Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-138.pdf

КП № 138 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Минимален болничен престой - 2 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ВЪНШНО УХО

**18.11 ОТОСКОПИЯ

Процедури за изследване на външно ухо

90119-00 Отоскопия

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА НОСА

**21.21 РИНОСКОПИЯ

Процедури за изследване на нос

41653-00 Изследване на носна кухина и/или постназално пространство

Дренаж на хематом в носната кухина

Не включва: такава с всяка друга процедура на носа, уста и фаринкс - пропусни кода

такава с биопсия (41761-00 [375])

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ФАРИНКСА

**29.11 ФАРИНГОСКОПИЯ

Стоматологичен преглед

97011-00 Цялостен преглед на устна кухина

Процедури за изследване на фаринкс

41764-02 Фиброоптично изследване на фаринкс

Фиброоптична фарингоскопия

Включва: назофаринкс

Кодирай също когато е направена:

• биопсия на интраназално пространство (41761-00 [375])

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ

**31.42 ЛАРИНГОСКОПИЯ И ДРУГА ТРАХЕОСКОПИЯ

Процедури за изследване на ларинкса

Включва: биопсия

трахеоскопия

41849-00 Ларингоскопия

Директна ларингоскопия

41849-01 Индиректна ларингоскопия

41764-03 Фиброоптична ларингоскопия

Фиброоптична ларингоскопия

41855-00 Микроларингоскопия

Не включва: микроларингоскопия с изваждане на тумор или лезия (41864-00, 41861-00 [523])

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.03 КАТ НА ГЛАВА

КАТ - скениране на глава

Компютърна томография на орбита (и мозък)

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

56013-00 Компютърна томография на орбита

56013-01 Компютърна томография на орбита с интравенозна контрастна материя

56013-02 Компютърна томография на орбита и мозък

56013-03 Компютърна томография на орбита и мозък с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на средно ухо и слепоочна кост (и мозък)

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350) [1966]

56016-00 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост,едностранно

56016-01 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост с интравенозна контрастна материя, едностранно

56016-02 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък, едностранно

56016-03 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък с интравенозна контрастна материя, едностранно

56016-04 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост, двустранно

56016-05 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост с интравенозна контрастна материя, двустранно

56016-06 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък, двустранно

56016-07 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък с интравенозна контрастна материя, двустранно

Компютърна томография на лицева кост и/или параназален синус (и мозък)

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

56022-00 Компютърна томография на лицева кост

56028-00 Компютърна томография на лицева кост с интравенознаконтрастна материя

Компютърна томография на лицева кост без, след това с венозен контраст

56022-01 Компютърна томография на параназален синус

56028-01 Компютърна томография на параназален синус с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на околоносен синус без, след това с венозен контраст

56030-00 Компютърна томография на лицева кост, параназален синус и мозък

56036-00 Компютърна томография на лицеви кости, параназален синус и мозък с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на лицева кост, околоносен синус и мозък без, след това с венозен контраст

56022-02 Компютърна томография на лицева кост и параназален синус

56028-02 Компютърна томография на лицева кост и параназален синус с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на лицева кост и околоносен синус без, след това с венозен контраст

Компютърна томография на шия

Включва: ларинкс

фаринкс

слюнчена жлеза

горен хранопровод

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

тази за шиен гръбнак (виж блок [1959])

тази при сканиране на глава, корем и таз (56801-00, 56807-00 [1961])

56101-00 Компютърна томография меки тъкани на шия

56107-00 Компютърна томография меки тъкани на шия с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография меки тъкани на шия без, след това с венозен контраст

**87.04 ДРУГА ТОМОГРАФИЯ НА ГЛАВА

Томография

60100-00 Томография

Не включва: компютърна томография (виж блокове [1952] до [1966])

такава с:

• холецистография (58924-00 [1976])

• венозна пиелография (58706-00 [1978])

**87.08 ЦЕРВИКАЛНА ЛИМФОГРАФИЯ

Друга ангиография

59754-00 Лимфангиография

Включва: последваща радиография

**87.09 ДРУГО МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

неконтрастно рентгеново изследване на:

аденоиди

ларинкс

назолакримален дуктус

назофаринкс

слюнчени жлезди

тиреоидна област

увула

Изключва:

рентгеново изследване на око - 95.14

Рентгенография на глава или шия

57918-00 Рентгенография на слюнчена жлеза

Радиография на камък на слюнчена жлеза

Сиалография

57942-00 Палатофарингеално изследване

57939-00 Палатофарингеално изследване с флуороскопски скрининг

57945-00 Рентгенография на ларинкс

Включва: меки тъкани на врата

Друга рентгенография

90903-00 Рентгенография на мека тъкан, некласифицирана другаде

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.12 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБИ

ортодонтска цефалография или цефалометрия

панорамно изследване на мандибула

рентгеново изследване на коренов канал

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57902-00 Цефалометрия

Не включва: ортодонтска цефалометрия (57930-00, 57933-00 [1967])

57915-00 Рентгенография на мандибула

Не включва: тази при ортопантомография (57960-00 [1967])

тази на темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])

57930-00 Рентгенография на зъби

Зъбна радиография

Ортодонтска:

• цефалография

• цефалометрия

Не включва: тази на цяла уста (57933-00 [1967])

57933-00 Рентгенография на зъби, цяла уста

Не включва: ортопантомография (57960-00 [1967])

57960-00 Ортопантомография

**87.13 КОНТРАСТНА ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНА АРТРОГРАФИЯ

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57927-00 Рентгенография на темпоромандибуларна става

Не включва: артрография (59751-00 [1985])

Артрография

59751-00 Артрография

Включва: контрастно изследване

предварителен общ план (обзорна графия)

**87.15 КОНТРАСТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СИНУС

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57903-00 Рентгенография на параназален синус

**87.16 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ

рентгеново изследване на:

фронтална област

мандибула

максила

назални синуси

нос

орбита

супраорбитална област

симфиза на ментум

зигомаксиларен комплекс

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57903-00 Рентгенография на параназален синус

57906-00 Рентгенография на мастоидна кост

57909-00 Рентгенография на петрозна темпорална кост

57901-00 Рентгенография на череп

Включва: калвариум

Не включва: цефалометрия (57902-00, 57930-00, 57933-00 [1967])

тази на:

• мастоидна кост (57906-00 [1967])

• околоносен синус (57903-00 [1967])

• петрозна темпорална кост (57909-00 [1967])

57927-00 Рентгенография на темпоромандибуларна става

Не включва: артрография (59751-00 [1985])

57915-00 Рентгенография на мандибула

Не включва: тази при ортопантомография (57960-00 [1967])

тази на темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])

57912-00 Рентгенография на друга лицева кост

Включва: маларна

максила

орбита

Не включва: тази на:

• мандибула (57915-00 [1967])

• нос (57921-00 [1967])

• темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])

57921-00 Рентгенография на нос

**87.17 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРЕП (РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СИНУСИ)

латерална проекция на череп

сагитална проекция на череп

тангенциална проекция на череп

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57903-00 Рентгенография на параназален синус

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

**87.22 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НА ШИЙНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА

рентгенография по Колие на шийни прешлени

Рентгенография на гръбначен стълб

Включва: функционални посоки

58100-00 Рентгенография цервикален отдел на гръбначен стълб

Не включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969])

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

**87.44 РУТИННА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ

рентгеново изследване на гръден кош БДУ

Рентгенография на гръден кош

58500-00 Рентгенография на гръден кош

Включва: Бронх

диафрагма

сърце

бял дроб

медиастинум

Не включва: тези на:

• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])

• гръдна кост (58521-00 [1972])

• гръден вход (58509-00 [1974])

• трахея (58509-00 [1974])

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

Включва: ехография

ултразвукова ангиография

ултрасонография

Изключва:

терапевтичен ултразвук- 00.01 -00.09

**88.71 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ГЛАВА И ШИЯ

определяне на изместване на средната линия на мозък

ехоенцефалография

Изключва: око - 95.13

Ултразвук на глава или шия

55030-00 Ултразвук на орбитално съдържание

Ултразвук на око (двупланово) (еднопланово)

55028-00 Ултразвук на глава

Ехоенцефалография

Не включва: фетална цефалометрия (55700-01 [1943])

този за орбитално съдържание (55030-00 [1940])

55032-00 Ултразвук на шия

Не включва: дуплекс скан на каротидни съдове (виж блокове [1944] и [1946])

АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - НЕРВНА СИСТЕМА И СЕТИВНИ ОРГАНИ

Изключва:

изследване на ухо - 95.41-95.49

изследване на око - 95.01-95.26

изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7

**89.12 НАЗАЛНО ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Риноманометрия или акустична ринометрия

или

Назални провокациоинни проби при деца над 8 години

Други диагностични тестове на ухо, нос, уста и гърло, измервания или изследвания

92026-00 Назални функционални изследвания

Риноманометрия

**89.14 ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМА

Изключва:

такава с полисомнография - 89.17

Електроенцефалография [ ЕЕГ ]

11000-00 Електроенцефалография

**89.15 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ НЕВРОЛОГИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

слухови провокирани потенциали

соматосензорни провокирани потенциали

Изследване евокирани отговори на централна нервна система

Включва: тези чрез компютризирано усреднени техники

Забележка: Едно изследване - един стимул в една точка

Второ или последващи изследвания - различен стимул в същата точка или друга точка на стимулиране

Не включва: тези, включващи аудиометрия (виж блок [1839])

11024-00 Изследване на евокирани потенциали на централна нервна система, 1 или 2 изследвания

11027-00 Изследване на евокирани потенциали на централна нервна система, ≥ 3 изследвания

ДРУГИ АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

** 89.37 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИТАЛЕН КАПАЦИТЕТ -

Спирометрия

ВЕД вариабилитет

Друго измерване на дихателна функция

11512-00 Непрекъснато измерване на връзка между въздушен поток и белодробен обем по време на вдишване и издишване

Спирометрия

11506-00 Други изследвания на дихателна функция

Дихателен функционален тест

Спирометрия

БДУ

**89.38 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ РЕСПИРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Индиректна ларингоскоскопия

Процедури за изследване на ларинкса

Включва: биопсия

трахеоскопия

41849-01 Индиректна ларингоскопия

ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Изключва:

ЕКГ на плод - 75.32

**89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА

ЕКГ БДУ

ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)

Друга електрокардиография [ЕКГ]

Не включва: амбулаторно ECG (11708-00, 11709-00 [1853], 11710-00, 11711-00 [1854])

тази при кардиоваскуларенстрес тест (11712-00 [1857])

11713-00 ЕКГ запис с осреднен сигнал

Включва: анализ, интерпретация и доклад за записа

този, включващ не повече от 300 удара, използвайки поне 3 отвеждания с

придобиване на данни на не по-малко от 1000 Hz на поне 100 QRS комплекса

11700-00 Друга електрокардиография [EКГ ]

Не включва: тези включващи по-малко от 12 отвеждания - пропусни кода

ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ

**89.65 ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИ КРЪВНИ ГАЗОВЕ (АКР)

1858 Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

13842-01 Измерване на артериални кръвни газове

**89.66 ИЗМЕРВАНЕ НА ГАЗОВЕ НА СМЕСЕНА ВЕНОЗНА КРЪВ (АКР)

13311-00 Измерване на газове на смесена венозна кръв

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

**90.33 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

1926 Микробиологични изследвания

91929-02 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от ухо и/или нос и/или гърло и/или ларинкс за култура и чувствителност

**90.53 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

91937-02 Микробиологично/микроскопско изследване на кръв за култура и чувствителност

**90.39 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС - ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

изследване за клетките на алергичното възпаление - Eo

Морфологични изследвания

91929-06 Микроскопско изследване на проба от ухо и/или нос и/или гърло и/или ларинкс за хистология

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

1923 Хематологични изследвания

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

**93.08 ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

Изключва:

ЕМГ на око - 95.25

такава с полисомнография - 89.17

ЕМГ на уретрален сфинктер - 89.23

Невромускулна електродиагностика

EMГ [електромиография]:

• на ≥ 1 мускул(и)

• използвайки кръгови иглени електроди

Изследване на невромускулна проводимост

11012-00 Електромиография (ЕМГ)

Не включва: мускули на тазово дъно и анален сфинктер (11833-01 [1859])

ОБЕКТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

Изключва:

такива с полисомнография - 89.17

**95.23 ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ

(евокирани потенциали на ухо)

Слухови евокирани потенциали

11300-00 Аудиометрия на евокирани потенциали на мозъчен ствол

96173-00 Електрична слухова аудиометрия на стволов отговор

96050-00 Кортикален евокиран отговор аудиометрия

96051-00 Равновесно състояние - евокирани потенциали

ОБЕКТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ НА ОКО

Изключва:

такива с полисомнография - 89.17

**95.24 ЕЛЕКТРОНИСТАГМОГРАМА

Тестове на вестибуларна функция

11339-00 Електронистагмография

НЕОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ СВЪРЗАНИ С ЧУВАНЕТО

**95.41 АУДИОМЕТРИЯ

5 - тонална аудиометрия по Békésy субективна аудиометрия

импедансна аудиометрия

рефлекторен отговор на стремето

тимпанограма

Тестове за слухова функция

11312-00 Аудиометрия на въздушна и костна проводимост, стандартна техника

Импеданс аудиометрия

11324-00 Тимпанометрия чрез използване на сонда със стандартен тон

11324-01 Тимпанометрия чрез използване на сонда с високачестотен тон

96052-00 Акустичен рефлекс праг

96053-00 Акустично рефлексно разпадане

96054-00 Тест за дисфункция на евстахиева тръба

Друга аудиометрия

11306-00 Друга аудиометрия

**95.42 КЛИНИЧЕН ТЕСТ НА СЛУХА

камертонов тест

тест с шепотна реч

Физиологична оценка

Забележка: Физиологично изследване, за да оцени функцията, използвайки техники като анамнеза, наблюдение, оглед, палпация, перкусия, аускултация и други физикални тестове

Не включва: тези, които са част от:

• оценка на стареене (96023-00 [1824])

• тестване на развитие (96184-00 [1824])

• генетична оценка (96035-00 [1824])

• ментална или поведенческа оценка (96175-00 [1823])

96009-00 Слухово функционална оценка

Не включва: тази за определяне нужда от устройство, подпомагащо слуха (96024-00 [1822])

**95.43 АУДИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Аудологична оценка чрез:

апарат на Bárány за шум

тест със закрити очи

отложена обратна връзка

маскоиране

латерализация по

Общи интервенции свързани с грижа за здравето

95550-06 Асоциирана здравна интервенция, аудиология

**95.44 КЛИНИЧНИ ВЕСТИБУЛАРНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

термичен тест на вестибуларна функция с отчитане нистагъм с електронистагмограф

Тестове на вестибуларна функция

11333-00 Топлинен тест на лабиринт

Окуловестибуларен тест

11336-00 Симултантен битермален термичен тест на лабиринт

Симултантен битермален окуловестибуларен тест

11339-00 Електронистагмография

**95.45 РОТАЦИОННИ ТЕСТОВЕ

стол на Barany с отчитане нистагъм с електронистагмограф

Екпериментално изследване на вестибуларния анализатор /при липса на противопоказания/

Тестове на вестибуларна функция

96063-00 Оценка на вестибуларна функция чрез въртящ се стол

Включва: фиксирано подтискане

обикновено хармонично усилване

спонтанен нистагъм

трапецоиди

**95.46 ДРУГИ СЛУХОВИ И ВЕСТИБУЛАРНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

Отоневрологично изследване

Спонтанна вестибуларна симптоматика:

Нистагъм:

спонтанен нистагъм,

латентен нистагъм,

позиционен нистагъм

Кординационни проби:

показалечна,

носопоказалечна

Статокинетични проби:

Ромберг,

проба на Бабински-Вайл,

степинг тест на Фукуда

Фистулна проба

Стабилография

Тестове на вестибуларна функция

96064-00 Други тестове на вестибуларна функция

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ИНЦИЗИЯ, ПРЕРЯЗВАНЕ И ЕКСЦИЗИЯ НА ЧЕРЕПНИ И ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ

Изключва:

оптикоцилиарна невректомия - 12.79

симпатикусова ганглиектомия - 05.21-05.29

04.03 РАЗСИЧАНЕ НА ДРУГИ ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ

Изключва:

глософарингеус - 29.92

ларингеус - 31.91

нерви на надбъбречната жлеза - 07.42

френикус за колапс на белия дроб - 33.31

вагус - 44.00-44.03

Разделяне на периферен нерв

Не включва: такава на менинги на очния нерв(обвивка) (42548-00 [69])

39324-01 Отворена невротомия на повърхностен периферен нерв

39327-01 Отворена невротомия на дълбок периферен нерв

Отворена невротомия:

•екстракраниален нерв

• първични задни коренчета на спинален нерв

Не включва: разделяне на:

• интракраниален нерв (39327-03 [73])

• симпатиков нерв (35000, 35003, 35012, 90014-00 [81])

04.04 ДРУГА ИНЦИЗИЯ НА ЧЕРЕПНИ И ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ

Друга невректомия

39324-00 Невректомия на повърхностен периферен нерв

39327-00 Невректомия на дълбок периферен нерв

Не включва: интракраниална невректомия при тригеминална невралгия (39106-00 [73])

04.07 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ АВУЛЗИЯ НА ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ

кюретаж на периферен нерв

дебридмен на периферен нерв

резекция на периферен нерв

ексцизия на периферен невром (на Мортън)

Изключва: биопсия на черепни и периферен нерв - 04.11-04.12

Премахване лезия на нерв

39324-02 Премахване лезия от повърхностен периферен нерв

Ексцизия на периферен невром от повърхностен периферен нерв

Не включва: интракраниален невробластом (43987-02 [80])

невром на Morton (49866-00 [1534])

39327-02 Отстраняване на лезия от дълбок периферен нерв

Ексцизия на периферен невром от дълбок периферен нерв

Не включва: невром на Morton (49866-00 [1534])

43987-02 Ексцизия на невробластом, некласифициран другаде

Не включва: интраабдоминален невробластом (43987-01 [989])

интраторакален невробластом (43987-00 [563])

04.2 ДЕСТРУКЦИЯ НА ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ

чрез инжекция на невролитично вещество

радиологично

криотерапия

радиофреквентна аблация

Прилагане на анестетик в краниален нерв

Блокада на краниален нерв с невролитик

Забележка: извършвана за управление на болката

39100-00 Приложение на невролитик в първичен клон на тригеминалния нерв

Инжекция на:

• алкохол

• фенол

18290-00 Прилагане наневролитик в друг краниален нерв

Перкутанна невротомия на друг периферен нерв

Не включва: такава за:

• първични задни клончета на гръбначен нерв (39115-00 [71])

• тригеминален нерв (ганглий) (39109 [70])

39118-00 Перкутанна радиочестотна невротомия за денервация на фасетна става

Включва: радиочестотна:

• аблация

• сонда

39323-00 Друга радиочестотна перкутанна невротомия

Включва: радиочестотна:

• аблация

• генератор на лезия

термокуаголация

39118-01 Перкутанна невротомия за денервация на фасетна става чрез криосонда

Включва: криоаблация

крионевротомия

39323-01 Друга перкутанна невротомия чрез криосонда

Включва: криоаблация

крионевротомия

Деструкция на нерв

52824-00 Криотерапия на периферни клончета на тригеминалния нерв

Забележка: Извършвана за облекчаване на болка

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧА С ЛАМБО ИЛИ ТРАНСПЛАНТАТ

Изключва: свързаните с възстановяване при ентропион и ектропион - 08.44

08.61 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С КОЖНО ЛАМБО ИЛИ ТРАНСПЛАНТАТ

Друг разцепен кожен графт, малък

Включва: ексцизия на кожа за графт

възстановяване на вторичен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направено:

• възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

Не включва: алографт (90670 [1640])

инлей графт (45445-00 [1647])

синтетичен кожен графт (90672 [1640])

такъв за:

• изгаряния (45485, 45486, 45488, 45494-00 [1643], 45406-00 [1644])

• гранулираща зона (45400, 45403 [1641] и [1642])

ксенографт (90671 [1640])

45448-00 Малък разцепен кожен графт на клепач

Не включва: такъв за симблефарон (45629-00 [1676])

Друг многослоен кожен графт

Пълнослоен инлей графт

Wolfe графт

Включва: ексцизия на кожа за графт

възстановяване на вторичен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

Не включва: такъв при изгаряне (виж блокове [1648])

45451-00 Пълнослоен кожен графт на клепач

Не включва: такъв с рецесия на ретракторите на клепач (42860 [234])

Локално кожно ламбо, един стадий

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от донорско място непосредствено до дефекта и трансферирано към реципиентно място, в един етап

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

такова за изгаряне

Кодирай също когато е направено:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: Bъзстановяване с ламбо на назална фистула (45714 [1680])

ревизия на локално кожно ламбо (45239-00 [1658])

45206-00 Локално кожно ламбо на клепач

Не включва: реконструкция на клепач с ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

08.62 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С ЛИГАВИЧНО ЛАМБО ИЛИ ТРАНСПЛАНТАНТ

Смесен графт

Хондрокутанен

Хондромукозен

графт

45656-02 Смесен графт на клепач

Септохондромукозен графт на клепач

Не включва: графт при симблефарон (45629-00 [1676])

ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ

Изключва: свързаните с възстановяване при ентропион и ектропион - 08.44

08.70 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ, НЕУТОЧНЕНА

Реконструкция на клепач и ухо

45614-00 Реконструкция на клепач

Реконструкция на клепач, БДУ

Не включва: такава с:

• ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• графт:

• космени фоликули (90095-00 [237])

• мукозен (45656-02 [1669])

• кожа (45400-01, 45403-01 [1641], 45400-00 [1642], 45485-00 [1643], 45448-00 [1645], 45451-10 [1648], 45451-00 [1649])

45671-01 Реконструкция на клепач с ламбо, единствен или първи етап

Abbe ламбо на клепач, първи етап

Fricke (чело) ламбо

Tripier (горен клепач) ламбо

Кодирай също когато е направена:

• септохондромукозен графт на клепач (45656-02 [1669])

45674-01 Реконструкция на клепач с ламбо, втори етап

Разделяне по Abbe клепачно ламбо

ФИСТУЛИЗИРАНЕ НА СЛЪЗЕН ТРАКТ КЪМ НОСНАТА КУХИНА

09.81 ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИЯ (DCR)

Възстановителни процедури на слъзна система

42623-00 Дакриоцисториностомия [DCR]

Фистулизация на слъзен сак към носна кухина

Кодирай също когато е направена:

• създаване проходимост на слъзен канал (42599, 42602 [249])

• поставяне на назолакримална тръба/стент (42608 [242])

Не включва: реоперация, вторична или последваща процедура (42626-00 [248])

такава с оформяне на конюнктивално платно (42629-00 [247])

Реоперативни процедури на слъзни канали

42626-00 Реоперация на дакриоцисториностомия, втора или последваща процедура

Кодирай също когато е направена:

• създаване на слъзна проходимост (42599-00, 42599-01, 42602-00, 42602-01 [249])

• поставяне на назолакримална тръба/стент (42608-00, 42608-01 [242])

ЕКСЦИЗИЯ И ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ВЪНШНО УХО

18.21 ЕКСЦИЗИЯ НА ПРЕАУРИКУЛАРНА ФИСТУЛА ИЛИ КИСТА

Радикална ексцизия на преаурикуларна фистула или киста

Изключва: ексцизия на преаурикуларен остатък (придатък) (18.29)

303 Ексцизионни процедури на външно ухо

Не включва: пълнослойна клиновидна ексцизия на ухо (45665-02 [1663])

30104-00 Ексцизия на преаурикуларен синус

Радикална ексцизия на преаурикуларен синус или киста

18.29 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ДРУГИ ЛЕЗИИ НА ВЪНШНО УХО

Каутеризация на външно ухо

Коагулация на външно ухо

Криохирургия на външно ухо

Кюретаж на външно ухо

Електрокоагулация на външно ухо

Енуклеация на външно ухо

Ексцизия на:

екзостози на външен слухов проход

преаурикуларни остатъци (придатъци)

Частична ексцизия на ухо

Изключва:

биопсия на външно ухо - 18.12

радикална ексцизия на лезия - 18.31

почистване на церумен - 96.52

Ексцизионни процедури на външно ухо

Не включва: пълнослойна клиновидна ексцизия на ухо (45665-02 [1663])

41506-00 Екстирпация на ушен полип, външно ухо

41509-00 Отстраняване на кератозис обтуранс от външния слухов проход

41518-00 Отстраняване на екзостози от външен слухов проход

Ексцизия на лезия (и) на кожа и подкожна тъкан

Включва: Бенигнена/малигнена:

• киста

• тумор

Не включва: ексцизия (на):

• чрез лазер (14100-00, 14106-00 [744], 30190-00, 30195-02, 30195-03 [1612], 90662-00 [1617])

• белег (45519-00 [1656], 45506, 45512, 45515-00, 45518-00 [1657])

• синус (30099-00 [1630])

• язва (31205-01 [1630])

• хемохирургия на Moh (31000-00 [1626])

31230-02 Ексцизия на лезия (и) на кожа и подкожна тъкан на ухо

Не включва: пълнослойна клиновидна ексцизия (45665-02 [1663])

ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА ВЪНШНО УХО

Изключва: биопсия на външно ухо (18.12)

18.31 РАДИКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ВЪНШНО УХО

Изключва: радикална ексциция на преаурикуларен синус (18.21)

Ексцизия, ухо

45665-02 Пълнослойна клиновидна ексцизия на ухо

Ексцизия лезия на ухо, пълнослойна

Включва: възстановяване чрез директно зашиване

Ексцизия на артериовенозна малформация [AVM]

Не включва: ексцизия на артериовенозна малформация:

• интракраниална (39803-00 [16])

• спинална (40318-00 [53])

45045-03 Ексцизия на артериовенозна малформация на ухо

18.39 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА ВЪНШНО УХО

Ампутация на външно ухо

Изключва: резекция на лезии (18.21-18.29, 18.31)

Ексционизни процедури на други мускулно-скелетни места

90575-00 Ексцизия на мека тъкан, некласифицирана другаде

18.5 ХИРУРГИЧЕСКА КОРЕКЦИЯ НА ПРОМИНИРАЩО УХО

Възстановяване на ухо

Не включва: реконструкция на ухо (45660-00, 45661-00 [1684])

45659-00 Корекция на проминиращо ухо - клепоухост

Корекция на проминиращо или щръкнало ухо

Изтегляне на ушите назад

ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА ВЪНШНО УХО

18.72 ПРИКРЕПВАНЕ НА АМПУТИРАНО УХО

Възстановителни процедури на външно ухо

90110-00 Друго възстановяване на външно ухо

Възстановяване на:

• ушна мида БДУ

• външен слухов канал БДУ

18.9 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ВЪНШНО УХО

Изключва:

иригация (промивка) на ухо - 96.52

тампонада на външен слухов проход - 96.11

отстраняване на:

церумен - 96.52

чуждо тяло (без инцизия) - 98.11

Възстановителни процедури на външно ухо

41521-00 Корекция стеноза на слухов канал

Включва: меатопластика

41521-01 Корекция стеноза на слухов канал с кожен графт

Включва: меатопластика

Други процедури на външно ухо

Включва: ушна мида

външен слухов канал

90111-00 Други процедури на външно ухо

Инцизия на външно ухо

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА СРЕДНО И ВЪТРЕШНО УХО 

20.32 БИОПСИЯ НА СРЕДНО И ВЪТРЕШНО УХО

Ексцизионни процедури на тъпанче или средно ухо

30075-29 Биопсия на средно ухо

ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА СРЕДНО УХО

Изключва:: такава с едновременна мастоидектомия (20.41-20.49)

20.51 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА СРЕДНО УХО

Изключва: биопсия на средното ухо (20.32)

Ексцизионни процедури на тъпанче или средно ухо

41635-00 Ексцизия лезия на средното ухо

Прочистване на:

• холестеатом

• гранулом

• полип

на средно ухо

Не включва: отстраняване на лезия на гломус (41620-00, 41623-00 [312])

такава с:

• мирингопластика (41635-01 [313], 41638-01 [315])

• реконструкция на костна верига (41638-00, 41638-01 [315])

41644-00 Опресняване ръбове на перфорирала тъпанчева мембрана

Включва: отстраняване на тимпаностомна тръба

Не включва: каутеризация на перфорирана тъпанчева мембрана (41641-00 [311])

такава с мирингопластика - пропусни кода

41644-01 Друга ексцизия на средно ухо

21.5 СУБМУКОЗНА РЕЗЕКЦИЯ НА НАЗАЛНИЯ СЕПТУМ

Възстановяване на назален септум

41671-02 Септопластика

Включва: турбинектомия

Кодирай също когато е направена:

• ринопластика (виж блок [1679])

41671-03 Септопластика със субмукозна резекция на носна преграда

Включва: турбинектомия

Кодирай също когато е направена:

• ринопластика (виж блок [1679])

ТУРБИНЕКТОМИЯ (РЕЗЕКЦИЯ НА КОНХИ)

21.69 ДРУГА ТУРБИНЕКТОМИЯ

Изключва:

Турбинектомия свързана със синусектомия (22.31-22.39, 22.42, 22.60-22.64)

Турбинектомия чрез диатермия или криохирургия (21.61)

Ексцизионни процедури на назална спирална кост

41689-00 Частична турбинектомия, едностранна

41689-01 Частична турбинектомия, двустранна

41689-02 Тотална турбинектомия, едностранна

41689-03 Тотална турбинектомия, двустранна

41692-00 Едностранна субмукозна резекция на носни конхи

41692-01 Двустранна субмукозна резекция на носни конхи

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА

21.82 ЗАТВАРЯНЕ НА НОСНА ФИСТУЛА

Фистулектомия:

назолабиална

назофарингеална

ороназална

Друго възстановяване на нос

45714-00 Затваряне на ороназална фистула

Ороназална фистулектомия

Включва: Bъзстановяване с ламбо

ревизия на ламбо

Не включва: такова при вторично възстановяване на цепнатина на небцето (45710-00 [1690])

45714-01 Затваряне на друга назална фистула

Назолабиална фистулектомия

Назофарингеална фистулектомия

Възстановяване на назална фистула БДУ

Включва: възстановяване на ламбо

ревизия на ламбо

21.84 РЕВИЗИЯ НА РИНОПЛАСТИКА

Риносептопластика

Ринопластика на изкривен нос

Възстановяване на назален септум

41671-02 Септопластика

Включва: турбинектомия

Кодирай също когато е направена:

• ринопластика (виж блок [1679])

Ревизия на други пластични процедури на мека тъкан

45650-00 Ревизия на ринопластика

Повторна ревизия на ринопластика

21.85 УГОЛЕМЯВАЩА РИНОПЛАСТИКА

уголемяваща ринопластика с:

трансплантат

синтетичен имплантант

Ринопластика

Включва: турбинектомия

Кодирай също когато е направена:

• септопластика (41671-02, 41671-03 [379])

Не включва: увеличаваща ринопластика с имплант (45051-01 [1682])

смесен графт на нос (45656-00 [1669])

ревизия на ринопластика (45650-00 [1687])

кожно:

• ламбо на нос (45206-01 [1651], 45221-01, 45224-01 [1653], 45230 [1653] и [1654], 45227-00, 45233, 45236-00 [1654])

• графт на нос (45400-01 [1641], 45400-00 [1642], 45448-01 [1645], 45445-00 [1647], 45451-01 [1649])

45644-00 Ринопластика използваща хрущялен графт от отдалечено донорско място

Увеличаваща ринопластика използваща хрущялен графт от отдалечено донорско място

Включва: извличане на хрущял за графт

45644-01 Ринопластика използваща костен графт от отдалечено донорско място

Увеличаваща ринопластика използваща костен графт от отдалечено донорско място

Включва: извличане на хрущял за графт

вомер графт

45644-02 Ринопластика използваща костен или хрущялен графт от отдалечено донорско място

Увеличаваща ринопластика използваща костен или хрущялен графт от отдалечено донорско място

Включва: доставка на кост и хрущял за графт

Контурна реконструкция

45051-00 Реконструкция на контури на лице с имплант

Увеличаваща ринопластика с имплант

Увеличение на брадичка включваща меки тъкани с имплант

Не включва: увеличаваща ринопластика с графт (45641, 45644 [1679])

увеличение на брадичка с костен графт (45761-00 [1702])

21.86 ОГРАНИЧЕНА РИНОПЛАСТИКА

Пластично възстановяване:

На ноздри

На върха на носа

Ринопластика

Включва: турбинектомия

Кодирай също когато е направена:

• септопластика (41671-02, 41671-03 [379])

Не включва: увеличаваща ринопластика с имплант (45051-01 [1682])

смесен графт на нос (45656-00 [1669])

ревизия на ринопластика (45650-00 [1687])

кожно:

• ламбо на нос (45206-01 [1651], 45221-01, 45224-01 [1653], 45230 [1653] и [1654], 45227-00, 45233, 45236-00 [1654])

• графт на нос (45400-01 [1641], 45400-00 [1642], 45448-01 [1645], 45445-00 [1647], 45451-01 [1649])

45632-00 Ринопластика включваща корекция на хрущял

Ринопластика на върха на носа

21.87 ДРУГА РИНОПЛАСТИКА

Ринопластика БДУ

Ринопластика

45635-00 Ринопластика включваща корекция на костен свод

45641-00 Ринопластика използваща назален или септален хрущялен графт

Увеличаваща ринопластика използваща назален или септален хрущялен графт

45641-01 Ринопластика използваща назален костен графт

Увеличаваща ринопластика използваща назален костен графт

45641-02 Ринопластика използваща назален костен и назален септално/хрущялен графт

Увеличаваща ринопластика използваща назален костен и назален септален/хрущялен графт

21.89 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА

Прикрепване на ампутиран нос

Други възстановителни процедури на носа

90132-00 Друго възстановяване на нос

Прикрепване на ампутиран нос БДУ

Не включва: прикрепване на ампутиран нос чрез графт (45451-01 [1649], 45656-00 [1669])

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА

21.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

Изключва:

дилатация на фронтоназален дукт - 96.21

промивка на носни ходове - 96.53

отстраняване на:

вътрелуменно чуждо тяло без инцизия - 98.12

тампонада на носа - 97.32

смяна на тампонада - 97.21

Други ексцизионни процедури на кожа и подкожна тъкан

45653-00 Изрязване на ринофима

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА НОСЕН СИНУС

22.12 ОТВОРЕНА БИОПСИЯ НА НОСЕН СИНУС

Биопсия на назални синуси

41716-05 Биопсия на максиларен синус

41752-04 Биопсия на сфеноидален синус

41737-07 Биопсия на фронтален синус

41737-08 Биопсия на етмоидален синус

ВЪНШНА МАКСИЛАРНА АНТРОТОМИЯ

22.31 РАДИКАЛНА МАКСИЛАРНА АНТРОТОМИЯ

Отстраняване на покривната мембрана на синуса с достъпа на Caldwell-Luc

Максиларна антростомия

41710-00 Радикална максиларна антростомия, едностранно

Антростомия по Caldwell-Luc, едностранна

Радикална максиларна антректомия, едностранна

Не включва: такава с трансантрална:

• етмоидектомия (41713-00 [387])

• невректомия на Видианов нерв (41713-01 [387])

41710-01 Радикална максиларна антростомия, двустранно

Антростомия по Caldwell-Luc, двустранна

Радикална максиларна антректомия, двустранна

Не включва: такава с трансантрална:

• етмоидектомия (41713-00 [387])

• невректомия на Видианов нерв (41713-01 [387])

22.39 ДРУГА ВЪНШНА МАКСИЛАРНА АНТРОТОМИЯ

Експлорация на максиларен антрум с достъпа на Caldwell-Luc

Други ексцизионни процедури на назални синуси

Не включва: интраназално отстраняване на полипи от носните синуси:

• максиларна кухина (41716-03 [385])

• етмоидален (41737-06 [385])

• фронтален (41737-05 [385])

• сфеноидален (41752-03 [385])

радикална етмоидектомия (41734-00 [388])

41716-06 Ексцизия на лезия от максиларен синус

Външна максиларна антректомия

Включва: такава чрез достъп по Caldwell-Luc

Не включва: ексцизия на полип (41716-03 [385])

максиларна антректомия:

• интраназална (41716 [387])

• радикална (41710, 41713 [387])

• обикновена (41716 [387])

ФРОНТАЛНА СИНУСОТОМИЯ И СИНУСЕКТОМИЯ

22.41 ФРОНТАЛНА СИНУСОТОМИЯ

Инцизионни процедури на назални синуси

41743-00 Трепанация на фронтален синус

Синусотомия на фронтален синус

22.42 ФРОНТАЛНА СИНУСЕКТОМИЯ

Резекция на лезия на фронтален синус

Облитерация на фронтален синус (с мастна тъкан)

Изключва: биопсия на назален синус (22.11-22.12)

Други ексцизионни процедури на назални синуси

Не включва: интраназално отстраняване на полипи от носните синуси:

• максиларна кухина (41716-03 [385])

• етмоидален (41737-06 [385])

• фронтален (41737-05 [385])

• сфеноидален (41752-03 [385])

радикална етмоидектомия (41734-00 [388])

41737-09 Фронтална синусектомия

Ексцизия на лезия на фронтален синус

41746-00 Радикална облитерация на фронтален синус

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЗАЛЕН СИНУС

22.71 ЗАТВАРЯНЕ НА ФИСТУЛА НА НАЗАЛЕН СИНУС

Затваряне на оро-антрална фистула

Други възстановителни процедури на назални синуси

41722-00 Затваряне на оро-антрална фистула

Пластично затваряне на оро-антрална фистула

22.79 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЗАЛЕН СИНУС

Реконструкция на фронтоназален дуктус

Възстановяване на кост на акцесорен синус

Други възстановителни процедури на назални синуси

45849-00 Костен графт на максиларен синус

Повдигане на синус

22.9 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА НАЗАЛЕН СИНУС

Екстериоризация на максиларен синус

фистулизация на синус

Изключва: дилатация на фронтоназален дуктус (96.21)

Инцизионни процедури на назални синуси

41719-00 Дренаж на максиларен синус през зъбна алвеола

Дренаж на назален синус през зъбен джоб

СИАЛОАДЕНЕКТОМИЯ

26.30 СИАЛОАДЕНЕКТОМИЯ, НЕУТОЧНЕНА

Деструктивни процедури на слюнчена жлеза или канал

30262-01 Диатермия на слюнчена жлеза или канал

Деструкция на лезия на слюнчена жлеза или канал чрез диатермия

26.31 ЧАСТИЧНА СИАЛОАДЕНЕКТОМИЯ

Ексцизионни процедури на слюнчена жлеза или канал

90138-00 Ексцизия на лезия на слюнчена жлеза

30253-00 Частична резекция на паротидна жлеза

Частична паротидектомия

Включва: експозиция на лицевия нерв

27.0 ДРЕНАЖ НА ЛИЦЕТО И ПОДА НА УСТАТА

Дренаж на:

Лицевата област (абсцес)

Фасциалните компартименти на лицето

Ангина на Ludwig

Изключва: дренаж на дуктус тиреоглосус (06.09)

Инцизионни процедури върху уста, небце или увула

96215-00 Инцизия и дренаж на лезия в устна кухина

Дренаж на:

• абцес

• киста

в устна кухина

Ексцизия

Не включва: ексцизия кожа, подкожие и меки тъкани на устна (виж блок [1664])

ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УСТА

Изключва: палатопластика - 27.61-27.69

27.53 ЗАТВАРЯНЕ НА ФИСТУЛА В УСТАТА

Изключва: фистулектомия:

назолабиална - 21.82

ороантрална - 22.71

ороназална - 21.82

Други процедури за възстановяване на уста, небце или увула

30052-04 Затваряне фистула на устата

Не включва: затваряне на фистулa:

• назолабиална (45714-01 [1680])

• оро-антрална (41722-00 [388])

• ороназална (45714-00 [1680])

27.54 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕПНАТА УСТНА

Процедури при заешка устна

Не включва: такива с възстановяване на заешка устна и предно небце (45680-00, 45686-00 [1691])

45677-00 Първично възстановяване на заешка устна, едностранно

Единствен етап на възстановяване на заешка устна, едностранно

Не включва: удължаване на колумела (45698-00 [1689])

процедура на устна адхезия (45689-00 [1689])

реконструкция с използване на ламбо (45701-00, 45704-00 [1689])

ревизия (45692-00, 45695-00 [1689])

45683-00 Първично възстановяване на заешка устна, двустранно

Единствен етап на възстановяване на заешка устна, двустранно

Не включва: удължаване на колумела (45698-00 [1689])

процедура на устна адхезия (45689-00 [1689])

реконструкция с използване на ламбо (45701-00, 45704-00 [1689])

ревизия (45692-00, 45695-00 [1689])

45701-00 Реконструкция на заешка устна с използването на ламбо, единствен или първи етап

Abbe ламбо на заешка устна, първи етап

45704-00 Реконструкция на заешка устна с използване на ламбо, единствен или първи етап

Разделяне на Abbe ламбо за заешка устна

27.55 ЦЯЛОСТНА КОЖНА ПЛАСТИКА НА УСТНА И УСТА

Реконструкция на устна или уста

Не включва: реконструкция на заешка устна (45701-00, 45704-00 [1689])

45671-00 Реконструкция на устна с ламбо, единствен или първи етап

Abbe ламбо на устна, първи етап

Estlander ламбо

Gillies ветрилообразно ламбо

Karapandzic ламбо

McGregor ламбо

Модифицирано Gillies ламбо

45674-00 Реконструкция на устна с ламбо, втори етап

Разделяне по Abbe ламбо на устна

52324-00 Реконструкция на уста с директно ламбо от език, единствен или първи етап

52327-00 Реконструкция на уста с директно ламбо от език, втори етап

27.56 ДРУГИ КОЖНИ ПЛАСТИКИ НА УСТНА И УСТА

Друг разцепен кожен графт, малък

Включва: ексцизия на кожа за графт

възстановяване на вторичен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направено:

• възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

Не включва: алографт (90670 [1640])

инлей графт (45445-00 [1647])

синтетичен кожен графт (90672 [1640])

такъв за:

• изгаряния (45485, 45486, 45488, 45494-00 [1643], 45406-00 [1644])

• гранулираща зона (45400, 45403 [1641] и [1642])

ксенографт (90671 [1640])

45448-02 Малък разцепен кожен графт на устна

Друг многослоен кожен графт

Пълнослоен инлей графт

Wolfe графт

Включва: ексцизия на кожа за графт

възстановяване на вторичен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект чрез графт (виж блокове [1645] и [1646])

Не включва: такъв при изгаряне (виж блокове [1648])

45451-02 Пълнослоен кожен графт на устна

27.57 ЗАШИВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО ЗА УСТНА И УСТА

Локално кожно ламбо, един стадий

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от донорско място непосредствено до дефекта и трансферирано към реципиентно място, в един етап

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

такова за изгаряне

Кодирай също когато е направено:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: Bъзстановяване с ламбо на назална фистула (45714 [1680])

ревизия на локално кожно ламбо (45239-00 [1658])

45206-02 Локално кожно ламбо на устна

Включва: уста

Не включва: реконструкция на устна с ламбо (45671-00, 45674-00 [1685], 45701-00, 45704-00 [1689])

27.59 ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА УСТА

Други процедури за възстановяване на уста, небце или увула

45676-00 Друго възстановяване на уста

90142-01 Друго възстановяване на небце

90142-02 Друго възстановяване на увула

ПАЛАТОПЛАСТИКА

27.69 ДРУГО ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕБЦЕТО

Кодирай също всяка инсерция на палатален имплант (27.64)

Изключва: фистулектомия в устата (27.53)

Увулопалатофарингопластика

41786-00 Увулопалатофарингопластика

41786-01 Увулопалатофарингопластика с тонзилектомия

Други процедури за възстановяване на уста, небце или увула

90142-01 Друго възстановяване на небце

ОПЕРАЦИИ НА УВУЛА

27.71 ИНЦИЗИЯ НА УВУЛА

Инцизионни процедури върху уста, небце или увула

41810-00 Увулотомия

27.72 ЕКСЦИЗИЯ НА УВУЛА

Изключва: биопсия на увула (27.22)

Други ексцизионни процедури на уста, небце или увула

41810-01 Увулектомия

Ексцизия на лезия на увула, БДУ

Не включва: ревизионна увулектомия

*27.73 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УВУЛА

Изключва:

с едновременно възстановяване на цепнато небце - 27.62

ураностафилорафия - 27.62

Други процедури за възстановяване на уста, небце или увула

90142-02 Друго възстановяване на увула

27.79 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА УВУЛА

Други ексцизионни процедури на уста, небце или увула

41787-00 Увулектомия с частична палатектомия

Включва: лазерна инцизия на небцето

41787-01 Увулектомия с частична палатектомия и тонзилектомия

Включва: лазерна инцизия на небцето

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА УСТАТА И ЛИЦЕТО

27.92 ИНЦИЗИИ НА УСТАТА ( В УСТНАТА КУХИНА)

Екстраорални и интраорални инцизии

Изключва:инцизии на:

венци - 24.0

небце - 27.1

слюнчена жлеза или дуктус - 26.0

език - 25.94

увула - 27.71

96215-00 Инцизия и дренаж на лезия в устна кухина

Дренаж на:

• абцес

• киста

в устна кухина

Ексцизия

Не включва: ексцизия кожа, подкожие и меки тъкани на устна (виж блок [1664])

28.0 ИНЦИЗИЯ И ДРЕНАЖ НА ТОНЗИЛАРНИ И ПЕРИТОНЗИЛАРНИ СТРУКТУРИ

дренаж (орален) (трансцервикален) на:

парафарингеален абсцес

перитонзиларен абсцес

ретрофарингеален абсцес

тонзиларен абсцес

418 Инцизионни процедури на фаринкс

41779-00 Фаринготомия

409 Инцизионни процедури на тонзили или аденоиди

41807-00 Инцизия и дренаж на перитонзиларен абсцес

1559 Инцизионни процедури на други мускулно-скелетни точки

30223-03 Инцизия и дренаж на мекотъканен абцес

28.2 ТОНЗИЛЕКТОМИЯ БЕЗ АДЕНОИДЕКТОМИЯ

Тонзилектомия или аденоидектомия

41789-00 Тонзилектомия без аденоидектомия

Ексцизия на тонзиларни израстъци

Не включва: отстраняване на лингвална тонзила (41804-00 [412])

такава с:

• увулектомия (41787-01 [404])

• увулопалатофарингопластика (41786-01 [405])

28.3 ТОНЗИЛЕКТОМИЯ С АДЕНОИДЕКТОМИЯ

Тонзилектомия или аденоидектомия

41789-01 Тонзилектомия с аденоидектомия

28.4 ЕКСЦИЗИЯ НА ТОНЗИЛАРЕН ПРИДАТЪК

Други процедури на тонзили или аденоиди

90146-00 Други процедури на сливици и аденоиди

28.5 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛИНГВАЛНА ТОНЗИЛА

Тонзилектомия или аденоидектомия

41804-00 Премахване езична сливица

28.6 АДЕНОИДЕКТОМИЯ БЕЗ ТОНЗИЛЕКТОМИЯ

Ексцизия на аденоиден придатък

Тонзилектомия или аденоидектомия

41801-00 Аденоидектомия без тонзилектомия

28.7 СПИРАНЕ НА ХЕМОРАГИЯ СЛЕД ТОНЗИЛЕКТОМИЯ И АДЕНОИДЕКТОМИЯ

Деструктивни процедури на тонзили или аденоиди

41797-00 Спиране на хеморагия след тонзилектомия и аденоидектомия

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ТОНЗИЛИ И АДЕНОИДИ

28.91 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ТОНЗИЛА И АДЕНОИД ЧРЕЗ ИНЦИЗИЯ

Изключва: същото без инцизия (98.13)

Други процедури на тонзили или аденоиди

90146-00 Други процедури на сливици и аденоиди

28.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ТОНЗИЛИ И АДЕНОИДИ

Други процедури на тонзили или аденоиди

90146-00 Други процедури на сливици и аденоиди

ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА ЛАРИНКСА

30.01 МАРСУПИАЛИЗАЦИЯ НА ЛАРИНГЕАЛНА КИСТА

Инцизионни процедури върху ларинкс

90164-00 Инцизия на ларинкс

Инцизия на трахея

Марсупиализация на ларингeална киста

Не включва: трахеостомия за асистирано дишане (41881 [536])

Други инцизионни процедури върху ларинкс

41813-00 Отстраняване на валекуларна киста

Изваждане на епиглотисни кисти

30.09 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА ЛАРИНКСА

Стрипинг (декортикация) на гласни връзки

Изключва: биопсия на ларинкс (31.43)

ларингеална фистулектомия (31.62)

ларинготрахеална фистулектомия (31.62)

90161-00 Ексцизия на друга лезия на ларинкс

Стрипинг на гласни струни

Не включва: ексцизия на лезии на горен дихателно-дигестивен тракт (31400-00 [421])

ДРУГА ПАРЦИАЛНА ЛАРИНГЕКТОМИЯ

30.21 ЕПИГЛОТИДЕКТОМИЯ

Ларингоскопия с ексцизия

Включва: трахеоскопия

41864-00 Микроларингоскопия с премахване на лезия

Епиглотидектомия

30.22 ВОКАЛНА ХОРДЕКТОМИЯ

Ексцизия на гласни връзки

41852-00 Ларингоскопия с премахване на лезия

Директна ларингоскопия с отстраняване на тумор или лезия

41861-00 Микроларингоскопия с премахване на лезия чрез лазер

30.29 ДРУГА ПАРЦИАЛНА ЛАРИНГЕКТОМИЯ

Ексцизия на ларингеален хрущял

41867-00 Микроларингоскопия с аритеноидектомия

Не включва: реоперация за аритеноидектомия (41867-01 [530])

Реоперативни процедури на ларинкс

41867-01 Реоперативна аритеноидектомия

Включва: Чрез лазер

31.0 ИНЖЕКЦИЯ В ЛАРИНКСА

Инжекция на интертен материал в ларинкса или гласните връзки

Процедури за приложение, поставяне или премахване върху ларинкс

18368-00 Прилагане на ботулинов токсин в гласните връзки

Инжектиране на ботулинов токсин в ларинкса

41870-00 Прилагане на друго вещество в гласните връзки

Инжектиране в ларинкса или гласните струни на:

• колаген

• мастна тъкан

• Gelfoam

• Teflon

31.1 ВРЕМЕННА ТРАХЕОСТОМИЯ

Временна перкутанна дилатационна трахеостомия [PDT]

Трахеостомия за подпомагане на дишането

Кодирай също всяка едновременна бронхоскопия, ако е извършена (33.21-33.24, 33.27)

Трахеостомия

Не включва: самостоятелно обслужване на трахеостомия (90179-06 [568])

41880-00 Перкутанна трахеостомия

Нехирургична трахеостомия

41881-00 Отворена трахеостомия, временна

Трахеостомия БДУ

Включва: отделяне на тироиден истмус

отделяне на подезични мускули

ПОСТОЯННА ТРАХЕОСТОМИЯ

31.21 МЕДИАСТИНАЛНА ТРАХЕОСТОМИЯ

Други процедури на трахея

90162-00 Други процедури на трахея

31.29 ДРУГА ПОСТОЯННА ТРАХЕОСТОМИЯ

Постоянна перкутанна дилатационна трахеостомия [PDT]

Кодирай също всяка едновременна бронхоскопия, ако е извършена (33.21-33.24, 33.27)

Изключва: такава при ларингектомия (30.3-30.4)

Трахеостомия

Не включва: самостоятелно обслужване на трахеостомия (90179-06 [568])

41881-01 Отворена трахеостомия, постоянна

Включва: отделяне на тироидния истмус

отделяне на подезични мускули

31.3 ДРУГА ИНЦИЗИЯ НА ЛАРИНКС ИЛИ ТРАХЕЯ

Изключва: такава за подпомагане на дишането (31.1-31.29)

Инцизионни процедури върху ларинкс

90164-00 Инцизия на ларинкс

Инцизия на трахея

Марсупиализация на ларингeална киста

Не включва: трахеостомия за асистирано дишане (41881 [536])

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ

31.43 ЗАТВОРЕНА (ЕНДОСКОПСКА) БИОПСИЯ НА ЛАРИНКС

Процедури за изследване на ларинкса

Включва: биопсия

трахеоскопия

41849-00 Ларингоскопия

Директна ларингоскопия

41764-03 Фиброоптична ларингоскопия

Фиброоптична ларингоскопия

41855-00 Микроларингоскопия

Не включва: микроларингоскопия с изваждане на тумор или лезия (41864-00, 41861-00 [523])

31.44 ЗАТВОРЕНА (ЕНДОСКОПСКА) БИОПСИЯ НА ТРАХЕЯ

Процедури за изследване на трахея

41764-04 Трахеоскопия чрез изкуствена стома

Включва: Биопсия

31.5 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА ТРАХЕЯ

Изключва:

Биопсия на трахея (31.44-31.45)

Ларинготрахеална фистулектомия (31.62)

Трахеозеофагеална фистулектомия (31.73)

Ексцизионни процедури върху трахея

90167-00 Ексцизия лезия на трахея

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛАРИНКС

31.69 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛАРИНКСА

Аритеноидопексия

Поставяне на трансплантат в ларинкса

Транспозиция на гласни връзки

Изключва: конструкция на изкуствен ларинкс (31.75)

Ларингопластика

41876-02 Ларингопластика

Кодирай също когато е направена:

• трахеостомия (41880-00, 41881 [536])

Други процедури на ларинкс

90150-00 Тиропластика

Възстановяване на тироиден хрущял

Тиропластика със силиконов имплант

Включва: Силиконов имплант

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ТРАХЕЯТА И ЛАРИНКСА

31.72 ЗАТВАРЯНЕ НА ВЪНШНА ФИСТУЛА НА ТРАХЕЯ

затваряне на трахеотомия

Други процедури за възстановяване на трахея

41879-02 Затваряне външна фистула на трахея

Затваряне на трахеотомия

31.74 РЕВИЗИЯ НА ТРАХЕОСТОМИЯ

Ревизионни процедури на трахея

41881-02 Ревизия на трахеостомия

Ревизия на трахеостома

31.79 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ТРАХЕЯ

Други процедури за възстановяване на трахея

41879-03 Затваряне на друга фистула на трахея

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ

31.91 РАЗСИЧАНЕ НА ЛАРИНГЕАЛЕН НЕРВ

Друга невректомия

39327-00 Невректомия на дълбок периферен нерв

Не включва: интракраниална невректомия при тригеминална невралгия (39106-00 [73])

31.92 ЛИЗА НА АДХЕЗИИ НА ТРАХЕЯ ИЛИ ЛАРИНКС

Инцизионни процедури на други мускулно-скелетни места

90571-00 Освобождаване адхезия на мека тъкан, некласифицирана другаде

31.93 СМЯНА НА ЛАРИНГЕАЛЕН ИЛИ ТРАХЕАЛЕН СТЕНТ

Процедури за приложение, поставяне или премахване върху ларинкс

41905-02 Поставяне на ларингеален стент

Не включва: при подмяна (41905-03 [521])

41905-03 Подмяна на ларингеален стент

31.95 ТРАХЕОЕЗОФАГЕАЛНА ФИСТУЛИЗАЦИЯ

Реконструктивни процедури на трахея

41885-00 Трахео-езофагеална фистулизация

Трахео-езофагеална фистулизация

Включва: поставяне на гласова протеза (Blom-Singer)

31.98 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЛАРИНКС

Дилатация на ларинкс

Отделяне на вродена тъкан от ларинкса

Изключва: Изваждане на протеза или стент

Изваждане на чуждо тяло без инцизия (98.14)

Инцизионни процедури върху ларинкс

41868-00 Освобождаване на ларингеална тъкан чрез използване на микроларингоскопски техники

Микроларингоскопия с разделяне на ларингеална ципа

ДРУГИ ХИРУРГИЧЕСКИ ОКЛУЗИИ НА СЪДОВЕ

Клампиране на кръвоносен съд

Разрязване на кръвоносен съд

Лигатура на кръвоносен съд

Оклузия на кръвоносен съд

38.82 ДРУГИ СЪДОВЕ НА ГЛАВАТА И ШИЯТА

Артерия каротис (комунис) (екстерна) (интерна)

Прекъсване на артерия

Включва: клипсира

• остров (виж блок [1673])

това при реконструкция на гърда (45530-02 [1756])

45015-01 Отлагане на (отложено) миокутанно ламбо

Ламбо частично повдигнато на донорското място с отложен трансфер за по-късен оперативен епизод за подобряване на кръвоснабдяването на ламбото

45003-01 Миокутанно ламбо

Мускулно ламбо

Мускулно ламбо, взето от донорско място в близост до дефекта и е трансферирано към реципиентно място със собствено кръвоснабдяване

Кодирай също когато е направена:

• кожен графт към реципиентно място (виж Индекс: Графт, кожа, по локализация или по тип)

Не включва: мускулно ламбо:

• свободно (виж блок [1674])

• остров (виж блок [1673])

миокутанно ламбо:

• свободно (виж блок [1674])

• остров (виж блок [1673])

• БДУ (виж блок [1671])

45015-00 Отлагане на мускулно ламбо

Ламбо частично повдигнато на донорското място с отложен трансфер за по-късен оперативен епизод за подобряване на кръвоснабдяването на ламбото

45009-01 Мускулно ламбо

Островно ламбо

Ламбо използващо трансферирана тъкан, напълно отделена от околните тъкани и основата, с изключение на краче съдържащо артерии и вени. Тъканта е тунелирана под кожата и прехвърлено на реципиентното място (с краче оставащо под кожата и прикрепено към донорското място)

Включва: лицево челюстно

фасциомиокутанно

мускулно

миокутанно

островно ламбо

Не включва: свободно ламбо (виж блок [1674])

това при реконструкция на гърда (45530-02 [1756])

45563-00 Островно ламбо на съдово краче

Неинервирано островно ламбо

Не включва: това за транспозиция пръст на ръка (46507-00 [1467])

45563-01 Островно ламбо на нервно-съдово краче

Инервирано островно ламбо

Не включва: това за ръка за пулпарна инервация (46504-00 [1467])

Свободно ламбо

Резецирано ламбо на трансферирано към друго място, където съдове в ламбото са анастомозирани към съдове на реципиентното място

Трансфер на свободна тъкан

Включва: кост

смесена тъкан:

• фасциокутанна

• фасциомиокутанно

• миокутанно

черва

микрохирургична анастомоза на кръвоносни съдове

мускул

повдигане и поставяне на свободен трансфер на тъкан

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез зашиване

Кодирай също когато е направено:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (напр. мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: ревизия (виж блок [1686])

45562-00 Неинервирано свободно ламбо

45562-01 Инервирано свободно ламбо

Включва: Bъзстановяване на нерв

86.71 ИЗРЯЗВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО

Повдигане на краче от леглото му

Оформяне и повдигане на ламбо

Частично изрязване на краче или стъбло

Отлагане на краче

Изключва:

полицизация или преместване на пръст - 82.61-82.81

ревизия на краче - 86.75

Директно отдалечено кожно ламбо

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от далечно място от дефекта и прикрепено директно към реципиентно място

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: реконструкция на:

• клепач чрез ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• устна чрез ламбо 45671-00, 45674-00 [1685],

ревизия на директно отдалечено кожно ламбо (45239-01 [1658])

45230-00 Отлагане на директно отдалечено кожно ламбо

Кожно ламбо частично повдигнато към донорско място, с трансфер отложен за по-късен оперативен етап за подобряване кръвоснабдяването на ламбото. Може да бъде предварителна стъпка преди трансфера

45221-01 Директно отдалечено кожно ламбо - първи етап

Директно отдалечено кожно ламбо - първи етап (повдигане на платно от донорското място, трансфер и прикрепяне на реципиентно място):

• коремно

• кръстосано:

• ръка

• пръст на ръка

• крак

Индиректно отдалечено кожно ламбо

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, преместено от донорско място далеч от дефекта към реципиентно място, чрез междинно място

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

такова при изгаряне

тръбовиден педикул

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: ревизия на индиректно отдалечено кожно ламбо (45239-02 [1658])

45227-00 Индиректно отдалечено кожно ламбо, образуванена тубовидно краче

Индиректно отдалечено кожно ламбо с тубиране на кожно ламбо да екстериоризира кожната повърхност, да намали или елиминира груби зони

45230-01 Отлагане на индиректно отдалечено кожно ламбо

Кожно ламбо частично повдигнато към донорско място с отложен трансфер за по-късен оперативен епизод за подобряване кръвоснабдяването на ламбото. Може да бъде предварителна стъпка преди трансфер

86.74 ПРИКРЕПВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО НА ДРУГО МЯСТО

прикрепване чрез:

удължено ламбо

ротиране на ламбо

двойно краче на ламбо

плъзгане на ламбо

стволов трансплантат

трансплантат на краче

Индиректно отдалечено кожно ламбо

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, преместено от донорско място далеч от дефекта към реципиентно място, чрез междинно място

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

такова при изгаряне

тръбовиден педикул

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: ревизия на индиректно отдалечено кожно ламбо (45239-02 [1658])

45233-00 Индиректно отдалечено кожно ламбо, подготовка, трансфер и прикрепване на междинно място

45233-01 Индиректно отдалечено кожно ламбо, подготовка, трансфер и прикрепване на крайно място

86.75 РЕВИЗИЯ НА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО

Дебридмен на краче или ламбо

Обезмастяване на краче или ламбо

Ревизия на кожно ламбо

Включва: такава чрез липосукция

45239-00 Ревизия на локално кожно ламбо

Не включва: ревизия на ламбо при възстановяване на назална фистула (45714 [1680])

45239-01 Ревизия на директно отдалечено кожно ламбо

45239-02 Ревизия на индиректно отдалечено кожно ламбо

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

*86.81 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Процедури при парализа на лицев нерв

45581-00 Ексцизия на тъкан при парализа на лицев нерв

Не включва: тази с:

• фасциален графт (45575-00 [1692])

• мускулен трансфер (45578-00 [1692])

• суспензия (45581-01 [1692])

45581-01 Ексцизия на тъкан при парализа на лицев нерв със суспензия

Ексцизия на тъкан при парализа на лицев нерв с:

• дермодеза

• фасциодеза

• подкожна пликация

45575-00 Фасциален графт при парализа на лицев нерв

Включва: ексцизия на тъкан

45578-00 Мускулен трансфер при парализа на лицев нерв

Включва: ексцизия на тъкан

*86.84 ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КОЖНА КОНТРАКТУРА ОТ ЦИКАТРИКС

Z-пластика на кожа

Изключва:

Z-пластика с екцизия на лезия - 86.3

Освобождаване на кожа и подкожна тъкан

Не включва: освобождаване на контрактура от изгаряне (45519-00 [1656])

45515-01 Освобождаване контрактура на кожа и подкожна тъкан

Разделяне на мрежова контрактура

Z-пластика на контрактура

Ревизия на белег от изгаряне или контрактура

45519-00 Ревизия на белег от изгаряне или контрактура от изгаряне

Разделяне

Ексцизия

Освобождаване

Отпускане

Z-пластика

на белег от изгаряне или контрактура от изгаряне

Не включва: есхаротомия (45054-00 [1607])

лазер при белег от изгаряне (45025, 45026-00 [1615])

Ревизия на друг кожен белег

Ексцизия

Отпускане

Освобождаване

Z-пластика

на белег

Не включва: приложение на агент в белег (90660-00, 30207-00 [1602])

лазер на белег (45025, 45026-00 [1615])

освобождаване на контрактура (45515-01 [1607], 45519-00 [1656])

премахване на белег инцидентно при друга процедура - пропусни кода

такава за белег от изгаряне (45519-00 [1656])

45506-00 Ревизия белег на лице ≤ 3 см. дължина

45512-00 Ревизия белег на лице > 3 см. дължина

45506-01 Ревизия на белег на шия ≤ 3 см. дължина

45512-01 Ревизияна белег на шия > 3 см. дължина

45515-00 Ревизия на белег на друго място ≤ 7 см. дължина

45518-00 Ревизия на белег на друго място > 7 см. дължина

*86.89 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

Изключва:

ментопластика - 76.67-76.68

Други процедури на кожа и подкожна тъкан

90676-00 Други процедури на кожа и подкожна тъкан

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

86.93 ИНСЕРЦИЯ НА ТЪКАНЕН ЕКСПАНДЕР

Инсерция (подкожна) (мека тъкан) на експандер, (един или повече), на скалпа (субгалеално), лице, шия, трупа освен гърда и горния и долния крайник за развитие на кожни ламба за донорско ползване

Изключва: приготвяне на трансплантатно ламбо - 86.71

тъканен експандер на гърда - 85.95

Процедури за прилагане, поставяне или премахване на тъканен пълнител или имплант

45566-00 Поставяне на тъканен пълнител

Не включва: интраоперативен тъканен пълнител (45572-00 [1661])

такъв за гърда (45539-00 [1756])

45572-00 Интраоперативно поставяне на тъканен пълнител

Поставяне на тъканен пълнител заедно с друга хирургична процедура

Кодирай първо:

• извършена хирургична процедура(и)

Не включва: такъв за гърда (45539-00 [1756])

45566-01 Инжектиране в тъканен пълнител

Впръскване на тъканен експандер

Не включва: такъв за гърда (45539-00 [1756])

45566-03 Приспособяване на тъканен пълнител

Преместване на клапа на тъканен експандер

Не включва: такъв за гърда (45548-02 [1758])

45568-00 Отстраняване на тъканен пълнител

Не включва: такъв за гърда (45542-00, 45548-01 [1758])

90606-00 Премахване на лицев имплант

Премахване на имплант от:

• буза (скули) (субмаларно)

• брадичка (мандибуларно)

• чело

• нос

Не включва: такъв от:

• око (42518-04 [164], 42644-04 [167], 42704-00 [194], 42812-00 [209], 90606-02 [221])

• зъб (97663-00 [473])

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум две диагностични процедури, посочени в частта основни диагностични кодове. Диагностичните процедури трябва да са насочени към заболяването, което е основна диагноза.

По тази клинична пътека код 27.69 (41786-00, 41786-01, 90142-01) се отчита само ако е извършена резекция на тъкани.

27.69 ДРУГО ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕБЦЕТО 41786-00 Увулопалатофарингопластика

41786-01 Увулопалатофарингопластика с тонзилектомия

90142-01 Друго възстановяване на небце

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“, осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести”, от обхвата на медицинската специалност „Лицево-челюстна хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“ - за процедури с кодове: 04.03, 04.04, 04.07; 04.2; 21.82, 21.84, 21.85, 21.86, 21.87, 21.89; 26.30, 26.31, 27.0; 27.69; 27.72, 27.79; 40.29, от обхвата на медицинската специалност „Пластично-възстановителна хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Пластично-възстановителна хирургия“ - за процедури с кодове: 08.61, 08.62; 08.70; 18.72; 21.82, 21.84, 21.85, 21.86, 21.87, 21.89; 27.55, 27.56; 86.60, 86.63, 86.69; 86.70, 86.71, 86.74, 86.75, от обхвата на медицинската специалност „Детска хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“ по отношение на оперативни процедури с кодове по МКБ-9 КМ: (за код 40.29 при деца от 1 - до 3 - годишна възраст).

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК и изискванията в съответните медицински стандарти.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по УНГ болести I, II и ІІІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „УНГ“

или,

2. Клиника/отделение по ЛЧХ II ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „ЛЧХ”

или

3. Клиника/отделение по ПВЕХ ІІ ниво на компетентност съгласно общ медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия”

4. Клиника/отделение по детска хирургия ІІ ниво на компетентност

5. Операционен блок/зали

6. Структура по Анестезиология I ниво според медицински стандарт по Анестезиология и интензивно лечение

7. Клинична лаборатория, собствена или по договор на територията на лечебното заведение

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК и изискванията в съответните медицински стандарти.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. КТ/МРТ

2. Лаборатория (отделение) по клинична патология

3. Микробиологична лаборатория

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Носни сплинтове НЗОК не заплаща посочените изделия

Биологично тъканно лепило НЗОК не заплаща посочените изделия

Еднократни накрайници за високотехнологична апаратрура НЗОК не заплаща посочените изделия

Сет за интубация на слъзни пътища НЗОК не заплаща посочените изделия

Балони и катетри за дилатация на синусни отвори НЗОК не заплаща посочените изделия

ПВА и гелфоам тампонади НЗОК не заплаща посочените изделия

Изкуствена дура и кост НЗОК не заплаща посочените изделия

Медицински изделия за фиксиращи процедури НЗОК не заплаща посочените изделия

Медицински изделия за робот асистирана хирургия НЗОК не заплаща посочените изделия

Пациентите трябва да бъдат информирани, че по тази КП се осигуряват дейности които служат за решаване на определен здравен проблем. Ползването на еднократни накрайници за високотехнологична апаратура и/или останалите медицински изделия от таблицата е алтернатива на осигуреното по тази пътека базисно лечение.

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

За изпълнението на КП се изискват брой специалисти, съгласно нивата в съответните медицински стандарти.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- Специалисти по УНГ болести от клиники/отделения/структури I, II, III нива на компетентност съгласно медицински стандарт „УНГ“;

- Специалисти по ЛЧХ с медицинско образование от клиники/отделения II ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „ЛЧХ”;

- Специалисти по пластично-възстановителна и естетична хирургия от клиники/отделения ІІ ниво на компетентност съгласно общ медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия”.

- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- Специалисти по УНГ болести от клиники/отделения I, II, III нива на компетентност съгласно медицински стандарт „УНГ“;

- Специалисти по ЛЧХ с медицинско образование от клиники/отделения II ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „ЛЧХ”;

- Специалисти по пластично-възстановителна и естетична хирургия от клиники/отделения ІІ ниво на компетентност съгласно общ медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия”.

- Специалисти по детска хирургия от клиники/отделения II, III нива на компетентност съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“

- Лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- Лекар със специалност по педиатрия.

Специалисти по ЛЧХ могат да изпълняват процедури с кодове:

04.03 (39324-01, 39327-01), 04.04 (39324-00, 39327-00), 04.07 (39324-02, 39327-02, 43987-02); 04.2 (39100-00, 18290-00); 21.82 (45714-00, 45714-01), 21.84 (41671-02, 45650-00), 21.85 (45644-00, 45644-01, 45644-02, 45051-00), 21.86 (45632-00), 21.87 (45635-00, 45641-00, 45641-01, 45641-02), 21.89 (90132-00); 26.30 (30262-01), 26.31 (90138-00, 30253-00), 27.0 (96215-00); 27.69 (41786-00, 41786-01, 90142-01); 27.72 (41810-01), 27.79 (41787-00, 41787-01); 40.29 (31423-00).

04.03 РАЗСИЧАНЕ НА ДРУГИ ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ 39324-01 Отворена невротомия на повърхностен периферен нерв

39327-01 Отворена невротомия на дълбок периферен нерв

04.04 ДРУГА ИНЦИЗИЯ НА ЧЕРЕПНИ И ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ 39324-00 Невректомия на повърхностен периферен нерв

39327-00 Невректомия на дълбок периферен нерв

04.07 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ АВУЛЗИЯ НА ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ 39324-02 Премахване лезия от повърхностен периферен нерв

39327-02 Отстраняване на лезия от дълбок периферен нерв

43987-02 Ексцизия на невробластом, некласифициран другаде

04.2 ДЕСТРУКЦИЯ НА ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ 39100-00 Приложение на невролитик в първичен клон на тригеминалния нерв

18290-00 Прилагане наневролитик в друг краниален нерв

21.82 ЗАТВАРЯНЕ НА НОСНА ФИСТУЛА 45714-00 Затваряне на ороназална фистула

45714-01 Затваряне на друга назална фистула

21.84 РЕВИЗИЯ НА РИНОПЛАСТИКА 41671-02 Септопластика

45650-00 Ревизия на ринопластика

21.85 УГОЛЕМЯВАЩА РИНОПЛАСТИКА 45644-00 Ринопластика използваща хрущялен графт от отдалечено донорско място

45644-01 Ринопластика използваща костен графт от отдалечено донорско място

45644-02 Ринопластика използваща костен или хрущялен графт от отдалечено донорско място

45051-00 Реконструкция на контури на лице с имплант

21.86 ОГРАНИЧЕНА РИНОПЛАСТИКА- 45632-00 Ринопластика включваща корекция на хрущял

21.87 ДРУГА РИНОПЛАСТИКА 45635-00 Ринопластика включваща корекция на костен свод

45641-00 Ринопластика използваща назален или септален хрущялен графт

45641-01 Ринопластика използваща назален костен графт

45641-02 Ринопластика използваща назален костен и назален септално/хрущялен графт

21.89 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА 90132-00 Друго възстановяване на нос

26.30 СИАЛОАДЕНЕКТОМИЯ, НЕУТОЧНЕНА 30262-01 Диатермия на слюнчена жлеза или канал

26.31 ЧАСТИЧНА СИАЛОАДЕНЕКТОМИЯ 90138-00 Ексцизия на лезия на слюнчена жлеза

30253-00 Частична резекция на паротидна жлеза

27.0 ДРЕНАЖ НА ЛИЦЕТО И ПОДА НА УСТАТА 96215-00 Инцизия и дренаж на лезия в устна кухина

27.69 ДРУГО ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕБЦЕТО 41786-00 Увулопалатофарингопластика

41786-01 Увулопалатофарингопластика с тонзилектомия

90142-01 Друго възстановяване на небце

27.72 ЕКСЦИЗИЯ НА УВУЛА 41810-01 Увулектомия

27.79 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА УВУЛА 41787-00 Увулектомия с частична палатектомия

41787-01 Увулектомия с частична палатектомия и тонзилектомия

40.29 ОБИКНОВЕНА ЕКСЦИЗИЯ НА ДРУГА ЛИМФНА СТРУКТУРА 31423-00 Ексцизия на лимфни възли на шия

Специалисти по Пластично-възстановителна и естетична хирургия могат да изпълняват процедури с кодове:

08.61 (45448-00, 45451-00, 45206-00), 08.62 (45656-02); 08.70 (45614-00, 45671-01, 45674-01); 18.72 (90110-00); 21.82 (45714-00, 45714-01), 21.84 (41671-02, 45650-00), 21.85 (45644-00, 45644-01, 45644-02, 45051-00), 21.86 (45632-00), 21.87 (45635-00, 45641-00, 45641-01, 45641-02), 21.89 (90132-00); 27.55 (45671-00, 45674-00, 52324-00, 52327-00), 27.56 (45448-02, 45451-02), 86.60 (45448-01, 45448-03, 45448-09, 45448-04), 86.63 (45451-01, 45451-03, 45451-24, 45451-25, 45451-04) , 86.69 (45445-00, 45018-00); 86.70 (45015-01, 45003-01, 45015-00, 45009-01, 45563-00, 45563-01, 45562-00, 45562-01), 86.71 (45230-00, 45221-01, 45227-00, 45230-01), 86.74 (45233-00, 45233-01), 86.75 (45239-00, 45239-01, 45239-02).

08.61 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С КОЖНО ЛАМБО ИЛИ ТРАНСПЛАНТАТ 45448-00 Малък разцепен кожен графт на клепач

45451-00 Пълнослоен кожен графт на клепач

45206-00 Локално кожно ламбо на клепач

08.62 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ С ЛИГАВИЧНО ЛАМБО ИЛИ ТРАНСПЛАНТАНТ 45656-02 Смесен графт на клепач

08.70 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ, НЕУТОЧНЕНА 45614-00 Реконструкция на клепач

45671-01 Реконструкция на клепач с ламбо, единствен или първи етап

45674-01 Реконструкция на клепач с ламбо, втори етап

18.72 ПРИКРЕПВАНЕ НА АМПУТИРАНО УХО 90110-00 Друго възстановяване на външно ухо

21.82 ЗАТВАРЯНЕ НА НОСНА ФИСТУЛА 45714-00 Затваряне на ороназална фистула

45714-01 Затваряне на друга назална фистула

21.84 РЕВИЗИЯ НА РИНОПЛАСТИКА 41671-02 Септопластика

45650-00 Ревизия на ринопластика

21.85 УГОЛЕМЯВАЩА РИНОПЛАСТИКА 45644-00 Ринопластика използваща хрущялен графт от отдалечено донорско място

45644-01 Ринопластика използваща костен графт от отдалечено донорско място

45644-02 Ринопластика използваща костен или хрущялен графт от отдалечено донорско място

45051-00 Реконструкция на контури на лице с имплант

21.86 ОГРАНИЧЕНА РИНОПЛАСТИКА- 45632-00 Ринопластика включваща корекция на хрущял

21.87 ДРУГА РИНОПЛАСТИКА 45635-00 Ринопластика включваща корекция на костен свод

45641-00 Ринопластика използваща назален или септален хрущялен графт

45641-01 Ринопластика използваща назален костен графт

45641-02 Ринопластика използваща назален костен и назален септално/хрущялен графт

21.89 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА 90132-00 Друго възстановяване на нос

27.55 ЦЯЛОСТНА КОЖНА ПЛАСТИКА НА УСТНА И УСТА 45671-00 Реконструкция на устна с ламбо, единствен или първи етап

45674-00 Реконструкция на устна с ламбо, втори етап

52324-00 Реконструкция на уста с директно ламбо от език, единствен или първи етап

52327-00 Реконструкция на уста с директно ламбо от език, втори етап

27.56 ДРУГИ КОЖНИ ПЛАСТИКИ НА УСТНА И УСТА 45448-02 Малък разцепен кожен графт на устна

45451-02 Пълнослоен кожен графт на устна

86.60 СВОБОДНА КОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, НЕУТОЧНЕНА 45448-01 Малък разцепен кожен графт на нос

45448-03 Малък разцепен кожен графт на ухо

45448-09 Малък разцепен кожен графт на други области на лице

45448-04 Малък разцепен кожен графт на шия

86.63 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ЦЯЛА КОЖА НА ДРУГИ МЕСТА 45451-01 Пълнослоен кожен графт на нос

45451-03 Пълнослоен кожен графт (графт от кожа цяла дебелина) при изгаряне на цялата кожа на ухото

45451-24 Пълнослоен кожен графт при изгаряне на други зони на лице

45451-25 Пълнослоен кожен графт при изгаряне на цяло лице

45451-04 Пълнослоен кожен графт на шия

86.69 ДРУГА КОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ДРУГИ МЕСТА 45445-00 Разцепен кожен графт като инлей графт

45018-00 Дермална присадка

86.70 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО, НЕУТОЧНЕНА 45015-01 Отлагане на (отложено) миокутанно ламбо

45003-01 Миокутанно ламбо

45015-00 Отлагане на мускулно ламбо

45009-01 Мускулно ламбо

45563-00 Островно ламбо на съдово краче

45563-01 Островно ламбо на нервно-съдово краче

45562-00 Неинервирано свободно ламбо

45562-01 Инервирано свободно ламбо

86.71 ИЗРЯЗВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО 45230-00 Отлагане на директно отдалечено кожно ламбо

45221-01 Директно отдалечено кожно ламбо - първи етап

45227-00 Индиректно отдалечено кожно ламбо, образуванена тубовидно краче

45230-01 Отлагане на индиректно отдалечено кожно ламбо

86.74 ПРИКРЕПВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО НА ДРУГО МЯСТО 45233-00 Индиректно отдалечено кожно ламбо, подготовка, трансфер и прикрепване на междинно място

45233-01 Индиректно отдалечено кожно ламбо, подготовка, трансфер и прикрепване на крайно място

86.75 РЕВИЗИЯ НА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО 45239-00 Ревизия на локално кожно ламбо

45239-01 Ревизия на директно отдалечено кожно ламбо

45239-02 Ревизия на индиректно отдалечено кожно ламбо

При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Клинична онкологична комисия (съгласно медицински стандарт "Медицинска онкология") на лечебно заведение или обединение с възможности за комплексно лечение в случаите на доказано онкологично заболяване. Копие от протокола следва да се приложи към ИЗ.

При анамнеза от страна на пациента за алергия, се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:

• туморни и тумороподобни процеси и други заболявания на меките тъкани и кости в лицево-челюстната област и шията и неизяснени увеличени лимфни възли на шията;

• кръвотечение от носа, неовладяно в амбулаторни условия;

• авансирани тумори в носа и околоносните кухини;

• травми на носа;

• травматична руптура;

• травма на ушна мида и външен слухов проход;

• остро гнойно възпаление на средно ухо;

• диспнея - цианоза, стридор, изпотяване, безпокойство, стягане в гръдната област;

• дисфагия - затруднения при преглъщане (в началото към твърди храни, а по-късно към течности).

• сънна апнея;

• затруднено носно дишане;

• продължителна постоянна хрема;

• рецидивиращи остри отити;

• стичане на гноевиден секрет от назофаринкса;

• повтарящ се остър катар на горните дихателни пътища (ОКГДП);

• чести епистаксиси;

• хронични възпаления на тонзилите;

• нарушение на дишането по време на сън;

• дисфония - дрезгав глас;

• болки и подутина в областта на шията;

• болки в областта на ларинкса, усещане за "чуждо тяло";

• ирадиираща болка към ушите;

• сиалолитиаза.

Дейностите и услугите по тази КП се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Прием и изготвяне на диагностично-терапевтичен план.

1. Оториноларингологичен преглед се извършва в момента на хоспитализацията на пациента.

2. Биологичен материал (кръв) за медико-диагностични изследвания се взема до 24 часа от хоспитализацията на пациента.

3. Рентгенография на сърце и бял дроб, когато е необходима; рентгенография/КАТ/МРТ на нос и околоносни кухини, мастоиден израстък се извършва до 12 - 24 час от началото на хоспитализацията на пациента.

4. ЕКГ се извършва до 24 часа от началото на хоспитализацията на пациента.

5. Аудиометрия и/или тимпанометрия (при намален слух) се извършва до 24 часа от началото на хоспитализацията на пациента.

Медикаментозното лечение в пред- и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.

Здравни грижи, съгласно Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза при туморните процеси се поставя след задължително хистологично изследване и патоморфологична диагноза с определяне на степен на малигненост и стадий на тумора по TNM класификация. При всички останали случаи поставянето на окончателна диагноза се извършва на основата на общохирургичните принципи.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:

• отзвучаване на ранните следоперативни симптоми - болки и невъзможност за преглъщане, хранене поне с течно-кашава храна;

• липса фебрилитет;

• нормален оздравителен процес на оперативната рана.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.

При диагноза, включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 8 от 2016 г.

Насочване към Клинична онкологична комисия (съгласно медицински стандарт "Медицинска онкология") на лечебно заведение или обединение с възможности за комплексно лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА - извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза - документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:

3.1. Документиране на предоперативни дни в “История на заболяването” (ИЗ) .

3.2. Документиране на операцията - изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).

3.3. Документиране на следоперативните дни в “История на заболяването” (ИЗ) .

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

• “История на заболяването”;

• част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7);

• епикриза - получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ - подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ОПЕРАТИВНИЯТ ПРОТОКОЛ И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПВАТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Затрудненото носно дишане представлява нарушаване на физиологията на носа и околоносните кухини. Изразява се в нарушаване на носният цикъл, състоящ се от дишане през лявата и дясната носна половина. Най-често затрудненото дишане е през нощта, като болният се събужда многократно с главоболие, компресия в сърдечната област, умора, отпадналост, но понякога тези оплаквания са постоянни. Често пъти тези симптоми са придружени от носна секреция, намалено обоняние, нарушение на слуха. Поради външната деформация на носа, пациента е с изразен естетичен дискомфорт.

След неуспех от определено медикаментозно и консервативно лечение, на пациента се предлага оперативно лечение на носната преграда, околоносните кухини и външния нос.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА - СЕПТОПЛАСТИКА И ТУРБИНОПЛАСТИКА

Когато носът е счупен при травма или при раждане и имате затруднено дишане е необходима оперативна корекция. Септопластиката и турбинопластиката са хирургични процедури, с които се коригира посочения проблем. Много често, ако няма външна деформация на носа, септопластиката и турбинопластиката са достатъчни за отстраняване на носната обструкция. Възможно е затруднено носно дишане да се получи и при прекомерна употреба на капки за нос. Септопластиката и турбинопластиката са операции за подобряване на носното дишане, въпреки че те могат да бъдат и част от козметична операция на носа.

Оперативните интервенции се извършват обичайно под обща анестезия. Хрущялната и костната част на носната преграда се подравняват или реконструират в зависимост от деформацията на септума. Реконструираната носна преграда се фиксира в срединно положение със силиконови плаки и шевове. В повечето случаи за корекция на носното дишане се налага и извършване на турбинопластика - намаляване на обема на долните носни конхи чрез частично субмукозно изрязване с шейвър, субмукозна каутеризация с радиочестотен каутер или диоден лазер.

Възможните усложнения включват перфорация на носната преграда, която може да се появи в резултат на отслабване или некроза на хрущяла при следоперативна инфекция или при разкъсване на лигавицата при силно изкривена носна преграда. Кървене от носа и образуване на гъсти съсиреци могат също да бъдат усложнение на операцията. Най-често те са резултат от изрязване на носните конхи или при проблеми с високо артериално налягане или със състоянието на коагулацията. Много рядко, след операцията може да има преходно намаление или загуба на обонянието или да се усеща тежест или болка във фронталната област.

Информация за пациента при риносептопластика

Риносептопластиката е сложна хирургична процедура и има за цел да промени външния вид на носа, неговите структури и функция. Тя може да намали или увеличи носа, да промени формата или очертанията на гърба на носа и носния връх, ноздрите и да промени ъгъла между носа и горната устна.

Операцията се извършва под обща анестезия. Операцията може да бъде извършена с еднодневен или двудневен болничен престой. Обикновено се препоръчва 10-20 дневно отсъствие от работа, поради наличието на фиксираща външна превръзка, отоци и кръвонасядания около очите, носна тампонада и силиконови плаки в носа.

Достъпите за риносептопластика могат да бъдат външен или вътрешен (ендоназален). Едновременно с ринопластичните процедури се извършва и септопластика при затруднено носно дишане, вследствие изкривена носна преграда и с цел редукция на външния нос.

Риск от ринопластика

Ринопластиката е операция, която се извършва върху живи тъкани, които биха могли да реагират по различен начин на хирургическата травма - възпаление, фиброза, цикатризация, което означава, че не винаги реалните резултати биха могли да са идентични с желаните. Необходимо е всеки риск и всяка потенциална компликация да бъдат обсъдени с Вашия хирург.

Окончателният резултат от риносептопластиката може да се очаква от шест месеца до една година след операцията.

Информация за пациента при операции на външно ухо и тъпънчевата мембрана

Какво представлява глухотата ?

Глухотата е загуба на слуха, дължаща се на увреда на различните части на слуховия анализатор. При наличие на намаление на слуха, настъпило преди развитие на говора, се наблюдава невъзможност за развитие на речта и изоставане в нервнопсихичното развитие, поради нарушената възможност за комуникация и невъзприемане на слухова информация чрез слуховия анализатор. При частично намаление на слуха се наблюдават определени говорни дефекти, засягащи главно високочестотната област на речта. В различна степен се наблюдава социална изолация и изоставане при възприемането на училищния материал.

Функция на нормалното ухо

Ухото се разделя на три части: външно, средно и вътрешно ухо. Външното ухо събира и насочва звука, механизмът в средното ухо трансформира звука, а вътрешното ухо приема звука.

Звуковите вълни предизвикват вибрации на тъпанчето, които се предават посредством слуховите костици на средното ухо към течността във вътрешното ухо. Костиците на средното ухо (чукче, наковалня и стреме) превръщат звуковите вибрации на въздуха във вибрации на течността във вътрешното ухо. Вълните на тази течност стимулират много фини нервни окончания на слуховия нерв и електричните импулси в нерва се предават на мозъка, където се интерпретират като разбираем звук.

Видове увреждане на слуха

Външното и средното ухо провеждат звука, а вътрешното го приема. Ако има някакво увреждане на външното или средното ухо се развива проводно намаление на слуха, а ако проблема е във вътрешното ухо глухотата е приемна.

При патология в ушния канал (атрезии, остеоми), звуковите вълни са възпрепятствани да достигнат структурите на средното ухо, което води до проводно намаление на слуха.

При наличието на перфорация на тъпанчевата мембрана или прекъсване на костната верига в средното ухо, звуковите вълни са възпрепятствани да бъдат доведени до овалното прозорче на средното ухо, което довежда до проводно намаление на слуха.

Информация за пациента при операции на тонзилите

Какво представляват тонзилите?

Тонзилите (сливиците) представляват струпвания на лимфна тъкан в определени места на гълтача (фаринкса). Компактно оформени са двете небни сливици, назофарингеалната тонзила (т.е. трета сливица) и езичната сливица в корена на езика.

За какво служат тонзилите?

Тонзилите са важен имунологичен орган. Не случайно те се намират в началото на дихателния и храносмилателен път, където се осъществява първият контакт на човешкия организъм с външните дразнители (вкл. вируси и бактерии), който отключва сложните процеси на имунния (защитен) отговор. За осъществяване на по-продължителен контакт между външните частици (антигени) и имунните (защитни) клетки на третата сливица има 3 - 6 дълбоки бразди, а по небните тонзили 12-15 нагънати каналчета, чиито отвори се виждат на повърхността. В тези дупчици често се задържат остатъци от храна, олющени клетки от лигавицата (т.н. тапички), които могат да се объркат с гнойни налепи.

Най - голямо е значението на тонзилите до навършване на 7-годишна възраст, когато се изгражда имунитета - т.нар. ”имунологично училище”. Повишената им активност през този период може да обясни и по - големия им размер, което се счита за физиологично.

Третата сливица нормално е най - голяма около 3-4 - годишна възраст, след което постепенно намалява и напълно изчезва около пубертета.

От какво боледуват тонзилите?

Най - честото заболяване на тонзилите е тяхното остро възпаление, причинено от вируси или бактерии. При често повтарящи се остри възпаления (ангини) може да се развие хроничен тонзилит (хронично възпаление на небните тонзили) или хроничен аденоидит (хронично възпаление на третата сливица). Последният се наблюдава само у деца. В някои случаи хроничният тонзилит може да се развие и без предшестващи остри ангини.

По правило хроничният адено-/тонзилит води до увеличаване размера на сливиците и по-рядко до атрофия.

Какви са признаците на хроничният аденоидит?

От хроничния аденоидит боледуват само децата. Водещ симптом е продължителното (над 20 дни) затруднение на носното дишане от уголемената трета сливица. Дишане през носа е шумно, децата спят с отворена уста и хъркат.

Нарушеният сън причинява отпадналост и сънливост през деня, апатичност, отслабено внимание, лоша концентрация.

Запушеният нос води до задръжка на секрета, поява на рагади по ноздрите, продължителни хреми и дори появата на синуит. Обонянието е намалено, а оттам идва и липсата на апетит.

Постоянното дишане през устата причинява изсъхване на лигавицата, която става податлива на инфекции. Появяват се суха, дразнеща кашлица, чести ангини, трахеити и бронхити. По-късно се развиват деформации на лицето, небцето и зъбите, които допълнително влошават дишането.

От хроничното възпаление шийните лимфни възли се увеличават, а в гърлото и дихателните пътища постоянно се стича секрет, който причинява дълбока влажна кашлица нощем и сутрин. Тази кашлица обикновено не се влияе от обичайните противокашлични средства.

Затрудненото носно дишане при възрастните може да бъде резултат от развитие на тумор.

Кои деца са склонни към заболяването?

По - често боледуват деца с намалени защитни сили, деца посещаващи детски ясли и градини както и често лекуваните с антибиотици по повод на възпаление на ГДП.

Кой и как поставя диагнозата?

Точна диагноза може да постави само УНГ специалист, който разполага с необходимите знания, опитност и инструментариум. Той ще определи най - подходящия метод на лечение.

Огледът на третата сливица се извършва посредством малко, кръгло огледалце, което се вкарва зад мекото небце. Тази манипулация е неболезнена, но неприятна и не винаги възможна поради малката възраст на детето, неспокойствие, плач, нежелание за съдействие и др.

В такива случаи трябва да се направи рентгенова снимка за уточняване големината на третата сливица.

Как се лекува хроничния аденоидит?

• в началото се прилагат неоперативни методи на лечение;

• основна предпоставка за успех от това лечение е редовното изчистване на носа от задържаните секрети; при по-големите деца това става чрез активно издухване на носа, а при малките деца е необходима аспирация със специалните за целта балончета;

• промивки на носа с физиологичен разтвор (солена вода) - по 2 - 4 мл. във всяка ноздра многократно през деня;

• влажни инхалации (особено през зимата);

• отбъбващи капки за нос, но не по - дълго от 5 - 6 дни;

• антибиотични капки за нос, но само при доказан бактериален причинител чрез изследване на гърлен секрет;

• общо антибиотично лечение след бактериограма;

• при неуспех от медикаментозното лечение трябва да се извърши операция, която се нарича аденотомия. Операцията може да се извърши под местна или обща упойка.

За местна упойка се използват различни средства във вид на спрей или дълги памучни тампони, поставени през носа. Това води обаче само до повърхностно обезболяване на лигавицата.

При общата упойка се постига пълно обезболяване, а самата операция се извършва много по - прецизно на спящото дете.

Третата сливица се отстранява през устата чрез специален инструмент, извит във вид на кюрета, с който сливицата се “остъргва” и изважда. На мястото на отстранената сливица се поставят марлени тампони за няколко минути, което улеснява кръвоспирането, а самата операция трае 2 до 5 минути.

Какви усложнения могат да възникнат след операцията?

Най-честото усложнение е кръвоизливът, който се наблюдава при 2-4% при оперираните болни. Той може да се появи както непосредствено след операцията, така и по - късно (до 10 ия ден) при неспазване на предписаните режим и диета.

При много голяма трета сливица, след отстраняването може да се появи носов говор поради едновременно излизане на въздуха през носа и устата. Това смущение обикновено отзвучава спонтанно с течение на времето.

Ако по време на операцията детето не е било здраво, инфекцията може да проникне през оперативната рана и да доведе до гълтачен абсцес или друго по - тежко усложнение (сепсис).

Какъв режим и диета трябва да спазва оперираното от трета сливица дете?

Режим - да се избягват физически натоварвания до петия ден след операцията. Да не се излага на пряка слънчева топлина през лятото и претоплена стая през зимата.

Диета - първите два дни храната може да бъде обща, но по-кашава. Да не се консумират горещи, студени и газирани течности.

При болки се дават обезболяващи средства (без аспирин).

Контролният преглед при оператора се препоръчва между трети и десети следоперативен ден.

Какви са признаците на хроничният тонзилит?

От хроничен тонзилит боледуват най - често деца от 4 до 15 години, но се наблюдава и у възрастни. Това е една от най-честите, но и най-трудни диагнози, тъй като не съществуват ясни и сигурни белези на заболяването. Най-честите оплаквания са от страна на гърлото - постоянни или периодични болки, чувство на сухота, на залепнала храчка, лош дъх от устата. При силно увеличение на сливиците се появява затруднено дишане, хъркане, както и затруднено преглъщане. По-рядко се наблюдават краткотрайни спирания на дишане по време на сън. По шията се появяват постоянно увеличени лимфни възли.

Една от най - честите причини за търсене на лекарска помощ са честите ангини, които могат да доведат до хроничен тонзилит, а оттам да засегнат сърцето или бъбреците.

Прието е че до 4 гнойни ангини годишно е нормално за едно дете до 7 годишна възраст. Трябва да се знае също, че в детска възраст преобладават острите вирусни инфекции, които неправилно се таксуват като ангина и при които няма опасност от увреждане на сърцето или бъбреците.

От друга страна много родители установяват “бели налепи” по сливиците на децата, които определят като гнойна ангина, докато всъщност се касае за т.нар. тапички, които са нормална находка.

В по-редки случаи хроничният тонзилит може да се появи без предшестващи чести гнойни ангини, да протече безсимптомно и да доведе до сериозни усложнения от страна на други органи и системи.

Кой и как поставя диагнозата?

Общопрактикуващият лекар може да се насочи към диагнозата хроничен тонзилит, но точна диагноза и особено решението за операция може да постави само УНГ специалистът. Затова са нужни редица допълнителни изследвания и консултации.

Диагнозата се поставя въз основа на съвкупността от резултатите и тогава УНГ специалистът взема решение за най - правилното лечение.

Как се лекува хроничният тонзилит?

Консервативното лечение включва антибиотици, гаргара с антисептични разтвори, пастили за смучене и средства за стимулиране на имунната система. Радикалното лечение е операцията - тонзилектомията.

Какво представлява операцията на сливиците?

Операцията може да бъде извършена под обща или местна упойка. Задължително е постъпване в болница за три дни. Сливиците се отстраняват през устата.

Те се отделят от околните тъкани и се прерязват със специална примка, оглежда се мястото на отстранените сливици за кървене и при нужда се поставят тампони или кървящият съд се зашива. Самата операция трае от 15 до 30 минути.

Какви усложнения могат да настъпят след операцията?

Най-честото усложнение е кръвотечението, което може да настъпи както непосредствено след операцията (до третия ден), така и по - късно към 10 - 15-ия ден.

Усложнения от страна на упойката (местна или обща) могат да настъпят както по време на операцията, така и след нея. Именно поради това е задължително писменото съгласие на пациента (неговите родители или настойници) както за самата операция, така и за вида на упойката.

Кои са етапите, през които трябва да премине болният, за да стигне до операция?

При оплаквания (описани по-горе) съмнителни за хроничен аденоидит или тонзилит, болният или неговият родител трябва да се обърнат първо към семейния лекар.

Ако при прегледа той намери данни за хронично възпаление на сливиците, ще го насочи към УНГ специалиста от извънболничната помощ. Последният ще извърши основен преглед на сливиците, носа и ушите и ще назначи подходящи изследвания и консултации с други специалисти. Ако диагнозата бъде потвърдена, по преценка ще предпише медикаментозно лечение или ще Ви насочи към УНГ клиника/отделение/структура за операция.

Кървене след операция на сливиците

Както всички друга оперативни интервенции и операциите на сливици (тонзилектомия и аденоидектомия) носят риск от постоперативно кървене Кървенето представлява и едно и най-честите усложнения след подобни интервенции. То може да се ранно (до 48 часа след операцията) и късно (до 45 дни след нея).

В повечето случаи такова кървене налага нов прием в болница и предприемане на различни диагностични и терапевтични мерки за овладяването му. Те могат да включват и допълнителна оперативна намеса, както и кръвопреливане.

Информация за пациента при микроларингохирургия

Гласът е основно средство за комуникация и изпълнява важна социална функция. При доброкачествени образувания на ларинкса провеждането на микроларингохирургия допринася за цялостното възстановяване на гласовите качества. Операцията може да се извърши както с фини инструменти, така и с лазер или радиочестотен каутер. В случаи на двустранна парализа на гласните гънки може да се проведе лазер хордектомия или аритеноидхордектомия. При доказване на онкологично заболяване може да се наложи друга оперативна намеса, за която ще получите допълнителна информация.

Оперативните дефекти в лицевата област са изискват трудни и дълготрайни операции поради завишените критерии за естетически приемливото възстановяване на предната част на лицето.

Основните цели при тези операции са съхраняване на функцията на органите, контурите на лицето и симетрията на лицевите половини. Белезите трябва успешно имитират естествените кожни гънки и да са почти незабележими. Възстановяването на формата и функцията на органите е основната цел на всяка реконструкция и тя трябва да бъде осъществявана по най-простия за изпълнение, достъпен и технически възможен начин. Намаляването на болничния престой, увеличаване преживяемостта на тъканите и съхраняването на функцията на донорските участъци и органи, са също основни критерии при планирането на операциите.

Възстановяване на дефектите с трансплантати се прилага в случаите, когато е налице значителен дефицит на местни тъкани, които не са в състояние да осигурят добро покритие на дефектите. Нужните за реконструкцията тъкани и структури могат да се вземат от отдалечени участъци заедно с прилежащите им съдове и нерви, да бъдат съединени към локалните кръвоносни съдове в приемната ложа и да се адаптират към цялостната кръвна циркулация.

Както във всички други органи, така и в лицево-челюстната и шийната област се развиват доброкачествени и злокачествени - онкологични новообразувания. Доброкачествените тумори обикновено са кап

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE