Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-136.pdf

КП № 136 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО С МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Минимален болничен престой - 3 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ВЪНШНО УХО

**18.11 ОТОСКОПИЯ

Процедури за изследване на външно ухо

90119-00 Отоскопия

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА НОСА

**21.21 РИНОСКОПИЯ

Процедури за изследване на нос

41653-00 Изследване на носна кухина и/или постназално пространство

Дренаж на хематом в носната кухина

Не включва: такава с всяка друга процедура на носа, уста и фаринкс - пропусни кода

такава с биопсия (41761-00 [375])

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ФАРИНКСА

**29.11 ФАРИНГОСКОПИЯ

Стоматологичен преглед

97011-00 Цялостен преглед на устна кухина

Процедури за изследване на фаринкс

41764-02 Фиброоптично изследване на фаринкс

Фиброоптична фарингоскопия

Включва: назофаринкс

Кодирай също когато е направена:

• биопсия на интраназално пространство (41761-00 [375])

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ

**31.42 ЛАРИНГОСКОПИЯ И ДРУГА ТРАХЕОСКОПИЯ

Процедури за изследване на ларинкса

Включва: биопсия

трахеоскопия

41849-00 Ларингоскопия

Директна ларингоскопия

41849-01 Индиректна ларингоскопия

41764-03 Фиброоптична ларингоскопия

Фиброоптична ларингоскопия

41855-00 Микроларингоскопия

Не включва: микроларингоскопия с изваждане на тумор или лезия (41864-00, 41861-00 [523])

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.03 КАТ НА ГЛАВА

КАТ - скениране на глава

Компютърна томография на орбита (и мозък)

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

56013-00 Компютърна томография на орбита

56013-01 Компютърна томография на орбита с интравенозна контрастна материя

56013-02 Компютърна томография на орбита и мозък

56013-03 Компютърна томография на орбита и мозък с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на средно ухо и слепоочна кост (и мозък)

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350) [1966]

56016-00 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост,едностранно

56016-01 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост с интравенозна контрастна материя, едностранно

56016-02 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък, едностранно

56016-03 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък с интравенозна контрастна материя, едностранно

56016-04 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост, двустранно

56016-05 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост с интравенозна контрастна материя, двустранно

56016-06 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък, двустранно

56016-07 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък с интравенозна контрастна материя, двустранно

Компютърна томография на лицева кост и/или параназален синус (и мозък)

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

56022-00 Компютърна томография на лицева кост

56028-00 Компютърна томография на лицева кост с интравенознаконтрастна материя

Компютърна томография на лицева кост без, след това с венозен контраст

56022-01 Компютърна томография на параназален синус

56028-01 Компютърна томография на параназален синус с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на околоносен синус без, след това с венозен контраст

56030-00 Компютърна томография на лицева кост, параназален синус и мозък

56036-00 Компютърна томография на лицеви кости, параназален синус и мозък с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на лицева кост, околоносен синус и мозък без, след това с венозен контраст

56022-02 Компютърна томография на лицева кост и параназален синус

56028-02 Компютърна томография на лицева кост и параназален синус с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография на лицева кост и околоносен синус без, след това с венозен контраст

Компютърна томография на шия

Включва: ларинкс

фаринкс

слюнчена жлеза

горен хранопровод

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])

тази за шиен гръбнак (виж блок [1959])

тази при сканиране на глава, корем и таз (56801-00, 56807-00 [1961])

56101-00 Компютърна томография меки тъкани на шия

56107-00 Компютърна томография меки тъкани на шия с интравенозна контрастна материя

Компютърна томография меки тъкани на шия без, след това с венозен контраст

**87.04 ДРУГА ТОМОГРАФИЯ НА ГЛАВА

Томография

60100-00 Томография

Не включва: компютърна томография (виж блокове [1952] до [1966])

такава с:

• холецистография (58924-00 [1976])

• венозна пиелография (58706-00 [1978])

**87.08 ЦЕРВИКАЛНА ЛИМФОГРАФИЯ

Друга ангиография

59754-00 Лимфангиография

Включва: последваща радиография

**87.09 ДРУГО МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

неконтрастно рентгеново изследване на:

аденоиди

ларинкс

назолакримален дуктус

назофаринкс

слюнчени жлезди

тиреоидна област

увула

Изключва:

рентгеново изследване на око - 95.14

Рентгенография на глава или шия

57918-00 Рентгенография на слюнчена жлеза

Радиография на камък на слюнчена жлеза

Сиалография

57942-00 Палатофарингеално изследване

57939-00 Палатофарингеално изследване с флуороскопски скрининг

57945-00 Рентгенография на ларинкс

Включва: меки тъкани на врата

Друга рентгенография

90903-00 Рентгенография на мека тъкан, некласифицирана другаде

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.12 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБИ

ортодонтска цефалография или цефалометрия

панорамно изследване на мандибула

рентгеново изследване на коренов канал

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57902-00 Цефалометрия

Не включва: ортодонтска цефалометрия (57930-00, 57933-00 [1967])

57915-00 Рентгенография на мандибула

Не включва: тази при ортопантомография (57960-00 [1967])

тази на темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])

57930-00 Рентгенография на зъби

Зъбна радиография

Ортодонтска:

• цефалография

• цефалометрия

Не включва: тази на цяла уста (57933-00 [1967])

57933-00 Рентгенография на зъби, цяла уста

Не включва: ортопантомография (57960-00 [1967])

57960-00 Ортопантомография

**87.13 КОНТРАСТНА ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНА АРТРОГРАФИЯ

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57927-00 Рентгенография на темпоромандибуларна става

Не включва: артрография (59751-00 [1985])

Артрография

59751-00 Артрография

Включва: контрастно изследване

предварителен общ план (обзорна графия)

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.15 КОНТРАСТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СИНУС

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57903-00 Рентгенография на параназален синус

**87.16 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ

рентгеново изследване на:

фронтална област

мандибула

максила

назални синуси

нос

орбита

супраорбитална област

симфиза на ментум

зигомаксиларен комплекс

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57903-00 Рентгенография на параназален синус

57906-00 Рентгенография на мастоидна кост

57909-00 Рентгенография на петрозна темпорална кост

57901-00 Рентгенография на череп

Включва: калвариум

Не включва: цефалометрия (57902-00, 57930-00, 57933-00 [1967])

тази на:

• мастоидна кост (57906-00 [1967])

• околоносен синус (57903-00 [1967])

• петрозна темпорална кост (57909-00 [1967])

57927-00 Рентгенография на темпоромандибуларна става

Не включва: артрография (59751-00 [1985])

57915-00 Рентгенография на мандибула

Не включва: тази при ортопантомография (57960-00 [1967])

тази на темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])

57912-00 Рентгенография на друга лицева кост

Включва: маларна

максила

орбита

Не включва: тази на:

• мандибула (57915-00 [1967])

• нос (57921-00 [1967])

• темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])

57921-00 Рентгенография на нос

**87.17 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРЕП (РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СИНУСИ)

латерална проекция на череп

сагитална проекция на череп

тангенциална проекция на череп

Рентгенография на глава или шия

Не включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57903-00 Рентгенография на параназален синус

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

**87.22 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НА ШИЙНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА

рентгенография по Колие на шийни прешлени

Рентгенография на гръбначен стълб

Включва: функционални посоки

58100-00 Рентгенография цервикален отдел на гръбначен стълб

Не включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969])

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

**87.44 РУТИННА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ

рентгеново изследване на гръден кош БДУ

Рентгенография на гръден кош

58500-00 Рентгенография на гръден кош

Включва: Бронх

диафрагма

сърце

бял дроб

медиастинум

Не включва: тези на:

• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])

• гръдна кост (58521-00 [1972])

• гръден вход (58509-00 [1974])

• трахея (58509-00 [1974])

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

Включва: ехография

ултразвукова ангиография

ултрасонография

Изключва:

терапевтичен ултразвук- 00.01 -00.09

**88.71 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ГЛАВА И ШИЯ

определяне на изместване на средната линия на мозък

ехоенцефалография

Изключва: око - 95.13

Ултразвук на глава или шия

55030-00 Ултразвук на орбитално съдържание

Ултразвук на око (двупланово) (еднопланово)

55028-00 Ултразвук на глава

Ехоенцефалография

Не включва: фетална цефалометрия (55700-01 [1943])

този за орбитално съдържание (55030-00 [1940])

55032-00 Ултразвук на шия

Не включва: дуплекс скан на каротидни съдове (виж блокове [1944] и [1946])

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

**88.91 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА МОЗЪК И МОЗЪЧЕН СТВОЛ

Изключва:

интраоперативно магнитно резонансно изображение - 88.96

магнитно резонансно изображение в реално време - 88.96

Магнитно резонансен образ

90901-00 Магнитно резонансна томография на мозък

Не включва: функционално магнитно резонансно изследване на мозък (90901-09 [2015])

90901-09 Функционален магнитен резонансен образ на мозък

90901-01 Магнитно резонансна томография на глава

Включва: лице

орбита

синуси (етмоидален) (фронтален) (максиларен) (сфеноидален)

черепна кост

Не включва: такъв на мозък:

• функционални (90901-09 [2015])

• БДУ (90901-00 [2015])

90901-02 Магнитно резонансна томография на шия

Не включва: такъв на шиен гръбнак (90901-03 [2015])

АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - НЕРВНА СИСТЕМА И СЕТИВНИ ОРГАНИ

Изключва:

изследване на ухо - 95.41-95.49

изследване на око - 95.01-95.26

изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7

**89.12 НАЗАЛНО ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Риноманометрия или акустична ринометрия

или

Назални провокациоинни проби при деца над 8 години

Други диагностични тестове на ухо, нос, уста и гърло, измервания или изследвания

92026-00 Назални функционални изследвания

Риноманометрия

**89.14 ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМА

Изключва:

такава с полисомнография - 89.17

Електроенцефалография [ ЕЕГ ]

11000-00 Електроенцефалография

**89.15 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ НЕВРОЛОГИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

слухови провокирани потенциали

соматосензорни провокирани потенциали

Изследване евокирани отговори на централна нервна система

Включва: тези чрез компютризирано усреднени техники

Забележка: Едно изследване - един стимул в една точка

Второ или последващи изследвания - различен стимул в същата точка или друга точка на стимулиране

Не включва: тези, включващи аудиометрия (виж блок [1839])

11024-00 Изследване на евокирани потенциали на централна нервна система, 1 или 2 изследвания

11027-00 Изследване на евокирани потенциали на централна нервна система, ≥ 3 изследвания

ДРУГИ АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

** 89.37 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИТАЛЕН КАПАЦИТЕТ -

Спирометрия

ВЕД вариабилитет

Друго измерване на дихателна функция

11512-00 Непрекъснато измерване на връзка между въздушен поток и белодробен обем по време на вдишване и издишване

Спирометрия

11506-00 Други изследвания на дихателна функция

Дихателен функционален тест

Спирометрия

БДУ

**89.38 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ РЕСПИРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Индиректна ларингоскоскопия

Процедури за изследване на ларинкса

Включва: биопсия

трахеоскопия

41849-01 Индиректна ларингоскопия

ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Изключва:

ЕКГ на плод - 75.32

**89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА

ЕКГ БДУ

ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)

Друга електрокардиография [ЕКГ]

Не включва: амбулаторно ECG (11708-00, 11709-00 [1853], 11710-00, 11711-00 [1854])

тази при кардиоваскуларенстрес тест (11712-00 [1857])

11713-00 ЕКГ запис с осреднен сигнал

Включва: анализ, интерпретация и доклад за записа

този, включващ не повече от 300 удара, използвайки поне 3 отвеждания с

придобиване на данни на не по-малко от 1000 Hz на поне 100 QRS комплекса

11700-00 Друга електрокардиография [EКГ ]

Не включва: тези включващи по-малко от 12 отвеждания - пропусни кода

ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ

**89.65 ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИ КРЪВНИ ГАЗОВЕ (АКР)

1858 Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

13842-01 Измерване на артериални кръвни газове

**89.66 ИЗМЕРВАНЕ НА ГАЗОВЕ НА СМЕСЕНА ВЕНОЗНА КРЪВ (АКР)

13311-00 Измерване на газове на смесена венозна кръв

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

**90.33 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

1926 Микробиологични изследвания

91929-02 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от ухо и/или нос и/или гърло и/или ларинкс за култура и чувствителност

**90.53 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

91937-02 Микробиологично/микроскопско изследване на кръв за култура и чувствителност

Морфологични изследвания

**90.39 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС - ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

изследване за клетките на алергичното възпаление - Eo

91929-06 Микроскопско изследване на проба от ухо и/или нос и/или гърло и/или ларинкс за хистология

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

1923 Хематологични изследвания

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

**93.08 ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

Изключва:

ЕМГ на око - 95.25

такава с полисомнография - 89.17

ЕМГ на уретрален сфинктер - 89.23

Невромускулна електродиагностика

EMГ [електромиография]:

• на ≥ 1 мускул(и)

• използвайки кръгови иглени електроди

Изследване на невромускулна проводимост

11012-00 Електромиография (ЕМГ)

Не включва: мускули на тазово дъно и анален сфинктер (11833-01 [1859])

ОБЕКТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

Изключва:

такива с полисомнография - 89.17

**95.23 ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ

(евокирани потенциали на ухо)

Слухови евокирани потенциали

11300-00 Аудиометрия на евокирани потенциали на мозъчен ствол

96173-00 Електрична слухова аудиометрия на стволов отговор

96050-00 Кортикален евокиран отговор аудиометрия

96051-00 Равновесно състояние - евокирани потенциали

ОБЕКТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ НА ОКО

Изключва:

такива с полисомнография - 89.17

**95.24 ЕЛЕКТРОНИСТАГМОГРАМА

Тестове на вестибуларна функция

11339-00 Електронистагмография

НЕОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ СВЪРЗАНИ С ЧУВАНЕТО

**95.41 АУДИОМЕТРИЯ

5 - тонална аудиометрия по Békésy субективна аудиометрия

импедансна аудиометрия

рефлекторен отговор на стремето

тимпанограма

Тестове за слухова функция

11312-00 Аудиометрия на въздушна и костна проводимост, стандартна техника

Импеданс аудиометрия

11324-00 Тимпанометрия чрез използване на сонда със стандартен тон

11324-01 Тимпанометрия чрез използване на сонда с високачестотен тон

96052-00 Акустичен рефлекс праг

96053-00 Акустично рефлексно разпадане

96054-00 Тест за дисфункция на евстахиева тръба

Друга аудиометрия

11306-00 Друга аудиометрия

**95.42 КЛИНИЧЕН ТЕСТ НА СЛУХА

камертонов тест

тест с шепотна реч

Физиологична оценка

Забележка: Физиологично изследване, за да оцени функцията, използвайки техники като анамнеза, наблюдение, оглед, палпация, перкусия, аускултация и други физикални тестове

Не включва: тези, които са част от:

• оценка на стареене (96023-00 [1824])

• тестване на развитие (96184-00 [1824])

• генетична оценка (96035-00 [1824])

• ментална или поведенческа оценка (96175-00 [1823])

96009-00 Слухово функционална оценка

Не включва: тази за определяне нужда от устройство, подпомагащо слуха (96024-00 [1822])

**95.43 АУДИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Аудологична оценка чрез:

апарат на Bárány за шум

тест със закрити очи

отложена обратна връзка

маскоиране

латерализация по

Общи интервенции свързани с грижа за здравето

95550-06 Асоциирана здравна интервенция, аудиология

**95.44 КЛИНИЧНИ ВЕСТИБУЛАРНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

термичен тест на вестибуларна функция с отчитане нистагъм с електронистагмограф

Тестове на вестибуларна функция

11333-00 Топлинен тест на лабиринт

Окуловестибуларен тест

11336-00 Симултантен битермален термичен тест на лабиринт

Симултантен битермален окуловестибуларен тест

11339-00 Електронистагмография

**95.45 РОТАЦИОННИ ТЕСТОВЕ

стол на Barany с отчитане нистагъм с електронистагмограф

Екпериментално изследване на вестибуларния анализатор /при липса на противопоказания/

Тестове на вестибуларна функция

96063-00 Оценка на вестибуларна функция чрез въртящ се стол

Включва: фиксирано подтискане

обикновено хармонично усилване

спонтанен нистагъм

трапецоиди

**95.46 ДРУГИ СЛУХОВИ И ВЕСТИБУЛАРНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

Отоневрологично изследване

Спонтанна вестибуларна симптоматика:

Нистагъм:

спонтанен нистагъм,

латентен нистагъм,

позиционен нистагъм

Кординационни проби:

показалечна,

носопоказалечна

Статокинетични проби:

Ромберг,

проба на Бабински-Вайл,

степинг тест на Фукуда

Фистулна проба

Стабилография

Тестове на вестибуларна функция

96064-00 Други тестове на вестибуларна функция

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

КРАНИОТОМИЯ И РЕЗЕКЦИЯ НА ЧЕРЕПНИ КОСТИ

Изключва:

декомпресия на черепна фрактура - 02.02

експлорация на орбита - 16.01-16.09

като оперативен достъп не се кодира

01.24 ДРУГИ КРАНИОТОМИИ

Черепна:

декомпресия

трепанация

експлорация

Краниотомия БДУ

Краниотомия с отстраняване на:

епидурален абсцес

екстрадурален хематом

чуждо тяло от черепа

Изключва: отстраняване на чуждо тяло с мозъчна инцизия - 01.39

Операция на черепната основа при лезия

Включва: всяка свързана с възстановителна или реконструктивна хирургия

такава при васкуларни лезии

39640-00 Премахване на лезия, обхващаща предна черепна ямка

Включва: краниотомия

възстановяване на дура

радикална ексцизия на черепна основа

39642-00 Премахване на лезия, обхващаща предна черепна ямка с почистване на околоносното синусно разширение

Включва: дурално възстановяване

фронтална краниотомия

латерална ринотомия

радикална ексцизия на черепна основа

01.25 ДРУГИ РЕЗЕКЦИИ НА ЧЕРЕПНИ КОСТИ

Дебридмен на черепа БДУ

Секвестректомия на черепа,

Изключва:

дебридмен на отворена черепна фрактура - 02.02

декомпресивна краниектомия - 02.01

Операция на черепната основа при лезия

39646-00 Премахване на лезия, обхващаща предна черепна ямка с радикално изчистване на разширенията на околоносните синуси и орбиталната ямка

Включва: декомпресия на оптичния нерв

дурално възстановяване

фронтална краниотомия

латерална ринотомия

радикална ексцизия на черепна основа

ИНЦИЗИЯ, ПРЕРЯЗВАНЕ И ЕКСЦИЗИЯ НА ЧЕРЕПНИ И ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ

Изключва: оптикоцилиарна невректомия (12.79)

симпатикусова ганглиектомия (05.21-05.29)

04.01 ЕКСЦИЗИЯ НА НЕВРИНОМ НА НЕРВУС АКУСТИКУС

С краниотомия

Изключва: при стереотаксична радиохирургия (92.30-92.39)

Премахване на вътречерепна лезия

Не включва: такава чрез операция на основата на черепа (39640, 39642, 39646, 39650, 39653, 39658, 39660, 39662, 90032-00 [17])

41575-00 Премахване на лезия в церебело-понтинния ъгъл

Премахване на акустичен невром

Включва: такава чрез краниотомия

ИНЦИЗИЯ, ПРЕРЯЗВАНЕ И ЕКСЦИЗИЯ НА ЧЕРЕПНИ И ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ

Изключва: оптикоцилиарна невректомия (12.79)

симпатикусова ганглиектомия (05.21-05.29)

04.02 РАЗСИЧАНЕ НА НЕРВУС ТРИГЕМИНУС

Ретрогасерна невротомия

Освобождаване на интракраниален нерв

39106-00 Освобождаване на вътречерепния тригеминален нерв

Тригеминална ганглионектомия

Интракраниална:

• невректомияпри тригеминална невралгия

• тригеминална невротомия

Прерязване на интракраниален тригеминален нерв

04.03 РАЗСИЧАНЕ НА ДРУГИ ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ

Изключва: такава на:

глософарингеус (29.92)

ларингеус (31.91)

нерви на надбъбречната жлеза (07.42)

френикус за колапс на белия дроб (33.31)

вагус (44.00-44.03)

Освобождаване на интракраниален нерв

39500-00 Интракраниално прерязване на вестибуларен нерв

Интракраниално разделяне на вестибуларния нерв

Включва: такава през задната черепна ямка

Не включва: такава през:

• ретролабиринтен достъп (41596-00, 41596-02 [331])

• транслабиринтен достъп (41593-00 [331])

04.04 ДРУГА ИНЦИЗИЯ НА ЧЕРЕПНИ И ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ

Освобождаване на интракраниален нерв

39327-03 Освобождаване на друг вътречерепен нерв

04.05 ГАНГЛИЕКТОМИЯ НА ГАСЕРОВИЯ ГАНГЛИЙ

Освобождаване на интракраниален нерв

39106-00 Освобождаване на вътречерепния тригеминален нерв

Тригеминална ганглионектомия

Интракраниална:

• невректомияпри тригеминална невралгия

• тригеминална невротомия

Прерязване на интракраниален тригеминален нерв

04.06 ДРУГА ЧЕРЕПНА ИЛИ ПЕРИФЕРНА ГАНГЛИОНЕКТОМИЯ

Изключва: симпатикусова ганглионектомия (05.21-05.29)

Ганглиотомия на тригеминус

Екстракраниална тригеминална невротомия

39109-00 Тригеминална радиочестотна ганглиотомия

Радиочестотна аблация

39109-01 Тригеминална ганглиотомия с балонна компресия

39109-02 Тригеминална ганглиотомия чрез инжектиране

Инжекция на:

• алкохол

• глицерол

04.3 ШЕВ НА ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ

Възстановяване на нерв или нервен ствол

Не включва: вторично възстановяване (39303, 39309 [84])

39300-00 Първично възстановяване на нерв

Анастомоза на нерв

Шев на нерв

Не включва: анастомоза на:

• лицево-аксесорен нерв (39503-01 [83])

• лицевохипоглосален нерв (39503-00 [83])

39306-00 Първично възстановяване на нервен ствол

Анастомоза на нервен ствол

Шев на нервен ствол

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АДХЕЗИИ И ДЕКОМПРЕСИЯ НА ЧЕРЕПНИ И ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ

04.41 ДЕКОМПРЕСИЯ НА КОРЕНА НА НЕРВУС ТРИГЕМИНУС

Декомпресия на вътречерепен нерв

39112-00 Интракраниална декомпресия на друг черепен нерв

Интракраниална декомпресия на тригеминален нерв

04.42 ДЕКОМПРЕСИЯ НА ДРУГ ЧЕРЕПЕН НЕРВ

Декомпресия на вътречерепен нерв

41569-00 Интракраниална декомпресия на лицев нерв

Не включва: такава с частична резекция на слепоочната кост (41584-01 [324])

Други инцизионни процедури на тъпанче и средно ухо

41599-00 Отваряне на вътрешен слухов проход с декомпресия на черепно мозъчен нерв

Други ексцизионни процедури на мастоидна или темпорална кост

41584-01 Частична резекция на слепоочна кост с мастоидектомия и декомпресия на лицев нерв

04.49 ДРУГА ДЕКОМПРЕСИЯ ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АДХЕЗИИ НА ПЕРИФЕРЕН НЕРВ ИЛИ ГАНГЛИЙ

освобождаване от адхезии на периферен нерв (невролиза) БДУ

Друга невролиза на периферен нерв и нервен ствол

39312-00 Отворена невролиза на интерфасцикуларен периферен нервен ствол

39330-00 Отворена невролиза на периферен нерв, некласифицирана другаде

Декомпресия на периферен нерв БДУ

Не включва: такава с транспозиция на нерв (39321-00 [83])

04.5 ВЗИМАНЕ НА ЧЕРЕПЕН ИЛИ ПЕРИФЕРЕН НЕРВ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Възстановяване на нерв или нервен ствол

39318-00 Графт на нерв

Включва: доставяне на графт за нерв

39315-00 Нервен графт на нервен ствол

Стволов графт към периферен нервен ствол

Включва: доставяне на нервен графт

04.6 ТРАНСПОЗИЦИЯ НА ЧЕРЕПЕН ИЛИ ПЕРИФЕРЕН НЕРВ

трансплантация на нерв

39321-00 Транспозиция на нерв

Включва: невролиза

ДРУГИ ЧЕРЕПНИ И ПЕРИФЕРНИ НЕВРОПЛАСТИКИ

04.71 АНАСТОМОЗА ХИПОГЛОСУС/ФАЦИАЛИС

Възстановяване на нерв или нервен ствол

39503-00 Анастомоза на лицевохипоглосален нерв

04.72 АНАСТОМОЗА АКЦЕСОРИУС/ФАЦИАЛИС

Възстановяване на нерв или нервен ствол

39503-01 Анастомоза на лицево-аксесорен нерв

04.73 АНАСТОМОЗА АКЦЕСОРИУС/ХИПОГЛОСУС

Възстановяване на нерв или нервен ствол

39306-00 Първично възстановяване на нервен ствол

Анастомоза на нервен ствол

Шев на нервен ствол

04.74 ДРУГА АНАСТОМОЗА НА ЧЕРЕПЕН ИЛИ ПЕРИФЕРЕН НЕРВ

Възстановяване на нерв или нервен ствол

39306-00 Първично възстановяване на нервен ствол

Анастомоза на нервен ствол

Шев на нервен ствол

04.75 РЕВИЗИЯ НА ПРЕДИШНО ВЪЗСТАНОВЕН ЧЕРЕПЕН ИЛИ ПЕРИФЕРЕН НЕРВ

Вторично възстановяване на нерв или нервен ствол

Вторично възстановяване на нерв или нервен ствол чрез:

• анастомоза

• графт

• шеф

39303-00 Вторично възстановяване на нерв

39309-00 Вторично възстановяване на нервен ствол

04.76 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ СТАРА ТРАВМА НА ЧЕРЕПЕН ИЛИ ПЕРИФЕРЕН НЕРВ

Вторично възстановяване на нерв или нервен ствол

Вторично възстановяване на нерв или нервен ствол чрез:

• анастомоза

• графт

• шеф

39303-00 Вторично възстановяване на нерв

39309-00 Вторично възстановяване на нервен ствол

04.79 ДРУГА НЕВРОПЛАСТИКА

Други процедури на нервите

90016-00 Други диагностични процедури на нерви

Забележка: при нехирургични диагностични интервенции виж Глава 19

90016-01 Други процедури на нерви

Невректазия

ИНЦИЗИЯ НА ТИРЕОИДНАТА ОБЛАСТ

Изключва: прерязване на тироидния истмус (06.91)

06.09 ДРУГА ИНЦИЗИЯ В ТИРОИДНАТА ОБЛАСТ

Дренаж на флегмон или абсцес чрез инцизия

Дренаж на дуктус тиреоглосус чрез инцизия

Тироидитомия БДУ чрез инцизия

Изключва: постоперативна екплорация

евакуация на хематом чрез аспирация

Инцизонни процедури на щитовидна жлеза

90047-01 Инцизия на тироидна тъкан

Дренаж на хематом

Изследване на щитовидна жлеза чрез инцизия

Отстраняване на чуждо тяло

Тироидотомия БДУ

Не включва: постоперативно изследване (90047-02 [111])

Отстраняване на хематом чрез аспирация (90047-00 [110])

ОРБИТОТОМИЯ

16.01 ОРБИТОТОМИЯ С КОСТНО ЛАМБО

Орбитотомия с латерален достъп

Орбитотомия с отстраняване и подмяна на кост

Декомпресионна орбитотомия с отстраняване и замяна на кост

42530-00 Експлоративна орбитотомия, изискваща отстраняване и подмяна на кост

42530-01 Експлоративна орбитотомия с биопсия, изискваща отстраняване и подмяна на кост

42539-00 Експлоративна орбитотомия с ексцизия на лезия, изискваща отстраняване и подмяна на кост

42539-01 Експлоративна орбитотомия с отстраняване на чуждо тяло, изискваща отстраняване и подмяна на кост

42545-00 Орбитотомия за декомпресия на орбита чрез фенестрация на ≥ 2 стени

Включва: отстраняване и подмяна на кост

Забележка: Извършена при дистироидна очна болест

16.02 ОРБИТОТОМИЯ С ИНСЕРЦИЯ НА ОРБИТАЛЕН ИМПЛАНТАТ

Изключва: такава с костно ламбо (16.01)

Фиксиране на транскутанна основа (осеоинтеграционна процедура)

Прикрепяне на рамка за титанова фиксация при осеоинтеграция

Свързване на перкутанна подпора за осеоинтеграция

Осеоинтеграция за прикрепяне на подменена протеза, втори етап

Включва: оглед на титанова фиксация

кожен графт на място на фиксация

изтъняване на кожен графт над място на фиксиране

Не включва: интраорална осеоинтеграционна процедура (45845-00 [400])

45797-02 Осеоинтеграционна процедура, фиксиране на транскутанна основа за закрепване на орбитална протеза

Включва: подмяна на протеза на:

• око

• орбитално съдържание

16.09 ДРУГА ОРБИТОТОМИЯ

42545-00 Орбитотомия за декомпресия на орбита чрез фенестрация на ≥ 2 стени

Включва: отстраняване и подмяна на кост

Забележка: Извършена при дистироидна очна болест

Орбитотомия

42533-00 Експлоративна орбитотомия

Орбитотомия БДУ

Включва: дренаж

Не включва: такава с:

• биопсия (42533-01 [224])

• ексцизия на лезия (42542-00 [224])

• отстраняване на чуждо тяло (42542-01 [224])

ЕКСЕНТЕРАЦИЯ НА ОРБИТАЛНО СЪДЪРЖИМО

16.51 ЕКСЕНТЕРАЦИЯ НА ОРБИТА С ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ СТРУКТУРИ

Радикална орбитомаксилектомия

Екзентерация на орбита

Евисцерация на орбита

42536-04 Екзентерация на орбита с отстраняване на прилежащите структури

16.52 ЕКСЕНТЕРАЦИЯ НА ОРБИТА С ТЕРАПЕВТИЧНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОРБИТАЛНА КОСТ

Екзентерация на орбита

42536-05 Екзентерация на орбита с терапевтично отстраняване на орбитална кост

16.59 ДРУГА ЕКСЕНТЕРАЦИЯ НА ОРБИТА

Евисцерация на орбита БДУ

Екзентерация на орбита с трансплантация на темпорален мускул

Екзентерация на орбита

42536-00 Екзентерация на орбита

42536-01 Екзентерация на орбита с кожен графт

Не включва: такава с трансплантация на темпорален мускул (42536-03 [225])

42536-02 Екзентерация на орбита с трансплантация на темпорален мускул

Не включва: такава с кожен графт (42536-03 [225])

42536-03 Екзентерация на орбита с кожен графт и трансплантация на темпорален мускул

ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА ВЪНШНО УХО

18.71 ИЗГРАЖДАНЕ НА АУРИКУЛА НА УХО

Реконструкция на:

аурикула

ухо

Изключва: прилагане на протеза на липсващо ухо

Възстановителни процедури на външно ухо

90110-00 Друго възстановяване на външно ухо

Възстановяване на:

• ушна мида БДУ

• външен слухов канал БДУ

Смесен графт

Хондрокутанен

Хондромукозен

графт

45656-01 Смесен графт на ухо

Реконструкция на клепач и ухо

45660-00 Реконструкция на външно ухо, първи етап

45661-00 Реконструкция на външно ухо, втори етап

ИНЦИЗИЯ НА МАСТОИД И СРЕДНО УХО

20.22 ИНЦИЗИЯ НА КЛЕТКИТЕ НА ПИРАМИДА ПЕТРОЗА

Операция на черепната основа при лезия

Включва: Всяка свързана с възстановителна или реконструктивна хирургия

такава при васкуларни лезии

90032-00 Премахване на лезия, обхващаща задна черепна ямка

Включва: Чрез:

• транслабиринтен

• трансмастоиден

• трансорален достъп

39653-00 Премахване лезия на петрокливус и кливус

Включва: Чрез:

• инфратенториален

• супратенториален достъп

МАСТОИДЕКТОМИЯ

Кодирай също всяка:

кожна трансплантация (18.79)

тимпанопластика (19.4-19.55)

Изключва: имплантация на кохлеарна протеза (20.96-20.98)

20.41 ОБИКНОВЕНА МАСТОИДЕКТОМИЯ

Мастоидектомия

Не включва: такава с:

• декомпресия на ендолимфатична торбичка (41590 [330])

• имплантиране на кохлеарно протезно устройство (41617-00 [329])

• мирингопластика (41551-00, 41560 [325], 41554-00, 41563 [326])

• реконструкция на костна верига (41554-00, 41563 [326])

• частична резекция на слепоочна кост (41584 [324])

• премахване лезия на гломус (41623-00 [312])

41545-00 Мастоидектомия

Кортикална мастоидектомия

20.42 РАДИКАЛНА МАСТОИДЕКТОМИЯ

Мастоидектомия

41557-01 Радикална мастоидектомия

20.49 ДРУГА МАСТОИДЕКТОМИЯ

Атикоантростомия

Мастоидектомия:

БДУ

модифицирана радикална

Мастоидектомия

41548-00 Облитерация на мастоидна кухина

Кодирай също когато е направена:

• меатопластика (41512-00 [305])

41564-00 Модифицирана радикална мастоидектомия с облитерация на мастоидна кухина и евстахиева тръба и затваряне външен слухов канал

41564-01 Радикална мастоидекомия с облитерацияна мастоидна кухина и евстахиева тръба и затваряне външен слухов канал

Възстановителни процедури на мастоидна или темпорална кост

Кодирай също когато е направена:

• меатопластика (41512-00 [305])

Не включва: ревизия на мастоидектомия (41566-01, 41566-02 [327])

такава с:

• имплантиране на кохлеарно протезно устройство (41617-00 [329])

• реконструкция на костна верига (41554-00, 41563 [326])

• частична резекция на слепоочна кост (41584 [324])

• премахване лезия на гломус (41623-00 [312])

41551-00 Мастоидектомия чрез техника на интактен канал с тимпанопластика

Включва: такава с атикотомия

ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА СРЕДНО УХО

Изключва: такава с едновременна мастоидектомия (20.41-20.49)

20.51 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА СРЕДНО УХО

Изключва: биопсия на средно ухо (20.32)

Ексцизионни процедури на тъпанче или средно ухо

41635-00 Ексцизия лезия на средното ухо

Прочистване на:

• холестеатом

• гранулом

• полип

на средно ухо

Не включва: отстраняване на лезия на гломус (41620-00, 41623-00 [312])

такава с:

• мирингопластика (41635-01 [313], 41638-01 [315])

• реконструкция на костна верига (41638-00, 41638-01 [315])

41620-00 Отстраняване на гломусен тумор, транстимпанен достъп

41623-00 Отстраняване на гломусен тумор, трансмастоиден досъп, с мастоидектомия

20.59 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА СРЕДНО УХО

Апикоектомия на пирамида петроза

Тимпанектомия

Ексцизионни процедури на тъпанче или средно ухо

41644-01 Друга ексцизия на средно ухо

ФЕНЕСТРАЦИЯ НА ВЪТРЕШНО УХО

20.61 ФЕНЕСТРАЦИЯ НА ВЪТРЕШНО УХО (НАЧАЛНА)

Фенестрация на:

Лабиринт с трансплантат (кожа) (вена)

Полуокръжните канали с трансплантат (кожа) (вена)

Вестибулума с трансплантат (кожа) (вена)

Изключва: такава с тимпаноплостика V тип (19.55)

Възстановителни процедури на вътрешно ухо

90117-00 Друго възстановяване на вътрешно ухо

Фенестрация на вътрешно ухо (включително за кожен графт)

Възстановяване на

• кохлеарно

• лабиринт БДУ

Венозен графт( присадка) към фенестрирана кухина

20.62 РЕВИЗИЯ НА ФЕНЕСТРАЦИЯ НА ВЪТРЕШНО УХО

Възстановителни процедури на вътрешно ухо

41614-00 Облитерация на фистула на кръгло прозорче

41614-01 Облитерация на фистула на овално прозорче

Затваряне на перилимфна фистула

41614-02 Bъзстановяване на кръгъл отвор

Не включва: такава при затваряне фистула на кръгъл отвор (41614-00 [332])

41615-00 Bъзстановяване на овален отвор

Не включва: такава за затваряне фистула на овален отвор (41614-01 [332])

такава с всяка друга процедура на ухото - пропусни кода

ИНЦИЗИЯ, РЕЗЕКЦИЯ И ДЕСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНО УХО

20.71 ЕНДОЛИМФАТИЧЕН ШЪНТ

Инцизионни процедури на вътрешно ухо

41590-01 Декомпресия на ендолимфен сак с шънт

Включва: мастоидектомия

20.79 ДРУГА ИНЦИЗИЯ, ЕКСЦИЗИЯ И ДЕСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНОТО УХО

Декомпресия на лабиринт

Дренаж на вътрешно ухо

Фистулизация на:

ендолимфатичен сак

лабиринт

инцизия на ендолимфатичен сак

Лабиринтектомия (транстимпанална)

Отваряне на костен лабиринт

Перилимфна пункция

Изключва: биопсия на вътрешно ухо (20.32)

Инцизионни процедури на вътрешно ухо

41572-00 Лабиринтотомия

Деструкция на лабиринта

Инцизия на вътрешно ухо

41590-00 Декомпресия на ендолимфeн сак

Включва: мастоидектомия

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ВЪТРЕШНО И СРЕДНО УХО

20.96 ИМПЛАНТАЦИЯ ИЛИ СМЯНА НА КОХЛЕАРЕН ПРОТЕЗЕН АПАРАТ НЕУТОЧНЕНА

имплантация на ресивър (вътре в черепа) и инсерция на кохлеарни електроди

Включва: мастоидектомия

Изключва: електромагнитен слухов апарат (20.95)

Процедури за приложение, поставяне или премахване върху вътрешно ухо

41617-00 Имплантиране на кохлеарно протезно устройство

Включва: мастоидектомия

20.97 ИМПЛАНТАЦИЯ ИЛИ СМЯНА НА ЕДНОКАНАЛЕН КОХЛЕАРЕН ПРОТЕЗЕН АПАРАТ

имплантация на ресивър (вътре в черепа) и инсерция на кохлеарни електроди

Включва: мастоидектомия

Изключва: електромагнитен слухов апарат (20.95)

Процедури за приложение, поставяне или премахване върху вътрешно ухо

41617-00 Имплантиране на кохлеарно протезно устройство

Включва: мастоидектомия

20.98 ИМПЛАНТАЦИЯ ИЛИ СМЯНА НА МНОГОКАНАЛЕН КОХЛЕАРЕН ПРОТЕЗЕН АПАРАТ

имплантация на ресивър (вътре в черепа) и инсерция на кохлеарни електроди

Включва: мастоидектомия

Изключва: електромагнитен слухов апарат (20.95)

Процедури за приложение, поставяне или премахване върху вътрешно ухо

41617-00 Имплантиране на кохлеарно протезно устройство

Включва: мастоидектомия

21.32 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ДРУГИ ЛЕЗИИ НА НОСА

Премахване на назална лезия

90131-00 Локална ексцизия на друга интраназална лезия

21.4 РЕЗЕКЦИЯ НА НОС

ампутация на нос

Други процедури на носа

90133-00 Други процедури на носа

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА

21.83 ТОТАЛНА НОСНА РЕКОНСТРУКЦИЯ

Реконструкция на носа с:

ламбо от ръка

ламбо от чело

Смесен графт

Хондрокутанен

Хондромукозен

графт

45656-00 Смесен графт на нос

Ринопластика

Включва: турбинектомия

Кодирай също когато е направена:

• септопластика (41671-02, 41671-03 [379])

Не включва: увеличаваща ринопластика с имплант (45051-01 [1682])

смесен графт на нос (45656-00 [1669])

ревизия на ринопластика (45650-00 [1687])

кожно:

• ламбо на нос (45206-01 [1651], 45221-01, 45224-01 [1653], 45230 [1653] и [1654], 45227-00, 45233, 45236-00 [1654])

• графт на нос (45400-01 [1641], 45400-00 [1642], 45448-01 [1645], 45445-00 [1647], 45451-01 [1649])

45638-00 Тотална ринопластика

Корекция на хрущял и костен свод

Ринопластика БДУ

ДРУГА НАЗАЛНА СИНУСОТОМИЯ

22.50 СИНУСОТОМИЯ, НЕУТОЧНЕНА

Инцизионни процедури на назални синуси

41716-00 Интраназално отстраняване на чуждо тяло от максиларна кухина

Включва: инцизия на лигавица

41752-02 Сфеноидотомия

41737-04 Етмоидотомия

41743-00 Трепанация на фронтален синус

Синусотомия на фронтален синус

22.51 ЕТМОИДОТОМИЯ

Инцизионни процедури на назални синуси

41737-04 Етмоидотомия

22.52 СФЕНОИДОТОМИЯ

Инцизионни процедури на назални синуси

41752-02 Сфеноидотомия

22.53 ИНЦИЗИЯ НА МНОЖЕСТВО НАЗАЛНИ СИНУСИ

Инцизионни процедури на назални синуси

41752-02 Сфеноидотомия

41737-04 Етмоидотомия

41743-00 Трепанация на фронтален синус

Синусотомия на фронтален синус

ДРУГА НАЗАЛНА СИНУСЕКТОМИЯ

Включва: инцидентна конхектомия

Изключва: биопсия на назален синус (22.11-22.12)

22.60 СИНУСЕКТОМИЯ НЕУТОЧНЕНА

Други ексцизионни процедури на назални синуси

Не включва: интраназално отстраняване на полипи от носните синуси:

• максиларна кухина (41716-03 [385])

• етмоидален (41737-06 [385])

• фронтален (41737-05 [385])

• сфеноидален (41752-03 [385])

радикална етмоидектомия (41734-00 [388])

41737-09 Фронтална синусектомия

Ексцизия на лезия на фронтален синус

41746-00 Радикална облитерация на фронтален синус

22.61 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИИ НА МАКСИЛАРНИЯ СИНУС С ДОСТЪП ПО CALDWELL-LUC

Други ексцизионни процедури на назални синуси

41716-06 Ексцизия на лезия от максиларен синус

Външна максиларна антректомия

Включва: такава чрез достъп по Caldwell-Luc

Не включва: ексцизия на полип (41716-03 [385])

максиларна антректомия:

• интраназална (41716 [387])

• радикална (41710, 41713 [387])

• обикновена (41716 [387])

22.62 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИИ НА МАКСИЛАРНИЯ СИНУС С ДРУГ ДОСТЪП

Инцизионни процедури на назални синуси

41716-00 Интраназално отстраняване на чуждо тяло от максиларна кухина

Включва: инцизия на лигавица

22.63 ЕТМОИДЕКТОМИЯ

Инцизионни процедури на назални синуси

41737-02 Етмоидектомия, едностранна

Включва: унцинектомия

41737-03 Етмоидектомия, двустранна

Включва: унцинектомия

41731-00 Етмоидектомия,фронтоназален достъп

Включва: унцинектомия

41731-01 Етмоидектомия със сфеноидектомия, фронтоназален достъп

22.64 СФЕНОИДЕКТОМИЯ

Инцизионни процедури на назални синуси

41752-01 Сфеноидектомия

Ексцизия на лезия на сфеноидален синус

Не включва: такава с етмоидектомия (41731-01 [386])

Включва: унцинектомия

25.3 ПЪЛНА ГЛОСЕКТОМИЯ

Глосектомия БДУ

Кодирай също всяка шийна дисекция (40.40-40.42)

Ексцизионни процедури на език

41779-01 Тотална ексцизия на език

Тотална глосектомия

Не включва: такава с частична фарингектомия (41785-01 [420])

Фарингектомия

41785-01 Частична фарингектомия с тотална глосектомия

25.4 РАДИКАЛНА ГЛОСЕКТОМИЯ

Кодирай също всяка:

Шийна дисекция (40.40-40.42)

трахеостомия (31.1-31.29)

Ексцизионни процедури на език

41779-01 Тотална ексцизия на език

Тотална глосектомия

Не включва: такава с частична фарингектомия (41785-01 [420])

СИАЛОАДЕНЕКТОМИЯ

26.32 ПЪЛНА СИАЛОАДЕНЕКТОМИЯ

ексцизия на блок на лезия на слюнчена жлеза

радикална сиалоаденектомия

Ексцизионни процедури на слюнчена жлеза или канал

30247-00 Тотална екстирпация на паротидна жлеза

Тотална паротидектомия

30250-00 Тотална екстирпация на паротидна жлеза със запазване на лицевия нерв

Тотална паротидектомия със запазване на лицевия нерв

30259-00 Ексцизия на подезична жлеза

30256-00 Ексцизия на подчелюстна жлеза

ЕКСЦИЗИЯ НА ДРУГИ ЧАСТИ НА УСТАТА

27.49 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА УСТАТА

Изключва: биопсия на устата БДУ (27.24)

Ексцизия на лезия на:

небце (27.31-27.32)

език (25.1)

увула (27.72)

фистулектомия на устата (27.53)

френулектомия на:

устна (27.41)

език (25.92)

Ексцизия на лезия на уста или небце

30275-00 Радикална ексцизия на интраорална лезия

Включва: резекция на:

• лимфен възел (и)

• мандибула

90141-01 Ексцизия на друга лезия на устата

Не включва: ексцизия на лезия на горния аеро-дигестивен тракт (31400-00) [421])

РЕЗЕКЦИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА ФАРИНКСА

29.33 ФАРИНГЕКТОМИЯ (ЧАСТИЧНА)

Изключва: ларингофарингектомия (30.3)

Фарингектомия

Включва: достъп за фаринготомия

41782-00 Частична фарингектомия

29.39 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА ФАРИНКСА

Други ексцизионни процедури на фаринкс

90149-00 Ексцизия на друга лезия на фаринкс

30.1 ХЕМИЛАРИНГЕКТОМИЯ

Ларингектомия

Кодирай също когато е направена:

• радикална дисекция (31435-00 [806])

• трахеостомия:

• перкутанна (41880-00 [536])

• трайна (41881-01 [536])

41837-00 Хемиларингектомия

Вертикална хемиларингектомия

41840-00 Супраглотична ларингектомия

Частична ларингектомия

30.3 ПЪЛНА ЛАРИНГЕКТОМИЯ

Блокова дисекция на ларинкса (с тироидектомия), (с едновременна трахеостомия)

Ларингофарингектомия

Изключва: същата с радикална шийна дисекция (30.4)

Ларингектомия

Кодирай също когато е направена:

• радикална дисекция (31435-00 [806])

• трахеостомия:

• перкутанна (41880-00 [536])

• трайна (41881-01 [536])

41843-00 Ларингофарингектомия

Включва: анастомоза

Не включва: при пластична реконструкция (30294-01 [529])

30.4 РАДИКАЛНА ЛАРИНГЕКТОМИЯ

Пълна (тотална) ларингектомия с радикална шийна дисекция (с тироидектомия),(с едновременна трахеостомия)

Ларингектомия

41834-00 Тотална ларингектомия

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ТРАХЕЯТА

31.75 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРАХЕЯ И КОНСТРУКЦИЯ НА ИЗКУСТВЕН ЛАРИНКС

Трахеопластика с изкуствен ларинкс

Други процедури за възстановяване на трахея

41879-04 Възстановяване на трахея, цервикален достъп

Цервикална трахеопластика

Кодирай също когато е направена:

• трахеостомия (41880-00, 41881 [536])

38453-08 Възстановяване на трахея с интраторакален достъп

Ендоторакална трахеопластика

Включва: ексцизия на трахея

Кодирай също когато е направен:

• кардиопулмонален байпас (38600-00, 38603-00 [642])

Не включва: такава при ендотрахеални:

• лезии (виж блок [537])

• стриктури (виж блок [538])

Реконструктивни процедури на трахея

41879-06 Реконструкция на трахея и изграждане на изкуствен ларинкс

Трахеопластика с изкуствен ларинкс

ОБИКНОВЕНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛИМФНИ СТРУКТУРИ 

Изключва: биопсия на лимфни структури (40.11)

40.21 ЕКСЦИЗИЯ НА ДЪЛБОКИ ШИЙНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ

Ексцизни процедури на лимфни възли на шията

Ексцизия на шийни лимфни възли

31423-00 Ексцизия на лимфни възли на шия

Тотална (обикновена) ексцизия на шийни лимфни възли

40.3 РЕГИОНАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛИМФНИ ВЪЗЛИ

Разширена ексцизия на регионални лимфни възли

Регионална ексцизия на лимфни възли с ексцизия на дренираната лимфна област включваща кожа, подкожна и мастна тъкан

Ексцизни процедури на лимфни възли на шията

31423-01 Регионална ексцизия на лимфни възли на шия

Ограничена ексцизия на шийни лимфни възли

Регионална лимфна ексцизия с ексцизия на лимфо-дренажната зона включваща кожа, подкожни тъкани и мастна тъкан

РАДИКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ШИЙНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ

Резекция на цервикални лимфни възли до мускулите и дълбоката фасция

Изключва: същото, свързано с радикална ларингектомия - 30.4

40.40 РАДИКАЛНА ШИЙНА ДИСЕКЦИЯ, НЕУТОЧНЕНА

Ексцизни процедури на лимфни възли на шията

Ексцизия на шийни лимфни възли

31435-00 Радикална ексцизия на лимфни възли на шия

Цялостно изчистване на всички шийни възли

Радикална шийна дисекция

Резекция на шийни лимфни възли в дълбочина до мускули и фасция

Не включва: радикална ексцизия на вътреорална лезия (30275-00 [403])

40.41 РАДИКАЛНА ШИЙНА ДИСЕКЦИЯ, ЕДНОСТРАННА

Ексцизни процедури на лимфни възли на шията

Ексцизия на шийни лимфни възли

31435-00 Радикална ексцизия на лимфни възли на шия

Цялостно изчистване на всички шийни възли

Радикална шийна дисекция

Резекция на шийни лимфни възли в дълбочина до мускули и фасция

Не включва: радикална ексцизия на вътреорална лезия (30275-00 [403])

40.42 РАДИКАЛНА ШИЙНА ДИСЕКЦИЯ, ДВУСТРАННА

Ексцизни процедури на лимфни възли на шията

Ексцизия на шийни лимфни възли

31435-00 Радикална ексцизия на лимфни възли на шия

Цялостно изчистване на всички шийни възли

Радикална шийна дисекция

Резекция на шийни лимфни възли в дълбочина до мускули и фасция

Не включва: радикална ексцизия на вътреорална лезия (30275-00 [403])

76.2 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ЛИЦЕВА КОСТ

Изключва: биопсия на лицева кост (76.11)

ексцизия на одонтогенна лезия (24.4)

Други ексцизионни процедури върху кост на други мускулно-скелетни места

90572-00 Остектомия, некласифицирана другаде

Ексцизия на кост БДУ

Не включва: тази на кост, включена в кожна лезия (31340-00 [1566])

30241-00 Ексцизия на костна лезия некласифицирана другаде

Ексцизия на доброкачествен костен тумор БДУ

Не включва: тези с анатомично специфичен алографт (50230-00 [1563])

ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ НА ЛИЦЕВА КОСТ

76.31 ПАРЦИАЛНА МАНДИБУЛЕКТОМИЯ

хемимандибулектомия

Изключва: такава свързана с темпоромандибуларна артропластика (76.5)

Резекция на мандибула

Мандибулектомия

Включва: резекция на околни меки тъкани

Кодирай също когато е направена:

• мандибуларна реконструкция (45608 [1713])

45605-00 Частична резекция на мандибула

Сегментна резекция на мандибула

76.39 ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ НА ДРУГА ЛИЦЕВА КОСТ

хемимаксилектомия (с костен трансплантат или протеза)

Остеотомия или остектомия на зигома

Остеопластика чрез остеотомия на зигоматична кост

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Кодирай също когато е направена:

• набавяне на кост за графт от друга локализация (47726-00 [1563])

Не включва: реконструктивна остеопластика на зигоматична кост (90683-00 [1715])

такава с корекция на орбитална дистопия (45776-00, 45779-00 [1711])

такава с вътрешна фиксация (90680 [1704])

90679-02 Остектомия на зигоматична кост, едностранна

90679-03 Остектомия на зигоматична кост, двустранна

Остеотомия или остектомия на зигоматична кост с вътрешна фиксация

Остеопластика чрез остеотомия или остектомия на зигоматична кост чрез вътрешна фиксация

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Кодирай също когато е направена:

• набавяне на кост за графт от друга локализация (47726-00 [1563])

Не включва: такава с корекция на орбитална дистопия (45776-00, 45779-00 [1711])

90680-02 Остектомия на зигоматична кост с вътрешна фиксация, едностранна

90680-03 Остектомия на зигоматична кост с вътрешна фиксация, двустранна

Остеотомия или остектомия на мандибула или максила

Мандибуларна или максиларна остеопластика чрез остеотомия или остектомия

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Кодирай също когато е направена:

• гениопластика (45761 [1702])

• набавяне на кост за графт от друга локализация (47726-00 [1563])

Не включва: сложни комбинации от остеотомия/остектомия върху долна или горна челюст (45731, 45735-00, 45741-00, 45747-00 [1707])

множество (повече от две) процедури на:

• мандибула (45731-00 [1707])

• максила (45731-01 [1707])

такава с вътрешна фиксация (45723, 45729 [1706])

45720-03 Остектомия на максила, едностранно

45726-03 Остектомия на максила, двустранно

Остеотомия или остектомия на мандибула или максила с вътрешна фиксация

Мандибуларна или максиларна остеопластика чрез остеотомия или остектомия с вътрешна фиксация

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Кодирай също когато е направена:

• гениопластика (45761 [1702])

• доставка на кост за графт от друга локализация (47726-00 [1563])

Не включва: сложни комбинации от остеотомия/остектомия върху долна или горна челюст (45732, 45738-00, 45744-00, 45752-00 [1708])

множество (повече от две) процедури на:

• мандибула (45732-00 [1708])

• максила (45732-01 [1708])

45723-03 Остектомия на максила с вътрешна фиксация, едностранно

45729-03 Остектомия на максила с вътрешна фиксация, двустранна

Остеотомия или остектомия на мандибула или максила, комбинирани процедури

Мандибуларна или максиларна остеопластика чрез остеотомия или остектомия, комбинирани процедури

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Забележка: Този блок включва множество остеотомии или множество остектомии или комбинация от процедури на мандибула и максила или двете кости

Кодирай също когато е направена:

• гениопластика (45761 [1702])

• доставка на кост за графт от друга локализация (47726-00 [1563])

Не включва: среднолицеви остеотомии (45753-00 [1709])

такава с вътрешна фиксация (45732, 45738-00, 45744-00, 45752-00 [1708])

45731-01 Остеотомии или остектомии на максила, ≤ 3 процедури

45735-00 Остеотомии или остектомии, на мандибула и максила, 4 процедури

45741-00 Остеотомии или остектомии, на мандибулата и максилата, 5 процедури

45747-00 Остеотомии или остектомии, на мандибула и максила ≥ 6 процедури

Остеотомия или остектомия на мандибула или максила с вътрешна фиксация, комбинирани процедури

Мандибуларна или максиларна остеопластика чрез остеотомия или остектомия с вътрешна фиксация, комбинирани процедури

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Забележка: Този блок включва множество остеотомии или множество остектомия или комбинация от процедури и на мандибула и максила или двете кости

Кодирай също когато е направена:

• гениопластика (45761 [1702])

• доставка на кост за графт от другалокализация (47726-00 [1563])

Не включва: среднолицеви остеотомии (45754 [1709])

45732-01 Остеотомии или остектомии, на максила, ≤ 3 процедури с вътрешна фиксация

45738-00 Остеотомии или остектомии, на мандибула и максила, 4 процедури с вътрешна фиксация

45744-00 Остеотомии или остектомии, на мандибула и максила, 5 процедури с вътрешна фиксация

45752-00 Остеотомии или остектомии, на мандибула и максила ≥ 6 процедури вътрешна фиксация

ЕКСЦИЗИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ

76.41 ТОТАЛНА МАНДИБУЛЕКТОМИЯ С ЕДНОВРЕМЕННА РЕКОНСТРУКЦИЯ

Резекция на мандибула

Мандибулектомия

Включва: резекция на околни меки тъкани

Кодирай също когато е направена:

• мандибуларна реконструкция (45608 [1713])

45599-00 Тотална резекция на двете страни на долната челюст

Включва: кондилектомия

Реконструкция на мандибула

Реконструктивна остеопластика на мандибула

Включва: алопластичен имплант

костен графт

Кодирай също когато е направена:

• ламбо (виж блокове [1671] и [1674])

45608-03 Тотална реконструкция на мандибула

76.42 ДРУГА ТОТАЛНА МАНДИБУЛЕКТОМИЯ

Резекция на мандибула

Мандибулектомия

Включва: резекция на околни меки тъкани

Кодирай също когато е направена:

• мандибуларна реконструкция (45608 [1713])

45602-00 Субтотална резекция на мандибула

76.43 ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАНДИБУЛА

Изключва: гениопластика (76.67-76.68)

такава с едновременна тотална мандибулектомия (76.41)

Реконструкция на мандибула

Реконструктивна остеопластика на мандибула

Включва: алопластичен имплант

костен графт

Кодирай също когато е направена:

• ламбо (виж блокове [1671] и [1674])

45608-00 Реконструкция на мандибуларен кондил

45608-01 Частична реконструкция на мандибула

Хемимандибуларна реконструкция

Сегментна реконструкция на мандибула

45608-02 Субтотална реконструкция на мандибула

45608-04 Реконструкция на мандибула чрез костна дистракция

Мандибуларна дистракционна остеосинтеза

45791-00 Изграждане на липсващ кондил и възходящ клон

Забележка: Извършена за хемифациална микрозомия

Кодирай също когато е направена:

• доставяне на кост за графт (47726-00 [1563])

76.44 ТОТАЛНА ОСТЕКТОМИЯ НА ДРУГА ЛИЦЕВА КОСТ С ЕДНОВРЕМЕННА РЕКОНСТРУКЦИЯ

Резекция на максила

Максилектомия

Включва: резекция на околни меки тъкани

Кодирай също когато е направена:

• реконструкция на максила (52122 [1714])

45596-00 Тотална резекция на 1 максила

Включва: резекция на орбитален под

45597-00 Тотална резекция на двете максили

Включва: резекция на орбитален под

Реконструкция на максила

Реконсктруктивна остеопластика на максила

Кодирай също когато е направена:

• ламбо (виж блокове [1671] и [1674])

52122-02 Тотална реконструкция на 1 максила

52122-03 Тотална реконструкция на двете максили

76.45 ДРУГА ТОТАЛНА ОСТЕКТОМИЯ НА ДРУГА ЛИЦЕВА КОСТ

Резекция на друга лицева кост

Включва: маларна кост

назална кост

резекция на околни меки тъкани

зигоматична кост

Кодирай също когато е направена:

• зигоматична реконструкция (90683-00 [1715])

Не включва: резекция на:

• мандибула (45599-00, 45602-00, 45605-00, 45611-00 [1699])

• максила (45596-00, 45597-00, 45602-01, 45605-01 [1700])

90678-02 Тотална резекция на друга лицева кост, некласифицирана другаде

76.46 ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДРУГА ЛИЦЕВА КОСТ

Изключва: такава при едновременна тотална остектомия (76.44)

Реконструкция на зигоматична кост

Реконструктивна остеопластика на зигоматична кост

90683-00 Реконструкция на зигоматична кост

Не включва: такава за корекция при Treacher Collins синдром (45773-00 [1711]) такава с:

• реконструкция на гленоидална ямка, зигоматична дъга и темпорална кост (45788-00 [1717])

• премахване на лезия включваща средната черепна и инфратемпорална ямка ([17])

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ И ОРТОГНАТИЧНИ ОПЕРАЦИИ

Кодирай също всяка едновременна:

костна трансплантация към лицева кост (76.91)

инсерция на синтетичен имплантат на лицева кост (76.92)

Изключва: реконструкция на лицеви кости (76.41-76.46)

76.61 ЗАКРИТА ОСТЕОПЛАСТИКА (ОСТЕОТОМИЯ) НА МАНДИБУЛАРНИЯ КЛОН

остеотомия с трион на Gigli

Остеотомия или остектомия на мандибула или максила с вътрешна фиксация

Мандибуларна или максиларна остеопластика чрез остеотомия или остектомия с вътрешна

фиксация

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Кодирай също когато е направена:

• гениопластика (45761 [1702])

• доставка на кост за графт от друга локализация (47726-00 [1563])

Не включва: сложни комбинации от остеотомия/остектомия върху долна или горна челюст (45732,

45738-00, 45744-00, 45752-00 [1708])

множество (повече от две) процедури на:

• мандибула (45732-00 [1708])

• максила (45732-01 [1708])

45723-00 Остеотомия на мандибула с вътрешна фиксация, едностранно

45729-00 Остеотомия на мандибула с вътрешна фиксация, двустранна

Остеотомия или остектомия на мандибула или максила с вътрешна фиксация, комбинирани процедури

Не включва: среднолицеви остеотомии (45753-00 [1709])

такава с вътрешна фиксация (45732, 45738-00, 45744-00, 45752-00 [1708])

45731-00 Остеотомии или остектомии на мандибула, ≤ 3 процедури

45735-00 Остеотомии или остектомии, на мандибула и максила, 4 процедури

45741-00 Остеотомии или остектомии, на мандибулата и максилата, 5 процедури

45747-00 Остеотомии или остектомии, на мандибула и максила ≥ 6 процедури

76.63 ОСТЕОПЛАСТИКА (ОСТЕОТОМИЯ) НА ТЯЛОТО НА МАНДИБУЛАТА

Остеотомия или остектомия на мандибула или максила

Мандибуларна или максиларна остеопластика чрез остеотомия или остектомия

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Кодирай също когато е направена:

• гениопластика (45761 [1702])

• набавяне на кост за графт от друга локализация (47726-00 [1563])

Не включва: сложни комбинации от остеотомия/остектомия върху долна или горна челюст (45731, 45735-00, 45741-00, 45747-00 [1707])

множество (повече от две) процедури на:

• мандибула (45731-00 [1707])

• максила (45731-01 [1707])

такава с вътрешна фиксация (45723, 45729 [1706])

45720-00 Остеотомия на мандибула, едностранно

45726-00 Остеотомия на мандибула, двустранно

Остеотомия или остектомия на мандибула или максила с вътрешна фиксация

Мандибуларна или максиларна остеопластика чрез остеотомия или остектомия с вътрешна

фиксация

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Кодирай също когато е направена:

• гениопластика (45761 [1702])

• доставка на кост за графт от друга локализация (47726-00 [1563])

Не включва: сложни комбинации от остеотомия/остектомия върху долна или горна челюст (45732,

45738-00, 45744-00, 45752-00 [1708])

множество (повече от две) процедури на:

• мандибула (45732-00 [1708])

• максила (45732-01 [1708])

45723-00 Остеотомия на мандибула с вътрешна фиксация, едностранно

45729-00 Остеотомия на мандибула с вътрешна фиксация, двустранна

76.64 ДРУГА ОРТОГНАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ НА МАНДИБУЛАТА

мандибуларна остеопластика БДУ

сегментна или субапикална остеотомия

Остеотомия или остектомия на мандибула или максила, комбинирани процедури

Мандибуларна или максиларна остеопластика чрез остеотомия или остектомия, комбинирани процедури

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Забележка: Този блок включва множество остеотомии или множество остектомии или комбинация от процедури на мандибула и максила или двете кости

Кодирай също когато е направена:

• гениопластика (45761 [1702])

• доставка на кост за графт от друга локализация (47726-00 [1563])

Не включва: среднолицеви остеотомии (45753-00 [1709])

такава с вътрешна фиксация (45732, 45738-00, 45744-00, 45752-00 [1708])

45731-00 Остеотомии или остектомии на мандибула, ≤ 3 процедури

45735-00 Остеотомии или остектомии, на мандибула и максила, 4 процедури

45741-00 Остеотомии или остектомии, на мандибулата и максилата, 5 процедури

45747-00 Остеотомии или остектомии, на мандибула и максила ≥ 6 процедури

Остеотомия или остектомия на мандибула или максила с вътрешна фиксация, комбинирани процедури

Мандибуларна или максиларна остеопластика чрез остеотомия или остектомия с вътрешна фиксация, комбинирани процедури

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Забележка: Този блок включва множество остеотомии или множество остектомия или комбинация от процедури и на мандибула и максила или двете кости

Кодирай също когато е направена:

• гениопластика (45761 [1702])

• доставка на кост за графт от другалокализация (47726-00 [1563])

Не включва: среднолицеви остеотомии (45754 [1709])

45732-00 Остеотомии или остектомии на мандибула, ≤ 3 процедури с вътрешна фиксация

45738-00 Остеотомии или остектомии, на мандибула и максила, 4 процедури с вътрешна фиксация

45744-00 Остеотомии или остектомии, на мандибула и максила, 5 процедури с вътрешна фиксация

45752-00 Остеотомии или остектомии, на мандибула и максила ≥ 6 процедури вътрешна фиксация

76.65 СЕГМЕНТНА ОСТЕОПЛАСТИКА (ОСТЕОТОМИЯ) НА МАКСИЛАТА

остеопластика на максила БДУ

Остеотомия или остектомия на мандибула или максила, комбинирани процедури

Мандибуларна или максиларна остеопластика чрез остеотомия или остектомия, комбинирани процедури

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Забележка: Този блок включва множество остеотомии или множество остектомии или комбинация от процедури на мандибула и максила или двете кости

Кодирай също когато е направена:

• гениопластика (45761 [1702])

• доставка на кост за графт от друга локализация (47726-00 [1563])

Не включва: среднолицеви остеотомии (45753-00 [1709])

такава с вътрешна фиксация (45732, 45738-00, 45744-00, 45752-00 [1708])

45731-00 Остеотомии или остектомии на мандибула, ≤ 3 процедури

45735-00 Остеотомии или остектомии, на мандибула и максила, 4 процедури

45741-00 Остеотомии или остектомии, на мандибулата и максилата, 5 процедури

45747-00 Остеотомии или остектомии, на мандибула и максила ≥ 6 процедури

Остеотомия или остектомия на мандибула или максила с вътрешна фиксация, комбинирани процедури

Мандибуларна или максиларна остеопластика чрез остеотомия или остектомия с вътрешна фиксация, комбинирани процедури

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Забележка: Този блок включва множество остеотомии или множество остектомия или комбинация от процедури и на мандибула и максила или двете кости

Кодирай също когато е направена:

• гениопластика (45761 [1702])

• доставка на кост за графт от другалокализация (47726-00 [1563])

Не включва: среднолицеви остеотомии (45754 [1709])

45732-00 Остеотомии или остектомии на мандибула, ≤ 3 процедури с вътрешна фиксация

45738-00 Остеотомии или остектомии, на мандибула и максила, 4 процедури с вътрешна фиксация

45744-00 Остеотомии или остектомии, на мандибула и максила, 5 процедури с вътрешна фиксация

45752-00 Остеотомии или остектомии, на мандибула и максила ≥ 6 процедури вътрешна фиксация

76.66 ТОТАЛНА ОСТЕОПЛАСТИКА (ОСТЕОТОМИЯ) НА МАКСИЛА

Среднолицеви остеотомии

3 или повече среднолицеви остеотомии (остеопластики)

Le Fort II

Le Fort III

Модифицирана Le Fort III (маларно-максиларна) (назомаларна)

остеотомия (остеопластики)

Включва: костен графт

транспозиция на нерви и съдове

Кодирай също когато е направена:

• гениопластика (45761 [1702])

• доставка на кост за графт от друга локализация (47726-00 [1563])

45753-00 Среднолицеви остеотомии

45754-00 Среднолицеви остеотомии с вътрешна фиксация

76.67 РЕДУКЦИОННА (НАМАЛЯВАЩА) ГЕНИОПЛАСТИКА

Редукционна ментопластика

1702 Гениопластика

45761-00 Редукционна гениопластика

Редукция на брадичка

76.68 АУГМЕНТАЦИОННА (УГОЛЕМЯВАЩА) ГЕНИОПЛАСТИКА

ментопластика:

БДУ

с трансплантат или имплантант

1702 Гениопластика

45761-01 Уголемяваща гениопластика

Увеличаване на брадичка, включващо меки тъкани и кост

Гениопластика БДУ

Ментопластика БДУ

Включва: костен графт

Не включва: увеличаване на брадичка включващо само меки тъкани (45051-00 [1682])

76.69 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕВА КОСТ

Остеопластика на лицева кост БДУ

Друго възстановяване на череп и лицева кост

90681-00 Друго възстановяване на лицева кост

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ И СТАВИ •

76.91 КОСТНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КЪМ ЛИЦЕВА КОСТ

автогенен трансплантат към лицева кост

трансплантат от костна банка към лицева кост

хетерогенен трансплантат към лицева кост

Други ексцизионни процедури върху кост на други мускулно-скелетни места

47726-00 Доставяне на кост за графт чрез отделен разрез

Не включва: тези от същата инцизия - пропусни кода

тези с ринопластика (45644-01, 45644-02 [1679])

47732-00 Доставяне васкуларизирано костно краче за графт

Не включва: тези от същата инцизия - пропусни кода

Друга реконструкция на череп и лицеви кости

Не включва: корекция на:

• хипертелоризъм (45767, 45770-00 [1711])

• орбитална дистопия (45776-00, 45779-00 [1711])

• синдром на Treacher Collins (45773-00 [1711])

преместване напред на челна кост (45782, 45785 [1710])

90684-00 Друга реконструкция на лицева кост

76.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ И СТАВИ

Реконструкция на мандибула

Реконструктивна остеопластика на мандибула

Включва: алопластичен имплант

костен графт

Кодирай също когато е направена:

• ламбо (виж блокове [1671] и [1674])

45608-00 Реконструкция на мандибуларен кондил

45608-01 Частична реконструкция на мандибула

Хемимандибуларна реконструкция

Сегментна реконструкция на мандибула

45608-02 Субтотална реконструкция на мандибула

45608-03 Тотална реконструкция на мандибула

45608-04 Реконструкция на мандибула чрез костна дистракция

Мандибуларна дистракционна остеосинтеза

45791-00 Изграждане на липсващ кондил и възходящ клон

Забележка: Извършена за хемифациална микрозомия

Кодирай също когато е направена:

• доставяне на кост за графт (47726-00 [1563])

Реконструкция на максила

Реконсктруктивна остеопластика на максила

Кодирай също когато е направена:

• ламбо (виж блокове [1671] и [1674])

52122-00 Частична реконструкция на максила

Сегментна реконструкция на максила

52122-01 Субтотална реконструкция на максила

52122-02 Тотална реконструкция на 1 максила

52122-03 Тотална реконструкция на двете максили

Реконструкция на зигоматична кост

Реконструктивна остеопластика на зигоматична кост

90683-00 Реконструкция на зигоматична кост

Не включва: такава за корекция при Treacher Collins синдром (45773-00 [1711]) такава с:

• реконструкция на гленоидална ямка, зигоматична дъга и темпорална кост (45788-00 [1717])

• премахване на лезия включваща средната черепна и инфратемпорална ямка ([17])

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО

Изключва: създаване или реконструкция на:

пенис (64.43-64.44)

трахея (31.75)

влагалище (70.61-70.64)

86.70 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО, НЕУТОЧНЕНА

Директно отдалечено кожно ламбо

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от далечно място от дефекта и прикрепено директно към реципиентно място

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: реконструкция на:

• клепач чрез ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• устна чрез ламбо 45671-00, 45674-00 [1685],

ревизия на директно отдалечено кожно ламбо (45239-01 [1658])

45230-00 Отлагане на директно отдалечено кожно ламбо

Кожно ламбо частично повдигнато към донорско място, с трансфер отложен за по-късен оперативен етап за подобряване кръвоснабдяването на ламбото. Може да бъде предварителна стъпка преди трансфера

Индиректно отдалечено кожно ламбо

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, преместено от донорско място далеч от дефекта към реципиентно място, чрез междинно място

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

такова при изгаряне

тръбовиден педикул

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: ревизия на индиректно отдалечено кожно ламбо (45239-02 [1658])

45230-01 Отлагане на индиректно отдалечено кожно ламбо

Кожно ламбо частично повдигнато към донорско място с отложен трансфер за по-късен оперативен епизод за подобряване кръвоснабдяването на ламбото. Може да бъде предварителна стъпка преди трансфер

86.71 ИЗРЯЗВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО

повдигане на краче от леглото му

оформяне и повдигане на ламбо

частично изрязване на краче или стъбло

отлагане на краче

Изключва: полицизация или преместване на пръст (82.61, 82.81)

ревизия на краче (86.75)

Директно отдалечено кожно ламбо

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от далечно място от дефекта и прикрепено директно към реципиентно място

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: реконструкция на:

• клепач чрез ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• устна чрез ламбо 45671-00, 45674-00 [1685],

ревизия на директно отдалечено кожно ламбо (45239-01 [1658])

45221-01 Директно отдалечено кожно ламбо - първи етап

Директно отдалечено кожно ламбо - първи етап (повдигане на платно от донорското място, трансфер и прикрепяне на реципиентно място):

• коремно

• кръстосано:

• ръка

• пръст на ръка

• крак

Индиректно отдалечено кожно ламбо

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, преместено от донорско място далеч от дефекта към реципиентно място, чрез междинно място

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

такова при изгаряне

тръбовиден педикул

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: ревизия на индиректно отдалечено кожно ламбо (45239-02 [1658])

45227-00 Индиректно отдалечено кожно ламбо, образуванена тубовидно краче

Индиректно отдалечено кожно ламбо с тубиране на кожно ламбо да екстериоризира кожната повърхност, да намали или елиминира груби зони

86.72 ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ

Директно отдалечено кожно ламбо

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, взето от далечно място от дефекта и прикрепено директно към реципиентно място

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: реконструкция на:

• клепач чрез ламбо (45671-01, 45674-01 [1684])

• устна чрез ламбо 45671-00, 45674-00 [1685],

ревизия на директно отдалечено кожно ламбо (45239-01 [1658])

45224-01 Директно отдалечено кожно ламбо - втори етап

Директно отдалечено кожно ламбо - втори етап (разделяне на ламбо от неговото донорско място):

• коремно

• кръстосано:

• ръка

• пръст на ръка

• крак

Индиректно отдалечено кожно ламбо

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, преместено от донорско място далеч от дефекта към реципиентно място, чрез междинно място

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

такова при изгаряне

тръбовиден педикул

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: ревизия на индиректно отдалечено кожно ламбо (45239-02 [1658])

45236-00 Индиректно отдалечено кожно ламбо, разполагане на тубовидно краче

Индиректно отдалечено кожно ламбо с поставяне на тръбовидно ламбо

86.73 ПРИШИВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО КЪМ РЪКА

Изключва: полицизация или преместване на пръст (82.61, 82.81)

Индиректно отдалечено кожно ламбо

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, преместено от донорско място далеч от дефекта към реципиентно място, чрез междинно място

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

такова при изгаряне

тръбовиден педикул

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: ревизия на индиректно отдалечено кожно ламбо (45239-02 [1658])

45233-00 Индиректно отдалечено кожно ламбо, подготовка, трансфер и прикрепване на междинно място

86.74 ПРИКРЕПВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО НА ДРУГО МЯСТО

Прикрепване чрез:

удължено ламбо

двойно краче на ламбо

трансплантант на краче

ротиране на ламбо

плъзгане на ламбо

стволов трансплантант

Индиректно отдалечено кожно ламбо

Кожно ламбо със собствено кръвоснабдяване, преместено от донорско място далеч от дефекта към реципиентно място, чрез междинно място

Включва: кожнофасциално ламбо

възстановяване на вторичен кожен дефект чрез шев

такова при изгаряне

тръбовиден педикул

Кодирай също когато е направена:

• възстановяване на вторичен дефект:

• чрез графт (виж Индекс: Графт, по локализация или тип)

• некожен (например мускул), чрез шев (виж Индекс: Шев, по локализация)

Не включва: ревизия на индиректно отдалечено кожно ламбо (45239-02 [1658])

45233-00 Индиректно отдалечено кожно ламбо, подготовка, трансфер и прикрепване на междинно място

45233-01 Индиректно отдалечено кожно ламбо, подготовка, трансфер и прикрепване на крайно място

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум три диагностични процедури с кодове по МКБ 9 КМ / АКМП, посочени в частта основни диагностични кодове и Приложение № 21 / АКМП, като едната от които задължително е КТ - 87.03 (56013-00 или 56013-01 или 56013-02 или 56013-03 или 56016-00 или 56016-01 или 56016-02 или 56016-03 или 56016-04 или 56016-05 или 56016-06 или 56016-07 или 56022-00 или 56028-00 или 56022-01 или 56028-01 или 56030-00 или 56036-00 или 56022-02 или 56028-02 или 56101-00 или 56107-00) или магнитно резонансна томография - 88.91 (90901-00 или 90901-09 или 90901-01 или 90901-02. Диагностичните процедури трябва да са насочени към заболяването, което е основна диагноза.

Ако има направена КТ в рамките на 30 дни преди хоспитализацията, не се изисква отново.

Отпада изискването за давност от 30 дни преди хоспитализацията за КТ за кодовете:

20.96 ИМПЛАНТАЦИЯ ИЛИ СМЯНА НА КОХЛЕАРЕН ПРОТЕЗЕН АПАРАТ НЕУТОЧНЕНА

20.97 ИМПЛАНТАЦИЯ ИЛИ СМЯНА НА ЕДНОКАНАЛЕН КОХЛЕАРЕН ПРОТЕЗЕН АПАРАТ

20.98 ИМПЛАНТАЦИЯ ИЛИ СМЯНА НА МНОГОКАНАЛЕН КОХЛЕАРЕН ПРОТЕЗЕН АПАРАТ

При първоначално имплантиране на кохлеарно-имплантна система (КИС), НЗОК заплаща стойността на цялата КИС по КП 136. При необходимост от подмяна на КИ (кохлеарен имплант), след изтичане на гаранционния срок, НЗОК заплаща реимплантацията и стойността само на КИ.

Неразделна част към ИЗ на пациента става “ФОРМУЛЯР ЗА ВЛОЖЕНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ /МИ ”.

Кодове 20.51 (41635-00; 41620-00; 41623-00) и 20.59 (41644-01) да се използват при хирургична ексцизия на гломусни тумори и злокачествени тумори ангажиращи темпоралната кост. Изключват се биопсии и частични туморредуциращи операции.

20.51 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА СРЕДНО УХО 41635-00 Ексцизия лезия на средното ухо

41620-00 Отстраняване на гломусен тумор, транстимпанен достъп

41623-00 Отстраняване на гломусен тумор, трансмастоиден досъп, с мастоидектомия

20.59 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА СРЕДНО УХО 41644-01 Друга ексцизия на средно ухо

Различните видове мастоидектомии [20.41 (41545-00), 20.42 (41557-01) и 20.49 (41548-00; 41564-00; 41564-01; 41551-00)] могат да бъдат валидни оперативни кодове за настоящата пътека само при налично интракраниално усложнение от отогенен произход (тромбоза на синус сигмоидеус, мозъчен абсцес, менингит), което да е регистрирано в медицинската документация, включително и в епикризата като основно или съпровождащо заболяване. Необходимо е консултация от невролог или неврохирург. При липса на документирано интракраниално усложнение съответните кодове са валидни за пътеката „Операции с голям обем на сложност“.

20.41 ОБИКНОВЕНА МАСТОИДЕКТОМИЯ 41545-00 Мастоидектомия

20.42 РАДИКАЛНА МАСТОИДЕКТОМИЯ 41557-01 Радикална мастоидектомия

20.49 ДРУГА МАСТОИДЕКТОМИЯ 41548-00 Облитерация на мастоидна кухина

41564-00 Модифицирана радикална мастоидектомия с облитерация на мастоидна кухина и евстахиева тръба и затваряне външен слухов канал

41564-01 Радикална мастоидекомия с облитерацияна мастоидна кухина и евстахиева тръба и затваряне външен слухов канал

41551-00 Мастоидектомия чрез техника на интактен канал с тимпанопластика

Радикалната шийна дисекция представлява операция, при която се отстраняват лимфните възли от всички зони на шията, заедно с прилежащите структури. Изключва се екстирпация на един или няколко лимфни възела от шията да се кодира като радикална шийна дисекция.

Кодът 29.33 (41782-00) може да бъде използван за кодиране на операцията латерална фарингектомия при малигнени процеси на хипофаринкса позволяващи радикална ексцизия на лезията без ларингектомия. Трансорални лазерни ексцизии на лезии на ларинкса и фаринкса при хистологично доказан карцином на ларинкса се отчитат с клинична пътека „Операции с голям обем на сложност“.

29.33 ФАРИНГЕКТОМИЯ (ЧАСТИЧНА) 41782-00 Частична фарингектомия

Хордектомии, лазер хирургия на ларинкса и микроларингохирургия без наличие на злокачествено заболяване се отчитат с клинична пътека „Операции със среден обем на сложност“

Кодът 31.75 (41879-04; 38453-08; 41879-06) може да се използва за кодиране на отворени операции свързани с тежки ларингеални, трахеални и ларинготрахеални стенози.

31.75 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРАХЕЯ И КОНСТРУКЦИЯ НА ИЗКУСТВЕН ЛАРИНКС 41879-04 Възстановяване на трахея, цервикален достъп

38453-08 Възстановяване на трахея с интраторакален достъп

41879-06 Реконструкция на трахея и изграждане на изкуствен ларинкс

Кодът 86.71 (45221-01; 45227-00) да се използва за кодиране на операции свързани с реконструкция на шия, фаринкс и устна кухина чрез повдигане на ламбо при дефекти, които не е възможно да бъдат затворени първично.

86.71 ИЗРЯЗВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО 45221-01 Директно отдалечено кожно ламбо - първи етап

45227-00 Индиректно отдалечено кожно ламбо, образуванена тубовидно краче

Код 26.32 (30247-00; 30250-00) е валиден при хистологичен резултат доказващ новообразование на слюнчената жлеза. При сиалоаденит, оперативната интервенция се отчита по клинична пътека „Операции със среден обем на сложност“.

26.32 ПЪЛНА СИАЛОАДЕНЕКТОМИЯ 30247-00 Тотална екстирпация на паротидна жлеза

30250-00 Тотална екстирпация на паротидна жлеза със запазване на лицевия нерв

Кодове 86.70 (45230-00; 45230-01), 86.71 (45221-01; 45227-00), 86.72 (45224-01; 45236-00), 86.73 (45233-00) и 86.74 (45233-00; 45233-01) по тази клинична пътека се зачитат само ако са извършени в общия план на поетапното възстановяване на цял орган.

86.70 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО, НЕУТОЧНЕНА 45230-00 Отлагане на директно отдалечено кожно ламбо

45230-01 Отлагане на индиректно отдалечено кожно ламбо

86.71 ИЗРЯЗВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО 45221-01 Директно отдалечено кожно ламбо - първи етап

45227-00 Индиректно отдалечено кожно ламбо, образуванена тубовидно краче

86.72 ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ 45224-01 Директно отдалечено кожно ламбо - втори етап

45236-00 Индиректно отдалечено кожно ламбо, разполагане на тубовидно краче

86.73 ПРИШИВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО КЪМ РЪКА 45233-00 Индиректно отдалечено кожно ламбо, подготовка, трансфер и прикрепване на междинно място

86.74 ПРИКРЕПВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО НА ДРУГО МЯСТО 45233-00 Индиректно отдалечено кожно ламбо, подготовка, трансфер и прикрепване на междинно място

45233-01 Индиректно отдалечено кожно ламбо, подготовка, трансфер и прикрепване на крайно място

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести”, от обхвата на медицинската специалност „Лицево-челюстна хирургия“, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“ по отношение на оперативните процедури с кодове по МКБ-9 КМ: 04.02; 04.03, 04.04, 16.01, 16.02, 16.09; 16.51, 16.52, 16.59, 18.71; 21.32, 21.4, 21.83; 22.50, 22.51, 22.60, 22.61, 22.62, 22.63, 22.64; 25.3; 25.4; 26.32; 27.49; 40.21, 40.3, 40.40, 40.41, 40.42; 76.2; 76.31, 76.39; 76.41, 76.42, 76.43, 76.44, 76.45, 76.46; 76.61, 76.62, 76.63, 76.64, 76.65, 76.66, 76.67, 76.68, 76.69; 76.91, 76.99, 86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74 от обхвата на медицинската специалност „Пластично-възстановителна хирургия“, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Пластично-възстановителна хирургия“ по отношение на оперативни процедури с кодове по МКБ-9-КМ:18.71; 21.83; 31.75; 86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му и съгласно изискванията в съответните медицински стандарти

Лечебно заведение което сключи договор по тази КП и извършва поставяне на кохлеарно-имплантна система, трябва да сключи договор и за извършване на амбулаторна процедура № 31 Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-инплантна система.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ

1. Клиника/отделение по УНГ болести ІІ и ІІІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „УНГ“, III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „ЛЧХ”, ІІІ ниво на компетентност съгласно общ медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочените медицински стандарти.

2. Операционен блок/зали Съгласно медицинския стандарт по УНГ болести, ЛЧХ и Пластично-възстановителна и естетична хирургия.

3. Структура съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение” ІІ ниво и според медицински стандарт по УНГ болести.

4. Структура по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика“.

5. Клинична лаборатория, собствена или по договор на територията на лечебното заведение, съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория” и съгласно изискванията в съответните медицински стандарти.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК, както и съгласно изискванията в съответните медицински стандарти.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ

1. Структура по образна диагностика с възможности за КТ и ЯМР по договор на разположение 24 ч. на територията на населеното място съгласно медицински стандарт “Образна диагностика.

2. Лаборатория по клинична патология Съгласно медицински стандарт ”Клинична патология”, собствена или по договор.

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Носни сплинтове НЗОК не заплаща посочените изделия

Биологично тъканно лепило НЗОК не заплаща посочените изделия

Еднократни накрайници за високотехнологична апаратрура НЗОК не заплаща посочените изделия

Сет за интубация на слъзни пътища НЗОК не заплаща посочените изделия

Балони и катетри за дилатация на синусни отвори НЗОК не заплаща посочените изделия

ПВА и гелфоам тампонади НЗОК не заплаща посочените изделия

Изкуствена дура и кост НЗОК не заплаща посочените изделия

Медицински изделия за фиксиращи процедури НЗОК не заплаща посочените изделия

Медицински изделия за робот асистирана хирургия НЗОК не заплаща посочените изделия

Пациентите трябва да бъдат информирани, че по тази КП се осигуряват дейности които служат за решаване на определен здравен проблем. Ползването на еднократни накрайници за високотехнологична апаратура и/или останалите медицински изделия от таблицата е алтернатива на осигуреното по тази пътека базисно лечение.

При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Клинична онкологична комисия (съгласно медицински стандарт "Медицинска онкология") на лечебно заведение или обединение с възможности за комплексно лечение в случаите на доказано онкологично заболяване. Копие от протокола следва да се приложи към ИЗ.

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

За изпълнението на КП се изискват брой специалисти, съгласно нивата в съответните медицински стандарти.

За да бъде изпълнена клиничната пътека при използване на кодове 29.33 (41782-00), 30.3 (41843-00), 30.4 (41834-00), 40.41 (31435-00) и 40.42 (31435-00), по изключение се допуска изпълнението на горните кодове в Клиника/отделение ІІ-ро ниво на компетентност при наличие на специалист с опит от 30 (тридесет) отворени оперативни интервенции на ларинкс, фаринкс и шия годишно. Опитът се доказва с декларация на завеждащ клиника/отделение при подаване на заявление за договор в РЗОК;

Допълнително:

• лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE