Медицински Център Света Троица - доц. д-р Марин Генчев
https://trinitymedcenter.com/pdf/нрд-2020-кп-11.pdf

КП № 11 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ТЕГЛО ПОД 1499 ГРАМА

Минимален болничен престой - 15 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Живородени деца според мястото на раждане

Z38.0 Едно дете, родено в стационар

Z38.1 Едно дете, родено извън стационар

Z38.2 Едно дете, родено на неуточнено мястоЖивородено дете БДУ

Z38.3 Близнаци, родени в стационар

Z38.4 Близнаци, родени извън стационар

Z38.5 Близнаци, родени на неуточнено място

Z38.6 Други новородени при многоплодно раждане, родени в стационар

Z38.7 Други новородени при многоплодно раждане, родени извън стационар

Z38.8 Други новородени при многоплодно раждане, родени на неуточнено място

Разстройства, свързани със скъсяване срока на бременността и ниско тегло при раждането, некласифицирани другадеЗабележка: При налични данни за теглото и гестационната възраст, предимство се дава на теглото при раждане.Включва: изброените състояния, без други уточнения като причина за смърт, заболяване или оказване на допълнителна помощ на новороденотоНе включва: ниско тегло при раждането, дължащо се на забавен растеж и хипотрофия на плода (Р05.—)

Р07.0 Изключително ниско тегло при ражданетоТегло при раждането 999 г или по-малко.

Р07.1 Ниско тегло при раждането Тегло при раждането 1000-2499 г.

Вроден сифилис

А50.0 Ранен вроден сифилис със симптомиВсяко вродено състояние на сифилис, уточнено като ранно или проявило се до двегодишна възрастРанен вроден сифилис:

• на кожата

• на кожата и лигавиците

• висцераленРанен вроден сифилитичен(-на):

• ларингит

• офталмопатия

• остеохондропатия

• фарингит

• пневмония

• ринит

Други видове хипотиреоидизъм

Не включва: хипотиреодизъм, свързан с йоден недоимък (E00—E02)хипотиреоидизъм след медицинска намеса (E89.0)

E03.1 Вроден хипотиреоидизъм без гушаАплазия на щитовидната жлеза (с микседем)Вродени:

• атрофия на щитовидната жлеза

• хипотиреоидизъм БДУ

Асфиксия по време на раждане

Забележка: Тази рубрика не следва да се използва при ниски показатели по скàлата на Apgar без споменаване за асфиксия или други разстройства на дишането.

Не включва: вътреутробна хипоксия или асфиксия (Р20.—)

Р21.0 Тежка асфиксия при ражданеСърдечната честота е под 100 удара/мин., стабилна или прогресивно забавяща се, липсва дишане или има единични дихателни движения, кожата е бледа, има мускулна атония.Асфиксия с оценка по скàлата на Apgar 0-3 през първата минута след ражданетоБяла асфиксия

Р21.1 Средна и умерена асфиксия при ражданеНе се установява нормално дишане през първата минута след раждането, но сърдечната честота е 100 удара/мин. или по-висока, мускулна хипотония, слаб отговор при дразнене.Оценка по скàлата на Apgar 4-7 през първата минута след ражданетоСиня асфиксия

Респираторен дистрес у новороденото

Не включва: дихателна недостатъчност у новороденото (P28.5)

Р22.0 Неонатален респираторен [дистрес] синдромХиалинно-мембранна болест

Р22.8 Други форми на респираторен дистрес у новороденото

Вродена пневмония

Включва: инфекциозна пневмония, развила се вътреутробно или по време на ражданетоНе включва: неонатална пневмония, причинена от аспирация (P24.—)

Р23.0 Вродена вирусна пневмонияНе включва: вроден рубеолен пневмонит (P35.0)

Р23.1 Вродена хламидийна пневмония

Р23.2 Вродена стафилококова пневмония

Р23.3 Вродена пневмония, причинена от стрептококи група В

Р23.4 Вродена пневмония, причинена от E. coli

Р23.5 Вродена пневмония, причинена от Pseudomonas

Р23.6 Вродена пневмония, причинена от други бактерииHaemophilus influenzaeKlebsiella pneumoniaeMycoplasmaСтрептококи, с изключение на група В

Р23.8 Вродена пневмония от други причинители

Интерстициален емфизем и сродни състояния, възникващи в перинаталния период

Р25.0 Интерстициален емфизем, възникващ в перинаталния период

Р25.1 Пневмоторакс, възникващ в перинаталния период

Р25.2 Пневмомедиастинум, възникващ в перинаталния период

Р25.3 Пневмоперикард, възникващ в перинаталния период

Р25.8 Други състояния, свързани с интерстициален емфизем и възникващи в перинаталния период

Белодробен кръвоизлив, възникващ в перинаталния период

Р26.0 Трахеобронхиален кръвоизлив, възникващ в перинаталния период

Р26.1 Масивен белодробен кръвоизлив, възникващ в перинаталния период

Р26.8 Други белодробни кръвоизливи, възникващи в перинаталния период

Хронични болести на дихателните органи, възникващи в перинаталния период

Р27.1 Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период

Р27.9 Хронична болест на дихателните органи, възникваща в перинаталния период, неуточнена

Вродени вирусни болести

Р35.0 Синдром на вродена рубеолаВроден рубеолен пневмонит

Р35.1 Вродена цитомегаловирусна инфекция

Р35.2 Вродена херпес симплекс инфекция [herpes simplex]

Р35.3 Вроден вирусен хепатит

Неонатален бактериален сепсис

Включва: вродена септицемия

Р36.0 Неонатален сепсис, причинен от стрептококи група В

Р36.1 Неонатален сепсис, причинен от друг и неуточнен вид стрептококи

Р36.2 Неонатален сепсис, причинен от златист стафилокок [St. aureus]

Р36.3 Неонатален сепсис, причинен от друг и неуточнен вид стафилококи

Р36.4 Неонатален сепсис, причинен от Escherichia coli

Р36.5 Неонатален сепсис, причинен от анаеробни микроорганизми

Р36.8 Неонатален сепсис, причинен от други бактерии

Други вродени инфекциозни и паразитни болести

Не включва: вроден сифилис (A50.—)некротичен ентероколит у плода и новороденото (P77)неонатална диария:

• инфекциозна (A00—A09)

• неинфекциозна (P78.3)гонококов неонатален офталмит (A54.3)тетанус на новородено (A33)

Р37.0 Вродена туберкулоза

Р37.1 Вродена токсоплазмозаХидроцефалия, причинена от вродена токсоплазмоза

Р37.2 Неонатална (дисеминирана) листериоза

Други инфекциозни болести, характерни за перинаталния период

Р39.0 Неонатален инфекциозен маститНе включва: подуване на гръдните жлези при новородено (P83.4)неинфекциозен мастит при новородено (P83.4)

Р39.1 Неонатален конюнктивит и дакриоциститНеонатален хламидиозен конюнктивитНеонатална офталмия БДУНе включва: гонококов конюнктивит (A54.3)

Р39.2 Интраамниотична инфекция на плода, некласифицирана другаде

Р39.3 Неонатална инфекция на пикочните пътища

Р39.4 Неонатална кожна инфекцияПиодермия на новороденоНе включва: пемфигус на новородено (L00)стафилококов синдром на изгорената кожа (L00)

Р39.8 Друга уточнена инфекция, характерна за перинаталния период

Вътречерепен нетравматичен кръвоизлив у плода и новороденото

Включва: вътречерепен кръвоизлив, дължащ се на аноксия или хипоксия

Не включва: вътречерепен кръвоизлив, причинен от:

• родова травма (P10.—)

• травма на майката (P00.5)

• друга травма (S06.—)

Р52.0 Интравентрикуларен (нетравматичен) кръвоизлив I степен у плода и новороденотоСубепендимен кръвоизлив (без разпространение в латералния вентрикул)

Р52.1 Интравентрикуларен (нетравматичен) кръвоизлив II степен у плода и новороденотоСубепендимен кръвоизлив с разпространение в латералния вентрикул

Р52.2 Интравентрикуларен (нетравматичен) кръвоизлив III степен у плода и новороденотоСубепендимен кръвоизлив с разпространение в латералния вентрикул и мозъчния паренхим

Р52.3 Неуточнен интравентрикуларен (нетравматичен) кръвоизлив у плода и новороденото

Р52.4 Вътремозъчен кръвоизлив (нетравматичен) у плода и новороденото

Р52.5 Субарахноидален (нетравматичен) кръвоизлив у плода и новороденото

Р52.6 Кръвоизлив в малкия мозък и задната черепна ямка (нетравматичен) у плода и новороденото

Р52.8 Други вътречерепни (нетравматични) кръвоизливи у плода и новороденото

Р53 Хеморагична болест на плода и новороденото

Дефицит на витамин К у новороденото

Хемолитична болест на плода и новороденото53

Р55.0 Резус-изоимунизация на плода и новороденото

Р55.1 АВО-изоимунизация на плода и новороденото

Р55.8 Други форми на хемолитична болест на плода и новороденото

Неонатална жълтеница, причинена от масивна хемолиза

Не включва: жълтеница, причинена от изоимунизация (P55—P57)

Р58.0 Неонатална жълтеница от кръвонасядания

Р58.1 Неонатална жълтеница от кървене

Р58.2 Неонатална жълтеница от инфекция

Р58.3 Неонатална жълтеница от полицитемия

Р58.4 Неонатална жълтеница, причинена от лекарствени средства или токсини, преминали от майката или приложени на новороденотоПри необходимост от идентифициране на причината се използва допълнителен код (клас ХХ).

Р58.5 Неонатална жълтеница от поглъщане на майчина кръв

Р58.8 Неонатална жълтеница от други уточнени форми на масивна хемолиза

Неонатална жълтеница от други и неуточнени причини

Не включва: причинена от вродени нарушения на обмяната на веществата (E70—E90)ядрена жълтеница (P57.—)

Р59.0 Неонатална жълтеница, свързана с преждевременно ражданеХипербилирубинемия на недоносените децаНеонатална жълтеница, дължаща се на забавена конюгация на билирубина, свързана с преждевременно раждане

Р59.1 Синдром на сгъстена жлъчка

Р59.2 Неонатална жълтеница от други и неуточнени чернодробноклетъчни уврежданияНе включва: вроден вирусен хепатит (P35.3)

Р59.3 Неонатална жълтеница от употреба на средства, инхибиращи лактацията

Р59.8 Неонатална жълтеница от други уточнени причини

Р60 Дисеминирана интравазална коагулация у плода и новороденотоСиндром на дефибринизация у плода и новороденото

Други перинатални хематологични нарушения

Не включва: преходна хипогамаглобулинемия при деца (D80.7)

Р61.1 Неонатална полицитемия

Р61.2 Анемия на недоносеността

Други перинатални хематологични нарушения

Не включва: преходна хипогамаглобулинемия при деца (D80.7)

Р61.3 Вродена анемия от фетална кръвозагуба

Преходни нарушения на въглехидратната обмяна, характерни за плода

и новороденото

Р70.0 Неонатален синдром при майка с гестационен диабет

Р70.1 Неонатален синдром при майка, болна от диабетЗахарен диабет (развил се преди бременността) у майката, причиняващ увреждания на плода и новороденото (с хипогликемия)

Р70.2 Неонатален захарен диабет

Р70.3 Ятрогенна неонатална хипогликемия

Р70.4 Други неонатални хипогликемииПреходна неонатална хипогликемия

Р70.8 Други преходни нарушения на въглехидратната обмяна у плода и новороденото

Р70.9 Преходно нарушение на въглехидратната обмяна у плода и новороденото, неуточнено

Р77 Некротизиращ ентероколит у плода и новороденото

Други разстройства на храносмилателната система в перинаталния период

Не включва: неонатално стомашночревно кървене (P54.0—P54.3)

Р78.0 Чревна перфорация в перинаталния периодМекониален перитонит

Р78.1 Други форми на неонатален перитонитНеонатален перитонит БДУ

Р78.2 Хематемеза и мелена от поглъщане на майчина кръв

Р78.3 Неинфекциозна диария у новороденоДиария у новородено БДУ

Не включва: неонатална диария БДУ в страни, където може да се предполага инфекциозен произход на състоянието (A09)

Р78.8 Други уточнени разстройства на храносмилателната система в перинаталния периодВродена цироза (чернодробна)Пептична язва у новородено

Р90 Неонатални гърчовеНе включва: доброкачествени (фамилни) неонатални гърчове (G40.3)

Други нарушения на церебралния статус у новородено

Р91.0 Неонатална церебрална исхемия

Р91.1 Перивентрикуларни кисти (придобити) у новородено

Р91.2 Церебрална левкомалация у новородено

Р91.3 Церебрална възбудимост на новородено

Р91.4 Церебрална депресия у новородено

Р91.5 Неонатална кома

Р96.0 Вродена бъбречна недостатъчностУремия у новородено

Р96.1 Симптоми на лекарствена абстиненция у новородено, причинени от наркомания на майкатаСиндром на абстиненция у новородено, обусловен от наркомания на майката Не включва: лекарствени реакции и интоксикации от приложени на майката опиати и транквилизатори по време на раждането и родоразрешаването (P04.0)

Съгласно правилата на кодиране по МКБ-10, да се има предвид следното:

В „История на заболяване” и „Направление за хоспитализация” на всички живородени деца на първо място се вписва код от категорията Z38 „Живородени деца според мястото на раждане”. Този код се използва само в това ЛЗБП, в което е родено детето.

На второ място, ако са налице отклонения от нормата в теглото, се поставя код от рубриките Р05 и Р07. При липса на отклонения от нормата в теглото, такъв код не се използва.

На трето място - кодове на диагнози на други състояния и заболявания, възникнали в перинаталния период, налагащи болнично лечение (основна диагноза и придружаващи заболявания, при наличие на такива).

При превеждане на новороденото дете в друго лечебно заведение за продължаване на лечението (според изискванията на стандарта по „Неонатология”), приемащото лечебно заведение вписва като водеща диагноза заболяването, наложило превеждането (диагнози от посочените в таблица Кодове на болести по МКБ-10), както и диагнози на придружаващи заболявания, ако такива са налице. В „История на заболяване” и „Направление за хоспитализация” на новороденото във втората болница не фигурират кодове от рубрика Z38.

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ОРБИТА И ОЧНА ЯБЪЛКА

**16.21 ОФТАЛМОСКОПИЯ

Други диагностични очни тестове, измервания или изследвания

11212-00 Изследване на очно дъно

Включва: венозно инжектиране на багрило

офталмоскопия

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

Изключва:

ангиокардиография - 88.50-88.58

ангиография - 88.40-88.68

**87.44 РУТИННО ГРЪДНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

рентгеново изследване на гръден кош

Друга рентгенография на гръден кош

58500-00 Рентгенография на гръден кош

Включва: бронх

диафрагма

сърце

бял дроб

медиастинум

Не включва: такава на:

• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])

• гръдна кост (58521-00 [1972])

• гръден вход (58509-00 [1974])

• трахея (58509-00 [1974])

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

Включва: ехография

ултразвукова ангиография

ултрасонография

Изключва:

терапевтичен ултразвук- 00.01 -00.09

**88.71 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ГЛАВА И ШИЯ

Трансфонтанелна ехография

Изключва:

око - 95.13

Ултразвук на глава или шия

55028-00 Ултразвук на глава

Ехоенцефалография

Не включва: фетална цефалометрия (55700-01 [1943])

такава за орбитално съдържание (55030-00 [1940])

ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Изключва:

ЕКГ на плод - 75.32

**89.54 ЕЛЕКТРОГРАФСКО МОНИТОРИРАНЕ

пулсоксиметрия

Изключва:

амбулаторно сърдечно мониториране - 89.50

електрографско мониториране при операция - не кодирай!

Други сърдечно-съдови диагностични тестове, измервания или изследвания

13310-00 Пулсова оксиметрия (пулсоксиметрия)

ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ

Изключва:

електрокардиографско мониториране при операция - не кодирай!

**89.60 НЕПРЕКЪСНАТО ИНТРААРТЕРИАЛНО КРЪВНО-ГАЗОВО МОНИТОРИРАНЕ

инсерция на кръвно-газова мониторираща система и непрекъснато мониториране на кръвни газове чрез интраартериален сензор

Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

13842-00 Интраартериална канюлизация за кръвно-газов анализ

**89.61 МОНИТОРИРАНЕ НА СИСТЕМНО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ

Мониторинг на съдово налягане

11600-03 Мониториране на системно артериално налягане

**89.62 МОНИТОРИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ВЕНОЗНО НАЛЯГАНЕ

Мониторинг на съдово налягане

11600-02 Мониториране на централно венозно налягане

**89.65 ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИ КРЪВНИ ГАЗОВЕ

Изключва:

непрекъснато интраартериално кръвно-газово мониториране - 89.60

Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

13842-01 Измерване на артериални кръвни газове

**89.66 ИЗМЕРВАНЕ НА ГАЗОВЕ НА СМЕСЕНА ВЕНОЗНА КРЪВ

Друго измерване на дихателна функция

13311-00 Измерване на газове на смесена венозна кръв

**89.67 МОНИТОРИРАНЕ НА СЪРДЕЧЕН МИНУТЕН ОБЕМ ЧРЕЗ ТЕХНИКАТА НА КИСЛОРОДНА КОНСУМАЦИЯ

метод на Fick

Друго измерване на дихателна функция

11503-08 Оценка на артериално налягане на въглероден диоксид или сърдечен дебит, метод при повторно вдишване

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ НЕРВНАТА СИСТЕМА И ЛИКВОР

**90.03 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ НЕРВНАТА СИСТЕМА И ЛИКВОР - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

92182-02 Микроскопско изследване на проба от нервната система и/или ликвор за култура и чувствителностВключва: изолиране на причинител, доказване на вирус, антитела срещу и /или антиген на причинител

**90.09 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ НЕРВНАТА СИСТЕМА И ЛИКВОР - ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

92182-06 Микроскопско изследване на проба от нервната система и/или ликвор за хистология

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС

**90.33 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91929-02 Микроскопско изследване на проба от ухо, нос, гърло и ларинкс за култура и чувствителност

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

**90.52 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - КУЛТУРА

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91937-01 Микроскопско изследване на кръв за култура

**90.53 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91937-02 Микроскопско изследване на кръв за култура и чувствителност

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва следните изследвания:

• клинико-химични - ПКК: хемоглобин, хематокрит ,еритроцити, левкоцити, диференциално броене, тромбоцити

• биохимични - кръвна захар, общ белтък,

• Скрининг за фенилкетонурия

• Скрининг за хипотиреоза

• Скрининг за ВНХ

Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

91910-04 Кръвна картина - поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

91910-05 Диференциално броене на левкоцити - визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

91910-12 Клинично-химични изследвания за глюкоза

91910-17 Клинично-химични изследвания за общ белтък

91910-01 Неонатален скрининг

Скрининг за:

• фенилкетонурия

• вродена надбъбречна хиперплазия (ВНХ)

• хипотиреоза

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ГОРНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ПОВЪРНАТИ МАТЕРИИ

**90.83 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ГОРНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ПОВЪРНАТИ МАТЕРИИ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91908-02 Микроскопско изследване на проба от горния храносмилателен тракт и повърнати материи за култура и чувствителност

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

**91.33 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УРИНА - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91920-02 Микроскопско изследване на урина за култура и чувствителност

Включва: урокултура антибиограма

НЕОПЕРАТИВНА ИНТУБАЦИЯ НА РЕСПИРАТОРЕН ТРАКТ

**96.07 ПОСТАВЯНЕ НА ДРУГА (НАЗО-) ГАСТРАЛНА СОНДА

За диагностика на аномалии

Изключва:

такова за ентерална инфузия на хранителна субстанция - 96.6

Неинцизионна иригация, почистване и локално вливане, храносмилателна система

92036-00 Поставяне на назогастрална сонда

Сондиране за декомпресия

Не включва: Sengstaken тръба (13506-00 [1899])

**96.09 ПОСТАВЯНЕ НА РЕКТАЛНА ТРЪБА

За диагностика на аномалии

Неинцизионно поставяне и интервенции за дилатация на храносмилателна система

92066-00 Поставяне на ректална тръба

Смяна на ректална тръба

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ПУНКЦИЯ НА СЪД

Изключва:

Такава за циркулаторно мониториране - 89.60-89.69

*38.92 КАТЕТЕРИЗАЦИЯ НА УМБИЛИКАЛНА ВЕНА

Венозна катетеризация

13300-02 Катетеризация/канюлизация на пъпна вена на новородено

Включва: инфузия

*38.93 ВЕНОЗНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ

Изключва:

същата при сърдечна катетеризация - 37.21-37.23

при бъбречна диализа - 38.95

Венозна катетеризация

90220-00 Катетеризация/канюлизация на друга вена

РЕСПИРАТОРНА ТЕРАПИЯ

Изключва:

поставяне на въздуховод - 96.01-96.05

друга продължителна механична вентилация - 96.70-96.72

*93.96 ДРУГО КИСЛОРОДНО ОБОГАТЯВАНЕ

кислородолечение

Изключва:

оксигенация на рана - 93.59

Други терапевтични интервенции на дихателна система

92044-00 Друго кислородно обогатяване

Каталитична кислородотерапия

Циторедуктивен ефект

Кислородотерапия

Оксигенатори

Не включва: хипербарна оксигенация (виж блок [1888])

НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА НА ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ, ПОЧИСТВАНЕ И ЛОКАЛНА ИНСТИЛАЦИЯ

*96.35 СТОМАШНО ХРАНЕНЕ СЪС СОНДА

Приложение на фармакотерапия

96202-07 Ентерално приложение на фармакологичен агент, хранително вещество

ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ

*99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА

Прилагане на кръв и кръвни продукти

13706-02 Приложение на опаковани клетки

Трансфузия на:

• еритроцити

• опаковани клетки

• червени кръвни клетки

*99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ

трансфузия на тромбоцитна маса

Прилагане на кръв и кръвни продукти

13706-03 Приложение на тромбоцити

Трансфузия на:

• тромбоцити

*99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ

трансфузия на плазма, хуманалбумин

Изключва:

инжекция (трансфузия) на:гамавенин - 99.16гама-глобулин - 99.14

Прилагане на кръв и кръвни продукти

92062-00 Приложение на друг серум

Трансфузия на:

• албумин

• плазма (прясно замразена) (FFP)

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

*99.15 ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ

хипералиментация

тотално парентерално хранене

периферно парентерално хранене

Приложение на фармакотерапия

96199-07 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, хранително вещество

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

Приложение на фармакотерапия

96199-08 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

*99.21 ИНФУЗИЯ НА АНТИБИОТИК

Изключва:

инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони - 00.14

Приложение на фармакотерапия

96199-02 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент

Прилагане на фармакологичен агент чрез:

• инфузионен порт

• Port-A-Cath

• резервоар (подкожен)

• устройство за съдов достъп

• венозен катетър

Кодирай също когато е направена:

• поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766])

• зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920])

Не включва: хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])

КОНВЕРСИЯ НА СЪРДЕЧЕН РИТЪМ

*99.60 КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ, НЕУТОЧНЕНА

Терапевтични интервенции на сърдечно-съдовата система

92052-00 Кардиопулмонална ресуститация

*99.83 ДРУГА ФОТОТЕРАПИЯ

Конвенционална фототерапия на новородено

Изключва:

екстракорпорална фотохемотерапия - 99.88

фотокоагулация на ретинални лезии - 14.23-14.25, 14.33-14.35, 14.53-14.55

Друга фототерапия на кожа

90677-00 Друга фототерапия, кожа

Фототерапия на новородено БДУ

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени три основни диагностични процедури (едната от които задължително е **90. 59 - изследване на кръв, включващо задължително скрининг за ФКУ, ВНХ и хипотиреоидизъм през първата седмица от живота), и две основни терапевтични процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Показателите, които се изследват и са включени в код 90.59, са по преценка на лекуващия лекар и са в зависимост от патологията.

По тази клинична пътека могат да се приемат и отчитат и деца на възраст над 28 дни, нуждаещи се от специални грижи, свързани с по-нататъшно наблюдение и продължително лечение в бази, съгласно Медицински стандарт “Неонатология” (т. Г. “Структура по неонатология за специални грижи“).

Процедура „Възстановяване на ретинално отлепване с криотерапия“, която се извършва при новородените деца, се заплаща на очните специалисти.

При необходимост от превеждане на новороденото за спешно хирургично лечение, клиничната пътека се счита за завършена при изпълнени всички задължителни диагностични и терапевтични процедури, без да е спазен задължителният минимален болничен престой.

За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

• трите имена и възрастта на пациента;

• датата на изследването;

• вида на изследването;

• получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

• подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

I. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност „Неонатология”, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Неонатология“.

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Неонатология”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Неонатологична клиника/отделение

или

Неонатологично отделение за специални грижи на недоносени деца

2. Звено за интензивни грижи

3. Клинична лаборатория с II-ро ниво компетентност, с възможност за КАС, ПКК - 24 часа в денонощието.

4. Структура за рентгеново изследване - рентгенов апарат за скопия и графия със 7-часов работен ден и на повикване при необходимост

В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по неонатология.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Имунохематологична лаборатория - на територията на областта

2. Лаборатория (отделение) по клинична патология - на територията на областта

3. МРТ/КАТ

4. Лаборатория за изследване на ФКУ - на територията на страната

5. Хормонална лаборатория за неонатален скрининг - на територията на страната

6. Микробиологична лаборатория - на територията на областта

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст до 28-ия ден от раждането (съгласно медицински стандарт по “Неонатология”):

• минимум четирима лекари - един със специалност „Неонатология“ и двама със специалност „Педиатрия“ и допълнителната квалификация за кардио-пулмонална ресусцитация на новородени деца - индивидуално обучение от най-малко 15 дни в родилна зала на структура по неонатология от трето ниво на компетентност и най-малко едномесечно обучение в структура по неонатология от трето ниво на компетентност

Лекарите, които нямат придобита специалност по неонатология и педиатрия, трябва да имат допълнителна квалификация за кардио-пулмонална ресусцитация на новородени деца - индивидуално обучение от един месец в родилна зала на структура по неонатология от трето ниво на компетентност и най-малко двумесечно обучение в структура по неонатология от трето ниво на компетентност.

• лекар със специалност по образна диагностика;

• лекар със специалност по клинична лаборатория.

При деца с диагноза ранен вроден сифилис (код А50.0 по МКБ-10) се извършва задължително консултация с лекар - специалист по кожни болести и венерология.

При необходимост се извършва консултация с лекар със специалност по очни болести.

I. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:

Незабавен прием и определяне на диагностично-лечебен план.

Диагностика и лечение на новородено дете с ниско тегло под 1500 грама при наличие на клинични и параклинични данни за:

ВАЖНО! Клиничните пътеки са снети от страницата на НЗОК и БЛС. Тук ги представяме само за информация на пациенти и лекари. При попълване на медицинска документация и вземане на решения моля правете справка с оригиналните докуменити на страницата на НЗОК.

Адрес
МЦ "Света Троица" ул. Зайчар №117 /партер/ /метростанция К. Величков/ BG-1309 София Работно време 9:00 - 17:00
PDF from this page
Generating PDF from page
It may take up to a minute...
CLOSE