използване на топлина при терапевтично поведение на болест и травма. Хипертермия може да бъде индуцирана чрез топли превръзки или компреси, електрически одеала, поставяне в топла вода (вана или ведро), използване на влажен въздух или чрез екстракорпорално затопляне на кръвта. Хипертермия може също да бъде използвана като допълнение към радио-терапия или химиотерапия и индуцирано от микровълни, ултразвук, ниско-енергийни радиочестотно провеждане или сондиране.

Кодирай също когато е направена:

• химиотерапия (виж Индекс: Химиотерапия)

• радио-терапия (виж Индекс: Терапия, радиация)

Не включва: термокаутеризация (виж Индекс: Термокаутеризация)

термокоагулация (виж Индекс: Невротомия, по локализация, радиочестотна)

термокератопластика (90064 [173])

термосклеротомия (42746-03 [191])

термотерапия на простата чрез микровълни (37203-04 [1166])

РЕСПИРАТОРНА ТЕРАПИЯ

Изключва:

поставяне на въздуховод - 96.01-96.05

друга продължителна механична вентилация - 96.70-96.72

*93.94 РЕСПИРАТОРНА МЕДИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНА ЧРЕЗ АЕРОЗОЛНО УСТРОЙСТВО

аерозолна терапия

Приложение на фармакотерапия

Прилагане на фармакологични агенти за системен ефект

Не включва: прилагане на:

• кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])

• фармакологичен агент за:

• анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])

• имунизация (виж блокове [1881] до [1884])

• локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране, по видове, по локализация)

• поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])

• поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552])

• перфузия (виж блок [1886])

• ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])

хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок[741])

Забележка: последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок [1920]

Прилагане на фармакотерапия

96206-03 Неуточнено приложение на фармакологичен агент, стероид

Кортикостероиди

Не включва: когато са използвани за лечение на неоплазми и/или свързани с тях състояния

96206-09 Неуточнено приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

ДРУГА НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА И ПОЧИСТВАНЕ

*96.59 Друга обработка на рана едновременно с антибиотична профилактика

Друг дебридман на кожа и подкожна тъкан

Не включва: такава:

• чрез личинки дебридман терапия (MDT) (96210-00 [1604])

• от изгаряне (30017-01, 30020-00, 90686-00 [1627])

90686-01 Неексцизионен дебридман на кожа и подкожна тъкан

Неексцизионен дебридман на:

• инфекция

• язва

• рана

Отстраняване на девитализирана тъкан, некроза и ескари чрез методи като:

• четкане

• иригация (под налягане)

• триене

• миене

Аспирационна вакумираща превръзка

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.12 ИМУНИЗАЦИЯ ПРИ АЛЕРГИЯ

Десенсибилизация

Имунизация

92179-00 Имунизация при алергия

Десенситизация

Не включва: приложение на змийски протеин (96195 [1884])

*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

Приложение на фармакотерапия

Прилагане на фармакологични агенти за системен ефект

Не включва: прилагане на:

• кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])

• фармакологичен агент за:

• анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])

• имунизация (виж блокове [1881] до [1884])

• локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране, по видове, по локализация)

• поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])

• поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552])

• перфузия (виж блок [1886])

• ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])

хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок[741])

Забележка: последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок [1920]

Прилагане на фармакотерапия

96199-08 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК

*99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ

Дейностите по тези два кода са в следващите 2

Антибактериален

Антибиотик

Противогъбен

Антипротозоен

Противовирусен

Не включва: когато са използвани за лечение на неоплазми и/или свързани с тях състояния (-00)

96197-02 Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД

инжекция на кортизон

96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид

*99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИ КОАГУЛАНТИ

*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

*99.75 ПРИЛАГАНЕ НА НЕВРОПРОТЕКТИВНО ВЕЩЕСТВО

Дейностите по тези три кода са в следващите 3

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Кодирай също когато е направена:

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена ако са приложени и отчетени три основни диагностични и две терапевтични процедури, посочени в блок Кодове на основни терапевтични процедури.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ. При отказ на пациента да извърши задължително образно или ехографско изследване поради осъществено такова в друго лечебно заведение, изследването да се архивира в ИЗ заедно с подпис на самия пациент относно отказа от изследване.

Проведените процедури задължително се отразяват в “История на заболяването” (ИЗ).

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“, осъществявана най-малко първо на ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Ушно-носно-гърлени болести”, от обхвата на медицинската специалност „Лицево-челюстна хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК и съгласно изискванията в съответните медицински стандарти.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Структура/клиника/отделение по УНГ или отоневрология

или

Клиника/отделение по ЛЧХ

2. Клинична лаборатория*

3. ОАИЛ/КАИЛ (за лица под 18 години)

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК и съгласно изискванията в съответните медицински стандарти.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Апаратура за КАТ или МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния

2. Рентгенов апарат за скопия и графия

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

За изпълнението на КП се изискват брой специалисти, съгласно нивата в съответните медицински стандарти.

- в клиника/отделение по УНГ - двама лекари, от които един с призната специалност по "Ушни-носни-гърлени болести"

или

- в клиника/отделение по ЛЧХ - най-малко двама лекари със специалност ("Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия" и/или "Лицево-челюстна хирургия"), от които поне един със специалност "Лицево-челюстна хирургия";

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:

Диагностично уточняване и парентерално консервативно лечение на болни, при които са изчерпани възможностите за амбулаторно лечение по повод:

• остри възпалителни заболявания на УНГ органите;

• остри възпалителни заболявания на кожата на лицето, шията и главата с вирусна или бактериална етиология;

• остри възпалителни заболявания на лигавицата на устната кухина с вирусна или бактериална етиология;

• остри възпалителни заболявания на меките тъкани и челюстните кости, неизискващи хирургична намеса;

• остри възпалителни заболявания на слюнчените жлези и сиалолитиаза, с неголеми размери на камъка;

• повърхностни и закрити травми на главата, лицето и шията.

Диагностично уточняване и парентерално консервативно лечение при:

амбулаторно лекувани заболявания на черепно-мозъчните нерви без благоприятно повлияване;

• специфични и неспецифични заболявания на ЛОР органите;

• вродени и придобити заболявания на езика;

• наличие на отологично заболяване - възпаление на средното ухо, намаление на слуха по сензоневрален или кондуктивен тип.

Дейностите и услугите по тази КП се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Прием и изготвяне на диагностично-терапевтичен план.

Вземане на биологичен материал за медико-диагностични изследвания при хоспитализация по спешни индикации се извършва до 6 час от постъпването. В случаите извън спешност вземането на биологичен материал се извършва до 24 час. Други медико-диагностични изследвания - образни или инструментални се из

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE